חיבורים

חיברתי מאות רשימות ומאמרים. כאן אביא רק מבחר מצומצם, בעיקר מהארוכים יותר.

 

ספרים

מדיטציה על פי הרמב"ם

מדיטציה יהודית: התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו

 

מאמרים

The End Point of Zionism Ethnocentrism and the Temple Mount, in Israel Studies Review, Volume 32, Issue 1, Summer 2017, pp. 104–122

Kabbalah through the Utilitarian Prism – Contemporary Neo-Kabbalah in Israel as a form of Consumer Culture, in Contemporary Alternative Spirituality in Israel, eds. James Lewis and Shai Feraro, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 21-38

A Pathless Land: Krishnamurti and the Tradition of No Tradition, בתוך Theosophical Appropriations: Esotericism, Kabbalah, and the Transformation of Traditions, עורכים בועז הוס וג'ולי חייס, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 2016, עמ' 115-133.

Judaism, at India's UGC's E-pathshala programme

הציונות כלאומנות – נאו-ליברליזם ואתנוצנטריזם [בערבית], Israeli Affairs Journal 57, May 2015, pp 9-20

הפרטת הדת וקידוש האומה: קריסת הקולקטיביזם הציוני ותולדותיו – אקדמות ל, שבט תשע"ה, 51-64

רוח קדם: על תהליך הפיכתה של הדת בזמננו לאתיקה – תיאוריה וביקורת 43, סתיו 2014, 255-266.

Neo-Hasidic Revival: Expressivist Uses of Traditional LoreModern Judaism, Vol. 34, No. 3, 2014, pp. 287-308

Neo-Hasidism & Neo-Kabbalah in Israeli Contemporary Spirituality: The Rise of the Utilitarian Self – Alternative Spirituality and Religion Review, Vol. 5, No., 1, Spring 2014, pp. 31-54

נאו-חסידות והמתח המובנה בין הרוחניות העכשווית להלכה – דעות 54, נובמבר 2011

האתיקה של התודעה: החוויה הדתית בעידן הפרוזק – גליון כ"ה, אלול תש"ע, של 'אקדמות': כתב עת למחשבה יהודית

בדרכי נועם: ניו-אייג' כהטמעה של אתוס נבואי-נוצרי ביהדות בת זמננו – גליון כ"ד, ניסן התש"ע, של 'אקדמות': כתב עת למחשבה יהודית

הרב קוק: על צדיקים גדולים וישרי לבב – במעלה ההשגה המיסטית – גליון 5, אלול תשנ"ח, ספטמבר 2008, של 'מורשת ישאל': כתב-עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל

המשיח האבוד של חב"ד– גליון 36, קיץ תשס"ט של 'תכלת', כתב העת של מכון שלם (In English)

מערכת היחסים בין הניו-אייג' לאינטרנט – ניתן כהרצאה בכנס האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, מרץ 2008

כשבנק הפועלים שומע קולות: על הניו-אייג' בימינו – "הארץ", פברואר 2010

 

מסות

המצב – מניפסט רוחני

שבויה במיתוס: על "צניעות", חשיפה והפנמת איסורי החשק – גליון מאי-יולי 2009 של "ארץ אחרת"

הר הבית: נקודת הקצה של הציונות – 'מוסף הארץ', נובמבר 2014, חלק א', חלק ב'.

אנשי ארץ ישראל השבעה – גוש אמונים כניסיון האחרון להתנגד לתהליך החילון – 'מוסף הארץ', יוני 2017

 

מדרשים

על נחשים ואיילות – לכבוד ר' שלמה בעל הנחש – ינואר 2014

נבוזראדן מזכיר לאלוהים שהוא רחום וחנון – "הארץ", מרץ 2008

היציאה מהמערה: רשב"י ואפלטון – "הארץ", מאי 2006

לא כל יום פורים, ולא כל יום קורים שני ניסים – "הארץ", מרץ 2005