שמירת מצוות קורעת את העם

אחת האירוניות המרירות של ההיסטוריה (או של שר ההיסטוריה) נגלתה לפנינו בימים האחרונים, ואני רוצה להקדיש לה מעט מקום. הסתבר לנו, כלומר למי שעוד לא היה מודע לכך, שההלכה היא למעשה אחד הגורמים המפלגים והמפצלים שפועלים בתוך עם ישראל בזמן הזה. נחשפנו לעניין באותה פרשה של ילדים אתיופים דחויים, שבתי הספר האורתודוקסים סירבו לקבל. לא אכנס לפרטי הפרשה, גם כי דשו בהם רבות וגם כי יוסי גורביץ כתב על זה יפה, קצר ולעניין. בקיצור עוד יותר נמרץ, הסיפור הוא שתלמידים אתיופים, שמחוייבים על פי תנאי הגיור שלהם ללמוד בבתי ספר אורתודוקסים, לא מתקבלים לבתי ספר אורתודוקסים, בגלל ששם לא רוצים אותם. לא רוצים אותם כי הם לכאורה לא אורתודוקסים מספיק.

למי שחושב ששם לא רוצים אותם לא בגלל ההלכה אלא בגלל גזענות פשוטה (דבר כמובן הגיוני ואפשרי), דוחה אתמול הרב שם שרפר, סגן מנהל ביה"ס "למרחב" מפתח תקווה, טענות כאלה בזעם וכותב ש"במקרה של בית החינוך 'למרחב', מה שנדרש מתלמיד המבקש להתקבל ללימודים הוא הגעה מבית שבו הרמה התורנית גבוהה, יש בו הקפדה על הצניעות, ואווירה שאינה פרוצה לתרבות הטלוויזיה והכבלים" – כלומר לא גזענות היא שעומדת בבסיס דחיית האתיופים, אומר הרב, אלא ההלכה (כמובן שיכול להיות שהוא אינו דובר אמת, אבל לעניינינו זה לא משנה).

פרשת התקבלותם של האתיופים במדינת ישראל היא לדעתי אחת המבישות בתולדות ההיסטוריה היהודית (חסידות חב"ד כולה אגב, מתוקף פסיקתו של הרבי מליובאוויטש, כלל לא מחשיבה את האתיופים יהודים עד היום), אבל לא אכנס לפרטיה. לצורך העניין הקטן שאני רוצה להעלות כאן מספיק להבין שמה שמשמש כנימוק לדחייתו של תלמיד מבית-ספר הוא מידת שמירת המצוות שלו.

לכאורה זה מובן מאליו, לא? הרי התרגלנו כבר עוד מלפני קום המדינה שהיהדות מחולקת לפלגים וזרמים, שאין אלו באים בביתם של אלו, שאין אלו נישאים לאלו, שאלו מתנשאים מעל אלו, שהחרדים בונים לעצמם גטאות על פי חצרות, רבנים ואורך גרביים והלאומנים-הדתיים התנחלויות בוטיק מצומצמות היקף ואנינות אוכלוסייה – הרי זה מצב כל כך טבעי בשבילנו, כל כך מוכר וברור.

אבל אנחנו יכולים לקבל רמז על האבסורד שבמצב הזה בכל פעם שמישהו, בדרך כלל אדם שרואה עצמו כנציג האורתודוקסיה, דואג להזכיר ש"המצוות זה מה שהחזיק אותנו ביחד אלפיים שנה" או ש"בלי ההלכה לא היינו נשארים עם אחד" או לצטט את אותו משפט ידוע של אחד העם על כך ש"יותר מששמרו ישראל את השבת וגו'". כלומר אחד הטיעונים להכרחיותה של ההלכה היא שהיא בונה קהילה, היא שומרת על אחדות העם, היא הופכת יחידים לאומה.

וזה נכון לדעתי. כלומר, זה בהחלט היה נכון בשנות הגלות: מערכת המצוות שמרה על היהודים כקהילות מגובשות היכן שהם ישבו, ושמרה על הקהילות השונות כשייכות לאותה מסגרת-על, דבר שאפשר להן לחזור ולהתאסף, כעם אחד, בארץ ישראל אחרי אלפיים שנות. זה נכון ולדעתי זה באמת די מדהים. כמובן, ייתכן מאוד שזה לא במקרה – נראה לי שזאת היתה המטרה של חז"ל כשהם יצרו את המערכת הזאת.

מראשיתה היתה הדת היהודית דת שבטית ומתבדלת. אלוהיה היה קנא ונקם, הוא לא הרשה, כמו שהרשו אלוהים אחרים, לעבוד אלוהים אחרים, והוא (על ידי נציגיו הארציים כמובן) דאג לבצר את מעמדו ואת מעמד עמו על ידי חוקים שונים, שלמעשה מנעו כל אפשרות לערבוב או "התבוללות": כאשר אסור לך לא רק להתחתן עם עמי הסביבה, אלא אפילו לאכול איתם, וכאשר הגישה המרכזית שאתה מטפח היא של התנשאות ואדנות על פני כל דת אחרת, ברור שתישאר לבד.

טוב, בהיותם של בני-אדם בני-אדם, זה כמובן לא ממש עבד. היו קשרים אמיצים עם העמים שבסביבה, לא רק מבחינת עבודת האלילים שנערכה בדבקות מרשימה על ידי עם ישראל כמעט בכל זמן נתון (ויעיד על כך כמעט כל ספר בתנ"ך), אלא על ידי מה שנקרא "נישואי תערובת" (ותעיד על כך, למשל, מגילת רות). ככה זה כשהסביבה בעצם הרבה יותר סובלנית ממך: עמי אגן הסהר הפורה לא חשבו שהם יותר טובים מהעבריים, הסכימו להתערבב עמם, והאחרונים בתורם כנראה לא ראו בזה אסון גדול.

כל זה השתנה אחרי חורבן הישוב היהודי בארץ ועליית הנצרות. ראשית הפכו חז"ל עבור כל מי שרצה להישאר יהודי את ההלכה למערכת כוללת כל וברורה של חוקים ומנהגים. שנית, החל מהתקופה הזאת, ובמשך כל ימי הביניים, השכנים של היהודים, על פי רוב במדינות הנוצריות, לא היו חלק גדול מהזמן יותר מדי נחמדים אליהם. גם היהודים עצמם, שנשאו טראומה של חורבן בית מקדש ובית לאומי, וניצבו בפני הנצרות, אחותה הקטנה של היהדות שהתעצמה ממנה ושאחד מעקרונותיה התיאולוגיים היה שהיהודים אמורים להיות אומללים, נטו להסתגר יותר ויותר בתוך עצמם. בגלות שמירת מצוות הפכה לפופולרית כפי שמעולם לא היתה לפניה, וכפי שמעולם לא תהיה אחריה (כתבתי על זה כאן).

אבל אותו הדבק שאיחד את היהודים בגלות מתגלה כמעין חומר-דוחה-יהודים בעידן המודרני. מרגע שלא היו חייבים לקיים מצוות (האמנציפציה סימנה את ראשית התקבלותם של היהודים כשווים בארצותיהם השונות, וההשכלה והנאורות את ראשית העמדת החיים על עקרונות "התבונה האוניברסלית") נוצר מצב בו היהודים שלא מוותרים על ההלכה למעשה לא יכולים שלא להפעיל את חוקיה המתבדלים אל מול היהודים שכן וויתרו עליה. אותן הלכות שמנעו בעבר קרבה אל הגויים, מונעות בהווה קרבה בין יהודים. במדינת ישראל העניין בולט במיוחד, שכן כאן גרים בסמיכות, ובסופו של דבר ערבים זה לזה whether they like it or not, יהודים מכל מני אופנים של שמירת הלכה, ושמירת המצוות מתגלה כאפקטיבית לא ביצירת עם, אלא בחלוקתו לקבוצות המנוכרות זו לזו.

הדוגמאות לכך רבות מספור: לבד מבתי ספר וקהילות/ישובים מתבדלים, אנחנו עדים היום לדחייה (שלא לומר שנאה) מצד האורתודוקסיה לזרמים יהודיים אחרים (רפורמים וכו'), כולל פסילת גיורייהם, נישואייהם, כשרותם, וכו'. אנחנו עדים כמובן גם למלחמות פנים-אורתודוקסיות, שהרי אין ש"ס מדקדקים מספיק עבור הרב אליישיב, ואין הרב אליישיב מדקדק מספיק עבור העדה החרדית, אין החסידים מדקדקים מספיק עבור הליטאים, ואין החילונים מדקדקים מספיק עבור אף אחד.

אנחנו עדים להתבדלות של החרדים לסוגיהם, שדואגים לאינטרסים הצרים שלהם על חשבון האינטרס של האזרחים כולם, ואנחנו עדים להתנשאות של הדתיים-הלאומיים למיניהם, שדואגים לאינטרס של ארץ ישראל (לדעתם) על חשבון האינטרס של מדינת ישראל (ואני בכלל לא נכנס לאפלייה החמורה שכנגד מיעוטים שונים שבתוך העם, כגון נשים והומוסקסואלים, וכלפי אזרחים אחרים, כגון מוסלמים, נוצרים ודרוזים). ואם נרד מהרמה הלאומית לרמה הפרטית, זה נראה לי מעוות שאני יוצא עם בחורה אורתודוקסית והיא לא יכולה לאכול אצלי בבית, ושמורֶה, קולגה שלי ששומר מצוות, לא יכול לאכול מהבופה ביום עיון של בית-הספר שלנו.

עכשיו יסבירו לי כל מני אורתודוקסים שאין מה לעשות, אבל ההלכה היא ההלכה, זה מה שמשה קיבל משמיים ו-Dura Lex Sed Lex. בסדר, מי שמאמין בכך שיבושם לו. אבל זה לא משנה את העובדות הפשוטות, והן ששמירת מצוות היא אחד הגורמים העיקריים שמפלגים היום את עם ישראל. צריך להכיר במצב העצוב הזה: ההלכה שפעם שמרה על היהודים כעם אחד, כעת הופכת אותם לעדות וזרמים וכתות.

ואגב, גם אם משה קיבל את התורה מהשמיים, הרי שהיום לא בשמיים היא, וההלכה היא ברת שינוי. לא צריך לבטל אותה חלילה, אלא רק, כרגיל, להתאימה למציאות. כפי שאפשר לחלל שבת בשביל להציל מאחז לא חוקי בשטחים, אני בטוח שאפשר להגמיש הלכות כשרות (או כל דבר אחר) בשביל לאפשר קרבה בין יהודים, וגם בין יהודים לשאינם יהודים. זה עניין של רצון טוב, ובטחון בצור ישראל וגואלו (כלומר חוסר פחד מהמודרנה). שני אלה כנראה לא קיימים בעת הזאת, ואפשר לשאול את עצמנו למה.

159 תגובות

 1. יכול להיות שכאשר אתה אומר ב"עדן המודרני" אתה מתכוון בעצם במדינת ישראל, מה שאני מתכוון שאולי ה"ישראליות" היא מרכז היהדות בעיניך אבל אם מסתכלים באופן גלובלי יותר אולי להלכה עדיין תפקיד חשוב?

  אהבתי

  1. בס"ד "היופי" והדרך להצלחה בשמירת עיניים…

   הנה באהבת הבורא יתברך שמו אותנו, ויודע שאנחנו דור חלש ויש לנו הרבה ניסיונות, אעפ"כ נבחרנו לעשות התיקונים על כל העבירות ופגמים של כל הדורות הקודמים. (כולל דור המבול דור הפלגה ודור המדבר וכו') תפקידינו העיקרי בעוה"ז לתקן כל מה שקלקלו כל הדורות בגלגולים הקודמים. היום נראה לכל בעל דעת שאנחנו כבר בזמן האחרון שלפני הגאולה, כדי שנוכל לתקן (פגמי) העבירות לשעבר. הזמן הזה ידוע כזמן של "אחרית הימים" ממש סוף הגלות, זמן קצר לפני ביאת משיח צדקנו.

   על הדור שלנו שהוא דור חלש ברוחניות גם ידוע בחז"ל כהדור של "עקבתא דמשיחא" (תקופה האחרונה שלפני ביאת המשיח) ומזמן כבר גילו לנו רבותינו ז"ל שתהא התקופה הזאת קשה לנו ברוחניות ובגשמיות, הרבה צער ומכאובים ר"ל, כמבואר במשנה (סוטה מט)

   בעקבות משיחא: חוצפא יסגא (תִתרבה) ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, (אפיקורסות) ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יישום, ("הגבול" יהי' ריק) ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להישען [רק] על אבינו שבשמים

   ולצערנו נראה שיש בדורנו אפ' בין הציבור החשוב, אלו שלא מרצונם ולא מידיעתם מעכבים הגאולה ח"ו, וכגון אלו שלפעמים נכשלים בראיות אסורות, וידוע ע"פ דברי חז"ל שכל הבטה אסורה (שבמזיד) אפילו לרגע א' גורמת לנו אריכות הגלות, ויסורים רוחניים, ויש עוד קבוצה חשובה שבאמת רוצים לשמור על עיניהם שמרגישים שכל העתיד תלוי בזה אבל לא מצליחים כל פעם להגן עליהם, ואעפ"כ מתאמצים בכל כוחם לשמור על עצמם, משום שלימדו אותם שחייב כָּל אָדָם לְהַרְבּוֹת בִּשְׁמִירָה והם רק יוצאים להתפלל וללמוד, ולא מסתובבים סתם ברחוב ולפעמים הם ג"כ נכשלים, אבל בחסדי השם ית' יש לנו חלק מהציבור שיודעים שאע"פ שנכשלו חייבים להמשיך ללחום בכל תוקף וברציפות בלי שום הפסק, ומוסרים נפשם להיזהר, ובכל הצלחה שלהם עושים רעש ושמחה גדולה בשמים, ולפעמים אחרי הצלחות רבות שוב נכשלים ח"ו, ולצערנו רואים שהניסיונות נהייתה קשה מיום ליום, ושואלים איך להתחזק במצב הקשה הזה

   לכן, ראשית כל, הסגולה הראשונה והכלל להצלחה ברוחניות היא, לזכור תמיד הסוד הגדול שבכלל אין ייאוש בעולם הזה, ולחיות בתמימות ומקושרים להקב"ה כי התמימות היא ההצלחה ושלימות האדם, ולעולם לא להתייאש מניסיונות כושלות, וכמ"ש במדרש תהלים (כב) "אלמלא נפלתי – לא קמתי" ובאמת יש לכולנו האפשרות בס"ד להגיע למדרגה של שליטה "שלמה" על העיניים, עד שאין שום שליטה מהיצר עלינו בנושא הזה, רק צריכים לזכור ולהרגיש ולהאמין בכל ליבו שאפשרי להגיע אליו בס"ד, אחרי יגיעה רבה ומלחמות תמידיות נגד היצר, ובכדי לזכות לניצחון הזה, שזה מגודל חסדי ד' יתברך שמו, עלינו להתחזק ולעלות מעלה מעלה באופן תמידי להמשיך המלחמה ברציפות בלי שום הפסק כלל וכלל, במסילה העולה בית קל.

   עוד סגולה להתחזקות, שחייבים לזכור כל ימינו, שברגע אחד של התגברות כשֶׁעוצם אֶת עֵינָיו לא להסתכל… הוא זוכה לקבל כוח חזק מהקב"ה מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה מברכת ד', להתגבר על תאוותו בנסיון הבאה, והוא מְשַׁמֵּחַ אֶת ד' (פסחים קיג) ומרוויח "עולם מלא טוּב" על כל פעם שהוא מצליח להתגבר ולסגור את עיניו מול רצון ליבו, כמ"ש מצוה גוררת מצוה, ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ומהתחזקות ההיא מרוויח להתקרב מיד להקב"ה, בהרגשת "רצוננו לעשות רצונך" ואח"כ בס"ד יזכה להמשיך עליו דרגות גדולות של צדיקים אמתיים, כמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ו"הבא ליטהר – מסייעין אותו".

   אבל מובן שיזכו לתענוג הנ"ל רק אלו הלוחמים בכל כוחם נגד יצרם במלחמה תמידות, ובאמונה פשוטה, ש"לא לרדוף אחר מראה עיניהם" בלי הפסק, וכמו שהתינוק לעולם לא ילמד ללכת ברגליו אם יסתפק רק בפסיעתו הראשונית ויפול, אלא יש לו להמשיך ולצעוד הלאה מבלי להתייאש. ואף אם התינוק נופל פעם אחר פעם, הוא מרגיש שצריך לקום ולנסות שוב, ורק כך יוכל לרכוש את דרך ההליכה, ולהבדיל אף ההליכה במצות התורה גם כך בנפילות ובמעידות, אך החכמה היא לא להתייאש מאותן נפילות, אלא לקום מיד, (כי נפלתי קמתי!) לקום להתנער ולהמשיך לצעוד הלאה כאותו תינוק עקשן שאינו מתייאש מהנפילות, וממשיך לנסות במטרתו עד אשר מצליח ללכת כברת דרך ארוכה בביטחון וביציבות כל ימיו. אבל רק אם פסיעה בודדת, לא מקדמת אותנו אל עבר המטרה האמתית, וכשמצרף אותה פסיעה, בעוד פסיעות נצחיות, אז זוכים להצלחת השלמות, בס"ד כשיתעוררו עליו רחמנות ממעל, כמ"ש חז"ל "מתוך נפילה קימה") ילקוט מיכה ז, תקנח (ו"יגעתי ומצאתי תאמין" (מגילה ו: )

   כל הצלחתינו ברוחניות ובגשמיות תלוי בהצלחתנו בשמירת העניים שלנו, אֵין רְצֹון ד' יתברך שמו לעד, לְהַכְבִיד ולְהַקְשֹות עַל הָּאדָּם וְלַהֲפֹךְ אֶת חַיָּיו לְבִלְתִי נִסְבָּלִים. אדְרַבָּה וְַאדְרַבָּה, הַקָּבָּ"ה מֹורֶה לָּאדָּם לָּלֶכֶת בְדַרְכֹו שֶל עֹולָּם וְלִנְהֹג כְמִנְהַגהָּ, לֹא לִפְרֹש וְלֹא לְהַזִהיר עַצְמֹו מֵאֲכִילָּה ושְתִיָּה וכו' ומִשְָאר דַרְכֵי הָּעֹולָּם, אֶלָּא שֶעָלָּיו להתנהג עַל פִי מִצְוֹות הַתֹורָּה הקדושה בתמימות, כי התמימות היא השלימות הגדולה ביותר.

   לכן בגדר תן לחכם ויחכם עוד נשתדל בס"ד בעצה טובה לבאר הענין בדרך קל ופשוט בדוגמאות וסיפורים ששייך להתחזק מהם אפ' לדור החלש הזה, להינצל ממצודה של היצר הרע בענין המר הזה, ובסוף ירגישו האור… ויאמר החלש חזק אני

   בהרבה ספרים הקדושים מבואר: ש – רק ע"י מלחמה התמידית, ובתפלה בכוונה, ועסק התורה, בכל גופו, בכל לבבו, ובכל נפשו מפנימות הלב, שייך להתמודד ולהינצל מניסיונות הקשות, וכשמצליחים לנצח את היצר הרע, זוכים אז מיד להשפעות טובות מלמעלה, ולהמשכת טהרת הנפש, ומחילת העוונות. יה"ר מלפני אבינו שבשמים שנזכה להתחזק בשמירת עיניים באמת ובתמים בתוך שאר כלל ישראל

   הנה כולנו אוֹמֵרים בִּקְרִיאַת שְׁמָע "וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זוֹנִים אַחֲרֵיהֶם" וְכָתַב רַבֵּינוּ יוֹנָה (ש"ת שער ג סד) וְגַם רַבִּים נוֹקְשִׁים וְנִלְכָּדִים בְּחַלְּלָם הַחוּשִׁים הַנִּכְבָּדִים, חוּשׁ הָרְאוּת, וְחוּשׁ הַשֵּׁמַע. וְנֶאֱמַר עַל חוּשׁ הָרְאוּת וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם, (במדבר טו, לט) הֻזְהַרְנוּ בָזֶה, שֶׁלֹּא יִסְתַּכֵּל אָדָם בְּאֵשֶׁת אִישׁ (ופנויות אסור מדרבנן) וּבִשְׁאָר עֲרָיוֹת פֶּן יִוָּקֵשׁ בָּהֵן.

   כָּתוּב בְּאוֹרְחוֹת חַיִּים, שאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בְּאֵשֶׁת אִישׁ מִן הַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם וְגם אָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בִּפְנוּיָה מִדִּבְרֵי קַבָּלָה, שֶׁנֶּאֱמַר בְּרִית כָּרַתִּי לְעֵינָי וּמָה אֶתְבּוֹנֵן עַל בְּתוּלָה. וְכָל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֵשֶׁת אִישׁ מַכְשִׁיל וּמַכְחִישׁ כֹּח יִצְרוֹ הַטּוֹב וְהוֹדוֹ נֶהְפָּךְ עָלָיו לְמַשְׁחִית ח"ו, וְיֵשׁ אִסּוּר נוֹסַף מִן הַתּוֹרָהּ וְהוּא לְהַרְהֵר בְּאִשָּׁה כְּלוֹמַר לַחֲשֹׁב עָלֶיהָ מַחְשָׁבָה שֶׁל תַּאֲוָה וַאֲפִלּוּ היא פְּנוּיָה, וְחָמוּר הִרְהוּר פְּנוּיָה אפילו מִמַגַעָה, שֶׁעַל הַהִרְהוּר עוֹבֵר בְּלָאו מִן הַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים כג י) וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רַע וּפֵרְשׁוּ רַזַ"ל (ע"ז כ: ) שֶׁלֹּא יְהַרְהֵר בְּיוֹם וְיָבוֹא לִידֵי טֻמְאָה בְּלַיְלָה עכ"ל (בית יוסף אבן העזר א)

   על העונש של הסתכלות בדברים אסורים, כתוב בְּסֵפֶר "קַב הַיָּשָׁר" בְּשֵׁם הָאֲרִ"י ז"ל שיֵשׁ עוֹף הַנִּקְרָא בְּתוֹרָה "רָאָה", וְאָמְרוּ חֲזַ"ל הַפּוֹגֵם בְעֵינָיו וּמִסְתַּכֵּל בְּנָשִׁים עוֹנְשׁוֹ שֶׁיִּתְגַּלְגֵּל בְּעוֹף זֶה מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה וְסוֹבֵל שָׁם צַעַר גָּדוֹל ר"ל. בָּכל רֶגַע שֶׁאָדָם נִכְשָׁל בהֲנָאָה מִמַּרְאָה אִשָּׁה, הוּא עוֹבֵר עַל אִסּוּר מֵהַתּוֹרָה. וְהֶחָכָם עֵינָיו בְּרֹאשׁוֹ שֶׁבְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן עוֹצֵר אֶת עַצְמוֹ וְלֹא מִסְתַּכֵּל.

   כתוב בספר החנוך אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִ"לִ שֶׁאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל אֲפִילּוּ רק בִשְׂעָרָהּ שֶׁל אִשָּׁה הָאֲסוּרָה לוֹ, וַאֲפִילּוּ לִשְׁמוֹעַ קוֹלָהּ לְכַוָּנָה שֶׁיֵּהָנֶה בָהּ אָסוּר, וַאֲפִלּוּ לְהִסְתַּכֵּל בְּבִגְדֵי צֶבַע שֶׁל אִשָּׁה, כּשֶׁמַּכִּיר הָאִשָּׁה הַלּוֹבֶשֶׁת אוֹתָן אסור, לְפִי שֶׁמִּתּוֹךְ רְאִיַּת הַמַּלְבּוּשׁ יָבוֹא לְהַרְהֵר בָּהּ. וְהִרְחִיקוּ שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בִּשְׁלוֹם אֵשֶׁת אִישׁ כְּלָל, וַאֲפִלּוּ עַל יְדֵי בַעְלָהּ, (קידושין עב. ובתוס' ד"ה אין) לְפִי שֶׁעִנְיָן זֶה קָשֶׁה מְאֹד וְיֵצֶר הָרַע חָזָק בּוֹ, ע"כ צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַרְבּוֹת בִּשְׁמִירָה יתירה, בִּפְרָט בִימינו שֶׁהַיֵּצֶר הָרַע חזק מאוד וְהַפְּרִיצוֹת פּוֹרֶצֶת גְּבוּלוֹת לֹא נִתָּן לָּנוּ אֶלָּא לִבְרֹחַ מּכלִ חֲשָׁשׁ שֶׁל נִסָּיוֹן כֵּיוָן שֶׁהַסַּכָּנָה אוֹרֶבֶת, וְאֵין אפילו אֶחָד שֶׁיָּכֹל לוֹמַר זֶה לֹא יִקְרֵה לִּי, כִּי בְּרִגְעֵי הַנִּסָּיוֹן היצר בוער כאש וכָּל אחד יָכֹל לִפֹּל ברגע אחד ח"ו, כמ"ש חז"ל אין אפוטרופוס לעריות. (כתובות יג: )

   בספר שמירת עיניים כהלכתה כתוב שטָעוּת הִיא לַחְשׁוֹב שֶׁמצות שְּׁמִירַת עֵינַיִים רַק חוּמְרָא לַאנשי מעשה וחֲסִידִים כו', אֵלָא יֶשׁ לנו אִיסּוּר מֵהַתּוֹרָה לְהִסְתַּכֵּל עַל נָשִׁים, וּבְכָל מַבָּט בְּאִשָּׁה, בֵּין צְנוּעָה וְכֹל שֶׁכֵּן שֶׁאֵינָהּ צְנוּעָה הכל אסור. יֵשׁ לָדַעַת שאֵין כָּאן חוּמְרָא וְאֵין כָּאן הַגְזָמָה אֵלָא יֵשׁ אִסּוּר מַמָּשׁ, וזֶהוּ מעִקָּר דִּין הַתּוֹרָה שֶאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל עַל נָשִׁים. יש חוֹשְׁבִים שֶׁמצות שמירת עינים רַק לְקִיצוֹנִים, אֲבָל הָאֱמֶת היא שהִיא אחד מתרי"ג מצות, וכּל אָדָם מְחוּיָּיב עַל פִּי הַתּוֹרָה לִשְׁמוֹר עַל עֵינָיו ולהתייגע שלֹא לְהִסְתַּכֵּל בדברים אסורים, ואמרו חכמים, כל מי שאינו מסתכל בנשים, אין יצר הרע שולט בו. (מדרש יל"ש פר' ויחי רמז קס"א)

   לא לחשוב שקיום מצות שְׁמִירַת עֵינַיִם הם דרגות גדולות רַק לצדיקים לרבנים לגדולי – הדור לתלמידי – חכמים וְאַדְמוֹ"רִים וכו', משום שכְּשם שֶׁנִזְהַרים שֶׁלֹּא לאכול מַאַכְלֵי אִסּוּר, וּמַקְפִּידים לִשְׁמֹר הַשַּׁבָּת, וְלָצוּם בְּיוֹם כִּפּוּר, ומֵנִיחים תְּפִלִּין, ולובשים ציצית, וּשְׁאָר מִצְווֹת הַתּוֹרָה, כָּךְ צָרִיךְ לְהִזָּהֵר בִּרְאִיוֹת אֲסוּרוֹת, ובפרט בנשים שֶׁאֵינָן צְנועות, ומצוה זו נוהגת בכל עת בכל מקום ובכל זמן כגון בַּבַּיִת, בָרְחוֹב, בחנויות, בתור בבנק, באוטובוס, בשמחות, בבית הכנסת, בלוויות, ואפ' בית אבל ר"ל וכו'.

   עוד כתב: שאסור לאדם לוֹמַר עַל אִיסּוּר זֶה מהתורה אֲנִי מַקְפִּיד, וְעַל אִסּוּר זֶה מהתורה אֲנִי מְקיל, משום שהֲרֵי כָּל הָאִיסּוּרִים נִתְּנוּ לנו בהר סיני וְאֵין לָּנוּ רְשׁוּת להקל בהן, כּל המצות חייבים לקיים בשלימות. כמ"ש רבינו יונה (שער א אות ו) כֹּל שׁאֵינוֹ נִזְהָר מֵחֵטְא מְסֻיָּם בְּאֹפֶן קָבוּעַ וּמְוַתֵּר עַל הָאִסּוּר וְאֵינוֹ מְקַבֵּל עַל נַפְשׁוֹ לְהִישָּׁמֵר מִמֶּנּוּ, גַּם אִם הוּא מֵהָעֲוֹנוֹת הַקַּלִּים, אַעַ"פִּ שֶׁהוּא נִזְהָר מִכָּל הָעֲבֵרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, קְרָאוּהוּ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל מוּמָר לְדָבָר אֶחָד, וְאֶת פּוֹשְׁעִים נִמְנָה, וְגָדוֹל עֲוֹנוֹ מִנְּשׂא.

   כל הָעוֹלָם הַזֶּה הוּא "עוֹלָם שֶׁל נִסְּיוֹנוֹת" וְהָרְחוֹב שלנו מָלֵא פִּיתּוּיִים וְקָשֶׁה לַעֲמֹד כְּנֶגְדָּם, בכל זאת אָנוּ חַיָּיבִים לַעֲמוֹד בְּנִסָּיוֹן, וְלֹא לְהִישָּׁבֵר מִנְּפִילוֹת. עוד צָרִיךְ לָדַעַת שהַקּוֹשִׁי בנסיונות הוּא אך ורק בָּרְגָעִים הָרִאשׁוֹנִים, בִּרְגָעִים שמִתְקַיֶּמֶת מִלְחָמָה פְּנִימִית לְהִסְתַּכֵּל אוֹ לֹא לְהִסְתַּכֵּל לַחְטוֹא אוֹ לְא, דַרְכּוֹ שֶׁל הַיֵּצֶר לְפַתּוֹת רַק לְהָצִיץ, לַחֲטֹא מְעַט וְאַחַר כָּךְ מְפַתֶּה לַחֲטֹא הַרְבֵּה… וזה רק כשלֹּא מִתְּאַפְּקִים, וּמִסְתַּכְּלִים אֲפִלּוּ לִשְׁנִיָּה אַחַת, הַיֵּצֶר תּוֹפֵס אוֹתו וּמוֹשֵׁךְ אותו לְהִסְתַּכֵּל עוֹד וְעוֹד מִבְּלִי רָצוֹן לְהַפְסִיק ח"ו.

   גם צריך כל אדם להשגיח היטב לבל יריח שום ריח אסורה ובפרט ריח מבשמים שעל נשים "שאין לך גירוי יצר גדול מזה" וכל כיו"ב, כי ידוע שבריחות אלו יש כוח רע חזק וטמא לפעול ירידה גדולה ברוחנית במהרה, כמבואר בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) שזה אחת מהסיבות שגרם לאלישע בן אבויה לצאת לתרבות רעה השם ישמרנו ע"ש.

   וכַּאַשֶׁר נִתְקַל בְּראִיה אֲסוּרָה וּמִתּוֹךְ סַקְרָנוּת הוא ממשיך להסְתַּכֵּל, הֲרֵי זוֹ הוֹכָחָה בְּרוּרָה שֶׁהוּא נָגוּעַ בַּחוֹלִי שֶׁל "לִרְאוֹת". כשהוּא אפ' לֹא חוֹשֵׁב, ולא מתגבר לְהוֹרִיד אֵת עיניו מִיָּד, זה סִימָן שֶׁהוּא לֹא מֵבִין אֵת הַמַּשְׁמָעוּת שֶׁל חומר הענין של רְאִיָּה אֲסוּרָה, אִם הוּא עוֹבֵר בִּרְחוֹב וְעוֹבֶרֶת לְפָנָיו אִשָּׁה וְאֲפִילּוּ הַצְנוּעָה בְּיוֹתֵר וּמִתּוֹךְ סַקְרָנוּת מִסְתַּכֵּל וממשיך… זֶה סִימָן שֶׁהוּא לֹא שׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִם, וּכְשֶׁהַמַּצָּב כָּךְ, זֶה אוֹמֶר שֶׁהוא צָּרִיךְ לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה מִיָּדִ, ולְהַפְסִיק לְהִסְתַּכֵּל עַל כָּל דְּמוּת אפילו במרחק שֶׁמֵּעֵבֶר לַכְּבִישׁ – לרחוב, ולִהְיוֹת אָדָם הַשּׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִם ולֹא מִסְתַּכֵּל עַל דברים אסורים כְּלָל כְּפִי שֶׁנִּפְסַק בְּדִבְרֵי חֲזַ"ל.

   בדורינו כבר ידוע לנו, שאדם הממשיך לִהסְתַּכֵּל עַל דברים האסורים, אֵין לוֹ שַׁלְוַת הנֶפֶשׁ, וְלֹא שִׂמְחת החיים, וְחָסֵר לוֹ הַשָּׁלוֹם בַּבָּיִת. כל אָדָם יָכֹול לְנַסּוֹת אֶת עַצְמוֹ ויראה שֶׁלְּאַחַר שֶׁהוּא פָגַם בְּעֵינַיִם ח"ו, יַבְחִין שֶׁכְּבַר בְּשָׁעוֹת הַקְּרוֹבוֹת הוּא לא מרגיש כ"כ שמחת החיים, וְכגון יָרִיב עִם אִשְׁתּוֹ אוֹ סְבִיבָתוֹ, אבל הֶחָכָם שכְּבָר בְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן עוֹצֵר אֶת עַצְמוֹ וְלֹא מִסְתַּכֵּל, מיד מרוויח: נחת וְשמחה וְעליה רוחנית, וקשר לאבינו שבשמים.

   הַהַשְׁפָּעָה שֶׁל מַרְאֵה אָסוּרה גורם פגם בנפשנו, ואֲפִילּוּ כְּשֶׁמִּסְתַּכֵּל עַל סתם אִשָּׁה כגון שֶׁכינו, או בגן, או בחנות, או בשמחות, או אפילו באלבום – תמונות שמופיעות שם נשים אפ' ממשפחתו, וכדומה, מִלְּבַד שֶׁהוּא עוֹבֵר עָל אִסּוּר שֶׁל 'לֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם' (אֲפִילּוּ כשֶׁהִיא צְנוּעָה) הוּא גּוֹרֵם לְנַפְשׁוֹ נֵזֶק רוּחָנִי, שיש השפעה רע מכָּל פְּגִיעָה בִּרְאִיוֹת אֲסוּרוֹת שמְקַלקלֶת הַנְּשָׁמָה, ולפעמים גורם עצבות לעצמו ח"ו, וּכְשֶׁיּוֹדְעִים אֶת הַדרך שֶׁל הַיֵּצֶר ומַצְלִיחִים לְהִתְאַפֵּק וְלֹא לְהִסְתַּכֵּל ונלְחמים כְּנֶגְדּוֹ כְּבָר בָּרֶגַע הַרִאשׁוֹן, אָז הַהֶמְשֵׁךְ הרבה יוֹתֵר קַל, בסיוע מן השמים מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה. ואז מנצחים היצר, וְכָךְ לא יהא הָרָצוֹן לְהַמְשִׁיךְ לַחְטוֹא. וכשמתחברים לצד הטוב כשמתגברים ומנצחים, אז זוכים לקדושה ו'לשמחה רבה' בכפל כפלים! כמ"ש '"והתקדשתם והייתם קדושים" אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. כמ"ש (יומא לח: ) "הבא ליטהר מסייעין אותו" לא מספיק רק לרצות בלב, אלא צריך להתחיל בפועל לעשות המעשה

   וכן אָדָם ההוֹלֵךְ בְּדַרְכּוֹ וּפִתְאוֹם מוֹפִיעָה מוּלוֹ מראה שֶׁאֵינָהּ צְנוּעָה, ומיד מִתְנַהֶלֶת בְּתוֹכוֹ מִלְחֶמֶת יְצָרִים לְהִסְתַּכֵּל אוֹ לֹא לְהִסְתַּכֵּל, ומיד הוּא מַחְלִיט לְסוֹבֵב אֵת הָרֹאשׁ עַד שֶׁהִיא תַּעֲבוֹר, וּכְשֶׁהוּא מְסוֹבֵב אֵת הָרֹאשׁ, הוּא פתאום שוב רוֹאֶה נָשִׁים נוֹסָפוֹת מְהַלְּכוֹת מִמּוּל, וְרוֹצֶה לִשְׁמוֹר עַל עַצְמוֹ, וְמיד מַחְלִיט לְהִסְתַּכֵּל רַק עַל הָאָרֶץ, אֲך גַּם שָׁם הוּא גם נכשל בפרוצה, בקיצור המלבושים, או גילוי צורת השוק המכוסה בגרביים שקופות, או בצבע הרגל, וכדומה, אע"פ כן הוא נחשב בשמים לאדם כשר, משום שכָּל מִי שֶׁמְּנַסֶּה בכל כוחו! להתחזק ולִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם יכול ליתְקַל בִּמְצִיאוּת כָּזוֹ, אבל "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו" (ע"ז ג') ובמד"ר (שמוח פ' ל"ד) אין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו.

   ידוע שהקב"ה לא חושב שאנחנו מלאכים, מלאכים יש לו בשמיים, אנחנו בני האדם לא מלאכים, והוא לא מצפה שנחיה כמלאכים, אלא הוא מצפה שננסה להתקרב אליו "בכל כוחינו". וזה אפילו בְּיָמֵינוּ שֶיֵשׁ קֹשִׁי רַב לִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם, אם כָל זֹּה חייבים להתְאַמּץ ולהילחם בכל כוחנו לִשְׁמֹר על העינים. דוקא בנו יש הכוח החזק לקיים המצות מפני כוח המס"נ שיש בנו!! ואחר המסירות נפש בוודאי יזכה למתנות מתוקות מן השמים, כמו להיות אָדָם החזק נגד יצרו, שֶׁמַּחֲזִיק מַעֲמָד בְּכָל הַמַּצָּבִים וְשׁוֹמֵר עַל הָעֵינַיִים בכָּל הַנִּסְּיוֹנוֹת שֶׁמּוּלוֹ, וייחשׁב לְצַדִּיק גָּדוֹל, וְיֵשׁ לוֹ מַעֲמָד גָּדוֹל בְּיוֹתֵר אֵצֶל השכינה הקדושה בכל העולמות.

   גם ידוע מצדיקים שבִרְגָעִים אֵלּוּ שמתגבר יָכֹל אז לבקש וּלְהִתְפַּלֵּל וְלִזְכּוֹת לִישׁוּעָוֹת גְּדוֹלָוֹת, כֵּיוָן שֶׁבְּרֶגַע זֶה נִמְשַׁךְ עָלָיו אוֹר הַשְּׁכִינָה מְסֻגָּל הזְמַן לְהִתְפַּלֵּל וּלְבַקֵּשׁ בַּקָּשׁוֹתָיו הַנִּצְרָכִים לוֹ "בְּעוֹד עֵינָיו לְמָטַה" וְגוֹבֵר הוּא עַל יִצְרוֹ.

   אֵין רְצֹון ד' ית' שמו לעד לְהַכְבִיד ולְהַקְשֹות עַל הָּאדָּם וְלַהֲפֹךְ אֶת חַיָּיו לְבִלְתִי נִסְבָּלִים. אדְרַבָּה וְַאדְרַבָּה, הַקָּבָּ"ה מֹורֶה לָּאדָּם לָּלֶכֶת בְדַרְכֹו שֶל עֹולָּם וְלִנְהֹג כְמִנְהַגהָּ, לֹא לִפְרֹש וְלֹא לְהַזִהיר עַצְמֹו מֵאֲכִילָּה ושְתִיָּה ומִשְָאר דַרְכֵי הָּעֹולָּם, אֶלָּא שֶעָלָּיו לַעֲשֹות זֹאת עַל פִי חוקי מִצְוֹות הַתֹורָּה, ולזכור שחכמינו אמרו "אֲל תאמין בעצמך עד יום מותך" (ברכות כט).

   כשאנחנו עוֹבְרִים כָל הנִסְּיוֹנוֹת, ובפרט בשְׁמִירַת עֵינַיִם, ומְנַסִּים לִשְׁמֹר וח"ו נִכְשָׁלִים, וְשׁוּב מְנַסִּים וְנִכְשָׁלִים ח"ו, אֵין זוֹ שום סִבָּה כלל וכלל לְהִתְיָאֵשׁ. וכמובן שצריכים להתחרט ולהמשיך המלחמה עד שמנצחים, וּכפי שכְבָר אָמָר הֶחָכָם, "הָעִקָּר לֹא לְהִתְיָאֵשׁ מִנִּסְּיוֹנוֹת כְּושְׁלִות" אֲפִילּוּ שֶׁנִּכְשַׁלְנוּ וּפָגַמְנוּ ח"ו, אִם יש תְּחוּשָׁה שֶׁל "אוֹי מָה עָשִׂיתִי" והִרְהוּרֵי חֲרָטָה, זֶהוּ סִימָן שֶׁהוּא בדֶּרֶךְ הנְכוֹנָה, כֵּיוָן שֶׁכָּל שֶׁיֵּשׁ לו חֲרָטָה עלַ החֵטְא, אֶפְשָׁר לו לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה שלמה, אֲפִילּוּ שֶׁהַכִּשְׁלוֹנוֹת רַבִּים עַל הַנִּצְּחוֹנוֹת ח"ו, שׁוּב גם אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל ולהצליח.

   מְסֻפָּר עַל תַּלְמִיד שֶׁהִגִּיעַ לִשְׁאוֹל אֶת רבו (א' מצדיקי הדור) עצה מה לעשות כְשָׁנכשל הַרְבֵּה בשמירת עינים, שָׁאַל אוֹתוֹ הָרָב הַאִם יֶשׁ מִקְרִים שֶׁמְנַצֵּח, עֲנָה לּוֹ הַתַּלְמִיד, אָנִי נִכְשָׁל הַרְבֵּה וְנִצְחוֹנוֹתָּי מוּעָטִים, עֲנָה לּוֹ הָרָב בִּזְכוּת נִצְּחוֹנוֹת מֵעַטִים אֶפְשָׁר לְנָצֵחַ לְתָמִיד, רַק תַּמְשִׁיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל לְנַצֵחַ, אֵין אָנוּ מְצֻוִּים לְנָצֵחַ

   והמשיך להסביר: אָנוּ מְצֻוִּים לְהִלָּחֶם עִם הַיֵּצֶר עָל מְנָת לְנָצֵחַ, אבל הַנִּצָּחוֹן תָּלוּי בְּסִיַּעְתָּא דִּשְׁמַיָּא מְיֻחֶדֶת שֶׁלּא כָּל אֶחָד זוֹכֶה בָהּ "מִיד", וכְּדֵי להצליח ולֹא לְהִכָּשֵׁל, ולקבל הס"ד הזאת, צָרִיךְ לַעֲמוֹד עַל הַמִּשְׁמָר בלי הפסק, ולהתפלל מעומק הלב, להתעורר לעמוד ולהתחנן לפני שוכן מרומים שירחם ויחוס על נפשנו. וְלֹא לִחְיוֹת בַּתְּחוּשָׁה שֶׁל "אֲנִי כבר בְּסֵדֶר", אֵלָא לָדַעַת שֶׁתָּמִיד יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת שֶׁל כִּשָּׁלוֹן וּנְפִילָה ח"ו. מש"ה אסור להכניס עצמו לשוּם מצב שֶׁל ניסיון שֶׁשָּׂם יֵשׁ אפילו סִכּוּי קטן שׁיוכל להֶיכָּשׁל בנִסָּיוֹן, כמ"ש חז"ל אין אפוטרופוס לעריות (חולין דף י"א) וְאַל תַּאֲמֵן בְּעַצְמָךְ עַד יוֹם מוֹתָךְ. (אבות ב) להשיג הקדושה צריך יגיעה רבה.

   הנה תפִלָּה קצרה שכִדי לְהִתְפַּלֵּל בכוונה גדולה בכֹּל יוֹם ובעת הצורך כמה פעמים לְהִתְחַנֵּן לָּהקב"ה מעומק הלב שיעזור לו הקב"ה להצליח לא להיכשל, להשיג הקדושה והכוח לזה מלמעלה.

   אבינו שבשמים רַחֶם נָא עָלי וזָכֵּני לִשְׁמֹר אֶת עֵינַי, לְבַל אֶרְאֶה מַרְאוֹת זָרִים ואסורים שֶׁל דְּבָרִים שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ, כִּי בְּלִי עֶזְרָתך מִן השָּׁמַיִם אִי אֶפְשָׁר לִי לְהַצְלִיחַ נגד יצרי וְשלֹא אֶרְאֶה וְלֹא אֶשְׁמַע דָּבָר שֶׁאֵינוֹ הָגוּן אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג וּבְלִי כַּוָּנָה, וְיִהְיוּ נָא עֵינָי וְאָזְנַי וְלִבִּי מְקֻדָּשׁוֹת רוֹאוֹת וְשׁוֹמְעוֹת רַק דָּבָר מִצְוָה וְלא שוּם דבר אֲחר, וּתקבל תשובתי וּמחוֹל לִי על מָה שֶׁרָאִיתִי וְשָׁמַעְתִּי וּפָּגמתי שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ, ועֲשֵׂה שֶׁיִּהְיוּ נִשְׁכָּחִים מִמֶּנִי לגמרי במהרה.

   {הָרוֹאֶה דָּבָר עֶרְוָה לְפָנָיו וְאֵינוֹ זַן אֶת עֵינָיו מִמֶּנוּ "זוֹכֶה וְרוֹאֶה פְּנֵי שְׁכִינָה"} (דרך אֶרֶץ זוּטָא)

   קדושת עם ישראל, היא יסוד היסודות של כל הבריאה כמ"ש (שמות פ' כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ורש"י ז"ל מפרש ועשו לשמי בית קדושה. חז"ל דורשים על הפסוק הזה, ושכנתי בתוכה לא נאמר, אלא בתוכם, בלב של כל אחד ואחד. שכל לב יהודי תמיד יהיה מלא קדושה וטהרה, דהיינו לפרוש מהתאוות, ולהתחזק: כגון בשמירת המחשבה, בשמירת עיניים, בשמירת הברית, ללמוד, ולהתפלל בכוונה, ולהדר בצניעות.

   במסילת ישרים כתוב (פ"א) כשהאדם מתעלה, [ברוחניות] העולם מתעלה עמו. וע"י מעשינו הטובים אנחנו גורמים שהקב"ה ישכון בייחד אתנו בעולם הזה השפל החומרי. וכך בונים "הבית של קדושה" ע"פ המעשים טובים שלנו, על ידי כבישת היצר, ע"י לימוד התורה, ע"י התבודדות, ע"י דקדוק המצות

   תכלית יצירת העולם היא שיהא להקב"ה דירה בתחתונים, כלשון חז"ל: הקב"ה ברוך הוא "נתאוה" שיהיה לו דירה דווקא בתחתונים, אצל אנשים פשוטים כמונו, שיש להם יצר הרע, ובפרט היצר הרע הידוע שמנסה להכשיל אותנו לדברים של היפך הקדושה, ובכל זאת אנחנו מתגברים עליו, וחיים, חיים של קדושה וטהרה, דבר כזה יש רק בעולם המגושם הזה. וכשאנחנו מתגברים ומצליחים לנצח המלחמה הגדולה, ולחיות חיי צניעות, חיי קדושה וטהרה, זה השמחה הכי גדולה להקב"ה.

   לכן ליקטנו כל הנ"ל בקיצור נמרץ מדברי חז"ל בכדי לעורר ולחזק עם ישראל הנמצאים בכל מקום שהם "בשמירת עינים אמיתים" כדי שנוכל להוסיף שמחתנו, בלימוד תורה, בתפילות, בתחנונים, במצות, ובדקדוק המצות, בהשתוקקות ובציפייה, להביא הרגע הגדול, ולהתכונן כיאה וכראוי לקראת ביאת משיח צדקנו, שיגאלנו במהרה גאולת עולם אמן ואמן! יה"ר מלפני אבינו שבשמים שלא תצא שום תקלה על ידינו.

   עכשיו נשתדל להביא כמה סיפורי צדיקים המלהיבים את הלב.

   מסופר על הגר"א מווילנא זצ"ל שכל פעם שהיה צריך לצאת לרחוב הוא למד 13 פעמים איזה פרק במסילת ישרים, כדי שלא יכשל ברחוב במראה אסורה, וזה הי' בזמנו, ק"ו בזמנינו. ובספרו אבן שלמה (פרק כא) כותב: הקדושה צריך "יגיעה רבה" להשיגה!

   מסופר על הרבי מלובלין זצ"ל שהיה תלמידו של ר' אלימלך מלוזנסק זצ"ל, פעם אחת נכנס הרבי מלובלין לרבו ר' אלימלך וראה רבו יושב ומתאנח וגונח, והי' מאוד בצער, ונתבהל מצער רבו, (דבר שלא ראה אצל רבו) ושאלו ילמדנו רבינו, מה זה ועל מה זה מצטער רבינו? השיב לו, איך לא אצטער ולא אדאג אחרי שבאה עבירה לידי? אחרי ששמע המילים האלו יוצא מפי הק' של רבו, הוא השתוקק לדעת על איזה עבירה מדובר? והשיב לו ר' אלימלך בשברון רוח, שנכשל והפסיק בדיבור באמצע התפלה "בשיחת חולין", אחרי שכבר התחיל הודו (בנוסח ספרד) מתי זה היה? כשבאתה אשה לפניו ובכתה במר נפשה כי בתה מקשה לילד, והפסיק באמצע הודו לשאול אותה מה שמה ושם בתה היולדת, כדי שיוכל להתפלל עליה, רק זה היה כל הפסק בדיבור בשעת התפלה (בשעת הודו). ועל זה הצטער מאוד ר' אלימלך ומתאנח וגונח. (הלוואי אצלנו רק עבירות כאלו)

   אז רצה להרגיע את רבו, והרבי מלובלין שאל אותו: הלוא מדובר כאן בפיקוח נפש ממש, ואז הלא הכל נדחה? וחשב שירגיעו בכך, אבל ר' אלימלך לא קבל דבריו ולא נתקררה דעתו. שוב אמר לו הרבי מלובלין: שבאמצע הודו הרי מותר ע"פ דין להפסיק, מפני שזה לפני ברוך שאמר, אמר לו ר' אלימלך אע"פ כן הוא עבירה, יען כי ע"פ נוסח אשכנז בהודו אסור להפסיק, וסוף כל סוף ר' אלימלך לא קיבל שום תנחומין מתלמדו, והצטער על זה מאוד, ואמר איך יתכן שיצא מתחת ידו מכשול גדול כזה באמצע התפלה ואמר הלוואי שיקבלו תשובתו בשמים על חטא זה. על זה אמר הרבי מלובלין: שצריכים ללמוד מזה, איך להיות "ירא חטא" ולדאוג ולהצטער אפ' על נדנוד עבירה ח"ו, וצריך לשוב עליה בתשובה שלמה לפניו יתברך שמו (אוהל אלימלך סי' רצ"ד)

   מסופר (בילקוט שמעוני קסא) רבי מתיא בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, משום שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. פעם אחת עבר השטן ונתקנא בו, ואמר אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר השטן לפני הקב"ה ריבונו של עולם, רבי מתיא בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו צדיק גמור הוא, אמר לפניו השטן תן לי רשות ואנסנו, אמר לו הקב"ה אין אתה יכול לו, אף על פי כן אמר לו הקב"ה לשטן לך, הלך ונדמה לו השטן כאשה יפה שלא היה כדמותה מעולם, עמד לפניו, כיוון שראה הצדיק אותו הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימין, היה מתהפך לו מכל צד, אמר מתיא מתיירא אני שמא יתגבר עלי ויחטיאני.

   מה עשה ר' מתיא בן חרש? קרא לתלמיד שהי' משרת לפניו ואמר לו לך והבא לי אש ומסמר, כיון שהביאם הבעירם באש ושרף את שתי עיניו!!! כיוון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו.

   באותה שעה קרא הקב"ה למלאך רפאל, השר בשמים הממונה על הרפואות, ואמר לו לך לרפא עניו של רבי מתיא בן חרש, בא רפאל ועמד לפניו, אמר לו מתיא מי אתה? אמר לו אני רפאל המלאך ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך, אמר לו הניחני מה שהיה היה, חזר לפני הקב"ה ואמר לו כך אמר לי מתיא, אמר לו הקב"ה לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. ומיד רפה אותו המלאך רפאל.

   סיפור נפלא: יהודי אחד עלה באחד הימים לאוטובוס ציבורי בדרכו ליעד מסוים. בעלותו לאוטובוס התיישב באחד הספסלים הקדמיים, אלא שהיות וכמה נשים התיישבו בספסלים שלפניו והוא היה תמיד זהיר מאוד בשמירת עיניים, כדברי רבותינו (נדרים כ: ) "כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה", אז מיד קם ממקומו והתיישב באחד הספסלים האחוריים של האוטובוס. במהלך הנסיעה נפלה עליו תרדמה והנה הוא רואה בחלום, כיצד מישהו צועק לעברו: "קום מהר! מתחת לספסל אשר אתה יושב עליו יש חומר נפץ (bomb) קום מהר! מה לך נרדם"?

   הוא מיד התעורר בפחד ובבהלה, והחל לבדוק מתחת לספסל האם אכן הדברים נכונים, או שמא סתם חלום הוא. לתדהמתו ראה מתחת לספסל שישב עליו חבילה חשודה. נורא ואיום – חשב בליבו – המצב לא פשוט. חיש מהר רץ בבהלה אל הנהג, והודיע לו שישנו חפץ חשוד באוטובוס (bus) כמובן שהורידו מיד את כל הנוסעים ומיד הזעיקו למקום חברה לפירוק המטען. לאחר בדיקת החבילה התברר בוודאות שאכן מטען חבלה הוא זה, ומיד החלו בנטרול המטען. לא עבר זמן רב ונזדמן האברך לביתו של הסבא קדישא האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זיע"א ועוד לפני שהספיק האברך לפתוח את פיו ולספר לאדמו"ר על הנס שארע לו, קרא האדמו"ר הקדוש בקול לעברו ואמר לו, אשריך שבזכות שמירת העיניים שלך הצילו מן השמים אֶת כל הנוסעים מגזירה קשה.

   עכשיו אחי היקר: אחרי הספורים הנ"ל נא ונא עצור לרגע אחד וחשוב והתבונן! מה גודל כוחה ושכרה של שמירת העיניים? ומה גודל שכרם של אותם – בחורים – ואברכים – הצדיקים השומרים על עיניהם בקדושה וטהרה, במלחמות תמידיות נגד יצרם (הבוער – כאש) ומתגברים!!!

   אהבתי

 2. תודה תומר, מעניין ומאיר עיניים כתמיד…

  לא יעזור הבעיה האמתית היא ביסוד מדינת ישראל על בסיס האידאולוגיה הציונית. שם הבעיות, לא אצל הדת או הזרמים הדתיים.
  היהדות היא דת, מגוונת עם הרבה זרמים בה, שכל אחד מהם בטוח בצדקתו. כך היה, כך יהיה, וכך צריך להיות. המחשבה הציונית שהיהדות היא לאום, אחד, בעל מכנה משותף לא דתי, מצד אחד, וזה שהיהדות כדת היא דבר אחד ומגובש מהצד השני, מוכחת בכל רגע כמוטעת. בין השאר בקונפליקט הנוכחי.

  השאלה היא לא רק מיהו יהודי, אלא מי יחליט מיהו יהודי. בתקופה הטרום ציונית השאלה הזו לא הרעידה עולמות כי הקשר בין הזרמים השונים לא היה קרוב עד כדי חיכוך. אם היו קונפליקטים הם נשארו כבעיות דתיות עם פתרונות תאולוגיים.
  מדינת ישראל באה, ולקחה מושג "יהדות" שזכויות היוצרים שלו שייכות לרבנים השונים, וגם הם רבים על זה, העניקה למושג משמעות חדשה, ודורשת שהמחזיקים בזכויות יוצרים הקודמים יוותרו…

  כמובן שהם לא יסכימו…

  אהבתי

 3. השאלה איך באמת מיישמים את ההלכה, ולא ההלכה עצמה, שהיא כניראה הדבק האחרון ואולי היחיד שמגדיר יהודים .
  האפליה קיימת ביישום, כך למשל יוצאי ברית המועצות לא עוברים אותו זובור בהתקבלות לעם. זה בעיקר האתיופים בעצמם שמייחסים חשיבות לדת ולהלכה ונופלים לידיים של המתעללים הגזענים.
  מאד חשוב להם להתקבל למיינסטרים של הממסד הדתי אז זה המחיר. אם הם היו "חילונים" הם לא היו נכנסים למילכוד הזה מראש. אני לא מכירה את ההלכה שלהם, אבל חלק מהאוכלוסיה מאד שומר מצוות במסורת שלהם, והם רוצים שהקייסים, הרבנים החשוכים שלהם, יהיו מוכרים ושוים בין החשוכים הממוסדים. איך אפשר לעזור במקרה כזה? אני לא יודעת. אני חושבת שזה עניין פנימי של "ההלכתיים", והמונחים שאתה חושב בהם לא חלים . שמעתי איזה מומחה בשם קורינלדי בטלויזיה מסביר קצת את הפוליטיקה של העניין הדתי, זה באמת בעייתי למישהו כמוני למשל להתערב, כיון שאני מראש לא מקבלת את הסמכות ההלכתית, אבל הם כן מקבלים. והם בטח לא ישמעו אותך בעניין הזה, כלומר, אלה מהם שרוצים להיות הלכתיים.

  אהבתי

 4. צודק המגיב לעיל, בנוסף לבעיות שבין הרבנים והעדות והסיעות הדתיות השונות, באה המדינה ומנסה לעשות שם סדר, לחלק מונופולים לחלק מהם לפי מפתח פוליטי, זה מגדיל את הבלגן כמובן. התביעה הכי הגיונית, גם לפי קורינלדי הזה, במצב הנוכחי, היא באמת לתת לקייסים שלהם מעמד שווה לרבנים הרגילים, ואז הם ייכנסו לעיסת הפוליטיקה הרבנית הממלכתית בנקודת פתיחה שווה עם שאר העדות והסיעות הנלחמות ביניהן :)
  זה צודק יותר, אבל כמובן לא פותר בכלל את הבעיה המרכזית שהיא הפירכא הציונית.

  אהבתי

 5. של האורתודכסיה היא ההתבדלות לא?
  כלומר לא שאני מאמין במה שאני אומר פה לגמרי
  אבל יש את הרעיון שהערך החיוני של של האותרתודכסיה הוא התבדלות
  אם לדוגמה יקלו את חוקי הכשרות יתכן שיהיו צעירים חרדים שיגיעו למסקנה שניתן להחליט לבד או להתגמש, והתוצאה של זה היא הפיכה לחילוניות
  רוצה לומר הקפדת היתר על הכללים נובעת אולי מהחרדה שאם יקלו יהיו אנשים שינצלו את ההזדמנות לברוח למה שהם באמת רוצים קרי חילוניות

  אהבתי

 6. אני מאוד מסכימה עם המסר המרכזי שלך פה: שההלכה מבדלת בין יהודים. אבל אני לא מסכימה שההלכה היא הבעיה, אלה פירוש של ההלכה וחוסר סובלנות להלכה.

  יש הרבה מטרות לדת היהודית וחוקיה, כמו עידוד חיים אתיים, וגם התבדלות בין היהודים והעמים האחרים ומנהגם. ואני רוצה לציין כאן שזה לא מטעם נעלות כל שהוא: אנחנו לא יותר טובים, אבל דרך החיים של התורה הם דרך החיים יותר טובים. ובשביל אלה שמאמינים בתורה והלכתיו, אי אפשר להתגמש בהלכה: תמיד יהיה אסור לאכול צ'יזבורגר לדוגמא. ותמיד יהיה אסור להדליק אור בשבת.

  אבל כן אפשר להתגמש בחומרות. יש נטייה בכל הזרמים האורטודוקסים היום להחמיר בהלכה: לא רק שאסור לאכול צ'יזבורגר, אבל גם בורגר זה לא בסדר ללא הכשר בד"ץ. ואם השכן מזמין אותך לארוחה בשבת ומחמם את האוכל על פלטה – אוי ואבוי! אסור לאכול אצלו.

  אני מאמינה שהחומרות האלה לא רק מבדלים בין דתיים, אבל הם גורם עיקרי בשסע שנוצר בין דתיים ולא דתיים גם. הסיבה לכך היא שהרבה אורטודוקסים דנים על כל פרט ופרט אם ספריהם ורבניהם, ומפחדים מכל דבר שהיא לא שגרתית לחיים הדתיים. ולכן לא מווצרים מצבים שבהם דתיים יכולים לחוות חוויות עם לא דתיים, כי אם זה לא במסעדה מהדרין עם ישיבה נפרדת בין נשים וגברים ועם תוכן תורנית טהור: זה אסור.

  אבל הצורך להתגמשות זה על שני הצדדים: הדתיים צריכים להבין שחומרה היא לא הלכה, ושאחדות העם היא אחת המטרות הנעלות ביותר במסורת שלנו, אבל הלא דתיים חייבים להבין שיש לדתיים גבולות אדום שאין לעבור אותם. הדוגמא שלך עם החברה: אפשר להביא לביתך אוכל מוכן ממקום כשר ולאכול ביחד, או לשים בצד כמה כלים שישמרו לאוכל כשר. אלה דברים שהם לא דורשים יותר מדי מאמץ, ומראים מצדך הבנה שיש לחברה אמונות שונות שחשובות לה ושאתה מוכן לבוא לקראתה.

  לסיכום: הבעיה היא לא ההלכה, אלא יישום חומרות כהלכה מצד אחד, וחוסר הבנה מצד שני שיש גבולות אדום בדת שאין להפרותם, לא משנה כמה זה לא נעים לאלה שמסביבינו.

  יש לי המון סיפורים על מצבים שבו הייתי הדתייה, או היהודיה, היחידה ואיך קצת הסברים ודיבורים עזרו לכולם להבין את המצב, ולהיות חברים טובים. זה אפשרי כששני הצדדים פתוחים לזה.

  אהבתי

 7. זה נכון שההלכה מפלגת, אבל היא גם מאחדת. בסופו של דבר הקנאים מועטים, והשמירה על המצוות מאפשרת איחוד-שורות מול החילוניים והרפורמים, שמהווים את האיום הגדול ביותר על היהדות. כך שההלכה מגינה על הקהילות ששומרות עליה, בדיוק כפי שעשתה בגלות, אך נכשלת בהרחקת המתבוללים והסוטים ממנה משמעותית, וכך באיבוד קהילות שונות – שוב בדיוק כפי שהיה בגלות. הרי רוב היהודים בכלל התבוללו, והם כבר לא יהודים – וגם חלק קטן מהחילונים כבר לא יהודי, כמוני. ההלכה טובה לשימור הגחלת היהודית, לא לשימור האנשים, ובוודאי לא לרווחתם.

  אהבתי

 8. תראה מצד אחד זה שיש פלגים וזרמים שונים ביהדות זה חלק מהיופי כי זה הרבה יותר מגוון ,מעניין ורב ממדי וצבעוני אבל אתה צודק לגבי המחלוקות והשסעים זה גרוע אבל לא בגלל המצוות זה קרה אלא בגלל אנשים קטנים אבל אני חושב שלעיתים זה יכול להיות מוצדק כמו למשל חסיד שמתחתן עם ליטאית זה יכול להביא התנגשויות לא פשוטות.אבל כמי שחי בחברה הזו אתה מצייר תמונה מוקצנת ומעוותת על המצב כי למשל אין מחלוקת בין הרב אלישיב לש"ס או להיפך רק מנהגים שונים אבל ללא שנאה,ובכלל המחלוקת השלילת בציבור שלנו נוגעת למיעוט שבמיעוט שבציבור, ותאמין לי שמי שמעורה בחברה הזו שאני יודע קצת יותר ממך

  הענין של ההבדלה משאר העמים הוא צו האל עלינו ומה בכלל זה שייך להתנשאות,ההבדלה ניתנה לנו כדי לברוח מהשפעות איומות ושליליות של עובדי הבעל ושאר אלילים שהציפו תבל ומלואה באלילות,ובזכות אותה הבדלה עם ישראל קיים היום כי אם היינו הולכים לפי שיטתך מרוב התבוללות שהיתה מגיעה מערבוב בגויים לא היה נשאר יהודי אחד,ברגע שהיו מתחתנים עם גויות וגויים בכמות מסחרית,בדיוק כמו שכבר קורה בתפוצות שכבר איבדנו מיליוני יהודים בגללל שיטת ההתערבבות החופשית.אתה היית נותן לבנך להתחתן או לאכול ולהתחבר עם רוצח או גנב או בלדר סמים?מבחינת התורה אלילות זה לא פחות חמור.גם מושג עם נבחר בא לבטא בחירה של אחריות וכובד ראש כמו בחירה למשימה כי זם בתוך העם עצמו יש נבחרים ויש לא,כהן נבחר לעבוד במקדש ,לוי נבחר לעבודה שונה במקדש וישראל בכלל לא אז מה הם מתנשאים על ישראל ?התפקידים השונים מחולקים לפי רצון אלוהים.

  אהבתי

 9. מצטער שאני חוזר לדבר בטרמינולוגיה משיחית אבל בקשר לפוסטים הקודמים – המצוות מעכבות את הגאולה משום שהם מעודדות פירוד, בימות המשיח כשתשרה אחדות מושלמת המכוונת כנגד האחדות האלוהית, המצוות יהיו בטלות ולא יהוו מחסום. המצוות מעודדות הפרדה "בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה". הדרך לגאולה עוברת דרך האחדה של הניגודים הללו, קידוש החול, הארת החושך וגם השתלבות בין העמים. אני לא אומר התבוללות אלא אי התבדלות. ההטפה לדיכוטומיות האלה, היא הגורם לבדלנות.

  אהבתי

 10. מצפה שאדם דתי יאכל אצלך אוכל טרף או עם סיכון להיות לא כשר בשבילך?אולי שהוא יבקש ממך לשמור שבת בשבילו?למה שחברך לא יאשים אותך שבגללך הוא לא יכול לאכול אצלך או ההיפך,למה לא לטעון שהחילוניות מפלגת וקורעת את העם שהרי אם כלם היו דתיים היה הרבה יתר קל,נעים,כולם היו אוכלים אצל כולם והחברה האורטודוכסית היתה אוכלת אצלך בשופי[רק אוכלת ,כן?]

  מי ששינה את הקיים הם החילונים שפרשו מהמצוות וזה יצר את ההפרדה ולא להיפך,משל למה הדבר דומה ,היו 2 חברים יום אחד אחד התחיל לגנוב ולשדוד אנשים,החבר השני כבר לא רצה יותר ללכת איתו ברחוב,בא החבר הגנב ואמר לו-המוסר והיושר שלך מפריד בינינו וקורע אותנו אנחנו כבר לא יכולים ללכת ביחד לשום מקום…

  אהבתי

 11. תודה תומר על מאמר מאיר עינים בנושא כל כך חשוב.
  עד כמה לדעתך אפשר יהיה להגמיש את ההלכה שקבעה שאני יהודיה על אף שאני לא מקיימת אף מצווה ומתנגדת לחלק מהמצוות (למשל – ברית מילה?)
  כלומר, עד כמה העיקרון של אחדות עם ישראל תחת כנפי ההלכה חשוב לאנשים שקובעים?

  אהבתי

 12. יש הבדל גדול בין אחדות לאחידות,אחדות זה מעולה אבל אחידות מלשון אחד -זהה-שווה, זה סתם משעמם ככה שטוב שיש שוני בין מנהגים ועדות כל זמן שמכבדים זה את זה ואוהבים זה את זה

  אבל מה שכתבת על המצוות שקורעות או מפלגות זה קצת מפליא כי זה לא מתים לאינטלגנציה שלך לזרוק האשמה כה זולה,שטחית,מכלילה מתגרה ופוגעת.הרי הדתי יכול להאשים את החילוני בדיוק באותה האשמה,לדידו של אדם דתי החילוניות מהווה את ההפרדה והקושי,כי בשבילו להיות דתי זה נורמלי וזה הסטנדרט וחילוני ההיפך מזה.אולי במקום לבקש מהדתי להגמיש הלכות כמו נערת גומי,אתה תגמיש את חילוניותך בשבילו ותעשה מטבח כשר בבית.גם הפלגנות השלילית שדיברת עליה בציבור הדתי היא שייכת לנחלתן של מיעוטים בלבד.

  גם אל תהיה קטנוני,אז החברה הדתי השלך לא יכולה לאכול אצלך,נו,אגרויסא אסון,ממש,אני מקווה שלא נשארה לך מזה צלקת לכל החיים.

  איש מלחמה-יריב גם השוים לו והקרובים אליו,איש שלום-יחיה בהרמוניה גם עם השונים ממנו באופן קוטבי.התיקון מתחיל ונגמר באישיותו של האדם ועבודתו על עצמו להשתפר כל הזמן,ולא תלוי במנהגים חצונים לדוגמא-אישתי אוהבת לאכול בבורגר ראנץ,אני במקדונלדס ובגלל זה אין שלום בבית…בלי קטנוניות חברה,

  אהבתי

 13. מי שכתב ללא שם על כך שלמעשה הבעיה היא הרצון להגדיר את היהדות כעסם ולא כדת – תשובה מצוינת. למרות זאת, אני מתעקש לראות ביהדות גם לאום, ואני חושב שרוב היהודים מרגישים כך.

  אחת1,
  אם לשפוט על פי מה שקורה בשטח, עקרון אחדות ישראל לא חשוב בכלל למי שקובע את ההלכה. כך שהניסיון למצוא פתרון כנראה ישאר בגבולותיו של הבלוג הזה.

  אהוד,
  לא דיברתי על אחידות ואין לי שום עניין באחידות.

  ולכל מי שזועק בשמה של ההלכה, אני הרי לא אמרתי שום דבר במכוון כנגד האמונה או בזכות החילוניות. זה לא העניין, וכל אחד יכול להחליט מי הוא ומה הוא. אמרתי רק, וגם אתם, אם אתם כנים, חייבים להודות, שבמצב הנוכחי ההלכה היא אחת הסיבות המרכזיות לקרעים השונים בתוך עם ישראל. השאלה היא לא מי אשם, אלא איך אפשר לפתור את המצב. מכיוון שרוב העם לא מקיים מצוות בצורה אורתודוקסית, ואין סיכוי שהוא יתחיל לעשות זאת, יש מקום לדעתי לגמישות מצד אלו שכן מקיימים.

  אהבתי

 14. הגלות ועד היום.
  כאילו לא די בכך שישנם רבים ששונאים את היהודים בכל העולם )ורובם דרך אגב מקנאה או מתיאוריות קונספירציה למרות שחלק מהשנאה לישראל מוצדקת)

  היהודים מפולגים בינם לבין עצמם ועושים זה לזה את המוות. חייתי בחו"ל שנים רבות ולא ראיתי אכזריות שכזו.

  בקיצור, היהודים הם העם הכי מתוסבך שיש וצריך לחיות קצת עם לא יהודים שגם בריאים בנפשם כדי להבין את זה

  ולכל מי שיאשים אותי בשנאה עצמית, אני מדבר מכאב לא משנאה. דווקא ראיה נכוחה של המציאות ללא אידאלוגיה ממחישה עד כמה יהודים רבים מתוסבכים בצורה בלתי רגילה.

  אהבתי

 15. בענין הרפורמים אני לא מסכים איתך כלל,האורטודוכסים שונאים בצדק את הרפורמים כי הרפורמים מסכנים את עם ישראל בהתבוללות של ממש,לפי "ההלכה "הרפורמית גוי לא צריך למול ולטבול בשביל להיות יהודי ,הרפורמים רוצים לגייר המוני גויים,ועל פי ההלכה האמיתית גוי שלא טבל ולא מל נשאר גוי,ועכשיו נוצרת בעיה חמורה ביותר,עשרות אלפי גויים שכביכל נתגיירו נשארו בעצם גויים גמורים והם יתחתנו עם יהודים ויהודיות -וקיבלת התבוללות איומה שרק תלך ותגדל בממדים מפלצתיים,שהרי אחרי דור או שניים גם חרדים יתחתנו עם אותם צאצאים של בעלי הגיור הפיקטיבי הבלתי אפקטיבי,וכידוע ילד שבה מגויה הוא גוי ונמצאת מכשיל את הציבור כולו כולל האורטודוכסי-בעבירה חמורה ביותר ובהתבוללות.אתה עוד רוצה שהם יאהבו אותם?הרפורמים מסכנים רוחנית את כלל ישראל,וכבר גרמו שואה רוחנית ביהודי ארצות הברית.

  הרפורמים בכפירתם במסורת מנסים לבדות דת והלכה חדשה מליבם,ולקעקע את יסודותיו הרוחניים של העם וזו סיבה מספיק טובה לשים אותם מחוץ לגדר בשביל כל מי שמאמין בתורה המקובלת לנו מדור לדור.אתה צריך להבין את נקודת המבט של יהודי חרדי מתוך אמונתו,הרי אם תסתכל מבחינה הלכתית,הגם שאינך שומר אותה בעצמך,אתה יכול להבין את הסכנה הנוראה הנשקפת מהרפומים .מצויין

  אהבתי

 16. רות המואביה, סבתו של דוד המלך ע"ה ושל משיח צדקנו (שלעולם לא יגיע) התגיירה בגיור רפורמי ולבטח שלא אורתודוקסי

  היהודים הרפורמים בארצות הברית
  הם רחוקים מלהיות מפלצות כפי שאתה מתאר. בסך הכל מדובר ביהודים שאיכפת להם גם מגורל הלא יהודים בעולמנו והם לא שבטיים כמו החרדים. הם גם מתעניינים בדברים אחרים ובנושאים שונים ולא רק בתורה
  בעצם הם אימצו את הליברליות ופיתחו יהדות הומוניסטית והם לא עושים את זה בגלל שהם רוצים למצוא חן בעיני הגויים (אולי חלקם) אלא בגלל שיהדות כזו מדברת אליהם יותר ומה לעשות, הם לא רוצים להיות חרדים.

  אז תמשיך להתנכל אליהם ולשנוא אותם על זה שהם מחפשים עדיין קשר לתורה ולא וויתרו על היהדות לגמרי בעוד שיהודים אמריקאים רבים לא מעוניינים אפילו לדעת מהי התרבות והתורה היהודית. תמשיך לנדות אותם ולשנוא אותם ותישאר עם עם יהודי קטן מאוד ועם חבורת פאנטים

  אני כשלעצמי בגלל אנשים כמוך כל יום ויום מתרחק יותר ויותר מהיהדות

  .

  אהבתי

 17. תומר,
  אני חושב שהתגובה של אבי, שניים למעלה, מציגה את הגבולות שבין התפישה החילונית לדתית. אני מסכים כמובן שיש להרבה אנשים רגשות של זהות שמוגדרת על ידם, לדעתי שלא בצדק, כזהות של עם יהודי. התגובה של אבי אבל סוטרת לדעתי על פניהם.
  עבור היהודי הדתי, יהדות היא לא עניין של הגדרה אלא של מהות. עבור כל חילוני, הבעיה שאבי מעלה, אינה כלל בעיה, כי נניח ה"גוי" שלא גויר, יגדל את ילדיו כיהודים, מי בכלל יראה הבדל לאחר כמה שנים, שלא לדבר דורות?
  עבור הדתי, שרואה ביהדות דבר מהותי, דבר שכזה הוא מעשה נורא.
  הציונות כתנועה חילונית אמורה להתעלם מהצד הזה של הדת, אבל לא יכולה לכך, כי בהגדרת חבריה היא משתמשת ביסודות היהדות. מכאן אין ברירה למדינה הציונית, לישר קו לפי הקיצוניים ביותר בהקשר של מיהו יהודי. כי בקו הקיצוניים כולם מכירים, ואילו בקווים אחרים, כל מי שיותר קיצוני, לא מכיר…

  אהבתי

 18. נכון, אורתודוקסים הם "מהותניים", ולכן לא מסוגלים להתפשר. אבל אני לא מסכים בכלל שהציונות או המדינה צריכים לקבל את עמדת הקיצוניים ביותר. אם המנהיגים החילוניים מבינים שאין שום "מהות יהודית" בעולם, אלא שרק אורחות החיים והכוונות מגדירות מיהו יהודי, עליהן לחוקק חוקים בהתאם לכך. קיצוניים שלא יקבלו זאת ישארו במיעוט מבוטל. יותר מכך: הרי אין גבול לקיצוניות, תמיד יהיו כל מני סיקריקים שלא מוכנים לקבל שום פשרה בין האידיאולוגיה שלהם לבין העובדות בשטח, ולא נוכל להשביע את רצונם. צריך לנהוג על פי השכל הישר, על פי המוסר הבריא, ועל פי טובת הכלל. ממילא לדעתי כך גם מתקרבים יותר לקב"ה.

  אהבתי

 19. ייתכן שהפתרון טמון בהפרדה מקסימלית
  בצורה זו כהני הדת (במובן הרחב) יחלשו
  ובאופן טבעי תהיה התקרבות בין החלקים השונים
  מהצד האורתודוקסי העמך יורה את הדרך לקולות שייאפשרו למשל מסיבות משותפות
  מהצד שאינו מקיים מצוות יהיה אולי רצון להתחבר למסורת שלנו בצורה לא כפויה

  ואולי זה פרדוקס בלתי פתיר
  נקווה שלא כי זה סופינו

  אהבתי

 20. רות המואביה התגיירה בגיור אורטודוכסי מוחלט אלא שכמו שהתורה שבכתב לא מפרטת הלכות תפילין אלא רק"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך",מה זה טוטפות"איפה ביד לקשור?",או למשל "לא יבוא ממזר בקהל יי"מה זה ממזר?וכו על שבת כתוב "לא תעשו ל מלאכה"ףמה בדיוק מוגדר מלאכה ומה לא,איך אני אדע אם זה חילול שבת אולא,הבורא לא יתן לנו תורה לא ברורה שנצטרך לנחש מה נכון ומה לא ואחר כך יעניש אותנו אם פספסנו בניחוש-כך גם התורה מקצרת בפרטים של גיור רות.התורה שבכתב תמיד מקצרת,ואת כל ההלכות הרבות קיבל משה בעל פה והעביר מדור לדור.
  נראה לך שהתורה תתחיל לתאר תיאור של טבילת הגיור
  של רות?באמת.

  החרדים דואגים גם למעמד הרוחני של הלא יהודי ומתפללים כל יום שיגלו את האמת ככתוב בתפילה"וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך וכו",אבל הם גם גואגים שעם ישראל לא יתערבב בגויים ולכן שומרים על הפרדה,ואילו הרפורמים מנסים לבולל את עם ישראל בגויים,ע"י חיתון איתם,הם רוצים להעביר את אמונת ישראל ולבטל צמוות מהתורה לאט לאט,לקרב אותנו לנוצרים ולגרוםשמד רוחני מוחלט.הם מחטיאי הרבים מדרגא ראשונה .

  הם מתענינים בעוד דברים חוץ מהתורה?זה מראה כמה התורה חשובה להם ואיזו דבקות יש להם בתורה,זה מוכיח שהם אינם ראויים להיות מנהיגים,בתורה כתוב "והגית בו יומם ולילה","אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעית..ובתורתו יהגה יומם ולילה""ועבדתם את יי אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם","את מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ובו תדבקון"-דבקות בתורה ידידי זה מה שרוצה הבורא יומם ולילה,בתורה,תפילה,וכו.

  הם פיתחו יהדות הומניסטית -ליברלית-תשמע,היהדות לא מקדשת או שוללת שום ערך בעולם,ויש רק ערך אחד עליון מוחלט-שמיעה לציווי השם.יש בתורה ערכים המנוגדים לחלוטין לערך ההומוניסרי-ליברלי-דמוקרטי-הומני ,ויש בתורה ערכים המתאימים להשקפה ההומוניסטית וכו,הכל כפי חכמת הבורא והצדק האלוהי שהוא למעלה מתפיסתנו והשגתנואם יי מצווה על השמדת עם-אתה חייב לעשות את זה כי הוא קצת יותר רחמן ומבין ממך מה טוב ומה רע,אם יי ציווה להתרחק מהגויים בדברים מסוימים ,אתה חייב לשמוע לו.התורה אינה אנושית אלא אלוהית ולכן מצוותיה אינם יכולים להיות מתאימים לשכל אנוש שבשבילו שויון ואהבה חופשית זה האמת.התורה היא הצדק האלוהי העליון המוחלט
  ולא צדק על פי שכלינו המוגבל.עכשיו-הרפורמים משתמשים בהומניזם נגד התורה,יי אמר להתרחק,הם מתקרבים,לשנוא-הם אוהבים וכן הלאה

  תבין זה לא שהם רצים קשר לתורה-הם רוצים לעקור את התורה וליצור תורה חדשה לגמרי!אם הם רוצים קשר לתורה למה לא יקימו אותה כפי שניתנה דור אחר דור עד משה?הם רוצים להחטיא יהודים תמימים כמוך,במסווה של פתיחות וליברליות הם יגרמו לך להתחתן עם גויה ולעבור על "לא תתחתן בם,בנך לא תיקח לבנו ובנו לא תתן לבתך",הם רוצים לעשות גיור מזויף ולגרות התבוללות נוראה כי גוי שהתגייר על פי הרפורמים נשאר גוי!ומחר או מחרתיים הוא יתחתן עם יהודיה שחושבת שהוא יהודי והשם ירחם.לאיזה ממדים של התבוללות ואיסורים זה יגיע.התורה אומרת "ובערת הרע מקרבך",הם הרע!עדיף להיות חילוני סתם ככה מבלי להזיק לדת מאשר לעקור את התורה להמציא תורה חדשה ,ולבלבל ולהחטיא יהודים תמימים.ומשיח כן יבוא-כתוב בנבואת יחזקל-"ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמורו ועשו אותם,וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקוב וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודויד עבדי נשיא להם לעולם,ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם?[יחזקל לז],וכן נאמר""ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה …ושפט בין עמים והוכיח לעמים
  רבים ,והיכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימת רשע

  "ביום ההוא אצמיח לדוד צמח …ועשה צדקה בארץ בימיו תושע"",

  זה שאתה חושב שאני ושכמותי הם הפאנאטים והרפורמים הנורמלים,זה שאתה חושב שאנחנו הרשעים והם הצדיקים-זה בדיוק כתוצאה משטיפת המח שהרפורמים והתקשורת בכלל מכניסה למוחם של יהודים תמימים.זה מה שהם רוצים שתחשוב,שהם הנחמדים והמקילים ,ואילו אנו רעים ומחמירים.אבל הצדיקים והנורמלים הם אלו שמקיימים את התורה בכל נפשם ושומרים עליה מהשפעות זרות ודבקים בה ולא משנים ממנה כלום ככתוב -"לא תוסיפו על כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו"-"אחרי יי אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואתו תעבודו ובו תדבקון"[פרשת ראה,ספר דברים[.הרשעים הם אלו שרוצים לעקור אותה.

  אל תשנא אותי כי אין לי שום דבר נגדך חלילה,אני מברך אותך שהבורא ימלא כל משאלות ליבך לטובה,יתן לך ברכה,הצלחה,אור ,אושר וכל מה שרק תחפוץ.בין שתישאר חילוני כל ימיך בין שלא-הברכה שלי אליך ללא תנאים מוקדמים.אל תחשוב חלילה שאני מצדד או מצדיק את אלו שעושים את ההפגנות האלימות על השבת או האם המרעיבה,הם מיעוט ששייך לסאטמר,נטורי קרתא ותולדות אהרון,הם אלו שלא בוחרים בבחירות גם,לא תמצא שם חסיד ברסלס או חבא או שסניק או את הרב פורוש וכו,אלה באמת קיצונים שלא לצורך.את זה ההתורה לא כתבה-להיות אלים או לצעוק נאצי לחייל או שוטר-גועל נפש."דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"-"לא באש יי,לא ברעש יי,לא בכח יי אם אם ברוחי אמר יי צבאות"[מלכים]

  שוב מאחל לך מהלב את כל הישועות והברכות וסליחה אם הרגזתי אותך.רק תבין שככל שאדם אוהב יותר את התורה ואיכפת לו ממנה ,הוא יותר ישנא את אלו שבזדון ןערמומיות מנסים לעקור אותה,כמו הרפורמים.מילא תהיה חילוני,אל תקיים כלום-זה ענין שלך,אבל להמציא דבר חדש ולעקור את תורת יי?זה כבר חמור מדי

  אהבתי

 21. תומר,
  שאדם שומר הלכה אדוק, אני מוכן לקבל את הביקורת המעשית שלך, ו"לפשפש במעשי", אך שתי הערות קצרות:
  א) אתה מערבב בין התבדלות חברתית לבין הקפדה הלכתית. ניתן לשמור הלכה מבלי כמעט ליצור התבדלות חברתית. יש בעייה אחרת, וכאן אתה צודק, שלא רק רוצים לשמור הלכה, אלא רוצים להתבדל מכל מי שלא כזה. לגבי הכשרות אני מוכרח לומר: טול קורה מבין עיניך. אם יש לידך אדם שכשרות חשובה לו, תדאכ שהכיבוד יהיה כשר. כך לפחות חבריי החילוניים נוהגים בי. זה לא חברי לבקש לעבור על עקרונותיי במקום שתתאמץ כדי שנוכל לאכול יחד.
  ב) שמירת המצוות לדעתי עדיין שומרת עלינו. אני באופן אישי לא רואה קיום יהודי משותף במדינת ישראל לאורך זמן ללא קיום מצוות. אני מקשר בין הערכי למצוותי. זה נושא ארוך, אך זו דעתי.

  תבורך

  אהבתי

 22. תודה.
  אתה צודק שהמניע הרבה פעמים לא קשור להלכה, אלא לרצון להתבדלות, להתנשאות וכו'. ודאי שכאן ההלכה משמשת כקרדום לחפור בו. הבעיה לדעתי היא שההלכה מתמסרת ברצון לשימוש כזה. לא בכדי, אלא מפני שמראש היא נועדה לבדל את עם ישראל מעמי הסביבה. היום זאת בעיה.
  לגבי הכשרות, היה סמוך ובטוח שהתחשבתי מאוד ואותה ריבה נאה אכלה אצלי לשובע. אבל זה לא עניין של התחשבות. הבעיה היא שבכלל יש בעיה כזאת, שיש גדרות כאלה שמבדילים בינינו. ברור לי שזה "חשוב לה", אבל אני מצפה מהרבנים שיקלו על כל העניין הזה, כך שקשרים פנימיים בתוך היהודים יהיו חשובים יותר.
  לגבי שמירת מצוות, אני מקווה שהקיום כאן לא תלוי בה, פשוט כי רובנו לא שומרים (בקשר לעניין הערכי, זאת באמת סוגייה רצינית). אבל אני בהחלט מקווה שתמיד ישארו יהודים שישמרו מצוות. בעיני רוחי אני רואה קבוצה מצומצמת של יהודים שמתמידים ושומרים קלה כחמורה (חוץ מכל מני עניינים קטנים שגורמים סבל לזולת), ומשמשים מעין מעמד של "כהנים" ל"ישראל".
  ברכות גם לך.

  אהבתי

 23. בעיני הבעיה טמונה במחסור המשווע בביקורתיות מובנית(ספרות השו"ת היא ההוכחה למצב ההפוך, לשאול שאלות כאשר רואים את התשובה באופק הלא רחוק), כך שהאדם הדתי שרואה את הפורמוליות במלוא ערומה, לא נותר אלא להגיד Dura Lex Sed Lex.

  אהבתי

 24. תומר אמרת שרובנו לא שומרים מצוות אבל זה לא בדיוק ככה כי גם אם נניח יש רק 40 אחוז יותר או פחות דתיים,אבל ביחד עם המסורתיים שמאמינים,צמים בכיפור ועושים סדר ,ומדליקים נרות חנוכה ושבת זה כבר הרוב ,משהו כמו 70-80 אחוז מהעם.בקיצור לפחות 80 אחוז שומרים את המסורת ומאמינים בה ,ו40 אחוז גם את כל המצוות.

  ענין הכשרות לא ברור לי כי הרי אינך מצפה שרבנים יתנו הכשר לאכול לא כשר אצל חילוניים רק כדי שיהיו מרוצים .היום תבקש ככה,מחר תבקש מחברך הדתי הגר רחוק לבוא אליך באוטו בשבת?אתה בעצמך אמור לחוש יסורי מצפון אם אתה מסכן חבר טוב באכילת לא כשר,אפלו רק מסכן,אתה אמור להרגיש לא נוח מכך.

  אה שחכתי ,לגבי אחוז הדתיים ישנם מיליון וחצי חוזרים בתשובה ב10-13 השנים האחרונות אם אינך יודע,יש תנועת תשובה גדולה מאוד וזה רק ילך ויתגבר,וביחד עם הרבוי הטבעי של החרדים-תוך דור או שניים הדתיים יהיו רוב מוחלט.יש גם הרבה מאוד אנשים שחזרו בתשובה באופן נסתר,ויש הרבה שרוצים ומתבישים מהחברה,בפרט אומנים ומפורסמים.מספיק לראות כמה אומנים מתקרבים ליהדות .כך שאתה קצת מנותק מהלך הרוח והמהפכה השקטה שהחברה מתחילה לעבור פה.יש גם אולי חזרה בשאלה אבל ממדיה הרבה הרבה יותר קטנים.

  אלכס-ודאי שהמצוות שומרות עלינו פיזית ורוחנית שנאמר-"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם…ןנפלו אויביכם לפניכם ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם…ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם,והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם…ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה,ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי,להפרכם את בריתי…"-אני לא רוצה להמשיך לצטט מה כתוב שם כי זה לא קל,שלא נדע מצרות,אבל אם אתה רוצה לדעת תפתח ספר ויקרא פרשת בחוקותי ותקרא.

  אהבתי

 25. תומר אמרת שרובנו לא שומרים מצוות אבל זה לא בדיוק ככה כי גם אם נניח יש רק 40 אחוז יותר או פחות דתיים,אבל ביחד עם המסורתיים שמאמינים,צמים בכיפור ועושים סדר ,ומדליקים נרות חנוכה ושבת זה כבר הרוב ,משהו כמו 70-80 אחוז מהעם.בקיצור לפחות 80 אחוז שומרים את המסורת ומאמינים בה ,ו40 אחוז גם את כל המצוות.

  ענין הכשרות לא ברור לי כי הרי אינך מצפה שרבנים יתנו הכשר לאכול לא כשר אצל חילוניים רק כדי שיהיו מרוצים .היום תבקש ככה,מחר תבקש מחברך הדתי הגר רחוק לבוא אליך באוטו בשבת?אתה בעצמך אמור לחוש יסורי מצפון אם אתה מסכן חבר טוב באכילת לא כשר,אפלו רק מסכן,אתה אמור להרגיש לא נוח מכך.

  אה שחכתי ,לגבי אחוז הדתיים ישנם מיליון וחצי חוזרים בתשובה ב10-13 השנים האחרונות אם אינך יודע,יש תנועת תשובה גדולה מאוד וזה רק ילך ויתגבר,וביחד עם הרבוי הטבעי של החרדים-תוך דור או שניים הדתיים יהיו רוב מוחלט.יש גם הרבה מאוד אנשים שחזרו בתשובה באופן נסתר,ויש הרבה שרוצים ומתבישים מהחברה,בפרט אומנים ומפורסמים.מספיק לראות כמה אומנים מתקרבים ליהדות .כך שאתה קצת מנותק מהלך הרוח והמהפכה השקטה שהחברה מתחילה לעבור פה.יש גם אולי חזרה בשאלה אבל ממדיה הרבה הרבה יותר קטנים.

  אלכס-ודאי שהמצוות שומרות עלינו פיזית ורוחנית שנאמר-"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם…ןנפלו אויביכם לפניכם ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם…ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם,והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם…ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה,ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי,להפרכם את בריתי…"-אני לא רוצה להמשיך לצטט מה כתוב שם כי זה לא קל,שלא נדע מצרות,אבל אם אתה רוצה לדעת תפתח ספר ויקרא פרשת בחוקותי ותקרא.

  אהבתי

 26. האם מימיך פגשת יהודי רפורמי או קונסרבטיבי או שאתה בטוח שהם עוכרי ישראל בגלל מה שקראת אצל נויגרשל?

  אני אישית לא חושב ששום ציבור מושלם, לא החרדים הרפורמים או החילונים אבל אני רק שואל.

  האם אתה מעדיף שיהודי יחלל שבת ויאכל חזיר ולא יתפלל מאשר יהודי שמתפלל בבית כנסת רפורמי ונוסע בשבת לבית כנסת. מה אתה מעדיף?

  אהבתי

 27. לא פגשתי אבל מספיק ראתי בטלויזיה[בעבר החילוני שלי],שמעתי ברדיו,קראתי בעיתונים ובאינטרנט את "רבניהים" מדברים,מנגחים,תוקפים ולועגים ,שמעתי את דעותיהם והשקפותים .

  לגבי השאלה ששאלת-אם אותו יהודי כבר מתפלל בבית כנסת,למה הוא הולך לרפורמי?חסרים בארצות הברית בתי כנסת על פי ההלכה?עכשיו צייינת את הדוגמא של יהודי שמגיע לבית כנסת בשבת באוטו,עכשיו זה נקרא מצווה הבאה על ידי עבירה,ומצווה הבאה על ידי עבירה-עבירה היא[כלשון הגמרא][לא שיש בכלל מצווה ללכת לבית כנסת רפורמי אבל נניח שאדם בא באוטו בשבת לבית כנסת כשר]],זה כמו למשל שאדם רעב יאמר-אני יאכל חזיר כדי שיהיה לי כח ללמוד תורה ולהתפל טוב.אני אגנוב כסף מהמליונר הזה כדי לחלקו לצדקה לעניים.מצוה הבאה בעבירה-עבירה היא.

  שאלת אם עדיף חילוני שמחלל שבת ,אוכל לא כשר ולא מתפלל או רפורמי,התשובה שלי חד משמעית-חילוני.כי חילוני מחלל שבת,אוכל לא כשר,לא מתפלל,אבל לפחות הוא יודע שהוא לא דתי,רפורמי יכול לחלל שבת בנסיעה באוטו,להתחתן עם גויה,להתפלל תפילות בעל מסר המנוגד לתורה,לבוא על נידה גמורה[הם לא שומרים טהרת המשפחה],ולחשוב שהוא דתי!…הוא בסדר,הוא בכלל לא צריך לשנות משהו,ככה הרביים הרפורמים אמרו לו.חילוני יכול פתאום לגלות את האמת,רפורמי עושה עבירות חמורות וחושב שהוא צדיק…זה ההבדל.זה הנזק הנורא שהם רוצים לעשות וכבר עושים לצערנו

  ושוב תבורך משמים ידידי הצדיק

  אהבתי

 28. כידוע לך חג סוכות חל בחודש השביעי הלוא הוא תשרי, שהרי ביהדות מתחילים לספור מניסן,עשיו ירבעם שחטא והחטיא את ישראל באלילות המציא מצווה חדשה-סוכות בחודש…חשוון!תראה מה כתוב במלכים א,פרק יב פסוק לב-ויעש ירבעם חג בחודש השמיני בחמישה עשר יום לחודש כחג אשר ביהודה…ויעל עגלים על המזבח אשר עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש השמיני אשר בדה מליבו,ויעש חג לבני ישראל" עד כאן-הרפורמי הראשון בהיסטוריה,במקום לחגוג את סוכות בחמישה עשר בתשרי כפי הכתוב בתורה,חגג חגעם עגלי זהב לבני ישראל בחמישה עשר בחשוון ואמר לכולם שזה גם בסדר…לא צריך סוכות,יש תחליף…

  אהבתי

 29. כולם יהודים,כולכם דוברי עברית כשפת אם הלא כן?
  אם כן, כדאי שתדעו:
  "כנס" = לשון ציווי שמשמעו לאסוף פרטים לקבוצה אחת. למשל: כנס את הבקר!
  אתם בודאי התכוונתם לקריאה/בקשה: היכנס! כשאתם מזמינים מישהו (בנימוס) לקרא את מה שכתבתם.
  טעות צורמת לאור מה שכתבתם.

  אהבתי

 30. בעין השביעית, אאל"ט, על ידי יאיר שלג

  בכל מקרה, מה שבאמת רציתי לומר הוא שזו ממש לא הפעם הראשונה. ההלכה פילגה את העם היהודי במשך כמאה שבעים שנה, מיום שכנסת הגדולה התגלגלה בסנהדרין על ידי תלמידי שמעון הצדיק, שהחלו ברצינות את התהליך של עריכת התנ"ך ועדכון התורה לאור הזמן – דבר שממש, אבל ממש לא היה מקובל על חלק ניכר מהכוהנים, שרבים מהכתבים החשובים ביותר בעיניהם הושארו מחוץ לקנון ושלא קיבלו מלכתחילה את הרעיון הזה שאפשר לעדכן דברי אלוהים חיים באמצעות שכל אנושי, והם שירדו לים המלח וכתבו שם מגילות דטרמיניסטיות קודרות ולבסוף נפלטו כליל מהעם היהודי והיוו חלק מהגרעין שיצר את הנצרות.

  בנוסף, אפשר לציין שגם בתוך המחנה הפרושי פילגה ההלכה את העם – כמו למשל בתקופת מעשי האלימות הקשים (כולל רצח אחד לפחות) בין בית שמאי לבית הלל. רק כשגם לכמה ממובילי בית שמאי נמאס מהחומרה לשם חומרה של רבם (המנוח כבר, באותו שלב, אאל"ט), כמו למשל בשאלת סמיכת הקורבן ביום טוב, נקבעה העליונות של בית הלל.

  ואגב, הדינמיקה הזו, שבה הפתרון המועיל של תקופה אחת הוא הרעל של תקופה שנייה, היא אחת היסודיות ביותר בהיסטוריה. אסימוב עמד עליה נפלא בספר "המוסד", שם "דת המדע" מנחילה למוסד את ניצחונו הראשון שמקנה לו עצמאות דה-פאקטו, וכעבור שני דורות הופכת לאויב הגדול של הקידמה, ואפילו בארץ ישראל המתחדשות אפשר לציין שתי דוגמאות לפחות, אחת שאין לערער עליה והשנייה שהיא תלויית השקפה פוליטית:

  ייבוש ביצות הוא הדוגמא הבלתי מעורערת. בעלייה הראשונה והשנייה, ככה נגאלו אדמות והפכו לבנות-יישוב. בשנות החמישים כבר נגרם כך אסון אקולוגי נורא בייבוש החולה.

  הדוגמא השנייה היא כמובן מושג ההתנחלות וקביעת העובדות בשטח.

  אחלה פוסט.

  אהבתי

 31. אפשר לקבל הפניות למקורות של טענותיך המעניינות(תפקידם של שמעון הצדיק בעריכת התנ"ך)?

  אהבתי

 32. בנוגע לפילוג בימי בית שני, אתה צודק מאוד. הבית שני היה כולו זרמים וכתות, וגם ההלכה כמובן שיחקה תפקיד בפולמוסים. כפי שכתבתי: הגלות היתה הזמן היחיד בו היתה ההלכה גורם מאחד יותר מאשר מפלג (ולא שאז לא היו ויכוחים ומריבות, החל מעניין הקראים ועד החסידים מול המתנגדים).

  אהבתי

 33. איך שלא שחתי והפכתי את הטענה שלך, לא יכולתי להתחמק מכך שהיא מכילה אלמנטים חילוניים, ואפילו אלמנטים שמגדירים, אולי, חילונות.

  אז אתה קצת רוצה שהם ירגישו עם, וילכו בלי שרוולים…

  ויתכן שכל הטיעון הזה הוא בעצם חלק מהחיפוש העכשווי אחר הקדושה. כי גם בדת היהודית מדברים על קודש ועל חול. אז מהו אותו קודש?

  זה מן מבוי סתום. שכן אצלך, החיפוש החל בחול, ולא בקודש. קודם רצית (או ויתרת), אח"כ שאלת, ורק בסוף ענית.

  אני לא משוכנע שאתה יכול "למכור" את זה לחרדים.

  אהבתי

 34. אני לא ממש מקווה למכור את זה. אני בעיקר רוצה להצביע על העובדה האירונית והטרגית, שההלכה היום היא גורם מפצל ומפלג בעם היהודי.

  אהבתי

 35. ששמעון הצדיק ערך את התנ"ך? אמרתי, וזו אמירה שמקובלת על רוב החוקרים, שסיימו לערוך אותה בימי תלמידיו מדור ראשון ושני, בעת שכנסת הגדולה חדלה מלהתקיים במתכונתה המקורית, והוחלפה בסנהדרין המונהגת על ידי זוגות – שהזוג הראשון, מביניהם, יוסי הגלילי ויוסי איש צרדה, היו תלמידי אנטיגונוס איש סוכו, שהיה תלמידו של שמעון.

  המועד המקובל לחתימת התנ"ך הוא 167 לפנה"ס – שנת פרוץ מרד החשמונאים. שמעון לרוב מתוארך לסוף המאה השלישית, תחילת השנייה, וזאת בין השאר על סמך קטע בספר בן סירא, המשבח את שמעון הצדיק על שיקום חומות ירושלים לאחר המלחמה הרת האסון בין בית סלווקוס לבית תלמי (201-198 לפנה"ס). כמובן ששמעון היה שם מאד נפוץ באותה תקופה, אבל בכל זאת זה מסתדר שהשמעון מבן סירא הוא שמעון הצדיק, שאחריו חלה תמורה באופן הנהגת העם.

  עכשיו, תקופת הזוגות היא גם התקופה שבה בעצם נפער הקרע בין אלה שתמכו במפעל התורה שבעל פה לבין כל השאר – צדוקים, איסיים וכאלה.

  אהבתי

 36. הפילוג התחיל לפני 2000 שנה כאשר פלג אחד שמרני שעסק בהלכות קטנוניות במקום במהות השתלט על היהדות.

  באותה תקופה העולם היה בשל לקבל אל אחד כולל התנ"ך והיהדות יכלה להיות הדת הגדולה בעולם.

  אהבתי

 37. זה כבר קרה לנו בעבר הרחוק ולא פעם אחת.
  זה יקרה לנו שוב בעתיד…

  זה מה שקורה כשלוקחים את הדת והופכים אותה לאמונה…

  יש לכך רק פתרון אחד.
  "חזרה בתשובה"

  אהבתי

 38. כתבתי על דת לא על הדת היהודית.
  באותו רגע שמוסיפים למילה, דת, מילה נוספת ולא חשוב מהי, יהודית, נוצרית, בודהיסטית וכו'
  מובן שזאת לא דת, אלא אמונה.
  זאת בדיוק הבעיה, לקחו את הדת והפכו אותה ל"דת היהודית", באותו רגע הדת, כבר לא דת.

  לכן יש רק פתרון אחד…

  אהבתי

 39. ואולי כבר אמרו את זה בערימת התגובות, אבל אתה מגזים. מאוד.

  בהחלט יש בדלנות וכיתתיות וגם התנשאות וגזענות כמו בכל חברה. מעטים הדתיים שלא יאכלו אצל דתיים אחרים. נדיר שחסיד לא יאכל אצל ליטאי ולהפך (כן, יש קיצוניים) ואת הקוגל והדג מלוח בבית הכנסת בשבת כולם יבלסו לתאבון.
  לא מתאימה לך הדרמטיזציה הזו.

  אהבתי

 40. אני דווקא מתפלא שאתה ממעיט בדרמטיות של העניין. העובדה היא שאותם תלמידים אתיופיים, על פי עדותו של אותו סגן מנהל, לא התקבלו לביה"ס בגלל שיקולים הלכתיים. העובדה היא שאורתודוקסים מתקשים לאכול בביתי. זה שחסידים יאכלו אצל ליטאים זה פותר את הבעיה לפחות מ-10% מהאוכלוסיה. וגם אם יאכלו, האם ישיאו את בנותיהם אחד לשני?

  אהבתי

 41. תומר-לא הבאת ולו דוגמא אחת נורמלית לכך שההלכה מפלגת את העם,מדובר במקרה הטוב בסיסמא קלושה ריקה ומנופחת שאין מאחוריה כלום כמו ביבי טוב ליהודים או ברק -לא חברמן,מנהיג.לא ההלכה קורעת את העם אלא העם קורע את ההלכה,ומתוך כך נוצרות בעיות כאלה ואחרות.אין אוירה ברחוב או טענה ולו קלושה באוירה הציבורית שההלכה מפלגת או קורעת-פשוט המצאה פרטית שלך.אף אדם לא חושב או מרגיש כמוך בכלל.פשוט סיסמא זולה , שיטחית,ופופוליסטית .החילוניות היא הבעיה של העם,היא קורעת אותו תרבותית,רוחנית ונפשית.אלימות,סמים,ניבולי פה,פשע,רציחות,גניבות וכו וכו-כל זה לא ממש מפריע לך,רק איזו הלכה וחצי שלא מאפשרת לדתי לאכול אצל חילוני…ממש נורא.עם ישראל ממש קרוע,מלחמת אחים.

  ואם יש איזו הלכה או שתיים שלטענתך בעייתות-זו הלכה או שתיים ותו לא,אז בבקשה אל תציג את זה כאילו כל ההלכה מפלגת אלא הצג את אותה הלכה לשיטתך כמובן.
  ספציפית "כמפלגת

  הקרבה למען השני,חסד,צדקה איסור לנקום,לנטור,לשנוא,לגנוב ,לנאוף,לרצוח וכו וכו-יש רק בתורה ולא בחילוניות הקרה ,המנוכרת והבודדה כל כך.התורה-מאחדת את העם ולא להיפך.כל נסיון להפיכת היוצרות אינו אלא הונאה עצמית ,פרי דמיונך המשתולל,מאחדת את העם היא בלבד ,אהבת ישראל,הר

  אהבתי

 42. אינני יודע אם אכן שמעון הצדיק ערך את התנך,אבל מה שבטוח-הוא לא חתם אותו,את התנך חתם עזרא הסופר ששכתב את ספר דברי הימים,כמתואר במסכת בבא בתרא דף טו.
  התנך מעולם לא עודכן על ידי איזשהו גורם אורטודוכסי המאמין בתורה שבעל פה אלא אולי על ידי הקראים שקמו במאה ה7 לספירה בתקופת הגאונים.אין כמעט שום הבדל בין נוסח ספר התורה שקיבל משה רבינו בהר סיני לבין הנוסח שבידינו חוץ משינויים זעירים חסרי כל משמעות.

  תפסיק להאמין כמו פתי לכל השערה ,ספקולציה או תאוריה פורחת באויר של כל חוקר או היסטוריון.המחלוקות בין החוקרים בתחום הארכיאולוגיה כה רבות ומסובכות ואין טעם לסמוך כל פעם על מחקר כזה או אחר אלא רק על מסורת אבותינו שקיבלו את התורה מדור לדור והם ורק הם יודעים מי כתב את מה ומתי.יש גם חוקרים כיום,רציניים לחלוטין הטוענים על פי חקירתם-שהשואה כלל לא היתה,או שהיתה בממדים נמוכים בהרבה מאלו שאנו טוענים.ויש להם הוחכות ,ראיות וממצאים המעידים על כך.אתה מאמין להם?וזה בדור של השואה.בעוד -200-300 שנה הכחשת השואה תתחיל להפוך לקונצנזוס,לתאוריה ממוסדת,רשמית ומקובלת על רוב החוקרים,הארכיאולוגים והמדענים שיהיו אז,ומה יעשו בני בניך אז?העדות היחידה שתהיה בידינו הם-אבות אבותינו שיספרו לנו בדיוק מה שהיה,אל מול עולם ומלואו שיכחיש אותנו,בחסות המדע והארכיאלוגיה כמובן,הדיוק כמו שהיום מכחישים את התנך.ואז יקומו יהודים כמוך ההולכים כסומא בארובה אחרי כל חוקר ויכחישו את מסורת אבותינו ביחס לשואה

  הארכיאולוגיה היא מדע הכי לא מדויק שיכול להיות הנתון לפרשנות מגמתית וסוביקטיבית הקשורה באורחות חיו והשקפותיו של הארכיאולוג,ולכן יש כה הרבה מחלוקות בין הארכיאולוגים.הארכיאולוגיה אינה אלא גישוש סהרורי באפלה המנסה לדלות פיסות מידע קלושות ממרחק של אלפי שנים.אלא שהיא חייבת לקיים ולהזין ולפרנס את עצמה ולכן כל גילוי ארכיאולוגי מוגדר בידי החוקרים כמשמעותי .ככל שהארכיאולוגיה תקבל יותר תקציבים ותמלוגים לפיתוח המחקרים…כך משכורתם של הארכיאולוגים תתפח בהתאם…אין לנו אלא את מסורת אבותינו המוצקה והנאמנה!אוי לנו אם נלמד את ההיסטוריה שלנו מהגוייים…

  מי שפילג את העם הם כמובן כת הצדוקים והאיסים שכפרו בתורה שבעל פה,ההלכה הנאמנה רק שמרה על העם רוחנית ופיזית.אלו העובדות ההיסטוריות שכן לצדוקים אין שום איזכור היסטורי מלבד זה הנמצא בכתבי חזל.אם אתה בכלל יודע שהיו צדוקים או איסים זה הודות מסורת חזל המגלה אותם ככת שקמה בשלהי בית שני וכפרה במסורת התורה שבעל פה.

  מכות או רצח בין תלמידי שמאי והילל?יש לך ראיות לכך?אשמח להתעדכן,בינתיים לי ידוע ממש להיפך שהרי הגמרא מציינת שלמרות המחלוקות בין שמאי להלל לא נמנעו להתחתן אחד עם משפחתו של השני.בדיוק להיפך מדברייך.

  לסיכום-התנך מעולם לא עודכן על ידי שמעון הצדיק או תלמידיו או תלמידי תלמידיו,ומעלם גם לא היה ניסיון לכך בידי שום גורם פרושי כלשהו.גם המחלוקת בינו לבין הכהנים לא היתה ולא נבראה,אלא אם כן תביא מכך ראיות פנימיות מחזל,ולא מהשערות חסרות בסיס הפורחות באויר.תביא ראיות היסטוריות למחלוקת פנים פרושית באשר לנסיון לעדכן את התנך.אמנם,חזל אמרו שרצו חכמים להוציא את ספר קוהלת מכתבי הקודש אך לא הוציאו לבסוף,אך זה לא נקרא לעדכן.עדכון פירושו שינוי במילות התנך ממש .

  אהבתי

 43. זה מה שטען מנהל הית הספר (ואני בכלל לא מצדיק אותו). כלומר יש כאן בדלנות חברתית ולא הילכתית (שזה הרבה יותר גרוע).

  הוא רוצה אנשים "כמונו" ברמה דתית מסויימת שלא נמדדת לפי סעיפים בשולחן ערוך אלא בסיסמאות אבסטרקטיות ("צניעות") ובמוסכמות חברתיות ("אין טלוויזיה").

  לגבי צניעות עוד אפשר להתווכח (מעל/תחת המרפק וכו') אבל אף דתי ואפילו לא חרדי יטען שמי שהולכת בחולצה קצרה אינה דתיה, מקסימום יטען שהיא אינה עומדת בגדרי הצניעות המחמירים שלו.
  לגבי טלויזיה – ברור שזה עיין חברתי

  ושיהיה כאן ברור, אני מסכים לחלוטין שהחברה הדתית מתפרקת אבל זו לא ההלכה שמפרקת אותה אלא דווקא התגובה לפוליטיקה החילונית. ההחמרות ההילכתיות הן תוצאה של דינמיקה חברתית ולא להיפך.

  אהבתי

 44. מספיק לדעתי גם לקרוא את התגובות כאן של האורתודוקסים בשקל שמוחים כנגד כל פקפוק זוטא בקדושתה הנצחית של ההלכה כדי לקבל עוד דוגמא לאיך שההלכה מפלגת את העם.

  כמובן שלא שזו נקודת המחלוקת היחידה בין היהודים, ולא זו בעייתנו הגדולה ביותר, ולא על זה, אני מקווה, נקום או ניפול, ובאופן כללי לא צריך להגזים. אבל כן, ההלכה מפלגת את העם.

  אהבתי

 45. כתבתי את התגובה הקודמת לפני שראיתי את תגובתך האחרונה. לדעתי יש אמת בדבריך. נכון, זה בהחלט גם עניין חברתי (ואגב, כמובן גם עניין גזעני, ולא רק כנגד אתיופים כידוע לך ודאי). אבל שוב: אתה מתייחס רק לחברה האורתודוקסית. מה עם רפורמים, קונסרבטיבים וחילונים, שהם הרוב המוחלט של העם?

  אהבתי

 46. שמרנות?שמרנות היא דבר נפלא שהרי בזכות חזל ששמרווקיבלו והעבירו את התורה כפי שניתנה דור אחר דור עד משה בסיני אנו יודעים איך לקיים בכלל את המצוות."לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו"-הבורא ציווה אותנו על שמרנות!חזל הם היחידים שקיבלו את מסורת התורה שבעל פה מדור לדור כנתינתה בסיני,והם העבירו אותה הלאה.פלג שהשתלט על היהדות?מאיפה ההמצאות הללו שאת ממציאה?מי שניסה להשתלט על היהדות או לשנותה הם הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה,הצדוקים קמו יש מאין בשלהי בית שני,וכן כת האיסים.חזל הקדושים רק העבירו את התורה על שלל הלכותיה בדיוק כפי שקיבלו מדור לדור.והם שנלחמו הכתות שניסו ליצור הפיכה על בסיס הכפירה בתורה שבעל פה.את פשוט חיה בסרט.הם ורק הם גרמו לפילוג,וכעונש על כך-נמחקו כליל מההיסטוריה .

  הלכות קטנוניות?ממש לא,אלא דברי אלוהים חיים.אין דבר כזה קטנוני.ההסתכלות שלך על ההלכה קנטרנית , פשטנית,פלקטית ושטחית ואני בטוח שהיא נובעת או מחוסר ידע מוחלט או מאי התעמקות..כאילו מישהו מחפש להפריע לך בחיים.כל מצוה ומצוה,כל הלכה והלכה נובעת מסיבה רוחנית טהורה,ממשמעות מהות רוחנית מוחלטת הקשורה באופן כזה או אחר לקדושה,לשמירה מחטא ,מעריות,מסכנה רוחנית ,מיראת שמים וכו.ההלכה לפרטי פרטיה היא היא המשמעות והמהות,ולא כמו שכתבת.הטעות שלך נובעת מהפרדת ההלכה מהמהות,ואינך מבינה שההלכה היא החכמה האלוקית שקיבלנו מבורא עולם,ועל ידי קיומה אנו מתקשרים למהותנו הפנימית.

  לדוגמא-משה קיבל בסיני שיש 39 מלאכות האסורות בשבת,יש אב מלאכה,ויש תולדות מלאכה,וכל הפרטים של אתה מלאכה לסוגיהם-אסורים מהתורה בשבת.התורה לא אוסרת בכלל מאמץ בשבת אלא יצירה.מלאכה אין פירושה מאמץ אלא יצירת דבר.לדוגמא אחת מה39 מלאכות האסורות היא טחינה ,או סחיטה או ביעור.מי שרק הדליק גפרור או הדליק אור לא שום מאמץ פיזי-כבר חייב מיתה מהתורה.מי שרק סחט בגד בשבת עבר על מלאכת מלבן וחייב מיתה וכן מי שכתב או מחק 2 אותיות חייב מיתה.אתה לא חייב לעשות דבר גדול כדי להיטמא ,מספיק פעולה קטנטונת וכבר נכשלת.המהות של פעולות כלל לא קשור לגודל שלהן.לכל הלכה והלכה ישנה גם סיבה רוחנית עמוקה הקשורה בעולמות עליונום וספירות ואת זה מסבירה כבר תורת הקבלה ולא ניכנס כאן לעומקים כאלו.

  או לדוגמא צניעות-אם לא יעשו סייג לתורה וגדרים שונים כדי לשמור עליה-אנשים יבואו בקלות להיכשל בעברות החמורת ביותר.הדרך משמלה הכי צנועה וארוכה -למיני-עוברת דרך אי החלת גדרים וסיגים.כל שמלה חושפנית מתחילה באי דקדוק על דברים קטנים,על גדרים וגבולות,עד שמגיעים לחטא עצמו.ולכן ישנו את איסור יחוד למשל,או איסור נגיעה.זו לא קטנוניות אלא החלה מחויבת ,מתבקשת נבונה הכרחית של סייגים לתורה.

  האם את בכלל יודעת שחובת החכמים לעשות גדר וסייג לתורה הוא מצווה מהתורה ?השם ציווה עלינו -"ושמרתם את משמרתי" וחזל קיבלו מדור לדור שהכוונה בציווי זה הוא-"עשו משמרת למשמרתי"כלומר תעשו גדר ואיסור נוסף לתורה בכל מקום שצריך לכך.

  החולקים על התורה שבכתב או בעל פה והמנסים לשנותה או לקרוע חלקים מנה -הם המפלגים האמיתיים והיחידים בכל דור ודור."לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו"

  אהבתי

 47. צר לי שהדרדרת לסיסמאות צהובות וריקות מתוכן ,לפומפוזיות מביכה ולהכללות פרועות וחסרות שחר.באותה מידה בדיוק יכול כל דתי אורטודוכסי לטעון-החילוניות קורעת את העם ומביאה עלינו את כל הצרות.צר לי,אך התבטאויות אומללות כאלו הן הן שקורעות את העם ויוצרות מחלוקות מלאכותיות הקיימות בעיקר בראשו של ממציא הסיסמאות.

  אהבתי

 48. אתה קצת מצחיק,שהרי זה שליטאים וחסידים לא נוהגים להתחתן זה בזה -זה בכלל לא הלכה ואין לכך כל זכר הלכתי קלוש.זה פשוט מנהג המקובל על הצדדים.בשל ההשקפה השונה ורצון למנוע מחלוקת בין הבעל לאישה בדרך עבודת השם,נהגו במנהג זה.זה לא יוצר מריבה,או מחלוקת בין ליטאים לחסידים בפן האישי,הם מחייכים ,אומרים שלום,,עוזרים ותורמים זה לזה אם צריך.וזה מה שחשוב באמת והשאר טפל אין ברחוב הדתי שום אוירת ניכור או מתח בין 2 הצדדים.המחלוקת בין חסידים למתנגדים נגמרה לפני 170 שנה.באותה מידה חבדניקים וסאטמרים לא מתחתנים זה בזה.אבל אין כל קשר להלכה,בהלכה זה לא מוזכר בכלל.

  תמיד היו פלגים ועדות שונים בעם,החל מזמן השבטים ועד היום,וזה יפה,צבעוני ומעניין.כל זמן שיש אחדות בלב בין כולם ואהבה זה לזה-זה נורמלי לחלוטין שכל עדה או זרם תתחתן עם בני עדתה או הקרובים לה בהשקפה.אגב אני מכיר דווקא כמה וכמה זוגות ליטאים-חסידיים הנשואים זה עם זו.אבל שוב-אל תחטא לאמת ותציג את זה כהלכה.גם לא לקבל אתיופי או כל בן עדה אחרת לישיבה או תלמוד תורה-זו בכלל לא הלכה .זה נתון לשיקול דעת של מנהל המוסד,אבל איןגם לזה כל זכר בהלכה!אל תגיד הלכה סתם כך!פה הטעות שלך.אל תוליך שולל את קוראיך התמימים וחסרי הידע לחשוב שמדובר בהלכה כאשר אין קשר למקרים שציינת כלל להלכה.

  יש מנהלי ישיבות שיקבלו אפילו חילוני לישיבתם,כי אינם מסוגלים למנוע משום יהודי ללמוד תורה באשר הוא-אשריהם.ויש שפוחדים שאותו חילוני ישפיע לרעה על השאר.כל זמן שזה לא על רקע עדתי-זה לגיטימי,למרות שאני יותר מזדהה עם אלה שמקבלים כל אחד ואחד,ולו יהיה חילוני מוחלט,כל זמן שרואים ומשגיחים שאין לו כוונות רעות להשפיע לרעה .אלא בא ללמוד תורה בתמימות.

  לגבי הדוגמא של אכילה משותפת-היית רוצה שחברך יכריח אותך לאכול רק כשר?מדוע הינך קובל עליו שאינו רוצה לאכול לא כשר בביתך?חבר טוב ולא אנוכי לא ינסה לשנות את חברו כדי שהוא יהיה מרוצה אלא יתן לו חופש מחיה.חברות אמיתית לעולם לא מתערערת בגלל מנהגים שונים,כשיש התחשבות הדדית-שום דבר לא מפריע.אם יש פילוג -זה כתוצאה מכשל אישיותי פנימי ולא כתוצאה של מנהגים חיצוניים שונים.

  אותו דתי שכתב אליך בתגובה הקודמת אכן צודק,ההלכה מחנכת לאהבת ישראל,מעשי צדקה וחסד,"לא תנקום ולא תיטור","לא תשנא את אחיך בללך,ואהבת לרעך כמוך,לא תתאוה בית רעךואהבת לרעל כמוך,,לא תכחש בעמיתך,לא תונה את עמיתך ועוד הרבה הרבה.האיסורים הללו הם והמצוות הללו חלים על כל העדות,הזרמים,המגזרים והכיתות ללא יוצא מהכלל.את כולם צריך לאהוב ,את כולם אסור לשנוא,לגנוב,לשקר לנקום
  בלי קשר לעדה או זרם.יש לך אחדות יותר מזה?על איזו פלגנות אתה מד
  בר בדיוק?איפה יש הלכה שקוראת לשנוא סתם כך או להתרחק מעדה מסוימת?

  ההלכה מקדשת את העם,מרוממת אותו ,מאחדת אותו,יוצרת אהבה,נתינה ועזרה בלתי מותנית.כשאין יראת שמים-שונאים,מקנאים,נואפים,לא נותנים צדקה,משקרים וכו.החילוניות דירדרה את העם לתהום ושפל מוסרי חסר תקדים בכל תחומי החיים.

  אינני נוהג להתבטא במילים קשות אבל האמירה שלך בכותרת כל כך לא נכון,כל כך מעוות את המציאות כל כך תלוש מהמציאות,,כל כך הופך את היוצרות,כל כך הופך את הטוב לרע ואת הרע לטוב,כל כך מקומם,כל כך זול ומכליל -פשוט לא מתאים לאדם אינטילגנטי,רגיש ובעל חשיבה מורכבת כמוך.החלקת בלשון-תתנצל.לא קרה כלום.חכמתו של אדם נמדדת בזיהוי טעויות שעשה.גדולתו של אדם נמדדת בהודאה פומבית עליהם.

  אהבתי

 49. "שמרנות?שמרנות היא דבר נפלא שהרי בזכות חזל ששמרווקיבלו והעבירו את התורה כפי שניתנה דור אחר דור עד משה בסיני"

  אהא. כולל הפרוזבול. גם הוא ניתן בסיני, יחד עם אותו חוק מדאורייתא שאותו ביטל הלכה למעשה, ובגלל זה רק הלל ידע מזה. די כבר עם הקשקוש הזה. אם התושב"ע ניתנה בסיני אז איך זה שדווקא סיעת הכוהנים לא ידעה מזה? שתי סיעות הכוהנים. שתיהן עשו דווקא? והאיסיים מוזכרים אצל יוסף. נדמה לי שגם הצדוקים. אכן, גם הצדוקים. למעשה, רוב הידוע על הצדוקים בא מיוסף.

  באמת, נו.

  ולאבי – זה בכלל לא משנה אם "בהלכה לא כתוב" – מי שעושה את זה, מצדיק את זה בהלכה.

  זה לא יוצר מריבות? כשתלמודי תורה לא מקבלים "פרענקים" זה לא יוצר מריבות? באמת. גועל נפש הצדקנות המתחסדת הזו.

  "אינני יודע אם אכן שמעון הצדיק ערך את התנך,אבל מה שבטוח-הוא לא חתם אותו,את התנך חתם עזרא הסופר ששכתב את ספר דברי הימים,כמתואר במסכת בבא בתרא דף טו."

  לעמית – קודם כל, שוב, לא אמרתי ששמעון חתם, וגם לא בהכרח שערך. שמעון מת לפני שנחתם התנ"ך, שכן זה קרה בתקופת "נכדיו" (כלומר תלמידי תלמידו), צמד היוסים. ולגבי חתימת התנ"ך על ידי עזרא – זה בוודאי ובוודאי לא נכון, היות שעזרא לא יכול היה לחתום תנ"ך שמכיל ספרים שנכתבו אחרי מותו (דניאל בוודאי, הן על פי ניתוח לשוני והן על פי שגיאותיו הגסות בנוגע לתקופת הפרסים ודיוקו הרב בתקופה ההלניסטית, והן ספרי חגי, מלאכי וחבקוק מן הסתם, שישבו יחד איתו, בשם כל האלים, בכנסת הגדולה הראשונה).

  אנחנו מדברים פה על ניתוח היסטורי, לא על הנראטיב המשרת עצמו והכוזב בעליל של התנאים והאמוראים, שייחסו לחידושיהם עתיקוּת (מאות שנים אחרי שהותקנו ורבו עליהם, ולאחר שהסיעות שהתנגדו להם נמחקו במרד הגדול) כדי להצדיקה בעיני הבריות, בתקופה שרק לדברים עתיקים היה כבוד ומשקל.

  הסיפור על רצח של חסיד הלל בידי חסיד שמאי נמצא בגמרא עצמה, אאז"נ. אין לי מראה מקום. שאל רב בקיא אם אתה לא מאמין.

  אהבתי

 50. תראה קשה לשער מי בדיוק ערך את הת"נך לקבוצות.אם ניקח בחשבון שהתנ"ך נחתם בידי עזרא הסופר במאה הרביעית לפני הספירה,יתכן והגיוני שהוא כבר נערך כ 50-100 שנה לאחר פטירתו ואולי פחות.החוקרים חלוקים על תקופת חייו של ,שמעון הצדיק,יש סוברים שהוא חי רק 200 שנה או יותר מזמן עזרא,כך שמאוד קשה לדעת מתי בדיוק נערך ,אבל מה שחשוב באמת הוא מתי הוא נחתם,ספר דברי הימיםשחותם את התנך אכן נחתם ונכתב במאה הרביעית לפני הספירה לכל הדעות,שהיא בדיוק תקופת חייו של עזרא .

  אגב שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה ,והם אמרו במסכת אבות-"ועשו סייג לתורה" כלומר אל תסתפקו בשמירת התורה אלא תחדשו גדרים, איסורים ותקנות כדי שירחיקו את העם מהחטא,כך שלומר שתלמידי שמעון הצדיק שינו משהו מהתורה או עדכנו אותה ברוח הזמן לא רק שהוא חסר כל שחר מבחינה עובדתית היסטורית אלא גם למעשה ההיפך הוא ה
  נכון,שמעון הצדיק הנחיל לתלמידיו קנאות לתורה
  המתבטאת לא רק באי שינוי אות אחת ממנה אלא גם בהטלת סייגים לתורה כדי שלא יבואו לעבור עליה.בקיצור תלמידי שמעון הצדיק היו סופר שמרנים, וסופר קנאים למסורת ההלכתית,כך שמאוד מצחיק להאשים אותם בעדכון התורה.שינוי כזה גם לעולם לא היה מתקבל בעם שהרי כתוב בפירוש"לא תוסיפו על כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו",כל מי שרק היה מנסה להוסיף או לשנות היה נתקל בהתנגדות עזה .

  אהבתי

 51. זה להגיד "מי ששומר רק מה שכתוב בתורה לא בסדר, וחייבים לנקוט בחומרות שאנחנו קבענו". נכון, כתוב לא תוסיפו, והם הוסיפו. זה שכתוב לא מוכיח שהם לא הוסיפו, והם אכן נתקלו בהתנגדות עזה. על זה אנחנו מדברים פה. מתוך שלוש סיעות, שתיים לא קיבלו את הדברים האלה.מ

  "אם ניקח בחשבון שהתנ"ך נחתם בידי עזרא הסופר במאה הרביעית לפני הספירה,"

  קודם כל, עזרא חי במאה החמישית לפנה"ס. עליית עזרא לארץ מיוחסת לרוב ל-470 ככה לפנה"ס. דבר שני, שוב, הוא לא יכול היה לחתום תנ"ך שכולל ספר שנכתב מאתיים שנה אחרי זמנו, וכנראה שגם לא תנ"ך שכלל ספרים שנכתבו בידי בני דורו.

  לגבי שמעון – שוב, בן סירא משבח את שמעון על שיקום ירושלים אחרי מלחמת אנטיוכוס הגדול (III) נגד בית תלמי. אנחנו יודעים מתי נערכה מלחמה זו, שכן היא צוינה לא רק על ידינו.

  אהבתי

 52. לגבי חזל-בודאי ובודאי שחזל העבירו את התורה שבעל פה על שלל פרטיה מדור לדור,הדוגמא שהבאת על פרוזבול מראה,בלשון עדינה,על חוסר התמצאות כללי במהותה של תורה שבעל פה,שכן חלק מהכללים שעברו מדור לדור במסגרת תורה שבעל פה מחייבים את חכמי כל דור לתקן תקנות,לגדור גדרים ואפילו לעקור מצווה בהוראת שעה או בשב ואל תעשה,וזו מצווה מהתורה שנאמר ושמרתם את משמרתי ,והפירוש לעשות גדר לתורה.פרוזבול הוא רק דוגמא אחת מאלף דוגמאות לתקנת שחכמי כל דור חויבו לתקן וזו הלכה למשה מסיני.ולכן אליהו הקריב קרבנות בהר הכרמל למרות שהתורה אוסרת,ולכן בוטל צום כיפור בחניכת הבית הראשון וכן עוד ועוד.

  לגבי סיעת הכהנים שהזכרת-פשוט אין לי שמץ מושג על מה אתה בכלל מדבר.תפרט בבקשה והבא מקורות,,אם אינך ממציא כמובן ,יתכן שהיתה מחלוקת נקודתית על פרט מסוים בהלכה,לא יותר,אבל בינתיים זה נראה לי קשקוש מוחלט.הבא מקורות אמינים

  תשמע,זה שאתה מיחס לתנאים ואמוראים הקדושים שקרים או שאר הבלים שכאלו אינו אלא סוג של כפירה עיוורת וילדותית הנובעת מרצונך המגמתי להתחמק מהמסורת,ולכן במקום להאמין למסורת האותנטית והאמיתית של חכמינו,אתה מעדיף להאחז בכל בדל של השערה תאורטית חדשים לבקרים
  הסותרת את מסורת אבותינו.זה הרבה יותר נוח וקל לך.אלא מה לעשות,גם על פי המסורת וגם על פי המחקר -ספר דברי הימים נכתב בדיוק בתקופה שבה עזרא חי,במאה הרביעית לפני הספירה.

  עזרא לא חתם את התנך כמובן אלא אנשי הכנסת הגדולה [חגי,זכריה,מלאכי,מרדכי ,זרובבלוכו]שכתבו את ספר יחזקל,תרי עשר נביאים,דניאל ומגילת אסתר וערכו אותם למגילות שונות,לדוגמא ספר יחזקל נכתב לאחר מותו מגילות מגילות,והם ערכו אותו וסידרו אותו לפרקים

  מביך לראות שאתה חושד בספר דניאל בשגיאות גסות על סמך התאוריות המצחיקות של מבקרי המקרא[שהיו כולם נוצרים אדוקים… וניסו באופן מגמתי לעשות האנשה לתנך ועל ידי כך לשמוט את הקרקע מתחת לטיעון של עם נבחר לטובת הברית החדשה] ,אלו בכלל לא הבינו את הלשון התנכית ,שכן הם התבסססו על ההנחה השגויה להחריד שכפי צורת הלשון הבאה לידי ביטוי בספר מסוים,כך שייכותו לתקופת הזמן ההיסטורית המתאפיינת באותה לשון,אלא שהם לא לקחו בחשבון שדניאל לדוגמא,הוא ספר שנכתב בנבואה אלוהית ועל אלוהים אין שום הגבלה של לשון או תקופת זמן.אלוהים יכול לנבא לנביא בלשון זרה לתקופה שלו ,שרק אחרי כמה דורות תהפוך ללשון העם או התקופה.כאשר אתה חוקר את התנך מבלי לקחת בחשבון את המימד האלוהי שבו-אתה מגיעה למסקנות הזויות ומביכות בעליל.אוי לך שאלו הם אוריך ותומיך.ספר דניאל כמו שאר התנך,נכתב בנבואה ורוח הקודש וכל טעות אינה אלא בהנחות היסוד העומדות מאחורי השערות שונות כאלו ואחרות.

  המשנה והגמרא הם המסמך הכי אמין,הכי אמיתי ,בעל ביקורת,פרשות חושפניות ושקיפות מדהימה שיתכן.דברי אלוהים חיים לחלוטין.היא חושפת המון מחלוקות בהלכה בין תנאים ואמוראים,ולא מנסה להציג אידיליה או שלמות בהעברת המסורת ההלכתית,היא חושפת מחלוקות קשות וביטויים חריפים בין חזל עצמם,היא חושפת אפילו נפילות של חלק מהם ברוחניות,זה בעצמו שחזל העזו לתקן תקנות ולבטל אפילו מצוות דאורייתא לצורך מיוחד ללא חשש מה יגידו העם,מראה על אמת מוחלטת בדרכם,על אמינות,על דבקות בכללים הנתונים להם מדור לדור.זה שיש אנשים שחושבים שחזל חיפשו להשתלט או המציאו אותם זה לא ממש ענין.ספקנים ותוהים תמיד יהיו.חזל הקדושים היו בעלי רוח הקודש ,והתנא הכי קטן במעלה היה יכול להחיות מתים.אם נדמה לך אחרת-אין זה אלא תוצאה של בורות ,שטחיות,קנטרנות חמצמצה וקטנוניות חסרת כל בסיס ויסוד,ובעיקר אמונה עיוורת על כך ש"שמשקרים לי".בקיצור-כל יחוס של כוונות זרות לחכמינו אינם אלא פרי דמיונך הכוזב הנובע משטיפת מוח שעשית לעצמך בתוספת הרבה שכנוע עצמי.

  מי שלא מקבל פרענק לישיבה לא מצדיק זאת בהלכה כי אין שום בדל של אחיזה בהלכה לדבר שטותי כזה.הוא בכלל לא מחפש הצדקה אלא עושה את זה וזהו.הלכה לחוד ושטות ואפליה לחוד.אם יש לך טענות-תבוא לאותם אנשים ותפנה אותם כלפיהם,לא כלפי הלכה.

  אגב ,רוב הידע שלנו על הצדוקים הוא כן מחזל ולא ממקור אחר .

  אהבתי

 53. הכפירה שלך בחזל היא לא רלוונטית בעליל,כי לחשוד בחכמים סתם כך בהטעיות זה לא רציני ושיטחי ומתחמק .חזל הם היחידים למעשה שטוענים שהם הם מעבירי המסורת בעל פה עד משה.הצדוקים קמו רק בזמן בית שני ואין להם שום איזכור היסטורי לפני כן,אותו דבר האיסים,הקראים קמו לפני 1300 שנה,מה נשאר?אנשי כנסת הגדולה שהעבירו התורה לזוגות שהעבירו לתנאים שהעבירו לאמוראים וכו,אם אתה כופר במסורת תורה שבעל פה,אתה נשאר בלי שום אפשרות לקיים את התורה בכלל…איך תדע מה זה"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך",מה לעזאזל זה טוטפות,מה זה ממזר,סוכה,מה זה ציצית,הקיצר ללא פירוש מקובל בעל פה אין גם תורה שבכתב,כי אי אפשר להבין או לקיים שום מצווה.

  עכשיו,להטיל סייגים זה לשנות לטובה,כדי להחמיר ולשמור על התורה,אבל אתה מדבר על שינוי של המילים בתורה עצמה ואת זה אף פרושי לא היה מעלה בדעתו לעשות.מקווה שהבנת ידידי

  ידידי הצדיק -אל תכפור חלילה בח"זל,הם היו קדושי עליון חפים מכל אינטרס ונגיעות ובעלי רוח הקודש.חזל המיתו עצמם על כל אות בתורה הקדושה.10 הרוגי מלכות נעקדו על קידוש השם כדי לא לכפור בתורה.תמיד בכל דור יש הצדיקים ואת אלה החולקים עליהם,למשה היה את קורח שחלק עליו,לדוד את שאול,לנביאי האמת כמו ישעיה וירמיה היה את נביאי השקר והעם שלעג להם,ולחזל היה את הצדוקים.

  הגמרא היא מסמך אלוהי מופלא,עמוק,נוקב ואותנטי ביותר.מי שלומד גמרא מתוך ספקנות חשדנות על מנת לקנטר-הגמרא אומרת עליו ש"נוח לא שלא נברא",כי בתורה יש סם חיים וסם מוות,ואחד כזה מקבל סם מוות,אבל מי שלומד מתוך אמונה ומתוך רצון לקיים,מרגשי כזו קדושה ומתיקות בגמרא ,במשנה במדרש-סם חיים.אל תכרית עצמך מהתורה והקדושה חלילה על ידי כפירה בחכמינו ולו מצווה אחת מבלי אמונה ? מבלי הבנה למה הפסוק בכלל מתכוון?איך אנו יודעים שתפילין צריכות להיות שחורות,עם 4 בתים,עם קלף וכו וכו,או מה הככונה "לא תעשו כל מלאכה" שנאמר על שבת,מה הגדר המדיוק של מלאכה,איך אדע אם חיללתי או לא,מה אני צריף לנחש?אולי אם מזיעים זה נקרא מלאכה?מה זה ממזר שאסור לבוא בקהל ?רק תורה שבעל פה שעברה ממשה עד חזל על שלל פירושיה עונה על כך

  אגב ישנו ספר נפלא של יהושוע עציון הנקרא "התנך האבוד" ששם ללעג וקלס את התאוריות של חוקרי המקרא השונים,ופשוט עושה צחוק מהן אחת לאחת. הנקודה שהמגיב הקודם נגע בה בדבר הנחות יסוד שגויות לחלוטין של חוקרים אלו היא רק אחת מאלו המובאות בספר-מומלץ מאוד.

  אהבתי

 54. "זה שליטאים וחסידים לא נוהגים להתחתן זה בזה -זה בכלל לא הלכה ואין לכך כל זכר הלכתי קלוש.זה פשוט מנהג המקובל על הצדדים.בשל ההשקפה השונה ורצון למנוע מחלוקת בין הבעל לאישה בדרך עבודת השם,נהגו במנהג זה."

  אבי, שם לב שכתבת דבר והיפוכו?

  אהבתי

 55. קודם כל, עצם זה שאתה יוצא מנקודת הנחה שמחברי המשנה והתלמוד הם "קדושים" שאין לערער אחר מילתם הופכת את שיחתנו לדי חסרת טעם, כי אני, נעבעך, רואה בהם רק בני אדם ובני אדם הם לא קדושים בעיניי.

  דבר שני, תודה שהזכרת לי את מגילת אסתר, שהיא חד וחלק לא יכלה להיכתב טרם מותו של עזרא ולכן בוודאי שעזרא לא יכול היה לחתום את התנ"ך.

  "[שהיו כולם נוצרים אדוקים… וניסו באופן מגמתי לעשות האנשה לתנך ועל ידי כך לשמוט את הקרקע מתחת לטיעון של עם נבחר לטובת הברית החדשה]"

  פשוט לא נכון. גם נוצרים אדוקים מתעצבנים כשאומרים להם שדניאל לא נכתב מתי שהוא מתיימר להיכתב, וגם הם מושקעים חזק באמיתות המילולית של התנ"ך.

  הבעיה שלכם היא שבניגוד אלינו, שאנחנו מכירים לא מעט מהחומר שלכם וגם הרבה דברים אחרים, אתם יודעים אך ורק את הנראטיב שלכם, ונבערים כליל בכל אסכולה או תחום לימוד שמתנגשים בזה. כך למשל באמירה הבאה:

  "אגב ,רוב הידע שלנו על הצדוקים הוא כן מחזל ולא ממקור אחר ."

  לא נכון. רוב הידע הוא מיוסף. חז"ל מתייחסים אליהם פה ושם, אבל לא בצורה סדורה שמסבירה מי ומה הם היו.

  אבל עזבו, מי שנכנס לוויכוח היסטורי עם "כל חז"ל קדושים, כל דבריהם דברי אלוהים חיים (גם כשהם חולקים אחד על השני כליל) ומי שמתעמק בדבריהם בעין ביקורתית ומבלי לקבל א-פריורית את אמיתותם "עושה את זה לא נכון" – אין לי ולו שפה משותפת. אז הנה ניצחתם בוויכוח, ועכשיו תרקדו במעגל "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום"

  אהבתי

 56. לגבי מגילת אסתר כבר ציינתי לפניך שהיא נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה שהיו מתלמידיו של עזרא ואם כך אין בינינו ויכוח ,אנשי הכנסת הגדולה אכן חתמו את התנך.

  לגבי הנוצרים יש הבדל בין כלל הנצרות המאמינה בתנך אך מפרשת אותו פרושים מעוותים לצרכיה,לבין חוקרים נוצריים שהירשו לעצמם לחלוק על אמיתותו מתוך אינטרס נוצרי מובהק-מה שנקרא יש ויש.אף אחד לא חולק על העובדה הידועה שמחברי ביקורת המקרא היו נוצריים וכידוע הם כפרו באמיתות התנך ואם כן על מה בכלל הויכוח.

  אמרת-"אתם יודעים רק את הנארטיב שלכם ונבערים כליל בכל אסכולה או תחום לימוד המתנגשים בזה"-
  איני יודע מי זה "אתם",אני מכיר הרבה מאוד דתיים-או חרדים הבקיאים לא פחות ממך או מחילוני ממוצא בהיסטוריה,דתות וכו,הם בעיקר עושים את זה לצורך ויכוח תיאולוגי והתפלמסות על אמיתות התנך כמו צבי ענבל,נויגרשל,זמיר כהן ועוד הרבה מאוד.כנס לאתרים כמו ערכים,הידברות,מנוף,יהדות מזות שונה וכו ותבין.כלל הציבור הדתי עסוק בצדק במצווה החשובה של "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"-"אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים ובתורתו יהגה יומם ולילה".כשאתה עסוק ברוחניות ובקדושה הכל נראה כל כך טפל.לגביך ,אמרת שאתה יודע לא מעט אך נראה לי שגם לא ממש הרבה,החילוני הממוצא כבר לא יודע כלום ממש,הוא מעולם בחייו לא פתח גמרא או משנה או מדרש.וזה הרבה ,אבל הרבה יותר נורא לא לדעת את התורה הקדושה מאשר לא לדעת היסטוריה או ספרות חיצונית בימי בית שני.תכלית האדם היא לעבוד את הבורא,להתעלות ולהתקדש ,לדבוק בצצו יי,להגות בתורה יומם ולילה,ואת זה אנו עושים.מאחל מהלב גם לך.

  אגב,לגבי הצדוקים בדקתי את הענין ואני מתנצל-אני מודה לדבריך,צדקת,אכן רוב הידע שלנו על הצדוקים הוא מיוסף בן מתתיהו.כך או כך התאורים העולים שם ביחס לצדוקים לא פחות שליליים מאלו שבספרות החזלית,כך או כך יוסף מתאר אותם ככת חדשה שקמה יש מאין,כך שמבחינה מהותית אין הבדל,אבל צדקת-תודה על התיקון

  לגבי חזל-ודאי שחזל היו בני אדם,אך הם התעלו לדרגה גבוהה מאוד של קדושה ורוחניות ודבקות בבורא.מה שאמרתי הוא שאתה חייב לתת את האמון בחכמי ישראל כי חכמי ישראל אינם כשאר חכמי האומות,זה מתחיל במשה רבינו,דרך כל נביאי התנך ועד לחזל,כמו שלאישי התנך היו התגלויות רוחניות וכוחות עליונים,כך גם לאלו שבאו אחריהם.ודאי שכולם גם טעו ונפלו,אבל לא טעויות של שקרים או כזבים חס ושלום כמו שהיצגת אלא טעויות של אנוש שיכול לטעות,וזה הבדל עצום.הטענה שהצגת על המחלוקות הרבות רק מאששת ומחזקת את דברי,שכן שים לב-חזל הם הם שבעצמם לא הסתירו שום מחלוקת ושום ויכוח שהיה ביניהם,על מחלוקת מסוימת בינם לבין חכמי האומות כותבים חזל את המסקנה-"ונראים דבריהם מדברינו[כלומר הם צןדקים].מכל זה אתה רואה,אמינות גבוהה מאוד,ענווה גדולה וחתירה לאמת.מה שכתבתי שדבריהם דברי אלוקים חיים,הכוונה שגם במקום שהם חולקים זה עם זה ,כל אחד מכוון לאמת וכל אחד אומר אותה מתוך לימוד תורה מעמיק,וגם לשיטה שלו בהלכה יש מקום,אלא שבהכרעת ההלכה למעשה בוחרים רק בשיטה אחת,אך נקודת המוצא ההלכתית שלו היא אכן אמיתית ומתוך התורה.

  מדוע אין לך איתי שפה משותפת?רק בגלל שאני מאמין בחזל?אינני מכריח אותך כלל להאמין,רק מנסה טיפי טיפה להסביר ולהראות לך את אמינותם ואת האותנטיות של התורה שבעל פה שעברה דרכם,בין השאר דווקא על ידי הנקודות שאותם התקפת.

  אתה יודע מדוע אתה מפקפק בדברי חזל?כי מימיך לא ראית בעיניך מהו איש אמת,מהו איש צדיק וקדוש שמוסר נפשו יומם ולילה לעבודת יי.מעולם לא שימשת צדיק אמיתי בעל שיעור קומה רוחני.מה השמות הבאים אומרים לך,נועם אלימלך,החוזה מלובלין,הגאון מוילנא,הרמחל,רבי ישראל סלנטר,החפץ חיים,חזון איש,רבי נחמן מברסלב ,הבעל שם טוב-אתה יודע מה משותף לאנשים האל?הם מימיהם לא שיקרו,לא רימו,לא פגעו באדם, לא הסתכלו על נשים,ביטלו תאוות גופם לחלוטין ומסרו נפשם על התורה ועוד ועוד.כמובן שכולם גם זכו למדרגות רוחניות עצומות וחלק לרוח הקודש. כפי שהם העידו על עצמם.איך הם נהיו כה?כך הם למדו וראו אצל רבותיהם הקדושים,וכן תמשיך ללכת אחורה עד שתגיע לאמוראים והתנאים.אתה חי בעולם של פוליטיקה,שקרים ותככים,וממילא אתה מביא את החשדנות שלך לכל מקום,גם לגמרא.הסיבה השנייה לפקפוקך בחזל היא שמעולם לא חשת את הקדושה ,המתיקות והאור הרוחני שבמשנה והגמרא,ברגע שתחוש זאת,יסורו כל ספקותייך.אלא שכדי לחוש זאת צריך על כל פנים ללמוד את הגמרא מתוך יראת כבוד בסיסית ולא מתוך ספקנות מוקדמת.,מתוך רצון לקיים ולא מתוך הסתגרות רוחנית,ואז יפתחו לך שערי האמונה .לא תנסה לא תדע.

  בסופו של דבר הבחירה בין אמונה לספקנות היא בידך,אך זאת תדע,אם רצונך אי פעם להתקרב לקדושה ולרוחניות ולאור שבתורה הקדושה,להתקרב למצוות,השער היחיד להגיע לכל אלו הוא האמונה במקבלי התורה כצדיקים וקדושים,כאנשים יראי שמים שאמנם יכולים לטעות אבל לעולם לא יסתירו את הטעויות שלהם,שלעולם לא ישקרו או ירמו או יונו את עצמם או את עמיתם.כאנשי אמת בעל מדרגה רוחנית גבוהה ביותר.אלו הם חזל.הבחירה בידך ובידך בלבד.

  ולא,לא ממש מענין אותי לנצח בויכוח או שאר מטרות שטויתיות שכאלו,רק ניסיתי להאיר את דמותם של חכמינו בכמה נקודות.

  אהבתי

 57. מדוע אמרתי דבר והיפוכו?אמרתי שאין הלכה האוסרת על ליטאית להתחתן עם חסיד או להיפך,אלא מדובר בברירה טבעית שקיימת בכל מגזר ועדה ,מדובר בבחירה אישית של כל אחד ואחת,ולראיה שיש כן זוגות" מעורבים" שכאלו,רק שבדרך כלל אנשים מחפשים שותף לחיים שמתחילה מתאים יותר להשקפותיהם ואורח חייהם.אבל לא שיש פה איזה איסור הלכתי או ריח של איסור או זכר כלשהו לאיסור או הגבלה הלכתית.אין אפילו התייחסות הלכתית לנושא.

  את תחתן חסידת חבד עם חסיד סאטמר,כשיגיעו בחירות החבדניקית תרוץ לבחור ותשכנע את בעלה שמדובר במצווה,בעלה הסאטמרי ישכנע אותה שאסור בכלל להשתתף בבחירות וזו עבירה וישכנע אותה לא לבחור,מתוך כך יש חשש להגיע לויכוחים והתנגשויות.נכון שגם ככה כל זוג נורמלי מתווכח על שלל נושאים,אבל למה להוסיף שמן למדורה ולספק חומרי בערה מלכתחילה.ת

  אהבתי

 58. שלא ממש קשורות למציאות .אינני אחד ולא נחמן אלא אבי ואבי בלבד,מה שכן דווקא נראה לי שאתה הוא הטרול האובסיסיבי והכפיתי משהו אם אתה עסוק בלנתח ולהשוות תגובות של אנשים באינטרנט.

  אהבתי

 59. "אם תחתן חסידת חבד עם חסיד סאטמר,כשיגיעו בחירות החבדניקית תרוץ לבחור ותשכנע את בעלה שמדובר במצווה,בעלה הסאטמרי ישכנע אותה שאסור בכלל להשתתף בבחירות וזו עבירה וישכנע אותה לא לבחור,מתוך כך יש חשש להגיע לויכוחים והתנגשויות"

  מסקנה: ההלכה מפלגת בין חב"ד לסאטמר.
  נכון שלא "אסור" להם להתחתן, אבל בפועל הם לא מתחתנים. למה? בגלל הבדלים בהשקפה על ההלכה.

  אהבתי

 60. ממש אבל ממש ממש לא,חשבת על זה שאנו"לא מנסים לטשטש עקבות" אולי כי אין לנו בכלל מה להסתיר.מצחיק ופאטתי שכמוך.

  אהבתי

 61. זה שלא מקיימים את ההלכה הזאת זה משהו אחר. אסרו להתחתן בהם וציוו להחרים אותם בגלל שחשדו בהם בשבתאות. כל מי שנפנף בחיים בגאון על פי ההלכה ולא חי את האמונה התמימה נחשב פסול. בין חסידים לבין עצמם אולי אין בעיה להתחתן אבל בין ליטאים וחסידים בהחלט יש. וכאן יש דוגמא קלאסית של פילוג על רקע הלכתי – כן עיסוק בתורת הסוד או לא.

  ולגבי הטרול אני לא צריך להיות אובססיבי ולהשוות. מספיק לראות את הגיוון בשמותיהם של המגינים בעור שיניהם ובתגובות ארוכות ומלאות על חז"ל תחת הכותרת "כנס". לו רציתי להתעמק בתשובות הייתי עומד על טעויות עובדתיות וגילויי בורות בתגובות. לא מעניין אותי בעצם אם זה טרול או לא, רק חשוב לי לשמור על רמת דיון תקינה. צר לי שהגדרתי את הטרול כטיפש, חטאתי.

  אהבתי

 62. שוב,ההלכה כלל לא מפלגת בין חבד לסאטמר ,לדוגמא,כי ההלכה לא מחייבת אותם לנהוג באופן מסוים אלא משאירה פתח לכל אחד לנהוג כרצונו.ההבדלים אינם בהשקפה על ההלכה אלא על השקפה בכלל ועל זה נאמר שבעים פנים לתורה,וזה לגיטימי וזה אפילו טוב כי זה חלק מהעומק שבתורה.חכמינו אמרו "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" וזה לא פוסח גם על חכמים וצדיקים הכי גדולים.עצם זה שיש מחלוקות הלכתיות רבות לא מביא פילוג וההוכחה לכך היא תלמידי שמאי והלל שנהגו למרות המחלוקות ההלכתיות המובהקות והרבות ביניהם להתחתן אלו עם אלו כמו שמובא במסכת ערובין דף ב וזה מוכיח שהלכה לא מפלגת כלל

  אבל ברגע שההבדל הוא לא הלכתי אלא השקפתי -רעיוני כמו זה שבין חבד לסאטמר,כאן נוצרות הפלגנות או הניכור השלילי,אבל שוב,שים לב דיברתי על הבדל השקפתי ולא הלכתי,ברור שההבדל מתבטא בפסקי הלכה שונים אבל הוא לא מתחיל מההלכה אלא מהשקפה אישית.לדוגמא ספרדים ואשכנזים,אתה יודע כמה זוגות מעורבים כאלו יש?כל אחד שומר על מנהג אבותיו מבלי להפריע לשני,כי אין ביניהם מחלוקות השקפתיות .אבל כשיש מחלוקת השקפתית,פה יכולה להיכנס בעיה.אך גם במקרים כאלו זה תלוי בעיקר באדם עצמו ובאופי שלו .איש שלום תמיד יחיה בשלום עם כולם

  בקיצור הבדלי השקפה הם לגיטימים לחלוטין בדיוק כמו הבדלי השקפה בין ימין לשמאל,שלום עכשיו לישראל ביתינו,וזה בריא וטבעי שיהיו ריבוי דעות,אך בתנאי שזה לא הופך לפירוד בלבבות ונשאר הפירוד רק במישור הרעיוני אידיאולוגי.גם אם לא מתחתנים זה עם זה,זה עדיין לא נקרא התפלגות,כי אפשר לחשוב שונה אבל לכבד ולאהוב ולהעריך זה את זה ולחיות בשלום מוחלט.ההגדרה של פלגנות היא רק כשהיא מובילה לניכור ושנאת חינם,ואם יש כאלה,זה קשור יותר לאישיותו של לאדם הספציפי ולאופיו הבעייתי ולא להשקפה אובטח לא להלכה שמחנכת לאהבה ללא תנאי של כל אחד

  אהבתי

 63. דיברת על החסידים שנחשדו בשבתאות קודם כל המחלוקת בין 2 הצדדים היתה השקפתית ולא הלכתית,כי לא כמו שציינת,החסידים שמרו לחלוטין על ההלכה רק שלא נטו לדקדק כמו הליטאים על כל קוץ וקוץ מתוך השקפה מסוימת, אבל כל מה שיש בו איסור הלכתי-החסידים שמרו עליו לחלוטין.לעצם הענין ברור שההלכה תצווה על התרחקות מכופרים במזיד כמו השבתאים ואיתם אין שום ענין של אחדות ושלום אלא התנתקות והתרחקות כי הם סכנה נוראה לכלל ישראל כמו הרפורמים של היום.ושוב,בפעם המיליון,אם לא מתחתנים זה עם זה זה על רקע השקפתי ולא הלכתי כי בהלכה אין זכר לכך.לדוגמא הספרדים אוכלים בקר חלק בלבד והאשכנזים מקילים,האשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח הספרדים כן,שמעת פעם על סכסוך חברתי בשל כך?לא שמעת.כי מדובר בהלכה שאין בהשקפת עותם העומדת מאחוריה.איפה שנכנסת השקפה שונה,שם יכולים להיווצר פירודים,ללא קשר להלכה היבשה

  לגבי הטרול,אני קורא אותך וצוחק,תשמע יכול להיות שאחד המגיבים הדתיים או כמה מחקים או מעתיקים את הסגנון של השני ולכן הדמיון,אבל לא מעבר לזה ,גלשת תרתי משמע רחוק מדי.צא מזה.לך תוכיח שאין לך אחות…

  אהבתי

 64. הדיון המתיש והארוך?לא מיצינו אותו עד תום?מספיק לטחון קמח טחון

  אהבתי

 65. גם בין הרפורמים לאורתודוכסים יש מחלוקת השקפתית. היה כאן ויכוח עקרוני על הלכה, האם מותר לעסוק בקבלה או לא, כלומר האם מותר לפשוטי העם לעסוק בקבלה או רק ל"גדולים" ו"האחראים" (קודם כתבתי במקום המילה "קבלה" את המילה "הלכה", "חיים בגאון על פי ההלכה"). השבתאים היו יהודים לכל דבר שחיו על פי השקפה ייחודית להם וגם רפורמים חיים על פי השקפה ייחודית להם ויש להם פוסקי הלכות, עצם זה שהאורתודוכסיה לא מקבלת את ההלכה שלהם כמו שהיא לא קיבלה את ההלכה של החסידים, אומרת דרשני. בהלכה אין זכר אגב לשום דבר, היא מעורפלת מלכתחילה כך שכל אחד מסוגל לפרש אותה כדרכו. זה אולי מה שטרגי בה, שבגלל שהיא לא חד משמעית יש כל כך הרבה פילוגים. בכל אופן איך שלא תציג את זה בשמה של ההלכה קרו רבים מהפילוגים בעם

  אהבתי

 66. הנושא הזה באמת לעוס וטחון היטב .גם הפורום הזה,אבל שוב,הלכה היא הלכה כתובה והשקפה היא פירוש ותובנות שמפרש ומסיק לו אדם זה או אחר מתוך התורה על שלל חלקיה,תנך,משנה ,גמרא קבלה,חסידות מדרש,ספרי מחשבה,שות"ים, או הלכה.דוגמא,לחלל שבת זו הלכה פסוקה,אבל לצעוק שבס על מחללי שבת או להבדיל לנסות במאור פנים לדבר איתם בנועם ולהסביר להם מהי שבת זו לא הלכה אלא השקפה[כמובן שאני מצדד בדרכי נועם בלבד ובמאור פנים].זה שכל אחד מהצדדים יביא ראיות מהתורה לשיטתו,זה לגיטימי אבל מי שמפרש את התורה באופן מעות-זו אשמתו ולא אשמת התורה או ההלכה .

  ברור שהיהודים והרפורמים מבחינה ביולוגית הם יהודים,אבל הם שינו את התורה הכתובה והמסורה מדור לדור ולמעשה כפרו בה,הרפורמים מחלים שבת ,לא שומרים טהרת המשפחה וכו,השבתאים אומרים על עברות מפורשות בתורה שהם מצווה ,וזו כפירה מוחלטת .מי שרוצה לפתח תאוריות כפירה שיפתח אבל בבקשה לא בשם התורה או הקבלה..התורה מגדירה עבירה כחטא ואיסור ומי שכופר בזה פשוט כופר בתורה נקודה.

  שוב לגבי החסידים הם שמרו הלכה רק לא דקדקו בה על פרטים קטנטנים בלתי מעכבים בעליל[את המצווה]ושמו דגש על התלהבות ושמחה במצווה יותר מעל דקדוקי דקדוקים[שוב,במה שלא נוגע לאיסור כמובן] ,אבל השבתאים והרפורמים עשו עבירות ביד רמה ועזות מצח וטענו שזה בסדר

  אתה צודק שמה שכתבת שבכמה וכמה נושאים ההלכה די מעורפלת ולא חד משמעית,וממילא יש פירצה לגנב…ולכן אם אנשים עשו דברים רעים בשם ההלכה זו אשמתם בלבד ולא אשמת ההלכה.מה הפיתרון ידידי?אנחנו צריכים סנהדרין שיפסקו הלכה חד משמעית בכל נושא ואז תהיה חובה הלכתית לכולם לעשות כדבריהם,וזה יקרה רק בביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

  אם יש לך הערה על נושא נקודתי אז בסדר רק בוא לא נפתח דיון על נושאים מהותיים בבקשה,כי באמת מיצינו עד תום.

  אהבתי

 67. "מה שאמרתי הוא שאתה חייב לתת את האמון בחכמי ישראל כי חכמי ישראל אינם כשאר חכמי האומות"

  זו בדיוק ההשקפה הרעילה שאני מתנגד לה. הרעיון הזה שיש משהו בעם היהודי, בהיסטוריה שלו ובאופן שפועלים עליו כוחות ההיסטוריה שהוא שונה מהותית מבני אדם אחרים. לא רק שזו גזענות, אלא שזה מוביל למתן היתר עצמי להתנהג באופן שעבור כל אדם וכל עם אחר הוא בגדר רשעות – אבל ליהודים כביכול מותר, כי "לישראל אין מזל" ושאר יציאות של "ייחוד העם היהודי". יש את הגויים, שעליהם חלים חוקי ההיסטוריה הרגילים, ויש את העם היהודי שעליו הכל עובד אחרת. כמו החתם סופר שטען שאסור לתת לרופא גוי לטפל ביהודי, כי גוף של יהודי שונה מהותית בגלל שהוא אוכל כשר. לא, לא, ועוד פעם לא. את ההשקפה הגזענית המתועבת והמזיקה הזו חובה לעקור מן השורש.

  אהבתי

 68. אין פה שום קשר כלל לגזענות אלא הכרת המציאות כמו שהיא או במילים אחרות-קבלת דברי הבורא בהר סיני שהודיע לנו מפורשות"כי עם קדוש אתה ליי אלוהיך ובך בחר יי להיות לו לעם סגולה מכל העמים" וכן "לתתך עליון על כל העמים" וכן "ואבדיל אותכם מכל העמים"ועוד הרבה.אלמלא הבורא היה מודיע לנו שאנו העם הנחות מכל העמים היינו מקבלים את זה באותה מידה בדיוק ולא כי יש לנו רגשי נחיתות אלא כי כך הבורא אמר!באותה מידה אין מתנשאים על אף אחד,פשוט מפרסמים את דבר יי לנו בהר סיני.גזענות באה משנאה או מדעה קדומה,פה מדובר בדברי האלוהים בכבודו ובעצמו ואני מקווה שאתה לא חושד בבורא בגזענות.לא מאמין שאלו דברי יי?הבחירה בידך,אבל האמת עדה לעצמה.אם אתה זקוק להוכחות לאמיתות התורה הן רבות,וכבר הפניתי אותך לאתרים מסוימים.העוסקים בנושא

  כמובן שההבדל בין יהודי לגוי לא מסתכם בדבר אלא אלא ברבדים שונים ורבים,יהודי הוא מעל המזל "אין מזל לישראל",יהודי יכול על ידי זכות גדולה או תפילה מרובה לבטל את הגורל שנגזר לו,גוי לא יכול,ליהודי יש נשמה רוחנית וקדושה יותר מגוי,אלא מה ,לכל גוי שבאמת רוצה-יש אפשרות להתגייר ולקבל את המעלות הרוחניות שיש ליהודי,ככה שיש שיויון הזדמנויות מוחלט.לגוי יש פריבילגיה של חופש כמעט מכל המצוות,מותר לו כמעט הכל,אין עליו עול ,ועוד יש לו בחירה להתגייר ,וליהודי אין כזו בחירה בכלל באשר הוא יהודי הוא חייב במצוות ובזכות זה הוא גם מקבל מעלות רוחניות .

  בודאי שכוחות ההיסטוריה פועלים באופן שונה על עם ישראל מאשר על שאר עמים,שהרי רק עם ישראל זכה לשמוע את קול האלוהים בהר סיני,רק הוא זכה לראות אש יורדת מהשמים לשלמה ולאליהו הנביא לעיני כל העם,רק הוא זכה ללחם שיורד יום יום משמים 40 שנה לעיני כולם ,רק עם ישראל גורש,נטבח,עבר שואות ושמדות ונשאר קיים ועוד חזר לארצו.

  בודאי ובודאי שגם חכמי ישראל שונים לחלוטין מחכמי האומות שהרי הם ורק הם מקימים את תורת יי וממילא הם זוכים לקדושה לדבקות ביי והתעלות רוחנית מיוחדת.יי הגביל את הדרך לקדושה ולרוחניות בהר סיני-מי שרוצה אותה או שיתקדש ,ואם הוא גוי-שיתגייר.

  לסיכום-ההבדלה הרוחנית בין יהודי לגוי היא הכרת המציאות כפי שהבורא גילה לנו וכפי שחכמינו גילו לנו,וכל ניסיון לשיויון הוא השוואה הוא מעוות ומעוות את המציאות.הסיבה שיי בחר דווקא בנו היא בזכות העקדה ומסירת הנפש של אברהם ושאר האבות שעבדו את יי והאמינו ,בזמן שכל האומות היו שטופים באלילות וכפרו ביי.זה השכר שקיבלנו לדורות.האמת אינה נמצאת בשיויון אלא בהבדלה,וזה לא מכוער או מרעיל חס ושלום אלא יפה,צודק,וראוי לחלוטין.

  חשבת על כך שאולי אינך מרגיש שום שוני מגוי כי אתה קצת מתנהג כמו גוי?בלי לשמור שבת,בלי תפילין,מקווה,שמירת הזרע,לימוד תורה,מאכלות כשרים וכו,יהודי פשוט מאבד את החלק הרוחני היחודי שלו וממילא אין הבדל בינו לבין גוי כי גם גוי מחלל שבת,אוכל טרף וכו.לא פלא שאתה מרגיש שווה לגוי כי מעולם לא גילית את הניצוץ הקדוש שבתוכך ששייך רק ליהודי,

  אהבתי

 69. ואני מרגיש שכדאי שאציין אותה שוב ולו לשם העקרון שרבים חולקים עלי ועל אלה שחושבים כמותי בעניין הזה. אני טוען שהרפורמים לא רק יהודים מבחינה ביולוגית אלא גם הלכתם לגיטימית. הבעיה היא שעל פי כללי הלכה אחרת, הגיורים שלהם לא שווים כלום. ובעצם כשאנחנו מדברים על יוצאי אתיופיה אנחנו אפילו לא מדברים על גיורים רפורמיים אלא אורתודוכסיים לחומרה שמבחינת חלק מהאולטרה-אורתודוכסים לא שווים כלום. וכך היהודים האתיופים לא נחשבים יהודים, ובטח לא נחשבים מחמירים גדולים מדי. מה שהיה בבית הספר בפתח תקווה הוא לא פסילה של יהדותם אבל פסילה של החמרותיהם, ומבחינתי אין הבדל. דרך אגב סליחה שהכללתי אותך עם הטרולים אבל בהחלט יש כאן טרוליה של אותו איש שמגיב בשמות שונים ולא מובן בכלל למה. אתה ידיד.

  אהבתי

 70. אני לגמרי עם רחביה בעניין הזה.
  כל ניסיון להגביה את היהודים על חשבון אלו שאינם הוא לא יותר מאתנוצנטריזם ילדותי וגזענות עלובה.

  (אם כי ראבק, רחביה, יכול להיות שאנחנו חושבים ככה רק בגלל חוסר שמירת הזרע? אני כשלעצמי לא שמרתי על הזרע שנים…)

  אהבתי

 71. קבל עוד כמה הבחנות אלוהיות המנפצות את מיתוס השיויון -עמוס ג-"שמעו את הדבר הזה אשר דיבר יי עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים,רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם"

  גם לעתיד לבוא בזמן הגאולה תהיה מעלת ישראל עליונה מזו של הגויים ככתוב בצפניה ג-"בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם אמר יי"

  ועוד על הגאולה-"כה אמר יי צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם"

  לעתיד כל הדתות שקר יתבטלו וכל הגויים יבואו ללמוד מאיתנו כתוב בישעיה ב-"והיה באחרית הימים…והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר בית אלוהי יעקוב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תוה ודבר יי מירושלים…בית יעקוב לכו ונלכה באור יי"

  וכן לעתיד נאמר ביחזקל לח-לז,"את שם קודשי אודיע בתוך עמי ישראל…וידעו הגויים כי אני יי קדוש בישראל…ועבדי דוד [משיח בן דוד] מלך עליהם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמורו ועשו אותם,ישבו על הארץ אשר יב בה אבותיכם וישבו עליה הם ובניהם ובני בנהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם…והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם,וידעו הגויים כי אני יי מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתכם לעולם"

  עם ישראל ורק עם ישראל הוא עם קדוש ועליון רוחנית.נקודה.לגוי יש בחירה להישר גוי עם 7 מצוות בני נח או להתגייר ולהיות כמו יהודי לכל דבר.

  כמובן שיי גם ציווה אותנו לא להתחתן ולהתבולל בעמים,כדי לא להיות מושפעים מאמונותיהם,ככתוב"לא תתחתן בם,בנו לא תיקח לביתך ובתך לא תתן לבנו".אבל לא כתוב בשום מקום שמותר לנו לפגןע בגוי או להתגאות עליו כי הוא גוי ואנחנו לא,לא אנחנו גרמנו לעצמנו את המעלה הזו,רק יי בחר בנו בזכות אבותינו הקדושים שהאמינו בו ולכן אין מה להתגאות או לזלזל בשום נברא.כל אחד ותפקידו הוא.אתה מתפרץ לדלת מאוד פתוחה.

  זה שהשוני בינינו לבינם נראה לך מכוער או מתועב זה מאיסה בדבר יי וזה חמור,ככתוב-"ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה,ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי,אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבות נפש…ונתתי פנ בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם…ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם"[ויקרא,בחוקותי]

  אל תמאס בחכמה ובהנהגה האלוקית!אין לך דבר יותר מזיק,כואב ועצוב מאשר מי שלא יודע את המעלות שיש בו-תתחיל להתקדש ולהיטהר ולהידבק בתורה ואז תבין גם בנפשך החדשה שתקבל מה ההבדל בינך לבין גוי.

  אהבתי

 72. תומר-הכל תלוי באמונה בתנך או כפירה בו,אם זה אכן דבר יי-טענתך נופלת מאליה,אם אתה כופר בדבר יי-אתה יכול לחשוב ממש מה שבא לך.האמונה בעליונותו של עם ישראל נובעת רק מהגילוי האלוקי לעם,למשה,ולשאר הצדיקים במהלך הדורות.לא מהמצאה או שנאה או גזענות או שאר ירקות.זכותך להתעלם מהתנך,סלחיה לא זכותך אלא אפשרותך,ברגע שיבוא משיח ותתגלה האמת בר לא יהיו לך הרבה ברירות,אז כולם יכירו שכלית ,ללא צורך באמונה את עליונות ישראל במובא בנביאים שהבאתי,אבל אז כבר לא תהיה ממש חכמה לחזור בתשובה,הקונץ והעוקץ הוא עכשיו לעשות תשובה,בזמן ההסתר.כך או כל אתה חי על זמן שאול

  זה ששמרת את הזרע זה נחמד אבל זה חייב ללכת כחלק ממכלול שלם של שמירת תורה ומצוות,מתוך אמונה בכלל בתורת משה,אחרת-לחצת גז בניוטרל

  לבקוביץ-לרפורמים יש הלכה המסורה להם מדורי דורות או שהם קמו לפני 250 שנה יש מאין?ההלכה היחידה הרלוונטית היא זו שעלה נאמר-"והודעתם לבניך ולבני בניך",זו שעברה במסורת מדור לדור עד היום.היחדים הטוענים לכתר זה הם האורטודוכסים.הצדוקים קמו בשלהי בית שני,הקראים רק במאה השביעית בכלל,ההלכה היחידה הרלוונטית והאותנטית היא המסורה והנתונה עד משה-ההלכה האורטודוכסית

  משה קיבל תורה מסיני ונתנה ליהושוע ,הוא נתנה לשופטים,שופטים לנביאים,נביאים לאנשי כנסת הגדולה,והם נתנו לזוגות[שמאי-הילל וכו],זוגות לתנאים,לאמוראים,לסבוראים,לגאונים,לראשונים,ולאחרונים-עד היום.ברוך הבא למועדון.

  אהבתי

 73. ההלכה שלהם אינה אותנטית. היא מסולפת וכל הרפורמות שקורות מחזירות אותה לדרך הישר. וברוב חוצפתה האורתודוכסיה מתעקשת שהיא מקור כל הזרמים, למרות שהיא התפצלה ופיצלה. פני הדור כפני הכלב!

  אהבתי

 74. שניים או יותר אחד בישעיה "קומי אורי כי בא אורך וכבוד יי עלייך זרח, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח יי וכבודו עלייך יראה,והלכו גויים לאורך ןמלכים לנוגה זרחך,ובנו בני נכר חומותייך ומלכיהם ישרתונך, כי בקצפי היכיתיך וברצוני רחמתיך,כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו והגויים חרוב יחרבו" וכן בתהילים"-שיר המעלות בשוב יי את שיבת ציון היינו כחולמים, אז יאמרו בגויים הגדיל יי לעשות עם אלה ,הגדיל יי לעשות עמנו היינו שמחים"

  "קודש ישראל ליי ראשית תבואתו ,כל אוכליו יאשמו

  מלאכי א,"משא דבר יי אל ישראל ביד מלאכי,אהבתי אתכם אמר יי ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח עשו ליעקוב נאום יי ואוהב את יעקוב,ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר"

  נא לעין גם בזכריה פרקים יב-יג-וביחזקל פרקים לז-לח ויש עוד המון.

  "ויי האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו,ולתתך עלין על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת,ולהיותך עם קדוש ליי אלוהיך כאשר דיבר"[דברים כו]

  אהבתי

 75. "לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים" (דברים ז', ז).
  קולט? ה-מ-ע-ט מכל העמים. הכי קטנים והכי פחות שווים.

  אהבתי

 76. "כל הרפורמות שקורות מחזירות אותה לדרך הישר"-אתה מתכוון שחלולי שבת,ביאת נידות,חיתון עם גויים ,הכחשת התורה וקריעת חלקים ממנה היא חזרה לדרך הישר הישנה והטובה כן?ממש עטרה ליושנה

  אתה רוצה לכפור בתורה שבעל פה קרי אורטודוכסיה קרי פרושים?בתאבון,רק שתהיה מודע לכך שעקרת עצמך מהתורה לחלוטין,גם זו שבכתב,שכן לך תמצא מישהו שיסביר לך מה זה "לטוטפות בין עיניך,או ממזר או שאר מצוות-ניחוש נעים.אינך יכול לקיים שום מצווה ללא תורה שבעל פה.כמובן שהתורה שבעל פה היא אמיתית ואותנטית לחלוטין,אתה רשאי לבדוק את רציפותה ואמינותה באתרים שונים שכבר הפניתי אליהם.סתם לזרוק דעות בלי לבדוק זה לא רציני.אגב האורטודוכסיה לא התפצלה אלא השבתאים ועוד כתות פצלו עצמם ממנה.

  לא יעזור כלום,תרצה או לא תרצה היהדות הפרושית היא היחידה בעלת העדות של הרצף ההיסטורי עד משה.כל מי שניסה לעמוד בדרכה כמו הצדוקים,האיסים,הראים,השבתאים-או נמחק מההיסטוריה כליל או נשאר במתי מעט .בורא עולם תמיד מנפנף מהיסטוריה את הרמאים והשקרנים שמזיקים לעם שראל הן בגשמיות-מצרים,בבל,רומא וכו,והן ברוחניות.עם ישרל והתורה האמיתית נשארת לנצח-ואת העבודה בביעור השקרנים והמחטיאים בעולם יעשה כבר רק משיח בן דוד במהרה בימינ אמן.

  אהבתי

 77. תומר ידידי,מעט מכל העמים בכמות אבל לא באיכות .ככל שדבר מסוים איכותי יותר כך הוא מצרך נדיר יותר.הכי מועט -אבל הכי שווה

  כך או כך אוהב אותך תומר ומאחל לך אך ורק טוב.תראה איך בזכותי האתר שלך נהפך לפופולארי.ynet בפאניקה גמורה.

  יהי רצון שבזכות אמונתך בבורא עולם תבורך בכל אשר תפנה וימלא יי משאלות ליבך לטובה בחסד וברחמים.אמן

  אהבתי

 78. א-גם הגוים יעבדו את יי לעתיד לבוא ובעצם כל העולם ,כי האלוקות תתגלה באופן מוחשי ככתוב"כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יי ולעובדו שכם אחד…ביום ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד…ומלאה הארץ דעה את יי כמים לים מכסים…ולא יצטרכו ללמד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם נאום יי".אלא שיהיה הפרש בין כל יהודי ויהודי לפי מידת דבקותו וקדושתו,וכמובן הפרש בין יהודי לגוי,שבחר להישאר גוי ולא להתגייר.

  רציתי רק לחדד ולהזכיר שאין שום הבד בגוף בין יהודי לגוי,גם לא באופי או תכונות כאלו או אחרות כמו כעס,שנאה ,אלימות וכו,אלא רק בחלק רוחני לחלוטין הנקרא נשמה עליונה שרק השומר מצוות זוכה לה,בין שהוא שומר מצוות מלידה,בין בעל תשובה ובין גוי שהתגייר.אדם יכול לחיות כל חייו ולא להרגיש בכלל את החלק הזה.הכל תלוי אם הוא נכנס למעגל של הקדושה או לא.

  ונסיים בעוד פסוק על ביאת המשיח ישעיה יא-"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה,ונחה עליו רוח יי רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יי…ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ,והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע…וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ…לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יי כמים לים מכסים"

  אהבתי

 79. אתה לא מבסס את הטענות שלך על שום מקור אחר פרט לתורה שבעל פה וזה כשל לוגי חמור מאוד. אין הנחתום מעיד על עיסתו ולכן אין יהודי אורתודוכס מעיד שהגרסה שלו לתורה היא האותנטית. תמונת ההיסטוריה שלך מסולפת – הצדוקים קדמו לפרושים, הקראים היו כח שווה לגאונים בתקופתם, השבתאים קדמו לחסידים והחילונות היא המשכה של השבתאות. ובעיקר: את הרמאים והשקרנים הראשונים במעלה שמזיקים לעם ישראל לא רק שאלוהים לא נפנף מההיסטוריה אלא המליך אותם, ונתן להם לשעבד במשך מאות ואלפים בשנים את עמו הנבחר – הנוצרים. אז אל תדבר שטויות, ופשוט פתח את ספר התורה שלך ותראה שאתה מדבר מפיו של רבי יהודה הלוי, וזה אומר קלוש, טפשי וגזעני. הוא היה משורר מוכשר אבל דמגוג ושונא ספר. רבים מההוגים שהשתמשו בטיעונים שלך היו טפשים.

  אהבתי

 80. אם נכונים דברי הקבליסטים, שאומרים שאוננות יוצרת שדים, אני אישית אחראי על יצירת כמה מיליארדים, שמן הסתם נוגסים בי ובנשמתי בת האלמוות כל חלקה טובה בעודנו מנהלים שיחה וירטואלית זו…

  אבי – אם אתה מנקודת הנחה שכל הדברים האלה שציטטת הם אמת שאין בכלל צורך להוכיח את אמיתותה, אז זה הגיון מעגלי שמוביל לדו שיח ברוח שייקה אופיר (א מונולוג איז וואן פיפל טוקינג טו הימסלף. א דיאלוג איז טו פיפל טוקינג טו ת'מסלווס)

  אהבתי

 81. תגיד, זה שעם ישראל הוא מעט מספרית, זה לא קצת סותר כל מני הבטחות אלוהיות לאבות כגון " ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את-זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב", "ואעשך לגוי גדול", "ארבה אותך במאוד מאוד", הרבה ארבה את זרעך ככובי השמיים" וכו' וכו' וכו' וכו'?

  ורחביה – כן, אם נכונים דברי הקבליסטים השדים האלה נוראיים. אם הם נכונים.

  אהבתי

 82. לאונן…

  אלוהים, כמה שהערכתי אליה ירדה בעקבות נהייתה, לא רק אחרי "קבלה", אלא אחרי גרסת סיפורי הופמן לילדים מפגרים של הקבלה.

  אה, בעצם לנשים לא אסור. בכלל, האשם תמיד…סליחה, השם צבאות, בכלל לא מתעניין במיניות הנשית. מעניין מה קורה עם הברזילאי שלה בנדון זה, אם כך, כי אם להאמין לגאי ריצ'י, לשפוך זרע שלא לבטלה הוא לא זוכה הרבה…

  אהבתי

 83. לבקוביץ-שמע,כשמישהו יורד לרמה של עלבונות אישיים זה אומר שקצת נגמרו לו הטיעונים העניניים וחוששני שזה בדיוק מה שעובר עליך.אני ממש לא מתכוון להמשיך בדיון ולחזור שוב ושוב על אותן טענות כי יש לי הרגשה שאתה מנסה להוליך אותי סחור סחור,וסחרחורת ,אתה יודע,זה לא דבר נעים במיוחד.אם אתה נהנה לחיות בעולם דמיוני משלך עם היסטוריה פרטית משלך,מי אני שאפריע לך.תהנה.לא אשחק לידים שלך.

  ובכל זאת כדי לא להשאיר אותך בלי כלום,אומר רק שמעולם לא היה מצב שבו רק דת אחת מלכה בכיפה,תמיד היו דתות ,אליליות ושלא אליליות,היום יש נצרות ,איסלאם וכו,הכל למען הבחירה.אבל כשמישהו מסכן מבפנים את התורה כמו קראים או צדוקים ומנסה להטעות את העם-הוא מקבל את שלו משמים ,ראה ערך הצדוקים,האיסים,הקראים שצריכים אבל ממש צריכים באופן דחוף עשירי למניין,וכמובן השבתאים.את הרפורמים נשאיר כבר למשיח.אין לך עדות גדולה יותר לכת שקרנים כמו הכיתות שמנינו מאשר מחיקתם מההיסטוריה,כך שאם אתה מנסה להאחז בצדוקים כמקבלי התורה האמיתיים ולא רוצה להאמין לחכמינו הפרושים,באה לך מחיקתם המוחלטת מההיסטוריה ומתפוצצת לך בפרצוץ כאלף עדים על רמאותם ושקרנותם וזיופם.בורא עולם לא ימחוק לעולם מההיסטוריה את מקבלי התורה האמיתיים שהרי בכך תשתכח התורה ולא יהיה מי שיוכל לקיימה.ובתורה ישנה הבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו"התורה לא תשתכח לעולם.ובפעם האלף-הקראים והשבתאים הינם כיתות מאוחרות ביותר ואינן שייכות כלל לדיוננו.אנחנו מחפשים את מעבירי המסורת מדור לדור.לא נותר לך אלא לחקור את התורה שבעל פה שכה מחייבת אותך ומאיימת עליך ולכן אתה ממאן לקבלה,לא משום סיבה הגיונית אחרת.תבדוק,תחקור ,ותחפש וגם תמצא את ההוכחות לאמיתותה,כבר הפניתי אותך לאתרים כמו מנוף,שופר,הידברות,ערכים יהדות מזוית שונה ,צוהר,שאל את הרב ,מורשת ,לא מספיק?אנחנו את הדיון בינינו סיימנו כי אני מרגיש משהו לא טהור ודי מכוון בצורה בה אתה מנהל את הדיון,מלבד פגיעות ועלבונות אישיים שלא ממש מוסיפים.סלח לי שמעתה לא אענה לך.

  אהבתי

 84. שאלה יפה,באמת ההבטחה הזאת היא כנראה לעתיד לבוא כי לא נאמר זמן מסוים שעד אותו זמן היא אמורה להתקיים .אולי אלמלא כל עוונותינו הרבים במשך הדורות כבר היינו זוכים לכך,כי כבר אחר מתן תורה נאמר לנו "כי אתם המעט מכל העמים"…אולי ההבטחה הזאת תלויה ועומדת על פי מעשינו.אולי הכוונה "אשר לא יספר זרעך …אשים את זרעך ככוכבי השמים לרוב" הכוונה בלשון גוזמא,כי אמרו חזל במסכת חולין "דיברה תורה לשון גוזמא שנאמר ערים גדולות ובצורות בשמים" כלומר יש פסוקים שאינם כפשוטו אלא לשון גוזמא.בכל אופן מן הסתם יש הרבה לפרש ולהסביר בענין זה ותפסת אותי ,עם הארץ שכמוני ,קצת מחוץ לסוגיא,ובכל זאת שלפתי מה שבראש שלי.תודה על השאלה

  רחביה -זרע לבטלה יוצר אכן שדים וכוחות טומאה ,כלומר קליפות וחיצונים שמטמא את האדם וגורם לחושך רוחני לנשמתו,אבל לכל דבר יש תיקון ותשובה.הבעייה היא שאי אפשר לחיות במסגרת חיים חילונית עם טלויזיה ואינטרנט בלתי חסום ולא להתפתותו,היצרים והגירויים חזקים זמינים מדי.גם אי אפשר לשמור את הענינים והזרע בלי לשמור מצוות,כי נאמר בגמרא-"בראתי לו יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין",כלומר לימוד תורה מעמיק ותפילה תמידית הם ההגנה היחידה.מהיצר,,רק כח של קדושה ותורה יכול לעמוד מול היצר הזה.

  עוד אוסיף כי שמירת הזרע מכונה שמירת היסוד כי היא היסוד של קדושת האדם.כל הצדיקים שהגיעו להשגות רוחניות זכו לכך רק בזכות שמירת היסוד.שנזכה

  לגבי התנך והציטוטים שהבאתי,ישנם בודאי הוכחות לאמיתות התנך ,תוכל למצוא אותם באתרים שהפניתי אליהם.באופן אישי ישנו ספר של הרב נויגרשל מרדכי שמרכז את מרבית ההוכחות ותוכל לברר על שם הספר באתר שנקרא יהדות מזוית שונה.בהצלחה ותבורך בכל טוב שבעולם באשר תפנה.

  אהבתי

 85. הזכרתם קבלה אז רק שתבינו מי זה האר"יזל,כך כותב עליו תלמידו המובהק רבי חיים ויטל בהקדמה לספר עץ חיים וז"ל-"והנה היום אביע חידות ונפלאות תמים דעים,כי בכל דור ודור הפליא חסדו על ידי השרידים אשר יי קורא בכל דור ודור כנזכר.וגם בדורינו אלוהי הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל,וישלח לנו עיר וקדיש מן שמייא נחית[מלאך קדוש שנחת משמים] הרב הגדול האלוהי החסיד מורי ורבי כמה"רר יצחק לוריא אשכנזי זל"הה,מלא תורה כרימון,במקרא,במשנה,בתלמוד,בפלפול,במדרשים והגדות,במעשה בראשית,במעשה מרכבה,בקי בשיחת אילנות,בשיחת עופות,בשיחת מלאכים.מכיר בחכמת הפרצוף הנזכר בזוהר בפרשת ואתה תחזה,יודע בכל מעשי בני אדם שעשו,ושעתידים לעשות.יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל,יודע עתידות וכל הדברים ההוים בכל הארץ,ולמה שתמיד נגזר בשמים.יודע בחכמת הגלגול,מי חדש ,ומי ישן,ונשמת האיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם התחתון.יודע בשלהבת הנר,ולהבת אש,דברים נפלאים.מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים ומתעסק עמהם בחכמת האמת.מכיר בריח האדם כל מעשיו.וכל החכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו ,בכל עת שירצה,בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם.ועיני ראו ולא זר,דברים מבהילים ,לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רבי שמעון בר יוחאי ועד הנה.

  וכל זה השיג שלא על ידי שימוש בקבלות מעשיות חס ושלום,כי איסור גדול יש בשימושם.אמנם כל זה היה מעצמו,על ידי חסידותו ופרישותו,אחרי התעסקו ימים ושנים רבים בספרים ישנים גם חדשים,בחכמה הזאת[קבלה].ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה,היא הביאתו לידי רוח הקודש וגילוי אליהו הנביא שהיה נגלה אליו תמיד,ומדבר עימו פה אל פה,ולימדו זאת החכמה"..ומהרמבן עד מורי ז"ל.לא היה מי שישיג חכמה זו על אמיתתה כמוהו.כי היה יודע במשנה,ותלמוד,ואגדות ומדרשות,על כל דבר ודבר כמה פנים בפרדס,ומעשה בראשית,מעשה מרכבה,בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים,ובשיחת מלאכים,והיה מבר ברחות מהגלגולים,רוח טוב ורוח רע,והיה מכיר בריח הבגדים,ובעופות אלמים,והיה מביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר איתו כל צרכו וחפצו[עם הנשמה],ואחר כך מסירהו.והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף,ובבתי הקברות,ובעלותן כל ערב שבת לגן עדן,והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא,והיו מגלין לו רזי תורה.

  וגם היה יודע חכמת הפרצוף,ושרטוטי ידים ופתרון חלומות על אמיתתם.ובגלגולים ישנים גם חדשים.והיה מכיר במצח האדם מה מחשב,ומה שחלם,איזה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן למעלה.והיה קוראו במצחו זכויות ועבירות שלו,והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון,והיה יודע כמה טעויות נפלו בספרים[טעויות לשון בספרי קודש]
  ,והיה יודע להכות בסנוורים[להכות אדם בעיוורון כמו אלישע הנביא בתנך],והיה יודע כל מה ששנו החברים[בלימוד התורה].והיה מלא חסידות,ודרך ארץ וענווה,ויראת יי,ואהבת יי ויראת חטאו,וכל מידות טובות ומעשים טובים היה בו.וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע,וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו,ועיני ראו ולא זר…ואילו באתי לכתוב כל אשר קיבלתי ממורי זל"הה,לא יספיקו כל עורות אילי נביות, עד כאן לשון רבי חיים ויטאל זצוק"ל.

  ואגב אליהו הנביא,שנזכה לביאת אליהו שתקדם לביאת המשיח ככתוב"הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יי הגדול והנורא"[מלאכי ג]

  אהבתי

 86. אתה כל הזמן עונה באותם טיעונים, ואני מנסה להסביר לך ש-א אני שואל שאלה ואתה עונה לי בתשובה לשאלה הקודמת, ואני שואל שוב ואתה עונה תשובה לשאלה הקודמת וככה אי אפשר לדון. ב- אתה עונה לי בהסתמך על מה שאתה מניח כאמת לאמיתה משום שכך כתוב באותם הספרים שאני מפקפק בהם (רחביה ברמן כבר אמר את זה, זה דו שיח של חרשים). אבל האמת שאני לא מפקפק בהם לגמרי, אני יכול גם להניח שהכל שם אמת לאמיתה אבל פשוט הסיפור שמשם והלאה סולף, וזו טענתי. בדקתי בכל האתרים ששלחת אותי אליהם וכתוב שם בדיוק את מה שאתה אומר, אז גם בסיפורים שלהם אני מפקפק. הכל זה שקר. אני לא מנסה לעלוב בך אלא לומר שהספרים שאתה מבסס עליהם את טיעוניך הם שקריים, חלולים ומלאים בכשלים לוגיים לא רלוונטיים. הזרמים המתחרים לא נמחקו מההיסטוריה, דווקא האורתודוכסיה היא זו שקרובה להמחק. ובספרי ההיסטוריה שלי כתוב שהצדוקים לא היו רמאים ודווקא בגלל זה הם נרדפו. ושוב – דו שיח של חרשים וחבל להמשיך אותו. עד שלא תביא הוכחות רלוונטיות לא תוכל לשכנע את אף אחד מאיתנו. סךיחה שאני נגרר כל הזמן לומר את המילה האחרונה, אבל לפעמים זה כיף לנסות להתיש את הטרולים.

  אהבתי

 87. אתה לא יכול להוכיח את טיעוניך באמצעות טיעוניך. אתה לא יכול להגיד "תראה כמה היה האר"י קדוש, שתלמידו ויטל אומר עליו כך וכך". זה לא מוכיח כלום. ברור שתלמידו האמין בו ובצדיקותו, קדושתו, יכולותיו וכו'. הוכחה היא משהו חיצון למוכח. אתה לא יכול להוכיח את צדקת היהדות הרבנית באמצעות היהדות הרבנית.

  ולגבי הצדוקים – אני לא מחזיק מהם במיוחד. האיסיים ומחברי מגילות ים המלח מעניינים אותי הרבה יותר. הם, נראה לי, החזיקו בגרסה הרבה יותר קרובה לדת העברים הקדומה, טרם הרפורמות הסוחפות של הפרושים. הצדוקים כנראה סתם היו עשירים מיוחסים שרצו ליהנות מהחיים ושלא יבלבלו להם את המוח עם חומרות מיותרות.

  האיסיים, לעומת זאת, היו מוכנים להקריב עבור אמונותיהם, מה שגורם לו לאדם להאמין שהיה באמונות אלה יותר מאשר אינטרס גרידא.

  אהבתי

 88. למייסד האומה, במעמד ייסוד האומה, זה סתם גוזמאות – יש לך בכלל מושג כמה זה מגחיך את כל טיעוניך? מה, יהוה הוא איזה ערס שמדבר מהתחת? "אחי, מיליונים נעשה על המכה הזאת, מיליונים!!!…טוב, לא מיליונים, אלף שקל פלוס מע"מ, יאללה, מה אתה לוקח ברצינות כל מלה. מתלהבים, מגזימים קצת, מה אתה כבד".

  בחיאת. תקשיב לעצמך.

  ועוד אגב – ממש עם פרוש הספירה החדשה (הנוצרית) העם היהודי אכן היה גדול מאד, משהו כמו עשירית מכלל האימפריה, אם סופרים את כל הגרים והתורמים למקדש שלא גוירו לחומרה. רוב מכריע של אלה, כמובן, נעשו נוצרים.

  אהבתי

 89. בכלל לא ניסיתי להביא את דברי רבי חיים ויטל כהוכחה למשהו,פשוט כדרך אגב שדיברתם על קבלה,מצאתי לנכון להאיר את דמותו של ענק וקדוש כמו האריזל.זה הכל

  לאיסים כמו לצדוקים,אין בכלל תיעוד היסטורי או טענה פנימית שלהם על רצף היסטורי של תורה שבעל פה,אתה יכול לומר שאולי אם היו מוצאים כתבים שלהם ,היו להם טענות כאלו,ואולי לא,אבל בוא לא נשחק באולי .מה שבטוח ולא אולי-האיסים נמחקו כליל ממפת ההיסטוריה האנושית,ואם הם בעלי קבלת התורה האמיתיים,איך בורא עולם משמיד את מקבלי התורה האמיתים,איך בורא עולם גורם שלא ישמרו את התורה האמיתית כבר 2000 שנה?איך זה שדווקא הפרושים שלטענתך הכניסו רפורמות שורדים ומצליחים עד היום הזה.?אולי כי הם ורק הם בעלי הקבלה האמיתית?אתה מכיר דרך אחרת לקיים תורה ומצוות מבלי פירושי התורה שבעל פה?היחידים ששרדו מאז ומעולם,היחידים הטוענים ומציגים את קבלת התורה מדור לדור,היחידים שבידם אלפי פרטי פרטים על המצוות,אלפי או לפחות מאות קבלות שונות וידיעות על אישי התנך שלא כתובות בתנך,היחידים שדרכם אתה יכול לקיים את הפסוק-"והודעתם לבניך ולבני בניך" ולקיים את המצוות-הם הפרושים.אגב ברור שהפרושים קרי חזל הכניסו רפורמות,אך הרפורמות שהם הכניסו הם במסגרת כללי התורה שבעל פה המחייבת אותם לרפורמות אלו,כמו לתקן תקנות ולדור גדרים ולחדש מצוות דרבנן,אבל שום רפורמה בתורה עצמה חלילה.מי שרוצה באמת לבדוק ברצינות וביסודיות הוכחות לתורה שבעל פה ולא לעשות מניפולציות כמו אחד הגולשים האחרים פה-יעשה זאת בין השאר בסמינרים של ערכים או צוהר,ולחילופין באתרי אינטרנט המופנים או בספרים המוצעים

  כבר אפרסם את תגובתי בעניין "לשון גוזמא",ציפיתי לשאלה ואני שמח שהעלתה אותה

  אהבתי

 90. "אתה יכול לומר שאולי אם היו מוצאים כתבים שלהם"

  ואיך אתה קורא למגילות ים המלח? כתבים פרושיים? כי הם ממש, אבל ממש לא. מחברי המגילות תיעבו את הפרושים ופרקו עליהם זעם אדיר בתורת מחדשי חידושים מחוצפים, זונחי הברית המקורית וכו' וכו'. זה בדיוק העניין, שמאז גילוי המגילות אנחנו יודעים בוודאות שהטענות של הפרושים כאילו הם מייצגים את הזרם המקורי הן שקריות בעליל.

  גם הכנסייה הקתולית ממש לא מייצגת את רוח הנצרות המקורית של חבורת חסידי ישו שאשכרה הכירו אותו, אז מה? מה קשור מי ששורד למי היה ראשון?

  אהבתי

 91. הי אבי, מכיר את הביטוי הזה, "שכחום וחזרו ויסדום"? אז זה בדיוק מה שקרה. משהו נשתכח, משהו סולף, משהו עבר לא יפה, אבל הרעיון נשאר אי שם ורסיסים ממנו התגלו ליחידי סגולה. מלאכים טובים הדריכו אותם בדרכם לזכור את מה שקדמוניהם שכחו או השכיחו. וכך קרה נס, יש לנו היום תורה "חדשה". אבל התורה הזו היא לא חדשה, התורה הזו היא התורה הישנה, האמיתית והנצחית. את מה שעשו עזרא הסופר, רבי עקיבא והחבר'ה שלהם לאורך הדורות עושים גם עכשיו. לא בגלל שהתקופה מורה, אלא בגלל שכוחות עליונים מאת השם יתברך נכנסים למחשבותיהם של המחדשים, שמונעים מהעולם להשתומם ומחזירים עטרה ליושנה. להם יש כח משום שהם חכמים, לאלה שקוראים לעצמם חכמים ומנפנפים בתורה שבעל פה אין. הם אימפוטנטים וטפשים.

  אהבתי

 92. קודם כל מה נבהלת,בסך הכל הצעתי פירוש אישי שלי ,מתוך כמה פירושים אחרים לגמרי שהבאתי באותה תגובה ,המסתמך על גמרא מסוימת[שמדברת בענין אחר כמובן]כך שאם הפירוש לא נכון-טעיתי.אלא אתה אנסה להסביר במקרה שכיוונתי לאמת ,מה המשמעות מאחוריו

  ישנם הרבה פסוקים בתורה שאינם יכולים להיות כפשוטו,למרות שעל רוב הפסוקים חזל קיבלו את הכלל "אין מקרא יוצא מידי פשוט",יש יוצאים מהכלל,כגון"ויתעצב אל ליבו" שנאמר על יי,או "וירח יי או "הנה יד יי הומה " וכו-לבורא אין גוף חלילה ולא דמות הגוף,הוא חלילה לעולם לא עצוב ולא שמח ולא צריך להריח וכן הלאה.על פסוקים אלו קיבלו חזל את הכלל-"דיברה תורה כלשון בני אדם",כדי להשמיע לאוזן מה שהיא יכולה לשמוע,מה שקרוי "לסבר את האוזן".עכשיו,ישנם פסוקים בתנך שדיברו בלשון הבאי,כלומר,סוג של משל או גוזמא ואין הכוונה כפשוטה.ולכן אומרת הגמרא בחולין-"דיברה תורה בלשון הבאי, שנאמר "ערים גדולות ובצורות בשמים"[ דברים כח],דיברו נביאים לשון הבאי שנאמר "ותבקע הארץ בקולם"[מלכים א,פרק א ]-בהמשך הגמרא אומרת גם דיברו חכמים לשון הבאי ומביאה ראיה

  עכשיו ברור לי ולך ולכל אדם בר דעת שאין בעולמנו זה הגשמי ערים גדולות ובצורות בשמים ,אפילו לא צימר קטן להשכיר.וכן הפסוק השני,כתוב במלכים פרק א "ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחלילים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם"-נראה לך שהארץ נבקעה לשניים בגלל כמה חלילים ?כלומר,הפסוק עצמו מכריח אותנו להבין שאינו כפשוטו.עכשיו,אני חשבתי שאולי הוא הדין לממר יי לאברהם,ברור שיי לא מדבר סתם כך,אלא באמת יי הבטיח לאברהם שזרעו יתרבה עד מאוד וכדי לתת לכך ביטוי חריף,נאמרו הדברים בלשון הבאי.עכשיו אם ניקח את כל היהודים מאז מעולם באמת הם ככוכבי השמים מבחינה זו שאי אפשר לספרם.כך שההבטחה לא יצאה מפשוטה.

  אבל באמת איננו צריכים לכל זה,כי כנראה שלא כיוונתי כלל לפרוש האמיתי,בזכות שאלתך פתחתי בספר דברים כח וכך נאמר שם בפרשת הקללות-"ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרוב כי לא שמעת בקול יי אלוהיך"[פרשת כי תבוא],כלומר במקום שיכולתם לזכות לברכה שאברהם קיבל,נשארתם מתי מעט.הברכה שהיתה יכולה להיות טמונה גם בפרשת בחוקותי בענין הברכות-"ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם"[שכרתי לאברהם

  עכשיו הכל ברור ,נהיר ונשלם הפאזל.הברכה הית יכולה להיות כפשוטו ממש אך בינתים לא זכינו בגלל עונותינו הרבים.

  אהבתי

 93. באשר למגילות ים המלח-ישנה מחלוקת בין החוקרים מי הם אנשי הכת המוזכרים בה , יש סוברים שהם האיסים,יש שסוברים שהם הצדוקים,כך שאין הכרעה ברורה.עכשיו-האיסים לא טענו בכלל למסורת שעברה אצלם מדור לדור ,הם לא טענו על תורה שבעל פה שעברה אצלם אלא כפרו בה.כמו הצדוקים.אם אתה רוצה להאמין שהאיסיים הם מעתירי התורה האמיתיים,עלייך לשאול את עצמך שאלה חסרת מענה -איך יי משמיד את מעתיקי התורה ובעצם את התורה בעצמה?בין שיהיו איסים או צדוקים,הרי כתוב בתורה "כי לא תשכח מפי זרעו",התורה לא יכולה להישכח ,כך הבטיח יי,ובכן,מיהם מעבירי התורה היחידים כיום שתורתם לא נשכחה ויש לה רצף היסטורי-אתה כבר יודע.ברגע שכת האיסים והצדוקים נמחקו מההיסטוריה,ברגע שנשכחה תורתם -זה הסימן המובהק לשקר ולכזב שבאותם כיתות נוכלות ו זייפניות.

  כל זה רק סימן ועדות על הבליהן של כיתות הללו,אבל אחת ההוכחות המרכזיות לאמיתות קבלת חזל היא שללא תורה שבעל פה אינך יכול לקיים מצוות כי אינך יכול להבין אותם בכלל בלי פירוש מקובל מדור לדור .ורק לחזל יש את הפירושים כולם כפי שניתנו ממשה בסיני.עם המחלוקות שנפלו,עם דברים שנשתכחו וחזרו על ידי פלפול ,כמו שאומרת הגמרא "2000 הלכות נשכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו".אתה רואה בספרות חזל,אמינות,שקיפות,לא טיוחים ולא מסתירים כלום.חזל אומרים במסכת קידושין -"אנן לא בקיאינן בחסרות ויתרות שבתורה",כלומר אנו לא בקיאים באותיות מסוימות שלא משנות את הענין שבתורה כמו-" סוכות או סוכת.טוטפת או טוטפות,הדוגמאת שהבאתי הן לא הדוגמאות האמיתיות בגמרא כמובן,אבל הכלל הוא שיש מספר מסוים של אותיות שבהם אין מסורת מדויקת איך נכתבו על ידי משה..-אין לך מסמך אמיתי,כנה,ואותנטי כמו ספרות חזל.

  הדוגמא של הנצרות לא לעניין כי אנו בודקים כרגע מי הקבוצה האותנטית ביותר והאמיתית ביותר בתורת משה.שאר הדתות בכלל ניתנו בשביל הנסיון והבחירה שלנו עד ביאת המשיח,ובודאי הגיוני שהם ישרדו.בדיוק כמ שדתות אלילית שרדו אלפי שנים עד חתימת התנך לערך.הכל בשביל הבחירה והניסיון. לילה טוב לכולם.

  אהבתי

 94. מגילות ים המלח היו צדוקים. זה בדיוק מה שאני מתכוון – אתם יודעים תורה ומשניות, אבל אין לכם מושג במחקר ומה שיש לכם זה קרעים, חצאים וסילופים. יש הסוברים שמדובר באיסיים, ויש הסוברים שמדובר בכתות קטנות עוד יותר שלא היה ידוע לנו עליהן לפני כן.

  אף אחד, אבל אף אחד, לא חושב שהם היו שייכים לאותם צדוקים ששלטו בבית המקדש ובכהונה הגדולה בירושלים ונלחמו בפרושים, מהסיבה הפשוטה שמהמגילות האלה עולה שנאה ברורה, בוטה ובלתי מתפשרת לכהונה השלטת במקדש (כוהני אוון ורשע, קוראים להם במגילות). בגלל זה הם ברחו למדבר.

  מה שכן, אחת הטענות שלהם היתה גזילת הכהונה הגדולה מבית צדוק העתיק לטובת בית חשמונאי. עד כאן נכון, אבל הם לא היו צדוקים והצדוקים כסיעה לא נקראו על שם צדוק הכוהן של שלמה, אלא על שם צדוק התלמיד של איש סוכו.

  אהבתי

 95. קראת את הספר "זיכרון ונשייה" של רחל אליאור? היא טוענת שהצדוקים כן קרויים על שם צדוק הכהן של שלמה, ושהמגילות הגנוזות היו ממקור צדוקי. ושכולם יודעים את זה אבל מתעלמים מסיבות פוליטיות לגמרי שקשורות בכנסיה הקתולית.

  אהבתי

 96. ושם היא **לא** טוענת שהם היו מהצדוקים. היא טוענת שהן הצדוקים והן מחברי המגילות התקוממו נגד העברת הכהונה מבית צדוק העתיק. אבל מחברי המגילות בוודאי ובוודאי לא היו צדוקים, כי שוב, הם תיעבו את הכהונה הצדוקית בירושלים בעוצמה רבתי. בלתי אפשרי ליישב את הדברים המפורשים המופיעים במגילות עם השתייכות לסיעת הצדוקים, וגם לא לפרושים. מדובר בסיעה נפרדת.

  הצדוקים קרויים על שם צדוק תלמידו של איש סוכו, כמו שהזרם הקרוב אליהם, הבייתוסים, קרויים על שם תלמיד אחר שלו.

  אהבתי

 97. אהא. הגמרא גם טוענת שכשדוד המלך ביקש מים מבור בית לחם אשר בשער, "הלכה נצטרכה לו מסנהדרין שישבה בשער העיר".

  מי שלא ברור לו שמדובר בהחלת המוסד שלהם והשיטות שלהם על ימי קדם לצורך ייחוס יוקרה ותוקף קדום, אני לא יודע מה לומר לו. לא היה מוסד של פירוש התורה בתקופת התנ"ך. לא היה. אם היה, זה היה מוזכר איפה שהוא. מה שכן היה זה שהוסיפו (סליחה… "מצאו") את ספר דברים לתורה כדי לחזק את הסמכות הכוהנית.

  כל המוסד של פלפול, פרשנות לוגית, שבע, 13 ו–32 מידות בהן נדרשת התורה הומצא בתקופת ובהשפעת הכובש ההלניסטי והפילוסופיה שלו, ממש כמו השם סנהדרין עצמו. בגלל זה גם החלו הקרעים להתגלע בתקופה ההלניסטית ולא לפני כן, וביתר שאת בתקופה הסלווקית.

  אהבתי

 98. ציטוט מויקיפדיה-"לפי תאוריה אחרת המגילות נכתבו בידי כהנים צדוקים,תאוריה זו מסתמכת "על "מגילת מקצת מעשה התורה שבה מפורטים חוקי טומאה וטהרה הזהים בהשקפותיהם לאלה של הצדוקים,במגילה זו אף מופיע לוח שנה הקובע את מועדי החגים בהתאם להשקפת הצדוקים"-ואם בארזים נפלה שלהבת ,מה יגידו איזובי קיר מסכנים כמוני שכל מה שיש להם הם "קרעים,חצאים וסילופים".יש גם תאוריה שהם נכתבו בידי הנוצריים הראשונים,כך שאי הודאות גדולה לאין ערוך מהודאות

  ובפעם האחרונה-אין מציאות של קיום מצוות ללא תורה שבעל פה המפרשת אותם."לא תעשו כל מלאכה"מהי מלאכה,מתי אני עובר עליה ומתחיב מיתה?מה זה טוטפות או ממזר,מתי אשת איש הופכת לאשת איש כדע לחייב מיתה את מי שנואף איתה,מה זה בדיוק סוכות,מה זה ציצית ולמה לחבר אותה,מה זה שעטנז בדיוק? אם אדם עומד למות כן מותר לו לאכול חמץ בפסח כדי להנצל?אם באים להרגני אם לא אעשה עבירה מסוימת,מותר לעשות אותה כדי להנצל?לא תבשל גדי בחלב אימו,איך אני יודע אם הכונה לחלב או לחלב שהוא אסור גם כל באכילה?וכו,וכו,וכו-תכניס טוב טוב לראש-על כרחך חייבת להיות פרשנות הלכתית מקיפה ופרטנית לכל מצוה ומצוה כי השאלות הן אינסופיות,והתורה לא ניתנה לניחוש!בורא עולם לא יתן לנו ואחר כך יעניש מישהו שניחש לא נכון.אתה פשוט עושה צחוק אם אתה מאמין אחרת.פשוט אבסורד מוחלט אפילו לחשוב כך.למותר לציין שכל ה13,18,32 מידות,הסנהדרין וכל המערכת כולה התחילה בסיני,אינני יודע מתי השם סנהדרין עצמו הוכנס אבל מה שבטוח הוא שעצם המוסד במתכונתו המקורית לא נשתנה כלל-בית דין של 71,23,או 3.

  לגבי טענותייך על יחוס יוקרה ותוקף שרצו חכמים,כבר ציינתי שמדובר בטענות הזויות, פנטזיונריות מעגליות ואמפיריות לחלוטין שבדית מליבך כדי להתחמק ממערכת שמחייבת אותך,סוג של כפירה עיוורת בחכמים ששווה בהגיון שלה לשאר תאוריות קונספירציה כמו השבכ רצח את רבין,האמריקאים בעצמם עשו את פיגוע התאומים וכן הלאה.

  ספר דברים נכתב על ידי משה רבינו כמובן,ואחרי שתקרא את "התנך האבוד" של יהושוע עציון,אולי תתחיל להשתחרר מהתאוריות הכוזבות של חוקרי המקרא.כבר הוזכר פה שחוקרי המקרא מתיחסים לתנך על פי אותם כלללים והנחות יסוד של ספר רגיל,ולכן כיוון שספר דברים שונה בסגנונו ובלשונו יחסו אותו לזמן שונה משאר החומש,אך מה לעשות שאלוהים שנתן את ספר דברים למשה בסיני,יכול לדבר בכל נקודת זמן שהיא-בכל לשון עתידנית שירצה!את זה לא לקחו בחשבון אותם חוקרים…

  נאמר בדברים יב"וזבחת כאשר ציויתיך",ולא מצינו בשום מקום בתורה הלכות שחיטה וזביחה.יש הלכות זריקת הדם,הבאת הקרבן למזבח,אבל אין שום הלכות שחיטה וזביחה,משמע הם נאמרו למשה בעל פה!אך כמו שאמרנו,אם התורה שבכתב היתה מתחילה להתעסק עם כל פרטי המצוות-התנך לא היה נגמר להכתב עד היום…ןלכן אין פירוט מעשי של המצוות.אגב על זה שנמצא מקושש עצים במדבר נאמר "כי לא פורש מה יעשה לו",[במדבר טו]אז אם משה כבר קיבל את התורה ,היא אינו יודע שעונשו סקילה?אלא שמשה היה צריך לשמוע פירוש מבורא עולם,כלומר פירוש שלא כתוב בתורה שבכתב במפורש.

  אני מסיים פה כרגע,אולי אחזור מחר אבל אני מרגיש שזה חסר טעם לחזור שוב ושוב ושוב על אותן טענות.כמה נטחן קמח טחון.אתה רוצה דווקא לכפור בחכמי המשנה והגמרא ובתוש"בע?שיבושם לך.נשארת בלי מצוות,בלי קדושה,בלי לדעת איך לקיים את הנאמר בתורה,בלי הכונה,בלי מסורת מוצקה להתחבר אליה-בלי כלום. בסופו של דבר היית מכחיש כל סוג של מסורת שהיתה מחייבת אותך,בין שהיו קוראים לה פרושית,צדוקית או איסית,אלא שהשניים האחרונים התנדפו בקול ענות חלושה מדפי ההיסטוריה,ולא נותר לך אלא להגן על חירותך מפני המערכת היחידה שמאיימת עליה-תורה שבעל פה האמיתית והיחידה-חזל הקדושים.האמת הנצחית עדה לעצמה.

  לא באתי לכאן כדי להתנצח או לנצח.הופנית למקורות,אקווה שתשתמש בהם.את השאלות הנוקבות שהעליתי בכל תגובותיי,תיקח היטב היטב פנימה אחרי מותו של הדיון ,אם איש אמת אתה,והיה זה שכרי.אני ,מן הסתם,לא אחזור כבר לכאן,כי מיצינו עד תום.שיהיה לך כל טוב באמת.

  אהבתי

 99. רחביה התכוונתי שטענותיך הם בלתי אמפיריות כמובן ולא להיפך…כל טוב לכולם ותודה על הדיון הפורה שבא מבחינתי לסיומו.

  אהבתי

 100. היו סיעות של כוהנים, ולכן אין זה מפתיע שיש להם עמדות דומות בנושאים כוהניים-פולחניים מסוימים, ובמיוחד בנושא לוח השנה, שם שתי הסיעות דחו את לוח השנה הירחי החדש של הפרושים (ראה אליאור). עם זאת, שוב, מחברי המגילות תיעבו את הכהונה השלטת בירושלים, ואילו הצדוקים **היו** הכהונה השלטת בירושלים. המקסימום שאפשר לומר הוא ששתי הסיעות באות מאותו מקור – מתוך הכהונה. אבל מרגע ששתי הסיעות קיימות ונפרדות, הן ממש לא אותו דבר.

  אבל ייתכן שהגזמתי באמירה שאף אחד לא חושב שמחברי המגילות היו צדוקים. כמו שאמר פעם קיקרו, אין דעה כה מטופשת עד שלא יימצא הדביל שיעלה אותה.

  אהבתי

 101. בנושא הכרת ואי הכרת בקהילות כאלו ואחרות כיהודים או לא, קיים האבסורד הגדול לדעתי.
  סופית כך לדוגמא ביהודי הודו הרבנות כאן הכירה כיהודים רק בשנת שישים ומשהו נדמה לי. אל אף שקהילה זו ניהלה עורך חיים יהודי מאות(יש הטוענים אלפי) שנים, אז נכון אולי לא באדיקות כמו בקהילות אשכנז וספרד אלא הסתפקו במצוות בסיסיות כגון ברית מילה ודיני כשרות (ללא החמרות אבסורדיות של הפרדת כיורים) ואולי גם לא כל כך הפרידו בין המינים. אבל בכל זאת היו יהודים, הן בעיניהם והן בעיני סביבתם.
  ובעיני איזה רב מבני ברק הם לא יהודים, למרות שבעיני אותו רב כל חילוני שלא שמר אף מצווה מימיו ואולי אף עובד עבודה זרה(חסיד הרא קרישנה למשל) כן יהודי בגלל שנולד לאם יהודייה שגם היתה אולי "כופרת גמורה".
  אז בעצם יש כאן סוג של ביטול חשיבות האמונה והמצוות לשם השתייכות לעם היהודי אלא דגש על אתניות תורשתית.

  אהבתי

 102. דברים יפים נאמרים פה, אבל כל עוד נאמרים הם אז יש פה נקיטת צד שאומר קונפליקט וכמובן שאין רק שני צדדים אלה יש הרבה יותר.

  תשובה אמיתית לפתרון אין לי אך אני מקווה שיום יבוא ונצא כולנו לחופשי

  אשמח לשמוע תגובות,

  תודה.

  אהבתי

 103. הענין הוא שבבית שני הכהונה היתה חלק מהזמן שלטת ביד הצדוקים וחלק מהזמן ביד הפרושים,כך שיתכן שהמשטמה במגילות המכוונת נגד הכהונה היתה של הצדוקים בזמן שהפרושים שלטו בכהונה.הגיוני מאוד לדעתי.אהבתי את היושר והכנות שבדבריך ויהי רצון שבזכות אותו יושר ,כנות וענווה בורא עולם יזכה אותך לכל הברכות ברוחניות ובגשמיות וימלא משאלות ליבך לטובה ויכוון אותך אל האמת לאמיתה וכל ימיך יהיו מלאי אור,קדושה,טובה,ברכה, חסד ורחמים שירעיף הבורא עליך בכל אשר תפנה אמן.

  אהבתי

 104. תשמע אני מניח שלרבנות היה ספק אמיתי ביהדותם של אתום "יהודי" הודו,מה שאני לא מבין זה מדוע אותם יהודי או לא יהודי הודו לא היסכימו או הציעו להתגייר,אם הם סוברים שהם יהודים מה איכפת להם לטבול ולעבור ברית מילה כי אם הם לא עברו ברית מילה אז בלאו הכי הם צריכים לעבור כי זו מצווה מהתורה.מצד שני חילוני ,אפילו כופר,נחשב יהודי בגלל שהנשמה שלו יהודיה.ברגע שאדם בא מאמא יהודיה הוא מקבל נשמה יהודיה.כך מסבירה תורת הקבלה .מה הוא עושה עם הנשמה הזאת,זה כבר תלוי בבחירה שלו בין טוב לרע ובין אמונה לכפירה אבל הנשמה נשארת אותה נשמה.אם גוי מתגייר הוא מקבל גם נשמה של יהודי.

  אם ההגדרה של יהודי היתה נקבעת על פי אמונה ומצוות,אז תתאר לך כמה הדבר היה יכול להיות לא ברור ,נזיל והפכפך,כי יש אנשים שכל שבוע עוברים מאמונה -לספקנות,ואחרי שבוע או אפילו אחרי יום חוזרים להאמין,ופתאום אחרי ארוע קשה שקרה להם פתאום כופרים,ואחרי זה שוב מאמינים ושוב ספק ושוב כפירה ושוב אמונה ושוב ושוב.התעלה על דעתך שהם יהפכו כל שבוע מחדש מיהודי לגוי ומגוי ליהודי וחוזר חלילה?וכל האנשים שלא מאמינים ולא כופרים אלא מסתפקים הם יהיו ספק יהודים?יהודי הוא מי שנשמתו למעלה היא יהודיה ואת הנשמה הזו מקבל מי שבא מאמא יהודיה.כל גוי שרוצה להיות יהודי ולקבל את המעלות הרוחניות של עם ישראל-ברוך הבא.רק שיתגיר.

  אהבתי

 105. אבי,
  כיצד אפשר לירכוש משהו שנמצע למעלה מהדעת ע"י משהו שנעשה
  בתוך הדעת ?
  הכוונה ע"י פעולות חיצוניות.

  הרי כל הדברים באים מלמעלה למטה ולא להפך

  תודה.

  אהבתי

 106. אני חוזר רגע לרחל אליאור, באותו הספר שהזכרתי קודם היא טוענת את מה שאבי למעשה ענה לך. הכהונה היתה מאז ומתמיד בידי הצדוקים עד לחוניו השלישי, מאז הכהונה עברה ידיים על רקע שוחד ומינויים פוליטיים בחסות המשטר היווני. לאחר שיהודה זכתה לעצמאות הכהונה נשארה בידי בית חשמונאי שלא היו ממשמר ידעיה ומזרע צדוק ולכן הטרוניה. כמו כן, הלוח השמשי שונה בהוראת אנטיוכוס על רקע אזרחי ללוח ירחי והחשמונאים לא השיבו אותו ללוח המסורתי אלא שינו את לוח השנה והתאימו את החגים לזה הירחי – הכהנים בני צדוק מחו על כך, משום שהמסורת הכהנית טענה שיש חשיבות סמלית ליום בשבוע שבו יוצאים החגים. החשמונאים הרגישו שהצדוקים מהווים אופוזיציה נושפת בעורפה ורדפו אותם בגיבוי הממסד הפרושי, ולכן הצדוקים, טוען אליאור, מילטו את הספרות שלהם למדבר יהודה וקברו אותה עד יעבור זעם. הזעם לא עבר. במדבר יהודה נקברו נוסחים ישנים משועתקים, ומגילות שנכתבו סמוך לאותה העת על פי מסורות מתוך כוונה לשמר את תוכנן – פרטי ההלכה, התיעוב נגד הכהונה השלטת וכו'. כדי לחדש את הכהונה הצדוקית, ואת זה לדעתי אליאור לא טוענת אבל זה מתבקש, צאצאיו של חוניו השלישי עקרו למצרים ובנו שם מקדש חלופי. זו היתה גלות פוליטית. הספר מתאר בהרחבה את טשטוש הזכרון הצדוקי, והסרת הקרדיטים למסורות שלהם באגדות הקדומות של התורה שבעל פה. ספר מעניין מאוד. לא רק למי שאוהב קונספירציות.

  אהבתי

 107. אתה כנראה מתכוון לכל מיני קבוצות כמו "בני מנשה" וכושים עבריים שטוענות שהם צאצאי עשרת השבטים אבל לא ממש משתייכים ליהדות הלכה למעשה.
  אני התכוונתי ליהודי הודו ולקהילות יהודיות אחרות(האתיופים ללא הפלאשמורה) שכן קיימו לאורך ההסטוריה ברית-מילה ומצוות אחרות ואין שום סיבה להכריח אותם להתגייר כי הם יהודים "מוצהרים" מימי קדם.

  אהבתי

 108. מעולם לא היתה בידי הפרושים למיטב ידיעתי. היו כוהנים שהשתייכו או נטו לפרושים, אבל הכהונה עצמה, מיום שניתנה בידי בית חשמונאי (152 לפנה"ס בידי יונתן, אאז"נ) לא היתה בידי הפרושים אף לא לרגע, אלא באופן נומינלי בלבד כאשר כוהן גדול מבית חשמונאי תמך בפרושים לזמן קצר ביותר.

  לבקוביץ' – שוב, יש כאן בעיה, ואני חושב שחלק ממנה היא בעיה סמנטית.

  קודם כל, החשמונאים לא רדפו את הצדוקים, לפחות לא בהתחלה. נהפוך הוא. הן יוחנן הורקנוס (שעבר במוצהר למחנה הצדוקי בערוב ימיו לאחר שרב פרושי עלב בו וקרא לו להניח מידיו את הכהונה הגדולה משום שאמו היתה שבויה בידי היוונים) והן בנו, אלכסנדר ינאי, רדפו את הפרושים דווקא ונתנו את השלטון האזרחי\דתי לצדוקים. רק בימי שלומציון גברו הפרושים על הצדוקים בזכות הברית בין המלכה לבין רבי שמעון בן שטח (שהיה אחיה, לפי מסורות מסוימות) ואז גם נחלו הפרושים את ארבעת הניצחונות שלהם על הצדוקים (כמו קביעות מועדו של חג שבועות ואחרים) אותם ציינו בימי חג.

  דבר שני, אני חושב כאמור שהצדוקים ומחברי המגילות באו מאותו מקור – מתוך הכהונה – אבל נבדלו בתגובתם לחמס הכהונה הגדולה בידי בית חשמונאי. אלה שהמשיכו את מגמת הכהונה הקוסמופוליטית ונהנתנית של תחילת התקופה ההלניסטית וקיבלו זאת ופעלו במסגרת המציאות החדשה הם "הצדוקים" יריבי הפרושים, המכונים "צדוקים" על שם צדוק תלמיד אנטיגונוס איש סוכו, שכפר בעולם הבא ובבחירה חופשית וכו'. אלה שלא קיבלו זאת וברחו למדבר (ואכן, יש להניח, נרדפו על ידי השלטון החשמונאי) הם "איסיים", או מחברי המגילות (ונעזוב לרגע את הדיון אם מחברי המגילות הם-הם המכונים איסיים, למרות שלי אישית נראה סביר שכן) והקשר שלהם לשם "צדוקים" הוא בהתעקשות שלהם שרק לצאצאי צדוק הכוהן מותר להחזיק בכהונה הגדולה, בעוד סיעת "הצדוקים" דווקא ויתרה על עיקרון זה.

  כמו שחוניו הרביעי ואנשיו לא קיבלו את חמס הכהונה וברחו מצרימה לייסד מקדש חלופי, כך ברחו מחברי המגילות למדבר.

  ועדיין, שום דבר לא ודאי, כי לפחות חלק מהמגילות מתוארכות ללפני 200 לפנה"ס, כלומר לפני שנחמסה הכהונה ולפני הופעת הפרושים כקבוצה מובחנת. אבל מעניין לדוש בזה.

  מה שבטוח מעבר לכל ויכוח הוא שהפרושים נתפסו בידי בני זמנם, הן תומכיהם והן יריביהם, כמחדשי חידושים ולא כממשיכי הדרך בה תמיד התנהלה היהדות, והדבר ניכר בפרוזבול ובהמון חידושים אחרים.

  אהבתי

 109. אתיחס רק לפיסקה האחרונה בדבריך.הסיבה שהפרושים נתפסו על ידי הצדוקים והאיסים כמחדשי חידושים היא,מכיון שהצדוקים והאיסים כפרו בתורה שבעל פה הם ממילא כפרו בסמכותם של חכמים לתקן תקנות ולגזור גזרות כמו פרוזבול,ברכות,תפילות,דיני שבת כמו מוקצה,איסור בשר עוף בחלב המותר מהתורה ואסור מגזירת חזל,כי מהתורה אסור רק בשר בהמה בחלב,נטילת ידים,ערובין,נר חנוכה וכו וכו עוד הרבה מאוד.,שהרי הסמכות הזאת לא מעוגנת במפורש בתורה שבכתב אלא בתורה שבעל פה בעיקר,וממילא הדרך לטענות על הצדוקים היו קצרות שהרי שאר הכתות כפרו בתוש"בע.אכן עיקר טענות הכיתות הללו היו כלפי תקנות וגזרות חזל הרבות,וחזל ראו בהם חיוב שכן חזל קיבלו מדור לדור שישנה מצוות עשה על כל בית דין הגדול שבירושלים לתקן תקנות לחזק תילי וחומות הדת שנאמר "ושמרתם את משמרתי",חכמים קיבלו בקבלה עד משה שהפירוש לפסוק זה הוא"עשו משמרת למשמרתי",משמרת דהיינו תקנה וגדרים וסייגים.כמובן ששאר הכתות כפרו בכל בכך.

  אגב שמעון הצדיק הפרושי היה כהן גדול 80 שנה ,וזה זמן בלתי מבוטל לחלוטין,מלבדו היו לדעתי עוד כהנים גדולים פרושים ואשתדל לברר זאת בהקדם.מה שכן התלמוד מציין שחלק מהכהנים הגדולים נטלו את הכהונה הגדולה על ידי שוחד דרך המלכות ההלניסטית ולא היו ראויים לה מצד מעשיהם,והתלמוד מוסיף שלכן רוב הכהנים הגדולים בימי בית שני לא הוציאו שנתם,כלומר מתו באותה שנה שעבדו בכהונה הגדולה,כעונש משמים

  אהבתי

 110. יבגני-כנראה החשש היה שמדובר בצאצאים צאצאים של יהודים שהתחתנו עם גויים ובאו חלקם,רובם או כולם מגויות שהתחתנו עם יהודים,וממילא כל הצאצאים עד סוף כל הדורות הם גויים

  wolf-בורא עולם נתן לנו את האפשרות למשוך על עצמנו קדושה ורוחניות מלמעלה על ידי כל מצווה ודבר טוב שאנו עושים שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם,אני יי אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים,אני יי אלוהיכם אמת ".וכן נאמר-"וידבר יי אל משה לאמור,דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני יי אלוהיכם,איש אביו ואימו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני יי",וכו-"והייתם לי קדושים כי קדוש אני יי ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"[ויקרא פרשת קדושים.כלומר הבורא קבע חוק רוחני שכאשר אנחנו מקימים מצוותיו,אנו מושכים קדושה,טהרה ושכינה מלמעלה להאיר על נפשנו וממילא אנחנו הולכים ומתקדשים ומתעלים מעלה מעלה.תורת הרבלה מסבירה שכל מצווה משפיעה על העולמות הרוחניים ומאירה בהם וממשיכה שפע מאלינו-למעלה לעולם הרוחני,ואחרי זה אותו שפע יורד בחזרה למטה להשפיע בעולם הזה עלינו ובפרט על מקיים המצווה,וכפי גודל המצווה ואיכותה,כך גודל הקדושה וההשפעה והשפע שהיא יוצרת הן ברוחניות והן בגשמיות.

  וכן חלילה להיפך,עבירות ממשיכות טומאה וחסימה רוחנית עמוקה על המבצע אותן בפרט ואף על כלל העולמות ככתוב-""לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה…אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תיטמאו בהם וניטמאתם בם.כי אני יי אלוהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תמטאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ"[ויקרא פרשת שמיני].כלומר עבירה מושכת טומאה וקליפה רוחנית
  על האדם ולכן טומאה היא אותיות אטום-אוטם כי היא אוטמת ומונעת מהאדם להרגיש קדושה,אור רוחני ודבקות בבורא.

  הכלל- אדם במעשיו מושך מלמטה למעלה קדושה או טומאה,ומה שהוא השפיע מלמעלה על העולמות הרוחנים,חוזר בחזרה מלמעלה למטה עליו ועל כל עולמנו זה.אם קדושה-קדושה ,ואם להיפך-להיפך.כי יש למעלה לא רק עולמות טהורים וקדושים אלא יש גם עולמות של כוחות טומאה וקליפה ומי שחוטא-מקבל את ההשפעה השלילית מהם .והכל עובר דרך נשמת האדם,כי הנשמה שלנו נמצאת בעולמות רוחניים ורק חלק מועט ממנה נמצא איתנו פה בעולם החומר הגשמי.כשאנו עושים מצווה הנשמה שבגופנו מקבלת קדושה ומעבירה את הקדושה לשורש נשמתנו למעלה בעולם הרוחני ומשם הקדושה מתפשטת לכל העולמות.כך שפעולה שבתוך הדעת כדברייך,משפיעה על דברים רוחניים למעלה מהדעת כי הנשמה של האדם קשורה בכל העולמות והיא מקשרת את הכל מלמעלה למעלה וחוזר חלילה.אכתוב לך עוד תגובה עם ציטוט מספר קדוש בענין זה

  אהבתי

 111. התלמוד מספר שיוחנן כהן גדול שהיה פרושי שימש בכהונה גדולה 80 שנה[כמו שמעון הצדיק]ולאחר מכן בגיל 100 ומשהו הפך להיות צדוקי.כמו כן רבי ישמעאל בן אלישע שהיה אחד מ-10 הרוגי מלכות בידי הרומאים וכן רבי ישמעאל בן פאבי היו 2 כהנים גדולים פרושים.עכשיו תחשב 80 שנה של שמעון+80 של יוחנן פלוס אולי עוד עשרות שנים של 2 רבי ישמעאל שצינו ותקבל מן הסתם בערך 200 שנה של שליטה פרושית בכהונה הגדולה.עכשיו בית שני היה קיים 420 שנה כך שזה לפחות בערך חצי מהזמן.נראה שהשליטה התחלקה לחצי חצי.מה שנקרא רוטציה מאונס…

  אהבתי

 112. לא צריך את ויקיפדיה כדי להוכיח אבל בא לי על הדרך "שמעון הצדיק מיוחס למשפחתו של יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול בימי שיבת ציון, ממשפחת בית צדוק". יוחנן כהן גדול היה חשמונאי ולא יכול היה להפוך להיות צדוקי, אולי רק בהשקפותיו אבל לא בשיוכו המשפחתי. שוב ושוב אתה מנסה להוכיח את טענותיך באמצעות טענותיך: "מכיון שהצדוקים והאיסים כפרו בתורה שבעל פה הם ממילא כפרו בסמכותם של חכמים". תורה שבעל פה לא היתה ולכן, אנחנו טוענים, הצדוקים לא כפרו בה, הצדוקים היו נאמנים למסורת ופסלו כל חידוש, בדיוק כמו שהאורתודוכסים עושים כיום לרפורמים. אנא, אל תביא יותר סימוכים מהתלמוד ובטח לא שגויים. הצדוקים היו לפני, עוד מימי הבית הראשון. גם עזרא היה צדוקי. אתה יכול לעיין בספר בן-סירא, הוא הפך לחיצוני כי הוא נכתב בגישה צדוקית וכותב מפורשות שהצדוקים הם המוסמכים היחידים לפסוק הלכות.

  אהבתי

 113. גם רבי עקיבא היה צדוקי,יותר מזה,גם הגאון מוילנא היה צדוקי ואפילו הרמחל והחפץ חיים היו צדוקים נסתרים.יותר מזה,הרמבם והרמבן היו בכלל נוצרים מוסווים והרב אלישיב בכלל מוסלמי אדוק,ולא סיפרתי לך שאמא של פרס ערביה,השב"כ רצח את רבין,לפני 5 דקות נחת חייזר בגינה שלי והביא לי פיצה,ואתה יודע שנסראללה מניח תפילין בסתר?ואני מוכן להישבע לך שטומי לפיד ושולמית אלוני בסתר בתוך ביתם דקדקו על כל קוץ וקוץ של הלכה,וכמעט שכחתי לציין שהרב עובדיה יוסף הוא בודהיסט בכל נימי נפשו.היה שלום.

  אהבתי

 114. עזרא ז': "ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא מלך-פרס, עזרא בן-שריה בן-עזריה בן-חלקיה בן-שלום בן-צדוק בן-אחיטוב"

  יחזקאל מ"ד: "וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם בְּנֵי צָדוֹק, אֲשֶׁר שָׁמְרוּ אֶת-מִשְׁמֶרֶת מִקְדָּשִׁי בִּתְעוֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵעָלַי, הֵמָּה יִקְרְבוּ אֵלַי, לְשָׁרְתֵנִי. וְאֶת-עַמִּי יוֹרוּ, בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל; וּבֵין-טָמֵא לְטָהוֹר, יוֹדִעֻם. וְעַל-רִיב, הֵמָּה יַעַמְדוּ לְמִשְׁפָּט בְּמִשְׁפָּטַי יִשְׁפְּטֻהוּ ; וְאֶת-תּוֹרֹתַי וְאֶת-חֻקֹּתַי, בְּכָל-מוֹעֲדַי יִשְׁמֹרוּ, וְאֶת-שַׁבְּתוֹתַי, יְקַדֵּשׁוּ"

  יחזקאל מ"ג: "וְנָתַתָּה אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם אֲשֶׁר הֵם מִזֶּרַע צָדוֹק הַקְּרֹבִים אֵלַי נְאֻם ה' אלהים לְשָׁרְתֵנִי פַּר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת"

  יחזקאל מ': "וַיְדַבֵּר אֵלָי זֹה הַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם לַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַבָּיִת: וְהַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַצָּפוֹן לַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַמִּזְבֵּחַ הֵמָּה בְנֵי צָדוֹק הַקְּרֵבִים מִבְּנֵי לֵוִי אֶל ה' לְשָׁרְתוֹ"

  דברי הימים א' ט': "ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין, ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים"

  בן-סירא נ"א: "הודו לבוחר בבני צדוק לכהן כי לעולם חסדו"

  קל לך לבטל את דברי בגלל הזחיחות שלך. ספר בן סירא הוסר מהתנ"ך בגלל הפסוק הזה. את ספר יחזקאל שקלו להסיר מהתנ"ך בגלל פסוקים אלה, ובגמרא יש דיון על זה, החליטו להותיר אותו בכל זאת. בתנ"ך כתוב שלצדוקים הכהונה והחשמונאים בברכת הפרושים ביטלו את זה. כל הכהנים בתקופת בית שני ובעיקר אלה שמתוארים בתנ"ך היו צדוקים – עזרא, ישוע בן יהוצדק, יחזקאל. בן סירא היה צדוקי. אל תנסה לשכתב את ההיסטוריה.

  רבי עקיבא לא היה צדוקי, הוא היה רפורמי וגנב. הוא היה נוכל, הוא מתואר כמי שנגלו לו דברים שלא נגלו למשה, כלומר באמתלה של רוח הקודש ניתן לו הכשר לחדש. הוא היה קושר כתרים בדיוק כמו שחנוך היה לפני שהודח בעקבות כפירתו של אלישע בן אבויה. כלומר, "ירש" מקומו של מלאך. האגדה נתנה לו כבוד של מלאכים, כי הוא ייסד מחדש את היהדות. הגאון מוילנא גם הוא היה נוכל, כמו רוב הרבנים – כולל הרמב"ן. שני אלה, הגאון מוילנא והרמב"ן היו מקובלים שפסקו שלפשוטי העם אסור לעסוק בתורת הנסתר, ופעלו בנידון. כאילו שיש למישהו משהו להסתיר, הם עשו את זה כדי שלא יגלו פנים תורה. כי לתורה יש הרי רק פן אחד והוא הפן הפרושי-האורתודוכסי המסולף. האורתודוכסיה היא רמאות, הונאה, עבודה בעיניים. היהדות ההעכשווית היא קונספירציה, ומישהו ברוב טובו דואג להשיב עטרה לכנה. והאורתודוכסים שכמוך כמו בנות יענה תוקעים אתה ראש בחול. "לא לא, לא הבנת את הכוונה. זה סותר את ההלכה!!!!!".

  אהבתי

 115. הורקנוס המלך, והוא לא היה "פרושי" כמו שאנחנו מבינים את הנושא, והוא בוודאי לא שימש שמונים שנה, מהסיבה הפשוטה שספק אם הוא חי שמונים שנה (ההערכה המקובלת היא שישים שנה, 164-104 לפנה"ס) ובוודאי לא שימש בכהונה שמונים שנה. זו עוד דוגמא לחוסר האמינות של התלמוד בפרטים היסטוריים.

  כמו שאתה עצמך אומר, אם אתה מחבר את המספרים האלה שאתה מציג בלי לפקפק בכלל, זה יוצא יותר שנים ממה שהיו שם בפועל.

  זו עוד הוכחה לכך שאתה חסר מושג בסיסי בהיסטוריה.

  יוחנן תמך בתחילה בפרושים, כשאלה רק הופיעו בכלל כקונטרה לצדוקים המושחתים והפתוחים יותר ליוונות, ולאחר מכן, כשהרגיזוהו בהעלבת אמו, עבר ביתר שאת לצדוקים.

  אם תלך לפי התלמוד תמצא גם שהורדוס שימר את גופת אשתו שבע שנים בדבש והעמיד פנים שהיא חיה ועוד סיפורי הופמן לילדים מפגרים.

  לבקוביץ' – אתה שוב מבלבל בין צדוקים כסיעה דתית\פוליטית לבין בית צדוק הכהן. זה לא אותו דבר. שמעון הצדיק לא היה "צדוקי" מלשון סיעה, משום שהצדוקים כסיעה מובחנת הופיעו (כמו הפרושים) רק אחרי מותו.

  אהבתי

 116. בטח שהוא היה פרושי. הוא היה "כוהן גדול" בלי בית מקדש, אחרי החורבן, ואחרי שרבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו השתלטו כליל על הממסד היהודי (ואחרי שרוב מכריע של הצדוקים נטבחו במרד). אני לא סופר כוהנים גדולים אחרי החורבן כי אין להם משמעות בשיט.

  הרעיון שהיה כוהן גדול כלשהו בתקופת בית שני המאוחרת שכיהן שמונים שנה הוא נלעג בטירוף, ויכול להתקבל רק על דעתו של מי שלא שולט בכרונולוגיה בסיסית. היו 297 כוהנים גדולים בין עזרא לחורבן. בתקופה המאוחרת תהחלף כהן גדול כמעט כל שנה.

  אהבתי

 117. ראשית-טעיתי,שמעון הצדיק שימש 40 שנה ולא שמונים.לגבי יוחנן-טעית,יש יוחנן הורקנוס הראשון שעליו דיברת,אבל יש גם יוחנן הורקנוס השני שלא ידוע כמה חי,יש יוחנן בן נדבאי-כל אלו היו כהנים גדולים בבית שני,הגמרא מזכירה 2 יוחנן כהן גדול שאחד מהם נעשה צדוקי.בקיצור ודאי וודאי שיוחנן כהן גדול היה אחד מאלו המוזכרים פה -אל תאמין לי אלא כנס לויקיפדיה ערך "כהן גדול".ושוב טעית-רבי ישמעאל כהן גדול ודאי וודאי שימש בזמן בית המקדש,אל תאמין לי-כנס לויקיפדיה בערך "רבי ישמעאל כהן גדול"ותמצא שאין על כך עוררין.בערך "כהן גדול"גם תוכל למצוא עוד כהנים גדולים פרושים ששימשו בבית שני

  תשמע,אינך ממש מבין בהיסטוריה,אתה אפילו לא חובבן.אדם רציני שחוקר היסטוריה ברצינות לעולם לא יפסול מקור אחד באופן שיטתי,מכוון,ומגמתי כמו שאתה עושה לתלמוד.זה מראה שאתה פשוט לא רציני.אתה חושד את התלמוד במגמות?הפוסל במומו פוסל.מי שכל פועלו נובע ממגמתיות חושד באחרים בכך.אלמלא הדברים הנכתבים בגמרא הקדושה שהיא דברי אלוהים חיים היו נכתבים במקור אחר כמו יוסף או מגילות ים המלח-היית מצטט משם,מביא ראיות ומתיחס אליהם באמינות,אבל כשזה מקור תלמודי המחייב אותך-אתה הופך את עורך.זה לא רציני,מאכזב ומראה על אינטרס מובנה .הגמרא היא ספר קדוש הנכתב בידי צדיקים וקדושים שהיו מוכנים למות ובלבד שלא להוציא שקר מפיהם.לא אתה שחי 2000 שנים אחרי הארועים יודע מה היה שם,אלא התנאים והאמוראים שחיו בסמיכות לתקופה ההיא יודעים,אז אנא הפסק לבדות מליבך תאוריות וספקולציות שלא היו ולא נבראו.גם השפה הבוטה שבה אתה משתמש לתאר סיפור בגמרא לא מוסיפה לך כבוד,הסיפור היה כמובן ואין שום אינטרס למישהו מהאמוראים לספר סתם סיפור כזה אם הוא לא קרה,מן הסתם את הסיפור הזה ידעו האמוראים ברוח קודשם או במסורת או שהסיפור נתגלה אחרי מותו של הורדוס .הפסק עם כפירה עיורת וילדותית כל כך..
  אז בוא נניח שהיו בערך 300 כהנים גדולים בין עזרא לחורבן,ומה בכך?המקדש השני היה קיים 420 שנים,אז עוד שמונים שנה זה 380 ונשאר לנו עודף של 40 שנה לעוד כהנים,כי ברור שכהן גדול לא התחלף כל שנה אלא כמעט כל שנה.למה להמציא בעיות כשהן לא קיימות?

  אני שמח שענית ללבקוביץ בענין מה ההבדל בין צדוק הכהן מתקופת בית ראשון שהיה פרושי כמובן כמו כל הכהנים בבית ראשון שהיו פרושים,שהרי הפרושים היו אז הזרם היחיד האותנטי שקיבל את התורה ממשה,לבין הצדוקים שקמו כתנועה אידיאולוגית יש מאין בזמן הזוגות בימי בית שני,צדוק היה תלמידו של אחד מהזוגות ביחד עם ביתוס,והם כפרו בהישארות הנפש ובתורת משה שבעל פה,וכעונש על כך נבעטו מההיסטוריה על ידי בורא עולם,ממש כמו האיסים,ממש כמו השבתאים,ממש כמו הקראים שקמו בתקופת הגאונים וצברו כח וכפרו בתורה שבעל פה וכעונש על כך נשארו היום במתי מעט.ורק הפרושים מעבירי המסורת הנאמנים והאותנטים נשארו עד היום והם הולכים ומתחזקים ומתרבים-כי יי שומר את מעבירי תורת משה האמיתיים שישרדו לעד,שיתרבו,שינצחו את כל המזייפים,הכופרים והרשעים הנזכרים בתגובה זו -ואת העובדה הזו אתה ולבקוביץ יודעים טוב מאוד בליבכם,אלא שכנראה יש לי פה עסק עם 2 חוזרים בשאלה,או 2 יהודים שבאים מבית אנטי דתי לחלוטין,אינני בטוח בכך אך זה סביר ביותר.זה ניכר מבין השורות ועולה מתוך הסגנון שבו אתם משתמשים

  כמובן שהן הפרושים והן להבדיל הצדוקים והן האיסים הם צאצאי צאצאים של עם ישראל התנכי,של הכהנים והלויים והישראלים כולם ומוזר שהיית צריך להסביר ללבקוביץ תובנה כל כך בסיסית כמו מה ההבדל הבסיסי בין שמות של אישים לבין השתייכות אידיאולוגית מאוחרת של צאצאי צאצאים.כי ברור שכל הכהנים ,הן הפרושים והן הצדוקים-הם צאצאים של צדוק הכהן או אביתר הכהן,אלא שהכהנים הצדוקים בגדו במסורת אבותיהם וכפרו בה ואילו הכהנים הפרושים הם ממשיכי תורת ומסורת אבותיהם ,הלוא הם אביתר הכהן וצדוק הכהן ושאר הכהנים מזמן התנך.

  מיותר לציין שלא אתיחס כלל לשאר דבריו של לבקוביץ.הרמה כל כך נמוכה וזולה,הדברים כה שטותיים,מצחיקים,הזויים ודמיונים,המניפולציות כה רבות ,שכל תגובה שלי אליו תהיה מטופשת ושטותית עוד יותר.על זה נאמר-"אל תען כסיל כאיולתו"[משלי].גם את הדברים האלו הנכתבים בשורות אלו הייתי חוסך אלא אך למען שאר הגולשים התמימים שעשויים לחשוב שיש משהו רציני בדבריו-הריני מגלה דעתי שהאיש פשוט מחפש פרובוקציות,צומת לב והתיחסות על ידי כתיבת שטויות דברי טירוף והבלים מכוונים שימשכו צומת לב כזו,אך לאנשים כאלו יש רק תרופה אחת-התעלמות מוחלטת.אלא שאותו לבקוביץ בטירופו מבזה גם צדיקים וקדושי עליון,מלאכי יי צבאות בעלי רוח הקודש כמו הרמבן,הגאון מוילנא וכו,כמובן על ידי שטויות המצאות ,עיוותים ופנטזיות שלא היו ולא נבראו-על זה נאמר בתהילים-"תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז",ומרים הצדיקה אחות משה כשדיברה על משה רבינו דבר לא ראוי ,יי אמר לה-"איך לא יראתם לדבר בעבדי משה",ומיד לאחר מכן קיבלה צרעת!יי ישמור אותנו מלנבל את הפה על צדיקים מופלאים,עליונים וקדושים שבכל דור.

  אינני שונא את האיש חלילה וגם לא מתנשא מעליו,גם אינני נוהג להתבטא באופן חריף על שום אדם,אלא כשהדברים מגיעים לרמה כזו,כשמישהו כותב לי שמטרתו היא "להתיש אותך", בנוסף לשאר הדברים הקשים שציינתי-אין טעם להתיחס.

  חברים יקרים אחזור לכאן רק ביום ראשון או שני הבא.wolf-לא שכחתי אני חייב לך תגובה נוספת,בשבוע הבא אם ירצה השם.

  אהבתי

 118. השכלתי רבות מתגובותיכם, אבל עוד יותר מזה התרשמתי מהנחישות ורוח הקרב הבלתי-ניתנת-להכנעה שלכם אל מול יריב עיקש, נוקשה, לא לגמרי קוהרנטי או קונסיסטנטי, שברור מראש שלעולם לא ישתכנע ולעולם לא ישמע לקולו של ההגיון. על כך נתונה לכם הערכתי. מי ייתן וכולנו, פרושים, צדוקים ואיסיים, נדע רק בריאות, שפע, ואת אותו עונג חטוף וחמקמק שמגיע מרגע אחד קסום של השחתת זרע.

  אהבתי

 119. שיטתי, אבל בהחלט פוסל את הכרונולוגיה שלו בלי אישוש חיצוני, ולו משום שלפי הכרונולוגיה של התלמוד חסרות 166 או 168 שנה בין חורבן בית ראשון לשני.

  לגבי ישמעאל – יכוליות שלא הבנתי, אבל אם הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, איך ייתכן שהוא כיהן בבית המקדש? אתה מבין שהרוגי מלכות נהרגו בתקופת אדריאנוס? שני דורות אחרי חורבן הבית?

  ולגבי צדוק מבית ראשון – איך ייתכן שהיה פרושי? לא היו פרושים אז! לא היו. המונח פרושי מתייחס לסיעה שהופיעה אחרי מרד החשמונאים!

  אפילו אתה מתעקש לספור 420 שנה בתקופת בית שני, בעוד שכל בר בי רב יודע שבית שני נוסד ב-517 לפנה"ס וחרב ב-70 אחרי הספירה. תעשה חשבון. התלמוד מכיר רק ארבעה או חמישה מלכים פרסים, בעוד שהיו עשרה. התלמוד גם מתארך את חורבן בית שני ל-68 לספירה בעוד שהוא חרב ב-70 (ואנחנו יודעים זאת בוודאות כי ההיסטוריונים הרומאים הקפידו יותר על כרונולוגיה.

  אהבתי

 120. מצווה מן המובחר לבזות את תלמידי החכמים האורתודוכסים,וכל המרבה הרי זה משובח. זה לא דיון שקול כשמבזים את תלמידי החכמים מהסיעות המתחרות – שבתאים, קראים, צדוקים, רפורמים – ורק כשמדובר על האורתודוכסים אז שומו שמיים ואוזן לא תשמע שקראתי להם טפשים ונוכלים, שמתמשים בדיאלקטיקה ברורה מאוד של הצפנה והסתרה. לקרוא להם טפשים ושקרנים, זה בדיוק כמו לקרוא לכל מי שלא אורתודוכס כופר, רשע וחוטא.

  רחביה – אני מודע לכפילות ובדיוק זה מה שאנ יטוען, אין כפילות. הנסיון לתאר את זה ככפילות הוא התחמקות מאמת היסטורית. הכהונה והוראת דרכי ה' עברו בהורשה מאב לבן, בשושלת מקודשת שהגיעה ישירות מפנחס דרך צדוק ועד לחוניו השלישי. זה מה שכתוב בספר במדבר וכל נסיון להציג את הצדוקים כסיעה פוליטית או דתית שהיה אפשר להצטרף אליה בהסכמה, כבר אמרתי שזו פרופגנדה פרושית שטענה שהצדוקים חמדו את הכהונה שלא כדין. היה אפשר אולי ליטות אליה מבחינה רעיונית ולתמוך בכהונה לזרע צדוק, אבל כל מה שהצדוקים רצו זה רק לקיים את הפולחן על פי הכתוב בתורה בלי התוספות והסילופים הפרושיים. אני לא מבלבל. הצדוקים הופיעו בהיסטוריה כסיעה מרגע שהם היו צריכים להתווכח עם מישהו שלהם מגיעה הכהונה על פי דין תורה, קודם אף אחד לא חשב לחלוק עליהם. דרך אגב, אם אתה רוצה להיות נאמן לביקורת המקרא עד הסוףאז גם הצדוקים היו רפורמיסטים לא קטנים בתקופת יאשיהו וחזקיהו. והפולחן המקורי של יהודה היה סינקרטי – שלמה הקריב בבמות. משכתבי התנ"ך תיארו את זה בדיעבד כחטא, ונטיית לב. שוב- מודע לזה ולא נופל למלכודת הפרושית,סיעת הצדוקים ותומכיהם היתה מורכבת מהכהנים לבית צדוק במידה זו או אחרת של נאמנות למסורת והשלמה עם המציאות, ומתומכי הפולחן המקורי. כל העניין עם תחיית המתים וכו' זו פילוסופיה הלניסטית מאוחרת שלא היתה קיימת לפני המפגש של התרבות היהודית עם היוונים.

  אהבתי

 121. יכול להיות שישמעאל בן אלישע כהן גדול היה סבא של רבי ישמעאל בר הפלוגתא של רבי עקיבא. אבל רק יכול להיות. אני מצדד בסברה שהוא היה כהן גדול רק בגלל שמעלתו הרוחנית היתה כביכול כשל כהן גדול, כי הוא נכנס לפני ולפנים לחדרי חדרים וירד למרכבה. כל יורדי המרכבה מתוארים כמי שהלכו בירושלים במקום המקדש, אלישע בן אבויה הלך שם אפילו ביום הכיפורים שזה היום המקודש ביותר, שבו כהן גדול היה נכנס לבית קודשים הקודשים שהוא החדר הכי פנימי – ובטרמינולוגיה הקבלית, זה סוד הסודות של התורה. כל מי שנחשף אל הסודות הללו זכה להיות בן עליה, ולכהן בבית מקדש של מעלה בירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה לא נחרבה מעולם, ולכשירושלים של מטה תבנה היא תכונן כנגד ירושלים של מטה, כלומר שמי וארץ יתאחדו.

  אבל הדברים האלה לא קשורים לחלוטין לדיון על ההלכה המפלגת את העם וההונאה. אולי בעצם כן, הטרמינולוגיה המיסטית הזו זרה לחלוטין לתורת הפרושים, וזה האבסורד. כל מי שניגש אל "הסודות" ניגש למעשה אל התורה האמיתית, פנים הבית. כלפי חוץ יש תורה אחרת של מצוות. לא רוצה לייצג את השבתאים (אלא רק להביא רפרנס מהם) אבל הם קראו לתורה של המצוות שהיא גם תורה גלותית, "תורה דבריאה". בימות המשיח תהיה תורה אחרת, תורה דגאולה, תורה של ארץ ישראל (כלומר של המעלה הרוחנית שנקראת "ארץ ישראל", כמו שיש מעלה רוחנית שנקראת "ירושלים" ומעלה רוחנית גבוהה ממנה שנקראת "בית המקדש" ורמה רוחנית הכי גבוהה שנקראת "קודש הקודשים" ו"ארון העדות מאחורי הפרגוד". כל הדברים האלה נמצאים זה בטבורו של זה, וארץ ישראל היא טבורו של עולם בדיוק בגלל שגבולות ארץ ישראל הן גבולות ההתעלות הרוחנית)

  לסיכום על פי תורת הגאולה הקבלית, כל עוד המצוות תקפות המשיח יתעכב, וברגע שיפסיקו לקיים את המצוות יזרזו את הגאולה. או הפוך, ברגע שהגאולה תגיע מצוות יבוטלו. כאן אני חוזר לתגובה הראשונה-ראשונה שלי בת'רד הזה: הפרקטיקה של המצוות היא הפרדה וריבוי, הפרקטיקה של אי קיום המצוות היא האחדה. והגאולה תגיע כשהתחתונים יאוחדו כנגד העליונים, ושמים וארץ יהיו אחד.

  אהבתי

 122. תומר-"אל מול יריב לא לגמרי קונסיסטנטי או קוהרנטי שלא ישמע לעולם אל ההגיון"-לא קונסיסטנטי?לא ישמע אל ההגיון ?ואני דווקא חושב שמבין יריבי אני הוא העקבי ,הלוגי,ההגיוני,והלוגי ביותר ללא סתירות או פרדוכסים מובנים ומוכחים.ולהיפך הוא הנכון,אני מזהה הרבה אי דיוקים,סתירות,התחמקויות משאלות הגיוניות ששאלתי,חובבנות,זריקת והפרחת סיסמאות לאויר,מניפולציות כיד המלך,והרבה הרבה הרבה מאוד חוסר ידע עמוק או ידע חלקי ומסולף .איך יכול מישהו לחלוק על גמרא שהוא בקושי מכיר או לא מכיר בכלל,הגמרא עמוסה במחלוקות ,בשיטות ובמכלול דעות ואם אינך בקי בהם,אתה עלול לפרש אותה באופן מסורס.

  אתה פסול לשמש כמבקר או שופט של הדיון כי אתה -צד חילוני,צד מתנגד,צד ספקני-ולכן ההגיון שלך פועל באופן מאוד צר, חד כיווני ומגמתי,ממש כמו עמיתי לדיון.הגיון יכול להיות דבר מאוד מטעה ומשקר כשהרצונות האישיים של האדם מנווטים אותו ומעצבים את דמותו.הגיון חייב להיות נקי מאינטרסים-רק אז הוא ראוי להיקרא הגיון.הגיון שנולד בצלמה ודמותה של הנגיעה האישית-אינו הגיון.

  אם קראת את תגובותיו השונות של לבקוביץ"והשכלת רבות "ממנו,קרא אותם שוב.אתה קצת אינטילגנטי מדי כדי לא לזהות ולאבחן מה שכל בר דעת אמור לאבחן מיד.רוצה דוגמא?קרא מה שהוא כתב על כך שלפני התקופה ההלניסטית לא היה קיים הרעיון של תחיית המתים,אלא מה, כנראה שיחזקל הנביא מבין קצת אחרת "כה אמר יי הנה אנוכי פותח את קברותיכם והעליתי אותכם מקברותיכם עמי,וידעתם כי אני יי בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי,ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני יי דיברתי ועשיתי נאום יי"[יחזקל לז],ומעניין,אפילו דניאל קצת מבין אחרת-"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם"[דניאל יב]-אכן פילוסופיה הלניסטית קלאסית…כן כן,הקטע המביך הזה הוא מדגם מיצג ואב טיפוס -המצאות,זריקה לאויר של דברים שלא היו ולא נבראו ואפילו לא חלמו להיות .הולכת שולל של גולשים תמימים ובלתי משכילים השכלה דתית יהודית.

  אז תומר אני מברך אותך בכל הברכות שבעולם שוב,ואני מברך אותך שמי יתן שכולנו פרושים,פרושים ושוב פרושים,ועוד פעם פרושים,נדע בריאות,שפע ואת אותו עונג לא חטוף וכלה,לא חמקמק ונעלם,אלא עונג קבוע,שריר,קיים,שרק הולך ומתגבר,של הרבה רגעים קסומים מלאי קדושה,אור,ודבקות בשכינה ההולכת וגוברת המגיעה למי ששומר את זרעו מתוך חיים של שמירת מצוות,אמונה ודבקות התורה הקדושה.

  אהבתי

 123. הברכה על פרושים בסוף התגובה אין משמעותה שאני מברך רק יהודים אורטודוכסים חלילה אלא הברכה היא שכולנו נזכה ללכת בדרך התורה האמיתית הפרושית\האורטודוכסית\החזלית.

  אהבתי

 124. חסרות 166-168 שנים?אולי 1000 שנים?בין חורבן בית ראשון להקמת בית שני עברו בדיוק 70 שנים.

  יש כמה ישמעאל,יש רבי ישמעאל שהיה בר פלוגתא של רבי עקיבא והוא אחד מעשרת הרוגי מלכות,ויש רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שהיה אחריו-אליו התכוונתי

  בודאי שצדוק הכהן ושאר הכהנים בבית ראשון היו פרושי,,אומנם המונח מופיע בבית שני בזמן החשמונאים והזוגות תחת שלטון הלניסטי,אבל אני מדבר על השיטה הפרושית,השיטה הפרושית הטוענת שמשה קיבל תורה שבעל פה מהגבורה,התחילה בעצם בזמן משה כמובן, והמשיכה ברצף ללא חולק עד הופעת הצדוקים בזמן הזוגות,וכיון שהיה צורך להגדיר זהויות,חזל הגדירו עצמם כפרושים ואת מתנגדיה כצדוקים על שם מקים אותה כת שהיה תלמיד לא הגון של אחד מהזוגות.בקיצור-משה,יהושוע ,שמואל,דוד ,שלמה ,עזרא וכו וכו -כולם היו מאמינים בתורה שבעל פה וקיימו אתה על פי אותם כללים שקיבלו ממשה,ואותם כללים עברו לחזל.

  אגב במסכת ברכות יש מחלוקת בין אביי לרבא ,לפי אביי יוחנן כהן גדול הוא ינאי המלך שהיה צדוקי,חזר להיות פרושי ושוב נהיה צדוקי כמאמא אביי-"הוא ינאי,הוא יוחנן",אך רבא חולק עליו ואומר-"ינאי לחוד יוחנן לחוד".כאשר חכמינו לא יודעים ,מסופקים או חולקים לא חוששים לפרסם זאת.התלמוד במסכת ברכות אומר"למד לשונך לומר איני יודע".כך שראוי לך לתת המון אמינות,כבוד ואמונה לדברי חזל שהיו מוכנים למות ובלבד שלא להוציא כזב או שקר מפיהם ולא חששו לומר שאינם יודעים כאשר כך היתה המציאות.

  אהבתי

 125. תודה על הברכות, ואני מברך גם אותך.
  שמע, באמת ובכנות, אני אפילו לא יכול להתחיל להסביר לך עד כמה אנחנו לא מדברים באותה שפה. אתה לא מוכן לקבל את ממצאי המדע, ואני לא מוכן להאמין שמה שלא הוכח. אנחנו חיים בשני עולמות שונים. (למשל, לבקוביץ צודק בעניין תחיית המתים. אבל אתה לעולם לא תקבל את זה.)

  מה שכן, אני ממש לא מבין מאיפה אתה מסיק שאני חילוני. אני יהודי דתי. יש לי, ב"ה, קשר מצויין עם ריבונו של עולם. אני פשוט לא אורתודוקסי, ולא חושב שצריך לקיים מצוות בשביל לקשור קשר אמיץ ומתמיד עם הקב"ה. זה הכל.

  שנה טובה שתהיה לך!

  אהבתי

 126. שני יש מחלוקת בין חזל שהיו עדים לחורבנו כמו התנאים לבין חבורת תאורטיקנים המעלים השערות המתבססות על הנחות יסוד[שיטת תיארוך] מאוד תאורטיות ושבירות שלא באות לקבוע עובדה אלא להציע תאוריה השערתית ,וכל זה ממרחק של אלפי שנים.אין שום אינטרס לחזל להקטין את מספר ימיו של המקדש ואולי להיפך,כך שבין הבחירה בעדות חיה של מי שהיה שם וחווה את החורבן לבין גישוש תאורטי באפילה ממרחק של אלפי שנים,כל בר דעת יבחר באופציה הראשונה.

  אם בלמדך את ההיסטוריה של עמינו אתה נאלץ להסתמך על מקורות חיצונים כדי לאשש את מסורת אבותינו,או לחילופין אתה מבכר את אותם מקורות חיצונים על פני מקורותינו שלנו,אז אני מציע לך אחר כבוד להתחיל להסתפק בתיאורה של השואה כפי שהיא עולה ממסורת אבותינו ומהניצולים,ולבקש מהם חד משמעית אישוש חיצוני למאורעות השואה.שהרי כל בר בי רב יודע שישנם חוקרים רציניים לגמרי שנשבעים שהשואה לא היתה ולא נבראה,או לחילופין שממדיה קטנים בהרבה.הכפירה בשואה תלך ותקבל גושפנקא ואישור מדעי עם הזמן,ובעוד 400-500 שנים מה שישאר בידינו היא מסורת אבותינו.אז במה אתה בוחר?

  מה שאני מנסה לומר וכבר אמרתי בעצם,הוא שגם מסקנה או פירוש לממצא ארכיאולוגי או מדעי,מוזן ונובע מהשקפת עולם כזו או אחרת של בעל הממצא או התאוריה,במודע או שלא במודע,בטח כשהדבר נוגע בהקשרים תאולוגיים מובהקים.אני לא אומר שתמיד-אבל על פי רוב.תאר לך ששולמית אלוני או טומי לפיד היו אנשים אנונימים לציבור,ולאחר שנות לימוד רבות והוצאת תוארים היו הופכים למדענים או ארכיאולוגים,לאיזה מסקנות הם היו מגיעים במחקר שלהם אנחנו יודעים,אבל כולנו היינו סבורים שמדובר במחקר נקי וחסר פניות ונגיעות.

  אם חפץ אתה באמת להשתכנע באמיתותם של דברי חכמינו-רק דבר אחד יכול לשכנע אותך.כשתלמד את הגמרא מתוך התחזקות כלשהי במצוות,אז יפתחו לך שערי הקדושה ואז תתחיל להרגיש קדושה ונועם ואמת אלוהית בגמרא הקדושה,בכל שורה ושורה, ואז תבין שקדושה לא משקרת.קדושה נמצאת באותו מקום של האמת.ושוב-אני לא אומר שחכמים לא יכלו לטעות,ודאי שכן,אלא שחזל לעולם לא ישקרו או יקבעו לבטח עובדה שהם מסתפקים בה בעצמם,או יסתירו משהו מהציבור,או יקבעו דעה לפי אינטרס ונגיעה אישית,ומכאן ריבוי המחלוקת בגמרא.חזל כתבו את מה שהם בעצמם ידעו וראו,או מה שקיבלו במסורת מדורות קדמונים,ואם היה להם ספק-הם העלוהו על הכתב.על זה אני מדבר-"למד לשונך לומר איני יודע".

  אהבתי

 127. הענין הוא שממצאי המדע יוצרים תאוריה ותו לא,לא הוכחה או עדות,אז אם אתה לא מוכן להאמין למה שלא הוכח-אל תאמין גם לממצאי המדע שכן הם רק מציעים השערה ותאוריה בלתי מוכחת בעליל,ואינם עוסקים בהוכחה .התאוריה המאוששת וההגיונית והמבוססת ביותר-תמיד נשארת תאוריה.אף אדם לא ראה קוף משתדרג לאדם או מפץ גדול משתדרג לעולמות שלמים ומופלאים…משפט נחרץ על פי עדות ולא על פי תאוריה או השערה .נאשמים כבדים מזוכים מחמת הספק כשאין עדות חיה המפלילה אותם.כשיש עדות-כל התאוריות זזות הצידה .עדות חיה -זה מה שיש לעם ישראל בבסיס אמונתו וזה ההבדל.ולכן אתה מאמין לניצולי השואה ולא למכחישיה.מה אשמים לך ארועים כמו מתן תורה או חורבן הבית שהם קרו לפני אלפי שנים?

  בענין תחיית המתים אני מתפלא כי הבאתי פסוקים מספרים שנכתבו בזמן השלטון הפרסי על ידי נביאי ישראל על פי יי עוד לפני הקמת בית שני,אז מה להם וליונים,ומאיפה השערתו המוזרה של לבקוביץ על פילוסופיה יווני,וכי חסר לעם ישראל אמונות משלו עד שהוא צריך יבוא חוץ?ועוד יותר מוזר שהרי היוונים קידשו את האסטתיקה והיופי באופן פילוסופי מובהק והם הם שהתחילו בכפירה בקודש,בנצחיות ובהישארות הנפש ובטח בתחיית המתים.איפכא מסתברא.אך לא על זה הדיון אלא על האבסורד שקושר אמונה מסוימת לתקופה ולפילוסופיא לגמרי אחרת כמו שהוכחתי מהתנך.

  סליחה שמיינתי אותך כחילוני.מה שאני יכול לומר לך הוא כך,אם תזכה לשמור את המצוות ולדבוק בצווי יי,אז תרגיש את הההבדל העצום בין חול לקודש.ודאי שיש לך קשר לבורא בעצם העובדה שאתה מאמין בו,ואולי גם מתפלל אליו ומדבר איתו,וזה נפלא וחשוב,אך כשתזכה לדבוק בו,לבטל את רצונך מפני רצונו ולקיים ציוויו,אז תרגיש קדושה עצומה,אור מופלא ומתוק,השתוקקות עצומה אליו יתברך,דבקות בו,אז תבין את ההבדל בין קודש לחול ובין אור לחושך,בין ישראל לעמים,בין יהדות לשאר הדתות לסוגיהן ובין שבת לימי החול.כשאני מדבר על קדושה ואור-אני מדבר על תחושה ממשית כמו חום או קור שתיכנס בך,תחושה שאפשר לחיות כל החיים ולא להרגישה או בכלל לדעת שהיא קיימת.תחושה שנכנסת בך כאשר אתה מתחיל לקיים מצוות כמו שבת ותפילין מתוך אמונה תמימה ומתוך רצון להתחזק ללא תנאים מוקדמים-תחושה שנכנסת באדם כאשר נשמתו הקדושה נכנסת בו.לא תנסה-לא תדע לעולם.רק אל תנסה בשביל לבחון אם תרגיש-תנסה בתמימות.

  מאחל לך כל טוב ורק טוב,שנה טובה ומאושרת לך ולכולם

  אהבתי

 128. אני מקווה שלא תעלב, אבל אומר לך בכנות שלדעתי אין לך מושג מהו מדע ומהי מתודה מדעית. אני רק יכול לקוות שיש לך איזשהו מושג מהו אלוהים ומהי דתיות אמיתית.

  אהבתי

 129. ספר דניאל נכתב בתקופה ההלניסטית, חוקרי המקרא מסמנים על שנת 164 לפנה"ס. הדמויות הראשיות בספר שונו למלכות בבל כדי להסוות את הגישה האנטי יוונית. דבר זהה קרה בספר יהודית, שבו בכלל יש אי דיוקים היסטוריים. החוקרים טוענים ששליש מספר יחזקאל הוא תוספות מאוחרות, או פרשנויות. ניתן להקדים את הרעיון של תחיית המתים לדת זרתוסטראכך שיסתדר בכל זאת שדניאל ויחזקאל נכתבו בתקופה הפרסית, ובכל אופן המחלוקת בעם לגבי תחיית המתים היתה רק בתקופה היוונית, כך שלפני שהתרבות ההלניסטית פשתה בעם לא היו בכלל ויכוחים על כן או לא. זו כוונתי שהמחלוקת בין הצדוקים לפרושים היא פילוסופיה הלניסטית.

  שים לב לדבריו של אפיון היווני, שטען שהיהודים לא תרמו מאומה לתועלת הרוח האנושית בניגוד ליוונים שהביאו את כל הפילוסופים החשובים. יוסף בן מתתיהו היה צריך ללכת אחורה אל המיתולוגיה עד לאברהם אבינו מפני שדוגמאות עדכניות לא היו לו. הוא לא התכוון לעשות דאווינים ולומר שאברהם אבינו היה קדמון בהרבה מגדולי יוון, זה פשוט מה שהיה לו להביא. ומבחינתו אברהם אבינו לימד את המצרים את האסטרונומיה והמתמטיקה. אני מתייחס רק לטענותיו של אפיון על זה שכל הדת היהודית מבוססת על פילוסופיה יוונית ואמונות פרסיות, בקיצור על הרוח האריאנית. זה מן הסתם גם הקשר בין הבודהיזם לבין המיסטיקה היהודית. הקשר בין המאגיה לקבלה גם הוא השפעה מצרית. מה אורגינלי ביהדות? הסיפור על זה שהכל הוא מאת האלוהים? על הקורפוס ההרמטי שמעת, זה שהגיע ישירות מהרמס שקיבל אותו מזאוס?

  וואו. אתה פשוט אוכל את הלוקשים הפרושיים לארוחת בוקר. זה לא חשוב מי אחראי עליהם, חשוב רק הרעיון המונותיאיסטי. עצם הבעיה של הפרושים ובעקבותיהם האורתודוכסים הוא הרעיון של ירידת הדורות ועל זה שאסור לפצות פה כנגד קדמונינו שאם הם כמלאכים אנחנו כבני אדם ואם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים. ואם החמורים יגלו שבני האדם שיקרו, אז השקר הוא אמת, כי מיהם בכלל החמורים האלה? שוב אני אומר, המונותיאיזם המקורי הוא אחר לגמרי ממה שאתה חושב, הוא הרבה יותר קרוב לדעתי לגנוסיס ההיסטורי (אל חסר גוף וטרנסצנדנטי). כדאי לקרוא את הספר "מאין באנו" של ישראל קנוהל כדי לקבל הצצה קצרה ליסודות האלה ביהדות, והסילופים שהרעיונות האלה עברו כדי להיראות מבחינה אסתטית יותר טוב.

  אהבתי

 130. כאשר מוכיחים באופן מדעי ואמפירי דבר מסוים מתוך עובדות חיות -זהו מדע טהור.כאשר משערים דבר מסוים שלא ניתן לתצפית חיה אלא לחיזוי על סמך ניסוים,או ממצאים המסתמכים על הנחות יסוד מסוימות -זוהי תאוריה מדעית.ההבדל בין הוכחה מעשית להוכחה תאורטית היא ההבדל.כאשר ישנם עדים המעידים כי ראו בעיניהם איך פלוני רצח את אלמוני-זו הוכחה מעשית וככל שהעדים מתרבים כך מתחזקת ההוכחה.אך כאשר אין עדים כי פלוני רצח את אלמוני אלא על פי הממצאים השונים יש סיכוי סביר לכך-זו תאוריה וספקולציה.רבים מאוד האנשים שזוכו מחמת חוסר הוכחות עדותיותלא צריך להיות מדען כדי להבין את החילוק,מספיק טיפלה שכל ישר וכושר שיפוט.כל נסיון שלך להגדיר תאוריה מדעית או מתודה מדעית כעובדה אינה אלא סוג של אחיזת עינים ,גניבת דעת והונאה עצמית.,

  אהבתי

 131. אגב ,התגובה האחרונה של לבקוביץ רק מוכיחה מה ההבדל בין מדע טהור לבין השערות תאורטיות הנתמכות על הנחות יסוד.חוקרי המקרא השונים חקרו את התנך תחת הנחת יסוד שמדובר בספר אנושי ולכן הסיקו מסקנות בהתאם-אם לדוגמא בספר יחזקל או דניאל יש שינויי סגנון ולשון בפרקים מסוימים סימן שהם נכתבו בתקופה אחרת המתאימה לאותה לשון,אלא שאותם חוקרים לא לקחו בחשבון שספרים כמו יחזקל,דניאל או ספר דברים לדוגמא,נכתבו בנבואה מפי יי אל הנביאים שקיבלו הנבואה,ובורא עולם יכול להתבטא באיזה סגנון שהוא רוצה ללא הגבלה,לשון עכשוית,עתידית או קדומה וממילא נופלות כל טענותיהם של חוקרי ומבקרי המקרא על יחוס תקופות שונות לכתיבת התנך ממה שיודעים אבותינו.כשהנחת היסוד נופלת-הכל נופל,אלא שיש פתיים ההולכים שבי כסומים באפילה ונאחזים בכל בדל של תאוריה קלושה של חוקר כזה או אחר כמו ידידנו לבקוביץ מבלי לבקר או לתקוף את הנחת היסוד העומדת מאחורי אותה תאוריה.ולי הוא עוד קורא "אוכל לוקשים"…

  הפילוסופים היוונים הנמיכו,השפילו והורידו את הרוח האנושית אל עבר התאוונתי,הבהמי והגס.הפילוסופיה היוונית מהווה תבוסתנות שפלה של רוח האדם שבמקוםשתתעלה שתתקדש ותעלה למעלה בכוח השכל והנשמה,תרד מטה מטה אל מחוזות הדמיון הבהמי כאחת הבהמות.חכמי התורה היהודים לאורך כל הדורות העלו ורוממו את הרוח האנושית מהדמיון הגס והשפל והמכוער אל עבר הקודש,הרוממות,ההתעלות על הבהמיות והחומר,הדבקות בעל טבעי.חכמי ישראל גילו לאנושות את יכלתו העל אנושית של כל אדם להתעלות מעל אנוכיותו ,גחמותיו ותשוקותיו.להתעלות אל הקודש ולהשיג את העל טבעי.כמו שאמר אחד מגדולי החסידות-איפה שנגמרת חכמת הפילוסופיא-שם מתחילה חכמת הקבלה.הפילוסופים היונים המוגבלים וצרי האופקים השיגו את החומר בעולם זה ותו לא,ואילו חכמי ישראל הקדושים מתחילים מהחלק הרוחני שבעולם הזה הסמוי מהפילוסופים ועולים מעלה מעלה.

  על כמה נביאים פילוסופים יונים שמעתם?קראתם פעם בספרי אריסטו או אפלטון,וידבר יי אל אריסטו או אפלטון?כמה מהם זכו להבנה או תובנה רוחנית-אפס.זה כל ההבדל.חכמי ישראל התעלו על עצמם,זיככו את חומרם,ביטלו את שיכלם המוגבל וזכו בזכות זה לנבואות משמיים,להתגלות השכינה עליהם ולתובנות והשגות רוחניות עמוקות ויחודיות ההבדל בין חכמינו הקדושים לשאר חכמי האומות מסתכם בפסוקים הבאים-"אל יתהלל גיבור בגבורתו,אל יתהלל עשיר בעשרו,אל יתהלל חכם בחכמתו,כי אם בזאת יתהלל המתהלל,השכל וידוע אותי נאום יי"
  "בדבר יי מאסו וחוכמות מה להם"

  אלו הדברים הראויים להתיחסות בדבריו של לבקוביץ,וגם זאת למען כלל הגולשים ששרדו פה ולא כחידוש של דו שיח ישיר בינינו.שאר הדברים לא ראויים לתגובה כי דרכי לענות על שאלות ולא על בדיחות.כך אנהג גם להבא.אגב,שכחתי לציין לכם שתורתו של הרבי מילאבאוויטש הושפעה עמוקות מזכייתה של ברזיל בגביע העולם בכדורגל ומתורתו של הרב עובדיה יוסף ניכרים השפעות חיצוניות מתקליטו של מייקל גקסון "מותחן".ואני מקווה שכולם יודעים שהאריזל למד את תורת הקבלה כולה מפי סב סב סב סב סב סב סב סב סב סבו של מובאראק!

  אהבתי

 132. תועד גם על ידי הרומאים בזמן אמת. לא ממרחק אלפי שנים.

  ולגבי הפילוסופים היוונים – אתה חושב שלהגיד "יהוה דיבר אליי" זה יותר משכנע מלהגיד "זה מה שהעליתי בכוח שכלי" – אז אין לנו בעצם עמק שווה, כי אני חושב בדיוק הפוך. מי שמדבר מכוח השכל אני יכול לענות לו בכוח השכל. מי שטוען שאלוהים נגלה אליו מה אני אגיד לו? אתה הוזה? אז אמרתי. אין פה מקום לדיון.

  תקרא "יוונים ויוונות בארץ ישראל" מאת שאול ליברמן, יהודי דתי, ותראה כמה הושפעו התנאים שלך מהפילוסופיה היוונית.

  אהבתי

 133. קודם כל לא ידוע לי שהרומאים טוענים שהבית היה קיים יותר שנים ממה שחכמינו טוענים ,וגם אם כן במה עדיפה לך עדותם על זו של חכמינו.אתה תבחר להאמין לרומאים האכזרים שטבחו ורצחו בנו והחריבו את ביתינו,ולא ממש אמונים על קיום פסוקים כמו "מדבר שקר תרחק" או "לא תכחש בעמיתך",ואני בוחר להאמין בחכמינו יראי השם שכן מצווים על אמירת אמת,אך כמו שאמרתי לא ידוע לי על מחלוקת בענין,ואם כן,כל אחד יבחר מה שבה לו.אמונה ברוצחים אכזרים שהרגו מיליוני יהודים חינם או אמונה בקדושי עליון שמסרו נפש על כל אות ואות בתורה.מלבד זאת כבר הזכרתי שאין שום טעם הגיוני שחכמינו ימעיטו את מספר שנות הבית,כי זה רק מקטין וממעיט את כבוד הבית

  תמוה לטעון שהתנאים הושפעו מהפילוסופים ומבלי לקרוא את שאול ליברמן אני כבר מבין מאיפה צצות טענותיו שהרי התלמוד מספר בהרבה מקומות על ויכוחים שהיו לתנאים עם "סבי דבי אתונה" שהם הפילוסופים היונים הקדומים,אותם פילוסופים שאלו שאלות את חזל וקיבלו תשובות חכמות ועמוקות,הן מרבי עקיבא,רבי ישמעאל ועוד הרבה.אלא שלאחר כל הדיונים שניהלו התנאים עם הפילוסופים הללו,אומרים ופוסקים חזל בתלמוד-"ארור מי שילמד את בנו חוכמה יוונית",והגמרא מספרת שבא לפני אחד התנאים מישהו ושאל אותו-"מהו שאלמד חכמה יונית?"ענה לו התנא-"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה",צא ובדוק איזו שעה שאינה ביום ואינה בלילה ותלמד בה חכמה יונית".כלומר התשובה הצינית משהו של התנא באה לומר שניצטויינו ללמוד תורה כל רגע שניתן ולא לעסוק בחכמות חיצוניות שאינם מועילות כלום לרוחיותינו ואף מזיקות .התנאים כותבים במשנה בסנהדרין "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא",המשנה מפרטת כמה וכמה שאין להם חלק ומסיימת בדברי רבי עקיבא שאומר-"אף הקורא בספרים החיצונים".נדמה לי שדי לך בזה כדי להבין שחכמינו לא הושפעו מהפילוסופים ולו במשהו מבחינה רוחנית אלא להיפך,הם השפיעו עליהם על ידי תשובותיהם המחכימות

  אם כבר יש מישהו שמותקף על כך שהושפע מהפילוסופים הוא הרמבם

  אין לנו עמק שווה כי הכל תלוי באמונה -אם אתה מאמין באמיתות נבואתם של הנביאים ובראשם משה שקיבל נבואתו לעיני העם כולו וכמובן מעמד הר סיני שבו יי דיבר אל העם עצמו כולו או שאתה כופר בכך וחושב שמדובר בהזיה או שקר חס ושלום.נביאי וחכמי ישראל דיברו בכח השכל לא פחות מחכמי יון אלא שהערך המוסף שלחכמי ישראל היה ורק להם התגלות דבר יי בנבואות או רוח הקודש ששרתה עליהים-בנוסף לחכמה העמוקה והטבעית שניחנו בה אף יותר משאר חכמי האומות,כך שאצל נביאינו וחכמינו תמצא כל מה שתמצא אצל חכמי אומות העולם בתוספת הקדושה,הרוחניות רוח הקודש והנבואה.,כמאמר חזל"אם יאמר לך אדם ישנה חכמה בגויים-תאמין,תורה בגויים-אל תאמין".חכמינו לא שללו את האפשרות לחכמה שקיימת אצל האומות אבל היא מעורבת טוב ברע,שקר באמת ,ולכן אין טעם ללמוד אותה כי אדם עלול לקלוט את הרע במקום את הטוב,כמו שאמר רבי יהודה הלוי "אל תשיאך חכמה יונית שאין בה פרי כי אם פרחים"

  בסופו של יום-הכל תלוי באמונה.מבלי אמונה אדם לא יוכל לזוז מילימטר ברוחניות.אשתדל בהמשך היום להביא לך ציטוט בענין מבעל הסולם

  אהבתי

 134. מכיוון שאתה מסתמך על עדות, ואף מביא את ההסתמכות המשפטית עליה כראייה לעדיפותה, מן הראוי שתשים לב להבדל הקטן ביניהם, עדות משפטית טובה יוצאת מפיו של אדם שיכול להוסיף פרטים אישיים על הנרטיב, שאותו כל אדם שקורא עיתון יכול לדקלם("האלמוני נרצח בליל חמישי על ידי חפץ קהה"), לעומת זאת, לא ידוע לי על אדם יהודי שעברה לו במסורת עדות אישית(ודגש על אישית), שמתארת באיזה קרבה היו אבותיו להר סיני, מה הם ראו, שמעו, חשו, וכו', עם זאת, כל אדם יהודי יכול לספר בעל פה את הכתוב בתורה. מכל מקום, מסורת נאמנה אינה פוטרת את האדם מביקרות חריפה, כדברי ר' בחיי בחובות הלבבות על שיירת העיוורים.

  "חכמי ישראל גילו לאנושות את יכלתו העל אנושית של כל אדם להתעלות מעל אנוכיותו ,גחמותיו ותשוקותיו.להתעלות אל הקודש ולהשיג את העל טבעי", אני לא יודע לאיזו אנושות אתה מתכוון ועל אלו חכמים אתה מדבר, שכן חז"ל אכן גילו את דעתם הברורה על בהמיותם חסרת התקנה של הגויים.
  "כמה מהם זכו להבנה או תובנה רוחנית-אפס", על הניופלטוניזם שמעת? אולי מן הראוי שנזכיר את ר' עזריאל מג'ירונה שקבע באחד מחיבוריו, שאין כל הבדל רעיוני בין אותם יוונים חסרי השראה לבין הקבלה.

  אהבתי

 135. משום שהוא כשל לוגי מסוג אד ורקונדיאם. הוא לוקח כמובן מאליו שהקדמונים סמכותיים יותר ולא משקרים. המסורת מבוססת על סמכות, ודוגלת ברעיון של ירידת הדורות. כלומר, באופן מובנה, אין למאוחרים יותר את הכח לערער על סמכותם של הקדמונים. טיעונים בשם הסמכות והמסורת הם בסיס הלוגיקה של רבי יהודה הלוי, וזו הבעייתיות שבה. באופן כללי ריה"ל פסל את הפילוסופיה לא משום שהיא לא הגיונית, אלא משום שהיא מסיטה את האדם מן האמונה התמימה. כלומר, עדיף להאמין באופן תמים ולא לשאול שאלות. כך החוק, וכך צריך לעשות. חוק קשה אבל עדיין חוק.

  אהבתי

 136. המשפט: "חכמי ישראל גילו לאנושות את יכלתו העל אנושית של כל אדם להתעלות מעל אנוכיותו ,גחמותיו ותשוקותיו.להתעלות אל הקודש ולהשיג את העל טבעי"

  אם כך, איך כל כך הרבה מהחברה הדתית בארץ אנוכית, קטנונית ושקועה עד צוור בריבים פנימיים, תשוקות ותאוות?

  אולי רק אתה מצליח לקיים את התורה אבי?

  אהבתי

 137. לשם ההבהרה, בתגובותי התכוונתי לאבי סתמא ולא אליך(לפחות לא ישירות). הלוגיקה של ריה"ל מבוססת על הרחבת הרעיון\אידיאל המוסלמי של צייתנות עיוורת(תקליד), שהתיאולוגיה המשפטית של היהדות הרבנית קיבלה ברצון(אם יוצאים מן הכלל, כמובן). בנוגע ליחסי ריה"ל והפילוסופיה, ריה"ל ניסה להראות שהפילוסופיה אינה עקבית בכל הקשור לידע הדתי, דרך הגנבת הסכמה של "שכל,משכיל,מושכל" בתוך הדיון על שלילת התארים של אלוהים, כדי לנגח את הפילוסופים שפעם אומרים כך ופעם אחרת כך.

  אהבתי

 138. התורה היא העדות האישית שמעידה לכל אחד אחד מה בדיוק ראו ישראל בסיני ומה לא,והיא מעידה שהם שמעו את קול יי מדבר אליהם ואחר כך אל משה לחוד,עכשיו צריך להוכיח את כל הענין עצמו שכתוב בתורה,אבל אתה באמת לא מצפה שבשלב כזה נפתח דיון כה רחב,מלבד שענין כבר מוצה עד תום באחד הרשימות הקודמות באתר זה של פרסיקו,ומלבד שכל מי שחפץ לברר הענין ברצינות יכול לעשות
  זאת על ידי ספרים או קישורים שונים שכבר נתפרסמו פה.

  בניגוד לטענת לבקוביץ,העדות לא נשענת על הסתמכות על חכמים אלא הסתמכות על אירוע שהתרחש לעיני כל העם כלומר מיליונים,ועובר על ידי מיליוני איש מדור לדור אבל בוא לא נתחיל מה שכבר סיימו אחרים,מי שרוצה לבדוק ברצינות-יעשה זאת.מי שרוצה לפטור עצמו ולהתחמק,יזרוק כמה מילים לחלל האויר ולא יטרח לבדוק ולחפש.

  אני מסכים שאדם חייב לאמת את מסורת אבותיו כדי לאבחן כמה היא מוסמכת ,רצופה ואמינה ,אם לביקורת כזו התכוונת אני מסכים,אם סתם לבקר חכם זה או אחר מבלי להתעמק בדבריו,להבין את כוונתו העמוקה,המילה לבקר מתחלפת במילה לשאול,להקשות,להעמיק,אבל לא מיד לשלול מבלי ניסיון כנה להבין,בין פסוק בתנך או אימרה בתלמוד וכו.לשאול ולהקשות מתוך סקרנות,פתיחות העמקה וענוה -כן,לקנטר,לגדף,להיות שיטחי ולכפור מתוך טינה שבלב-לא

  על נעמן שר צבא מלך ארם שמעת?על הניסים שעשה לו אלישע הנביא שמעת?[מלכים ב פרק ה],על אנטונינוס הקיסר הרומי שאמר לרבי יהודה הנשיא "יודע אני שקטן שבתנאים יכול להחיות מתים"]שמעת?על אלכסנדר מוקדון שכשהיה רואה את שמעון הצדיק היה משתחווה לו,וכשהתפלאו עבדיו ושאלו אדוני המלך מלך שכמוך ישתץחווה ליהודי זה?ענה להם "דמותו של זה מנצחת לפני במלחמה"[כלומר ששמעון הצדיק היה מתגלה אליו באופן רוחני בעת מלחמותיו וכשראה אותו פעם ראשונה באמת-הבין שזה הוא והשתחווה לו].שמעת?אני מדבר על הרבה צדיקים וחכמים כמו האריזל המהרחו,הבעל שם טוב ותלמידיו,הגרא,רמחל,ועוד הרבה מאוד שעשו מופתים,קידשו שם שמים,תיקנו נשמות והקרינו קדושה עצומה גם על הגויים וכולם כיבדו אותם ויראו מפניהם .אני כמובן מתכוון לנביאי התנך,לתנאים ואמוראים,ותקצר היריעה.

  גוי לא נולד סתם להיות בהמה חסרת תקנה כדברייך אלא לשמור 7 מצוות בני נח או אף להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה והקדושה .הגמרא אומרת שכל גוי שמקיים 7 המצוות ועוסק בתורה ובלימוד של 7 המצוות הללו "הרי הוא ככהן גדול".כל גוי ששמר 7 מצוות בני נח יש לו חלק לעולם הבא ולגאולה,כל שכן מי שזוכה להתגיר כי אין דבר קשה מלעזוב עם ולעבור לעם חדש.

  אני מתפלא על הדוגמא של רבי עזרא מגירונה שכן הוא היה מקובל בעצמו וחס ושלום שיאמר דבר כזה,אולי אנו מדברים על 2 אנשים שונים.אם יש לך מקור נאמן-אשמח להחכים.מן הסתם אם נאמר דבר כזה הוא נאמר בהקשר מאוד מסוים כמו למשל שאם אדם לומד קבלה לא כדי להתקדש,לקיים ולעשות אלא כחלק ממחקר,כמו פרופסור חילוני מרצה לתלמוד או לקבלה,זה בדיוק כמו ללמוד פילוסופיה ויונית ואף הרבה יותר גרוע מכמה בחינות.

  הדוגמא על ניופלטוניזם היא טובה,אבל אני דיברתי על הפילוסופיה היונית הקלאסית שקידשה את היופי,פיתוח הגוף,האסטתיקה,האמונה במוחש בלבד ,הדמיון הגס ושאר ערכים חופפים.אני דיברתי על התעלות על החומר וביטול כלפי רצון יי במסירות נפש,על השגת מדרגות רוחניות כמו שציינתי,על גילוי אליהו הנביא,תיקון נשמות,רוח הקודש וכל שכן נבואה.על יכולת להחיות מתים ממש,על אינספור כוחות רוחניים שהיו להם.אולי פשוט תעלו למעלה למעלה ותקראו את מה שכתב רבי חיים ויטל על האריזל רבו.לכל זה מי יותר ומי פחות זכו אבותינו ,חכמינו ונביאינו לאורך כל התנך, הרבה מאוד תנאים,אמוראים,חלק מהראשונים,האריזל ותלמידיו,הבעל שם טוב ותלמידיו,הגרא,הרמחל,אור החיים רבי חיים בן עטר ,בעל הסולם החזון איש,החפץ חיים וכו וכו וכו.גוי יכול לפתח רוחניות,להתענות,לנסות להסתגף,אבל זה נעשה מרצונו ,לפי בחירתו ועל זה אמרו חזל-"גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה"כלומר מי שמצווה על מצווה מסוימת לעשותה,היצר הרע וכוחות הטומאה נאבקים בו ונלחמים איתו,אך מי שעושה דבר מרצונו שלו ,המאבק שלו הרבה פחות קשה כי הוא לא נלחם עם כוחות מנגדים מבחינה רוחנית.כאשר יהודי נכנס תחת הקדושה,אז היצר מתחיל ללחוץ ולהציק לו באופן מיחוד.כל זמן שאדם מת מהקדושה,גם היצר שקט,כשהוא מתעורר גם הצר מתעורר,ועל זה אמרו חזל "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו",ככל שאדם מתעלה ברוחניות כך יצרו מתחזק

  לגבי רי"הל אינני חושב שהאידיאל המוסלמי היה לנגד עיניו אלא האידיאל התורני של אמונת חכמים כפי שהיא עולה מספרות חזל.אגב המושג ירידת הדורות בא לומר שהרמה הרוחנית של חכמינו לעומת זו של חכמי הדור הנוכחים היא הרבה יותר גבוהה,הן מבחינת המדרגות הרוחניות והגילויים הרוחניים,הן מבחינת הבנת התורה,יגיעת התורה ושאר מעלות,אבל כלל גדול קיים בדברי חזל,כל כלל-יש בו יוצא מן הכלל,בכל דור ודור ישנם צדיקים וחכמים מיוחדים שזוכים למדרגות נעלות.

  אהבתי

 139. "אני מתפלא על הדוגמא של רבי עזרא מגירונה שכן הוא היה מקובל בעצמו וחס ושלום שיאמר דבר כזה,אולי אנו מדברים על 2 אנשים שונים.אם יש לך מקור נאמן-אשמח להחכים.מן הסתם אם נאמר דבר כזה הוא נאמר בהקשר מאוד מסוים כמו למשל שאם אדם לומד קבלה לא כדי להתקדש,לקיים ולעשות אלא כחלק ממחקר,כמו פרופסור חילוני מרצה לתלמוד או לקבלה,זה בדיוק כמו ללמוד פילוסופיה ויונית ואף הרבה יותר גרוע מכמה בחינות", אין לי את המקור כרגע לפני, אבל הוא התכוון לכך שהקבלה והניופלטוניזם יביאו אותך בדיוק לאותה הכרה רק בדרכים שונות, אבל מה שמדהים הוא כיצד שדבר לא מתיישב עם ההנחות המוקדמות במערכת שלך, מחשבתך כבר מנסחת תיאוריות והשערות מופלאות. מכל מקום, גם אפלטון, דיבר על שאיפתה החריפה של הנפש לדעת את האידיאות בצורתן המושלמת.

  אהבתי

 140. לדתי,בדיוק כמו שיש את הדוגמאות שהזכרת כך יש דוגמאות הפוכות.ישנם הרבה מאוד אנשים שאינך מכיר ולא תכיר לעולם שאין להם חלק בכל הדברים שהזכרת,אלא שלא תקרא עליהם בעיתון אלא צריך לחפש אותם.צריך הרבה תפילה
  כדי לזכות להתקרב לחכם וצדיק אמיתי כמו שכתב רבי נחמן ,"כי יש צדיקים הרבה אבל יש בחינת נקודת האמת בין הצדיקים שכשרוצים להתקרב אליו ,שבזה הכל תלוי,אזי יש להאדם מניעות גדולות רבות מאוד" כלומר הפרעות.על כל פנים בכל דור ישנם הרבה אנשים יראי יי,תלמידי חכמים,צדיקים וקדושי עליון ממש רק צריך לחפש אותם ולהתחבר אליהם.ידיעות אחרונות,ערוץ 2 ושאר ירקות אינם המתווכים הרצויים בענין.

  אבל אין ספק שהנסיונות של חבלי משיח הם עצומים.התרבות המערבית משפיעה וחודרת גם לחלק מהציבור הדתי לצערינו,הן בהשקפה,הן בחיי היום יום,אך בכל דור יש הרבה אנשי אמת וצדיקים שמאירים למי זוכה להתקרב אליהם,ולכך צריך תפילה

  אהבתי

 141. "אני מסכים שאדם חייב לאמת את מסורת אבותיו כדי לאבחן כמה היא מוסמכת ,רצופה ואמינה ,אם לביקורת כזו התכוונת אני מסכים", ואם ביקורת כזו מובילה אדם להכרה החזקה בדבר היותה של התורה הקדושה יצירה אנושית, אז מה תטען כנגד אותו אדם? שקיימות מחיצות רוחניות חזקות המפרידות בין מחשבתו הסומא לרוח האלוהים הנושבת על פני התורה, אולי תחפש אצלו תאוות חבויות ותשוקות אפלות, המבקשות להשתחרר מעבותות חונקות, בתת מודע, אך בסופו של דבר, האפשרות של התורה כיצירה אנושית לא קיימת מבחינתך.

  אהבתי

 142. ההנחות המוקדמות במערכת שלי הם די הגיוניות כי לא הגיוני שמקובל אמיתי כלשהו ישווה את חכמת הקבלה לשום דבר אחר-אלא אם כן הוא עושה זאת בהקשר מאוד ספציפי ומסוים.להביא ציטוט ממקור מסוים מבלי להסביר את ההקשר הרחב שאליו מתיחס אותו ציטוט נקרא הוצאת דברים מהקשרם,אלא שאתה אפילו ציטוט עוד לא הבאת.לגבי השערות המפלאות שלי כדברייך, אולי הן פרועות אבל יש לך חלק באשמה כי אתה גרמת להן להיות כאלו…לומר דבר בשם אומרו ובהקשר הרחב והשלם הוא חלק מחוקי המשחק בכל דיון רציני.

  ההבדל בין חכמת הקבלה לפילוספיא הוא שחכמת הפילוסופיא לא יכולה לגעת במה שמעבר למוחש והיא מתחילה ומסיימת ,חכמת הקבלה מתחליה מאותו מקום שבו מסיימת חכמת הפילוסופיא כלומר היא מתחילה לתאר את הבלתי מוחש\הרוחנישבעולמנו זה הנקרא עולם העשיה הרוחני[לא הגשמי] ועולה משם לעולם היצירה,הבריאה והאצילות,בנוסף היא מדברת על גלגולי נשמות,עומק ההשגחה ושאר דברים שהפילוסופיא בכלל לא מנסה לגעת בהן שכן מה לפילוסופיא ולספירות,מלאכים ,נשמות,עומק ההשגחה,שמות קדושים ,כוונות ויחודים קדושים וגלגולי נשמות?הפילוסופיא שואלת-תורת הקבלה עונה.

  לגבי אפלטון-יש הבדל בין אמירות פילוסופיות לבין חתירה,התמקדות ושאיפה אישית לרוחניות,יש הבדל בין חקר הרוחניות כשעשוע אינטלקטואלי לבין אורח חיים רוחני ממש ומימוש אישי של אידאות ורעיונות.

  אהבתי

 143. דתי,שכחתי לציין לפניך שאת החכמים והצדיקים האמיתים לא תמצא גם מתדיינים ומתפלמסים בפורומי ואתרי וטוקבקי האינטרנרט השונים,כך שאל תחשוד בי שאני מהם,אני יהודי פשוט מגבעתיים ששומר מצות ומנסה תדיר להתחזק ולהתעלות יותר ממה שזכיתי עד כה ב38 שנותי על פני האדמה

  בוצינא יקירי,לא חייבתי אף אדם להאמין אלא רק לבדוק ולחקור,ואם יגיע אדם למסקנה שציינת בתום חקירתו ,מה שלדעתי לא יקרה,אני אמליץ לו לנסות לקבל על עצמו מצווה אחת או שתיים מתוך אמונה תמימה,למרות ששכלית נדמה לו שאין טעם בכך ,ואקווה שיתקימו בו דברי חזל "מצווה גוררת מצוה",אני אף אמליץ לו ללמוד תורה מתוך רצון טהור לחקור ולגלות מתוך תקווה שיתקיימו בו דברי חזל "אם פגע בך מנוול זה[היצר הרע] משכהו לבית המדרש,אם אבן הוא-נימוח,אם ברזל הוא-מתפוצץ".לתורה יש כח אינסופי להסיר את כל המחיצות הרוחניות והקליפות מהאדם.כח הקדושה האלוקית והאמת שמשתקפת מתוכה.אם גם זה חלילה לא יעזור אני לא אחשוד בו שתאוותיו ותשוקותיו הן העומדות בבסיס כפירתו מכיוון שמי שכן נמצא במצב שכזה בכלל לא היה מתחיל לחפש ולחקור כך שמי שכבר חוקר ובודק חזקה עליו שהוא מוכן לשינוי,אבל אני בהחלט אחשוב שיש אכן מחיצות רוחנית שמונעות ממנו את אור האמת והקדושה כי כשאדם זוכה לאור התורה והקדושה הוא מבין שקדושה לא משקרת,הוא יודע בבירור שהתורה היא אלוקית ,הוא מכיר בזה,ואם אתה היית מרגיש מה שאני זכיתי,היית אומר בדיוק אותם דברים ,כך "שאל תדון אדם עד שתגיע למקומו"…

  ומה בכך שאטען כלפיו טענה זו,הרי טענה זו עצמה היא חלק מאמונתי והרגשתי.אני לא מתנשא עליו אלא פשוט אומר מה אני מרגיש וחושב באופן הודאי ביותר מבחינתי.בסופו של דבר אינני כופה על אף אחד שום דבר,גם לא אמונה רק מציע,מנסה להאיר ולגלות,ותו לא.

  אהבתי

 144. ציטוט מספר נפש החים לרבי חיים מואלאזין תלמיד הגאון מוילנא- "כן בדמיון זה,כביכול,ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על כוחות ועולמות אין מספר,ומסרם בידו שיהא הוא המנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודיבוריו,ומחשבטתיו הן לטוב הן להיפך חס ושלום.כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים ומוסיף בהם אור וקדושה…ובהיפוך חס ושלום עימעשיו או דיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים הוא מהרס כמה כוחות לאין שיעור וערך,או מחשיך או מקטין אורם וקדושתם ,ומוסיף כח לעומת זה במדורות הטומאה…וכאשר קיים כל המצוות בשלמות,בכל פרטיהם ודקדוקיה בעיקר המעשה,ונוסף עליהם בטהרת וקדושת המחשבה,הרי תיקן כל העולמות והסדרים העליונים ונעשה כולו בכל כוחותיו ואבריו מרכבה להם,ומתקדשים מקדושתם העליונה,וכבוד יי חופף עליו תמיד"

  חברים אני נפרד ממכם סופית,שנה טובה ברוכה ושמחה לכולם,כולל כולם,כולל לבקוביץ.מי יתן שנזכה כולנו ללכת בדרך הקודש ,לעלות ולהתעלות,להתקדש ולהיטהר ולזכות לאור באור החיים."להתהלך לפני אלוהים באור החיים",ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ולהתגלות האור הגנוז.

  "כן כשמגיע ובא אל העולם הזה,נשאר שקוע שם בהבלי עולם,ונדמה לו שאין טוב מזה,והעולם הזה הקטן והמועט מונע אותו מלראות אור גדול ומופלג של התורה,אבל אם יטה עיניו מן העולם ,ולא יסתכל על העולם,רק ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ,אזי יזכה לראות אור הגדול והמופלג של התורה והצדיקים,כי באמת אורם גדול אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה והבליו,רק שהעולם הזה עומד לפני עיניו ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים,כי בהעברה מועטה יכול האדם להעביר העולם מנגד עיניו,ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה והצדיקים שמאירין בכל העולמות כולם באור גדול מאוד"

  אהבתי

שקלא וטריא

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s