חיבורים

חיברתי מאות רשימות ומאמרים. כאן אביא רק מבחר מצומצם, בעיקר מהארוכים יותר.

ספרים

מדיטציה על פי הרמב"ם

מדיטציה יהודית: התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו

הגדת היובל: וקראתם דרור בארץ לכל יושביה (עריכה)

אדם בצלם אלוהים: הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות

מאמרים

The Pandemic’s Toll on the Public Sphere: The Shtetlization of Israel", Israel Studies Review, 36:3, pp". 26-32

"הגיע הזמן לשים דגש על הנפש" ההתעוררות הנאו–חסידית בציונות הדתית ומשמעותה, בתוך ממשגיח הכשרות לנהג הקטר? הציונות הדתית והחברה הישראלית, ער. יאיר שלג, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, 2019, עמ' 105-131.

The End Point of Zionism: Ethnocentrism and the Temple Mount, in Israel Studies Review, Volume 32, Issue 1, Summer 2017, pp. 104–122

Kabbalah through the Utilitarian Prism – Contemporary Neo-Kabbalah in Israel as a form of Consumer Culture, in Contemporary Alternative Spirituality in Israel, eds. James Lewis and Shai Feraro, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 21-38

A Pathless Land: Krishnamurti and the Tradition of No Tradition, in Theosophical Appropriations: Esotericism, Kabbalah, and the Transformation of Traditions
עורכים בועז הוס וג'ולי חייס, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 2016, עמ' 115-133.

Judaism, at India's UGC's E-pathshala programme

הציונות כלאומנות – נאו-ליברליזם ואתנוצנטריזם [בערבית], Israeli Affairs Journal 57, May 2015, pp 9-20

הפרטת הדת וקידוש האומה: קריסת הקולקטיביזם הציוני ותולדותיו – אקדמות ל, שבט תשע"ה, 51-64

רוח קדם: על תהליך הפיכתה של הדת בזמננו לאתיקה – תיאוריה וביקורת 43, סתיו 2014, 255-266.

Neo-Hasidic Revival: Expressivist Uses of Traditional LoreModern Judaism, Vol. 34, No. 3, 2014, pp. 287-308

Neo-Hasidism & Neo-Kabbalah in Israeli Contemporary Spirituality: The Rise of the Utilitarian Self – Alternative Spirituality and Religion Review, Vol. 5, No., 1, Spring 2014, pp. 31-54

Hitbodedut for the New Age: Adaptation of Hitbodedut Meditation among the Contemporary Followers of Rabbi Nachman of Breslov, Israel Studies Review, Vol. 29, No. 2, Winter 2014, pp. 99-117

נאו-חסידות והמתח המובנה בין הרוחניות העכשווית להלכה – דעות 54, נובמבר 2011

האתיקה של התודעה: החוויה הדתית בעידן הפרוזק – גליון כ"ה, אלול תש"ע, של 'אקדמות': כתב עת למחשבה יהודית

בדרכי נועם: ניו-אייג' כהטמעה של אתוס נבואי-נוצרי ביהדות בת זמננו – גליון כ"ד, ניסן התש"ע, של 'אקדמות': כתב עת למחשבה יהודית

הרב קוק: על צדיקים גדולים וישרי לבב – במעלה ההשגה המיסטית – גליון 5, אלול תשנ"ח, ספטמבר 2008, של 'מורשת ישאל': כתב-עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל

המשיח האבוד של חב"ד– גליון 36, קיץ תשס"ט של 'תכלת', כתב העת של מכון שלם (In English)

מערכת היחסים בין הניו-אייג' לאינטרנט – ניתן כהרצאה בכנס האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, מרץ 2008

כשבנק הפועלים שומע קולות: על הניו-אייג' בימינו – "הארץ", פברואר 2010

מסות

המצב – מניפסט רוחני

שבויה במיתוס: על "צניעות", חשיפה והפנמת איסורי החשק – גליון מאי-יולי 2009 של "ארץ אחרת"

הר הבית: נקודת הקצה של הציונות – 'מוסף הארץ', נובמבר 2014, חלק א', חלק ב'.

אנשי ארץ ישראל השבעה – גוש אמונים כניסיון האחרון להתנגד לתהליך החילון – 'מוסף הארץ', יוני 2017

מדרשים

על נחשים ואיילות – לכבוד ר' שלמה בעל הנחש – ינואר 2014

נבוזראדן מזכיר לאלוהים שהוא רחום וחנון – "הארץ", מרץ 2008

היציאה מהמערה: רשב"י ואפלטון – "הארץ", מאי 2006

לא כל יום פורים, ולא כל יום קורים שני ניסים – "הארץ", מרץ 2005