פולמוסון על זמן כתיבת ספר הזוהר

לפני שבועיים (כ"ד אייר, לרגל ל"ג בעומר), ובשישי האחרון, התפרסמו במוסף "שבת" של מקור ראשון מאמרים בנוגע לשאלה הידועה בדבר זמן חיבורו של הזוהר, שאלה שנשאלה כבר במאה ה-13 (כלומר, כשהזוהר "נחשף"), וממשיכה ללוות את המסורת ואת המחקר עד ימינו. המאמרים שהביא המוסף משקפים בצורה נאה את מנעד ההתייחסויות האפשריות לנושא, וכבונוס ניתן לקורא ציטוט מסויים שהופיע באחרון שבהם, שמהווה מעין סקופ קטן ומעניין.

המאמרים אם כן מנסים להתמודד עם השאלה, והראשון שבהם, של הרב ישעיהו שטיינברגר, קובע בפתיחתו ש"[גרשם] שלום ועמיתיו נכשלו בקליטת התרבות הפנימית והרוח האמיתית של המסורה התורנית", אכן כישלון נורא, אם כי ספק אם הצלחה במשימה מתעתעת זו היתה כוונתם אי פעם. שטיינברגר ממשיך בקו זה ומציב זו מול זו את המסורת ואת החקירה המדעית: "לעומת השפה הספקנית האקדמית, שפת בית המדרש היא אחרת", ועוד אמירות כיוצא בזאת. האמת היא שהמאמר הזה די מבולבל ולא לגמרי קוהרנטי, אבל מתוך הבלגן מנסה לסכם הכותב וטוען כי

לסיכום, מבלי להיכנס לראיות מפורטות שבהן עסקו כבר גדולי עולם, מתגלה בפולמוס על קדמות ספר הזוהר ויכוח בין שתי שפות, בין מקבילים שלא נפגשים.

כלומר, אם לצאת מהמאמר הספציפי הזה ולאפיין את הז'אנר, מדובר כאן בעצם במנוסה לאחד ממפלטיו האחרונים של המאמין (והניו-אייג'יסט) בעת הזו, והוא האשמת המדע בחוסר הבנה דווקא מפני שהוא מדע, דהיינו להכריז שחוקרים לא מבינים דווקא מפני שהם משתמשים בשכל. הטיעון הזה נשען על התפיסה שחשיבה היא דבר שזר במהותו לדת או לרוחניות, ושאלו מתמסרות רק ללב/לנשמה/לאינטואיציה/לאמונה הטוטלית.

לפעמים אפשר דווקא לקחת את הטיעון הזה לכיוון חכם לדעתי, כי אני כן חושב שהשכל מוגבל בתפיסת המציאות שלו (השכל יודע להבדיל, והמציאות היא גשטאלט שלם), אבל בעניינים פרוזאים בהחלט כמו זמן כתיבתו של חיבור כלשהו, השכל יכול טוב מאוד לדעת. הטוענים לחוסר יכולת של המדע לשפוט בעניינים אלה מכשירים למעשה כל סוג של שרלטנות, החל מרפואה אלטרנטיבית שלא מרפאת ועד קביעתן של תנועות מוסלמיות למיניהן שמעולם לא היה מקדש יהודי על הר הבית. הרי איך אפשר לומר לכאלה שהם טועים? מה תעלו מולם, עובדות?

המאמר השני, של אחד ישראל ל., הוא התקפה חריפה וחיננית לדעתי על הקבלה הזוהרית כולה (ולכן המחבר בוחר להישאר אנונימי). הכותב בעצם מבכה את

המעמד הבכיר שקיבלה תורת הקבלה בהגות היהודית במאות השנים האחרונות, ובראשה כמובן – הזוהר, אותו ספר קבלה אפוף שגב ומסתורין שיוחס לרשב"י בדורו של ר' משה די לאון.

הוא ממשיך בנסיונות להפריך את הזיהוי של הזוהר לרשב"י על ידי ניתוח הארמית הקלוקלת של הזוהר, שקשה להאמין שדובר ארמית כתבה, ומסכם במה שבאמת מציק לו, ומציק לו במידה רבה של צדק לדעתי:

יחוסו של הזוהר לרשב"י הוא ההצלחה הגדולה ביותר בכל הזמנים. ניתן לשער ברמה גבוהה מאוד של סבירות שלולא כתפי הענק של התנא רבי שמעון – היה היחס לקבלה בכלל ולזוהר בפרט שונה בתכלית השינוי. אנו היינו מניחים תפילין בחול המועד, מתייחסים לכל העניין של הוצאת זרע לבטלה בפרופורציות המתאימות, ועוד עשרות שינויים גדולים וקטנים שה'זוהר' שינה בהלכה לא היו מתקבלים. האר"י עם כל נפלאותיו היה תופס את המקום הראוי לו, וכל מאות הקברים שהוא מיקם על אדמת ישראל לא היו מושכים אליהם את רבבות הצליינים.

דהיינו לולא היו מחברי הזוהר משתמשים בשמו הגדול של רשב"י, לא היתה הקבלה הופכת בעיני רבים ליהדות "האמיתית" ולא היו מתעוררות התוצאות המצערות שנובעות מכך, שאת חלקן מתאר הכותב.

יהודה ליבס זוהר כזוהר הרקיע

אבל כפי שכותב יהודה ליבס, שיודע דבר או שניים על הזוהר, במאמר הבא (זה כבר התפרסם בשישי האחרון, ב' סיון), הטיעון הזה חלש:

לדעתו של ל' הייחוס השקרי של הזוהר לרשב"י הוא האחראי להצלחת הספר והקבלה בכלל, ולא תכונתו העצמית של הספר. אין צורך להכביר מילים להפרכת טיעון זה, כאילו די בהצמדת שם גדול לדבר קטן כדי לגרום לו להשתלט על עם ודתו, ולגרום למהפכה רוחנית. די אם אזכיר את גורלו של החיבור 'מכילתא דרשב"י', שגם הוא יוחס לר' שמעון בר יוחאי בתקופה מאוחרת (כפי שהראתה ליאורה אליאס בר-לבב ז"ל בעבודת הדוקטור שלה), אלא שייחוס זה לא עזר לאותו חיבור, ולא נשתמרו ממנו אלא קטעים שנטמנו בגניזה, או במילים אחרות: נזרקו לאשפה.

ליבס ממשיך ומסביר את ייחודה של היצירה הזוהרית, ומסיים בשתי פסקאות מענגות שאביא בשלמותן:

הזוהר ורשב"י אחד הם בל"ג בעומר. אך אין פירוש הדבר שרשב"י כתב את ספר הזוהר. הנחה זו תעמוד בסתירה אף לדברי הזוהר עצמו, המתאר בגוף שלישי את רשב"י ואת חבורתו ואף את יום מיתתו, ובחלקים אחרים של הספרות הזוהרית מתואר הוא כמי שיורד מן השמים לשוחח עם רעיא מהימנא, הוא משה רבנו בגלגול מאוחר. לא רשב"י כתב את הזוהר אלא היפוכו של דבר: הזוהר הוא שכתב את רשב"י. דמותו של התנא, שהשתלשלה מן הספרות העתיקה, קיבלה חיים חדשים בספר הזוהר, והיא מעיקרי תורתו. אמנם מבחינה מסוימת אפשר בכל זאת לייחס לרשב"י את כתיבת הזוהר, שנכתב מתוך הזדהות רבה של הכותבים עם גיבור זה, ובלי מה שנראה כהתעברותו בקרבם לא יכלה להיווצר יצירה אדירה זו.

גם עם חתימת הספרות הזוהרית לא פסק רשב"י לכתוב ולהיכתב: גם בדורות הבאים כתבו גדולי המקובלים, כגון הרמ"ק והאר"י, הרמח"ל והגר"א, הבעש"ט ור' נחמן, מכוחו של רשב"י, לעתים אף בלשון הזוהר ולעתים מתוך תודעה שאין הם אלא גלגול חדש של נשמת התנא. ובעצם גם לא יכול להיות אחרת, שהרי לפי דברי הזוהר אין לגלות סתרי תורה אלא בדורו של רשב"י. אומנם ספק הוא אם גם דורנו הוכשר לגלגול רשב"י, אך אין לזלזל באותם שעומדים במקצת על סודו, מגרשם שלום ועד היום הזה.

הזוהר הוא שכתב את רשב"י מפני שהוא נתן חיים חדשים ומלאים כל כך לדמותו של התנא, ואילו הכותבים אולי "התעברו" מנשמתו של רשב"י כאשר עסקו במלאכה, ועל כן, בין השאר, היו יכולים להוציא תחת ידם יצירה מופלאה שכזו. ונכון שלא רק הם אלא רבים וטובים מאוחר יותר הרגישו שהם גלגול חדש של רשב"י (או, כמו רש"ש והרב אשלג, של האר"י, שהוא עצמו גלגול חדש של רשב"י כאמור).

ההוצאה הראשונה בדפוס של ספר הזוהר, מנטובה 1558 וכאן העניין המעניין לדעתי, שכן אני זוכר שכבר בימי התואר הראשון שלי, אי שם לפני למעלה מעשור, למדתי אצל פרופ' מרדכי פכטר באוניברסיטת חיפה, והוא הציג לפני (בחיוך וכדרך אגב, לא כחלק מחומר הלימוד כמובן) את הפתרון הפשוט הזה למחלוקת הזוהר, דהיינו את האמונה שאמנם הזוהר נכתב מאוחר הרבה יותר מהמאה השנייה לספירה ולא על ידי רשב"י, אבל ממילא כותביו כתבוהו בהשראת רשב"י, שאם רוצים ניתן לתפוס אותה כחודרנית יותר או פחות.

קשה לי להבין למה פתרון פשוט זה לא הפך למקובל על חלקים גדולים בציבור הדתי, ובמקומו יש התעקשות פתטית על כך שרשב"י כתב את הזוהר בידיו ממש, בניגוד לראיות ולשכל הישר. כמובן, יכול להיות שזה בדיוק העניין, הרצון לדבוק באמונה דווקא משום שהיא חסרת כל הגיון, ועל הדחף המעניין הזה כבר כתבתי רבות (וגם במוסף "שבת" הנ"ל עצמו).

'התיקונים וכן רעיא מהימנא יחסום לרשב"י, משום שהדברים נתגלו להם, נכתבו ברוח הקודש'

אבל הדחף הזה הוא תופעה חדשה, ודווקא בעבר גם עבור הקנאים לתורה ההגיון לא נחשב לאויבה של היהדות. וכאן אני מגיע לתגובה האחרונה בנושא, והיא מאת אלחנן שילה, שגם אותו אצטט בהרחבה. שילה טוען ש

במקום ללכת לאפולוגטיקה דחוקה, יש לשנות את כיוון החשיבה. לפי הרב קוק ערכה של התורה שבעל פה לא נובע מהיותה מפי הגבורה, אלא דווקא בגלל ש"תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה" (פתיחה לאורות התורה). בנוגע לשאלת קדמות הזוהר ניתן אפוא ללכת בשתי דרכים. אפשרות אחת שאותה מסר הרב קוק לנזיר היא ש"התיקונים, וכן רעיא מהימנא. ייחסום לרשב"י" בגלל שהם נכתבו "בגילוי נשמות צדיקים", בדומה למגיד שהיה לרמח"ל (פתחי הפרדס, תשס"ט, עמ' 70 הערה 79). ברקע דברי הרב קוק עומדת תפיסת התעלות העולם, המאפשרת לראות בתורות המקובלים החדשות גילוי עליון יותר מהתפיסות הדתיות הישנות יותר. בימינו, עמדה דומה לזו מיוצגת על ידי ד"ר אברהם אלקיים, הסובר שלר' משה דה-לאון היה 'תקשור' עם רשב"י. אני באופן אישי מסופק בדבר, אולם זו עמדה חשובה מכיוון שהיא יכולה לאפשר לציבור מאמיני הזוהר להמשיך באמונתם, ולהפוך את שאלת זמן חיבור הזוהר לחסר משמעות מבחינת אמונתם.

האפשרות השנייה היא לראות את ערכו של הזוהר מתוך תכניו הרעיוניים והאסתטיים, כדברי עגנון: "אם יש לספר הזוהר ערך, אז לא חשוב אם הוא נכתב בתקופת התנאים או אלף שנים אחר כך" (מתוך נוסח ההקלטה, השונה מהנוסח המודפס, של הראיון שערך דן מרון עם גרשם שלום. מובא בספרי שבדפוס, הקבלה ביצירת ש"י עגנון, תשע"א, עמ' 275). גישה זו היא אופציית ביניים רכה המבקשת להתחבר לזוהר ולקבל השראה מתכניו, והיא נמצאת בין עמדתו של הרב שטיינברג המייחסת לו קדושה ואמת מוחלטת ובין גישתו החד צדדית והעוינת של ישראל ל'.

כמה דברים כאן. ראשית מזל טוב לקראת צאת ספרו של שילה על עגנון והקבלה, שבוודאי יעורר עניין רב. שנית, לגבי הערך האסתטי של הזוהר כערכו העיקרי, אני חושב שלמרות שאולי נראה שזאת עמדה שמתאימה יותר לחוקרי ספרות, יש בה אמת, אולי בגלל שאני חושב שיש ביופי אחד משישים של הקדושה. אבל מה בנוגע לעמדה הראשונה שמציע שילה, שהיא הלא גם העמדה שמציע ליבס ושבזכרוני הציע פכטר? מסתבר מדבריו של שילה שעמדה דומה היתה מקובלת גם על הראי"ה קוק עצמו!

שילה מביא ציטוט מפי הרב הנזיר שמודה שכך. ביקשתי משילה את הציטוט המלא, שפורסם עד כה רק בספר פתחי הפרדס שערך שילה (עמ' 70 הערה 79), ובו מובאים דברים מתוך כתבי יד שכתב הנזיר:

ובפתיחה למנגינות התיקונים (שמתוך כת"י), כותב הרב הנזיר בהקשר לשאלת קדמות ספר תיקוני זוהר ורעיא מהימנא: "התיקונים, וכן רע"מ [= רעיא מהימנא…] יחסום לרשב"י, ולסבין, משום שהדברים נתגלו להם […] נכתבו ברוה"ק […] בגילוי נשמות צדיקים […] וכן יש להצדיק קודש דברי רמ"ח [= ר' משה חיים] לוצטו בריש "קל"ח פתחי חכמה", שמצאם בספר עתיק ישן נושן, כלומר הכללים באו לו בגילוי עליון בלשונם, והוא היה לו מגיד, כידוע, היינו גילוי מחשבות מלוליות, נשמעות, כמפי מגיד, ואח"כ כשפסק מבוע הגילוי, עשה פירוש לו, שבמובן ידוע, הוא פירוש לדברי עצמו, אלא שבראשונה היה בגילוי, ואח"כ בהסברה והבחנה שכלית, מסודרה, כבפירושו על אדרא רבא, 'אדיר במרום', שמרגישים שם עליות וירידות כאלה […] יסוד הדברים קבלתי מפי מרן שליט"א".

כלומר הרב קוק אמר לרב הנזיר שחלקים מהזוהר מיוחסים אמנם לרשב"י, אולם למעשה הדברים נכתבו מאוחר יותר "ברוח הקודש" ו"בגילויי נשמות צדיקים" (וכך גם בנוגע לחיבורו של רמ"ח לוצטו, שהוכתב לו על ידי "מגיד"). נכון שהראי"ה לא מדבר על כל הזוהר, אולם הוא מציג כאן גישה שהזוהר הוא חיבור רב רבדי ורב שלבי (וראו סרטון היו-טיוב דלעיל עם רונית מרוז, מהמומחות הגדולות לעניין), וששלביו המאוחרים יותר נכתבו לא על ידי רשב"י, אלא בהשראתו. הצעד המתבקש הבא, אם כן, הוא לומר שהזוהר כולו נכתב ברוח הקודש, רוח קדשו של רשב"י – מה הבעיה?

תקשור תנא על ידי מלמול משנה

ותסריט שכזה אמנם מתאים לטכניקה שהיתה נהוגה בצפת של המאה ה-16, ובה שינון משניות של תנא מסויים היה מזמן את נשמתו להתעבר במשנן. ר' חיים ויטאל מתאר טכניקה זו בשער הרביעי, שעד לא מזמן היה שמור רק בכתבי יד, של ספרו שערי קדושה. הנה הדברים:

התבודד בבית יחידי כנ"ל, והתעטף בטלית, ותשב ותעצים עיניך, ותתפשט מן החומר כאילו יצאה נפשך מן גופך והוא עולה לרקיע. ואחר ההתפשטות תקרא משנה אחת איזה שתרצה פעמים רבות תכופות זו לזו, במהירות גדול ככל אשר תוכל בשפה ברורה היטב בלי דלוג תיבה אחת. ותכון להדביק נפשך בנפש התנא הנזכר במשנה ההיא. וזה על ידי שתכון: שפיך הוא כלי המוציא אותיות לשון המשנה ההיא, והקול שאתה מוציא מתוך כלי הפה, הוא ניצוצי נפשך הפנימית שיוצאין וקוראין המשנה ההיא, ונעשית מרכבה לשיתלבש בתוכה נפש התנא בעל המשנה ההיא, ותתלבש נפשו תוך נפשך. וכאשר תהיה נלאה בקוראך לשון המשנה, אם תהיה ראוי לכך, אפשר שישרה בפיך נפש התנא ההוא, ויתלבש שם בעודך קורא המשנה. ואז בעודך קורא המשנה ידבר הוא בפיך, ויתן לך שלום. וכל אשר תחשוב אז במחשבתך לשאול ממנו הוא ישיב לך, וידבר עם פיך, ואזנך שומע דבריו. ואין אתה מדבר מעצמך אלא הוא המדבר. וזהו סוד רוח ה' דיבר בי ומילתו על לשוני [שמואל ב, כג, ב]

כלומר אחרי הכנות שונות יש לבחור תנא מסויים ולמלמל בצורה רפטטיבית משנה בה הוא מוזכר, לכון "להדביק" את נפשנו בנפש התנא, וכל זה אמור לגרום לקולנו להפוך "למרכבה" שבתוכה ירכב נפש התנא ההוא, דבר שיאפשר לדבר איתו ולקבל ממנו תשובות לשאלות. ודאי הדבר מאפשר גם לכתוב במצוותו דף זוהרי או שניים.

ואם רוצים לזמן את רשב"י, אפשר לנסות למלמל את אמרתו הידועה, "נשים דעתן קלה". היא לא בדיוק משנה, אבל עוצמתה רבה. בדוק ומנוסה.

יאללה, בואו נקשר את זה לשבועות

התורה לא ניתנה בפעם אחת. בשבועות לא חוגגים רק את מעמד הר סיני, אלא את מתן תורה ההולך ומתמשך. "תיקון ליל שבועות" עצמו הוא חידוש של ספר הזוהר, והנה כיום מודעות בעיתונים מכריזות על קיומו לסוגיו בכל עיר גדולה. הרמ"ק והאר"י, הרמח"ל והגר"א, הבעש"ט ור' נחמן, רש"ש והרב אשלג, כולם קיבלו ניצוצות מנשמתו של רשב"י, כולם המשיכו ויצרו את תורתו. עתה הגיע תורנו להתעבר בנשמתו ולהמשיך וחדש בתורתו, להמשיך ללמודה וללמדה.

119 תגובות

 1. טקסט מלא יותר של דברי הנזיר, התפרסם כבר לפני שנים:

  "התיקונים, וכן רע"מ, (—-), הם גילוים עליונים בלשונם ממש, מרוחו ונשמתו של רשב"י, ומשה, הרי
  הם כאלו דבריהם ממש, ובעולם האצילות נחשב זה ממש דבריהם.
  אמנם בפשט, בעולם העשיה, הרי הם נכתבו בידי צדיקים וקדושים אחרונים, בזמן מאוחר. מה שמובע
  בלשון, בבטוים מאוחרים רבים.
  אמנם עצם אמתותם בא בגילוי עליון כי הדברים המדוברים גם הם נשגבים, ומקורם בקודש עליון ואי
  אפשר בלי רוה"ק.
  ויחסום לרשב"י, ולסבין, משום שהדברים נתגלו להם, לא רק בתכנם, אלא גם בלשונם וסגנונם, כהרהור,
  שבהבדל ממחשבה, הרהור היינו המחשבות בקולות האותיות במוחין, ובציורי האותיות, וזה נקרא שם
  הכותב. וכשהגילוים באים רק בהברות אותיות נשמעות, מלוליות, ולא נכתבות, אומרים שזהו, שם הדורש.
  / /
  וכבר דבר ע"ז הגאון בעל מטפחת ספרים. הבא בהוכחות רבות לידי מסקנא, כי התקונים ורע"מ נכתבו
  בידי אחד הרבנים הספרדים, בסגנון המחקר הספרדי, ובלשון הדרשנים, אלא שנכתבו ברוה"ק, בשם
  הכותב, בגילוי נשמות צדיקים, קדושי עליון. ודבריו אמת וצדק, ומהם אל תזוז.
  . .
  .

  וכן יש להצדיק קודש דברי רמ"ח לוצטו בריש קל"ח פתחי חכמה, שמצאם בספר עתיק ישן נושן, כלומר
  הכללים באו לו בגילוי עליון בלשונם, והוא היה לו מגיד, כידוע, היינו גילוי מחשבות מלוליות
  נשמעות, כמפי מגיד, ואח"כ כשפסק מבוע הגילוי, עשה פירוש לו, שבמובן ידוע, הוא פירוש לדברי
  עצמו, אלא שבראשונה היה בגילוי, ואח"כ בהסברה והבחנה שכלית, מסודרה, כבפירושו על אדרא רבא,
  אדיר במרום, שמרגישים שם עליות וירידות כאלה.

  אמנם כשיד הבקֹרת נוגעת בדברים אלה, קדושת הדברים נופלת, בעיני הדור, וגם בעיני היחידים ולכן
  העלימו, ודברו בלשון כזו, שהיא לא אמת כפי הצד התחתון, ואמת, מהצד העליון.
  יסוד הדברים קבלתי מפי מרן שליט"א.
  / /
  אמנם זהו כחו של האר"יז"ל ובית מדרשו, שלא כתבו דבריו בלשון הזהר, והרהיבו להכריז, שהוא גילוי
  לו לעצמו, מאת אלהי הראשונים והאחרונים כמו קול גדול ולא יסף, ולא פסק, שגם בדורנו הנעזב לא
  עזב ד' אותנו, וגילוי דברו ורוח קדשו מקשקש באזנינו וברוחנו. רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי
  בפיך לא ימושו מפיך , ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם.

  ויודעים הם ישראל להבחין בין קודש לקודש, ובין ראשון לאחרון, וד' אלדינו אלדי ישראל הוא אלדי
  הראשונים והאחרונים, וקולו קול גדול ולא יסף ולא יפסק לעלמין, וכבודו חדש עמנו, בחידוש ימינו
  כקדם."

  http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=1826992&forum_id=1364

  אהבתי

 2. סלח לי תומר, אבל הפתרון כביכול שאתה וליבס מציעים הוא פשוט בדיחה. לרשב"י ההסטורי אין שום קשר לתכנים המופיעים בספר הזוהר ובאותה מידה בדיוק יכלו להלביש את זה על כל דמות הסטורית אחרת החל באדם הראשון וכלה בבודהה מאוריון. סביר שרשב"י נבחר מבין כל התנאים רק עקב העובדה שלפי הסיפור החז"לי הוא ישב 13 שנים במערה כשהסתתר מפני השלטון הרומאי ובכך הפך מועמד מוביל לתפקיד המיסטיקן בעל כרחו.
  אם כבר הזכרנו את ליבס, ניתן לראות בקטע המצוטט כמו בהרבה מאמרים אחרים שלו שהוא יותר מיסטיקן מחוקר. כשהוא מצטט את הפנטזיות על גלגולים ועיבורי נשמות הוא לא מציג את זה כטענה שהיא מושא למחקר אלא כעובדה.

  אהבתי

 3. רעיא מהימנא,

  לגבי ליבס אני לא יודע אם הוא מיסטיקן או לא. אבל את האיעון שאתה מעלה שיש תיאולוגיה או מיסטיקה מאחורי מחקר הקבלה כיום. מעלה בבהירות רבה פרופ בועז הוס. תומר העלה את ההרצאה שנתן בב"ש לפני כחצי שנה בבלוג הזה.
  הנה קישור למאמר המלא של ההרצאה:
  http://bgu.academia.edu/BoazHuss/Papers/469197/htyvlvgyvt_shl_khqr_hqblh

  בקצרה הוא טוען שמאחורי מחקר הקבלה בישראל ובעולם יש הנחות תיאולוגיות שטמונות בשימוש במונח מיסטיקה יהודית. הנחות אלו עומדות בניגוד למחקר האקדמי שלא מבאר תופעות מהתחום התיאולוגי אלא מהתחום האנושי.

  אהבתי

 4. שלום תומר.
  א. נראה שישנו הבדל עקרוני בין הפתרון שהצגת בתחילת דבריך בשם ליבס ולפיו "הזוהר כתב את רשב"י" ו"נתן חיים חדשים ומלאים כל כך לדמותו של התנא" לפתרון של הרב הנזיר והרב קוק המניח את קיומה של רוח הקודש, גלגולי נשמות ושאר ירקות. לעומת זאת, הפתרון של ליבס אינו מצריך הנחות מטאפיזיות, ויש בו פוריות עצומה.
  ב. הויכוח על זהות מחבר הזוהר הוא סוג של מסוה על ויכוח אחר: זהות מחבר התורה. את כל הטיעונים שמופיעים בדיון קדמות הזוהר ניתן להעביר על כרעיהן וקרבם לדיון על חיבור התורה. גם כאן, הפתרון של ליבס כפי שאתה מציג אותו הוא הפורה והמשכיל ביותר. לא תורה שנתחברה בהשראה אלוהית עלומה, אלא יצירת אלוהים על ידי התורה, אלוהים שהוא רעיון פורה (לעתים פורה מדי)

  אהבתי

 5. השאלה המעניינת הרבה יותר בעיניי הוא מה משמעותו של הויכוח הזה בחברות הדתיות בימינו. ויפה העיר מוטי שטמונות פה שאלות על מקור התורה. או במילים אחרות בין המיסטיקה, המדע ולימוד התורה "המסורתי" מתקיים מרחב סוציולוגי מרתק. חג שמח

  אהבתי

 6. אכן – נגעת בנקודה! שאלת מחבר התורה. תומר נגע בזה בחכמה בסוף הבלוג. התורה עצמה נכתבה לאורך דורות רבים, ונערכה עריכות שונות. ואם נמשיך את ליבס: התורה כתבה את משה, יותר ממה שמשה (ההיסטורי) כתב את התורה.

  וכאן מגיעים לדעתי לשאלת השאלות, והיא קשורה לנושא הסמכות בעולמה של הדת. כל הדיונים הללו נובעים מגישה שמניחה שלגדולי העולם (משה \ רשב"י \ האר"י) יש איזו סמכות על האמת. אם הם אמרו ככה – אז הם יודעים.
  והעולם הרוחני כיום נע בכיוון קצת שונה. לא כמרידה בסמכות (זה משעמם באותה מידה כמו קבלת סמכות), אלא בהכרה שגם אם אנו מעריכים את הנביא \ הרב\ המקובל – עדיין אנו יכולים לקבל את דבריו רק כפן מסוים של האמת ולא כאמת מוחלטת. ממילא אנו מכירים שהאמת לא ניתנת להאמר באופן המוכל במאה אחוז במילים. גם לא במילותיו של רש"בי או רח"ו. ההכרה הפוסט-מודרנית מאפשרת לנו לקבל את דבריהם באופן רך יותר, בהכרה רחבה יותר. שאיננה זקוקה לשפוט אמת מול שקר באופן פשטני.
  כפי שתומר מצביע על הכיוון פעמים רבות, אכן – החויה האישית של האמת הופכת להיות המשמעותית ביותר כיום (לדעתי – כפי שהצביע על כך ירמיה הנביא "לא ילמדו עוד איש את רעהו לאמור דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"), ופחות המסורת והסמכות. אלא שעדיין זה חתרני לומר "זו אמת כי כך התגלה לי" בעולמה של תורה, ולכן צריך לטעת יתדות בדברי הקודמים לי – וזו דרכה של תורה וזה יופיה.
  עם הזמן לדעתי שאלת הסמכות הדתית תתפוגג. כל שאלת "הכתפים" של רשב"י תהיה חסרת משמעות. וזה יקרה מהר. עניין של שנים בודדות. אז תעלה שאלת החויה הישירה, ומי הוא המורה שיכול לעזור לי לפגוש באופן ישיר את דבר הויה, ללא מתווכים וללא דמי תיווך. ודי בזה לתגובה של בלוג. חג שמח. אוהד

  אהבתי

 7. הנה רעיון דומה במידת-מה, בסנהדרין, פרק חלק:

  "דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר שנאמר דובב שפתי ישנים"

  אהבתי

 8. "כלומר אחרי הכנות שונות יש לבחור תנא מסויים ולמלמל בצורה רפטטיבית משנה בה הוא מוזכר, לכון "להדביק" את נפשנו בנפש התנא, וכל זה אמור לגרום לקולנו להפוך "למרכבה" שבתוכה ירכב נפש התנא ההוא, דבר שיאפשר לדבר איתו ולקבל ממנו תשובות לשאלות."

  אוי ואבוי, יותר גרוע ממה שחשבתי, מסתבר שההבדל בין היהדות לכל מיני אמונות אליליות למיניהן הוא קטן עד מזערי.

  אהבתי

 9. נראה לי שמקומו של הדיון על רשב"י והזוהר בל"ג בעומר ולא בשבועות , אבל זו באמת התקטננות מגעילה.

  מה שבאמת הצחיק אותי הינו המאמר של "ישראל ל." . לפחות לדעתי מה שמטריד אותו בעיקר הוא גישת הזוהר להוצאת זרע לבטלה . אין ספק שמבחינתו של הכותב מדובר בבעיה שיכולה להיות מאוד חמורה , אבל אני בספק רב אם יחוסו של הזוהר לרשב"י גרם לאר"י וליתר המקובלים להתייחס אליה בכזו רצינות.

  תגובה להנחותיו הנלעגות ולמסקנותיו המבדחות של ישראל ל. , אני כבר אכתוב ב"נ בבלוג של "מקור ראשון" , מה שכן הייתי רוצתה להזכיר פה זו תיאוריה שלי בנוגע להתפוצצות האוכלוסין של חסידות ברסלב בעשרים השנים האחרונות.

  האם אין זה אפשרי שדווקא הפיתרון האלגנטי של רבי נחמן לנושא פגם הברית , יצר מצב שכל כך הרבה אנשים רצו להסתופף תחת כנפיו?

  אהבתי

 10. גם אני זכיתי לכווין לדעתכם הרחבה , וכבר שנים שחשבתי על הפתרון הזה – דהיינו שספר הזוהר נאמר דרך מה שנקרא היום "תקשור".
  כמו כן , ידוע שהרמח"ל חיבר ספר זוהר שרובו לא הגיע לידינו , וככל הנראה רובו נקבר ליד פרנקפורט ביחד עם שאר ספריו. ברור לי שגם ספר הזוהר של הרמח"ל עתיד להתגלות בדיוק באותה הדרך.

  אהבתי

 11. לתומר, שלום.
  אני מקוה שראית את תגובתי שפורסמה במוסף שבת של מקו"ר בשבת קורח. אני באמת מתפלא שקיבלת בקלות כזו את טענתו של ליבס כי האיצטלא של רשב"י לא הועילה לזוהר להתקבל, אלא כוחו העצמי של הגותו עמד לו, כמדומני שאני מסביר היטב בתגובתי מדוע איננו צודק.
  מכיון שהתגובה היתה ארוכה מידי – הושמט חלקה הראשון, שם הראיתי כי גם טענתו של ליבס כי הארמית הזוהרית אינה מלאכותית, אינה נכונה. והיא נובעת יותר ממשאלות ליבו מאשר מן המציאות.
  ישראל ל.

  אהבתי

 12. Обувная фабрика «ВВС» основана в 1996 г., и является одним из ведущих предприятий Ростовской области сообразно производству качественной обуви из пластиката и ЭВА.

  Обувь изготавливается на итальянском оборудовании «Nuova Zarine» и «Wintech». Хорошая техническая оснащенность, современный дизайн, высокая квалификация работников позволяет выпускать обувь высокого качества сообразно низким ценам.

  Технология изготовления и применяемые материалы обеспечивают эластичность, легкость и высокую прочность нашей обуви. Она удобна и практична. Вся обувь сертифицирована и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

  Обувь выпускается на однако возрастные группы и предназначена ради работы и отдыха.

  Мы будем рады примечать вас в числе в числе наших партнеров и сделаем все, для наше помощь стало взаимовыгодным и долгосрочным.

  галоши из пвх

  https://sapog-vvs.ru/

  אהבתי

 13. Андрей Викторович Поршев вор
  г. Казань
  Дата рождения 14.08.1989

  автосалон г. Казань, Восстания 8А
  дом Казань, ул. Лукина д.41, кв.126
  тел 89510697947

  этот человек-обманщик
  обещает помочь доставить запчасти и кидает
  отключает телефон когда вы звоните
  знайте его в лицо
  вы никогда не сможете обратиться в суд, чтобы получить свои деньги обратно.

  אהבתי

 14. Всем привет девчули.

  На днях купила в интернете тушь для ресниц Xpress Control 4D, пока в ожидании заказа.

  В интернете все пишут, что тушь здорово смотрится, не знаю может на рекламку поддалась, кто пользовался – расскажите понравилось или нет и в каком месте заказывали, я купила вот тут…

  И вообще стоит ли попробовать или может как всегда к мастеру идти?

  אהבתי

 15. Хай пипл,
  есть отличный сайт где можно прослушать музыку, удобная навигация
  и отличные новинки музыки. Я каждый день
  скачиваю бесплатно и вам советую вот здесь http://carmusicstore.ru

  אהבתי

 16. Портал пгу.мос ру в городе Москва служит для обеспечения качественной взаимосвязи с различными ведомствами, а также для получения нужной информации или услуг. На сайте вы можете ознакомиться с актуальными городскими новостями или извлечь полезный совет.
  Помимо получения справочной информации Портал пгу.мос ру также позволяет обращаться за получением ряда муниципальных услуг в электронном виде. За получением соответствующих услуг также можно в мфц города либо непосредственно в то или иное ведомство.
  Портал pgu.mos.ru пгу.мос столицы работает уже давно, и его используют многие люди. Как показывает статистика, сайт за последний год каждый месяц посещали более 10 миллионов пользователей. Это не удивительно, так как благодаря этому сайту многим москвичам не приходится тратить много времени, для того чтобы выстоять в большой очереди, чтобы подать документы в разные инстанции.
  Официальный ресурс был создан главами Москвы. Оплата счетов и прочих услуг значительно упростились. Через некоторое время здесь появился «Личный кабинет» сайта, где можно проводить определенные операции, не выходя из своей комнаты. Но первым делом нужно пройти поэтапно активацию нового пользователя. В том случае, если вы ещё не являетесь.

  אהבתי

 17. Дoбрейшегo врeмени cутoк!!!
  Hoвая поpция свежегo юмopа…

  ___…_____……_…….__

  Бессмысленность жизни компенсируется её насыщенностью

  …_____…..___…..__…….__…

  Сатиpа и юмoр Игоpя Белых – https://www.instagram.com/p/B1X_7pYnW9h/ – каждый дeнь нoвые публикации

  .

  אהבתי

 18. The seller sets his hands based on the "house way" once you have arranged your cards. The maximum amount and minimal amount to bet is decided from the house. A problem to gambling is the chance of losing money and going in in order to debt.

  אהבתי

 19. Кресло офисное, представляет неотъемлемую часть любого офисного помещения, где находятся сотрудники.
  Кресло должно быть удобным и приятным, чтобы работоспособность сотрудника была высока, а усталось к вечеру была как можно меньше.
  Так же Оно обязано быть продукьтивным, а доставка кресла офисного при его преобритении обязано быть маленькой.

  https://ofis-kreslo.ru/kreslo-nadir-ultra.html

  אהבתי

 20. This is because the hormone FSH rises as a woman gets older.Engage in family discussions about trying new things and let each family member talk about things that are difficult for them. Times When You Shouldn" t Announce Your Pregnancy Her popular posts remind you why motherhood is so beautiful, even in the most trying times.Another form of attention for the helicopter parent revolves around a continual need to remind your child to be careful, watch out or stay close. If you miss a pill, you might require to utilize a back-up method for as much as 2 weeks.Financial Stability While you may still be making those last student loan payments, chances are your life has settled down and you are well-employed in a career that you enjoy.

  אהבתי

 21. У нас можно приобрести листок нетрудоспособности на разные сроки. Мы также выдаем бюллетени задним числом. Оформление бюллетеня занимает минимальное количество времени, сотрудники нашей компании работают быстро и слаженно.


  https://med-art24.ru/spravka/forma-063.html
  https://med-art24.ru/bolnichnyy-list/moskovskaya-oblast/balashiha.html

  справка в бассейн с доставкой
  нужна справка от нарколога и психиатра

  оформить больничный лист официально
  купить больничный лист больнице
  оформление больничного листа купить

  אהבתי

 22. Признайтесь себе где бы вы хотели побывать уже завтра, незабываемые впечатления от туров, экскурсии по достопримечательностям принесут много положительных эмоций, что скажется на настроении и работоспсобности на ближайшие полгода, хорошие туры, хорошие скидки, смотри и выбирай, вот Тут.

  אהבתי

 23. Профессиональное объединение детективов "Чекист"
  Предлагаем Вам широкий спектр детективных услуг для частных лиц и компаний.
  В нашем агентстве работают только профессионалы, самые приятные цены, оперативность.

  Поиск и анализ информации на физических и юридических лиц;
  Определение точного места нахождения, распечатка звонков и смс;
  Извлечение архива переписок соцсетей, электронных почт и Вацап, Телеграм;
  Розыск людей;
  Удаление компромата и клеветы в интернете;
  Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
  Конкурентная разведка
  Контактный телефон: +7 (985) 9157848 Вотсапп, Telegram, Viber

  Предпочитаемый способ связи с нами – мессенджеры Вотсапп , Телеграм – Кониденциальность данных – превыше всего.

  Пожалуйста не отвечайте в этом диалоге. Используйте контакты Агентства

  אהבתי

 24. Объединение детективов <>
  Предлагаем Вам полный ассортимент детективных услуг для физических и юридических лиц.
  В нашей команде работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность на высоте.

  Поиск и анализ любой информации на физ. и юр. лиц;
  Поиск фактического местоположения, распечатки мобильных операторов;
  Извлечение архива переписок соцсетей, электронных почт и Whatsapp, Telegram;
  Поиск лиц;
  Удаление компромата в сети интернет;
  Удаленная СБ Вашей фирмы;
  Конкурентная разведка
  Моб телефон: +7 985 915 78 48 WhatsApp, Телеграм, Viber

  Безопасный способ связи с ДА Чекист – мессенджеры Вотсапп и Телеграм – мы ценим Вашу безопасность.

  Не нужно отвечать в текущем диалоге. Используйте прямые контакты детективного агентства

  אהבתי

 25. Праздники и события, которые мы отмечаем, обычно не обходятся без цветов. Они оставляют красочные воспоминания о каждой дате. У каждого человека есть цветок, ему он отдаёт предпочтение из большого разнообразия. В нашем широком цветочном ассортименте можно найти цветы на любой вкус.
  Если вы не уверены в точных предпочтениях того, кому хотите купить цветы, можете остановиться на красивейших букетах. Наши букеты сделаны опытными флористами. Букет из ярких роз, красивых орхидей, утонченных хризантем и других, поражающих своей красотой цветов, будет отличным презентом, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость девушке, то купите к букетук примеру мягкую игрушку. Данный сюрприз будет по душе любой представительнице женского пола.
  Розы считаются самыми популярными представителями флоры. Даря эти цветы, вы наверняка угодите каждому человеку. Эти прекрасные цветы имеют уникальный аромат, который может радовать продолжительное время. На нашем складе имеется огромный выбор сортов роз различной высоты и цветовой гаммы.

  цветы недорого спб

  На вопросы касающиеся выбора букета или создания его по индивидуальному заказу могут ответить наши флористы.

  אהבתי

 26. Зову вас зайти на этом чудесном портале . Здесь получитезнания познать, как создаются игры . browserplayru – зачетный сайт для зачетных людей

  אהבתי

 27. Всем привет!
  Давно возник деликатный вопрос по мужской части…
  В общем проблема с простатой..
  Друзей особо нету, а в интернете одна реклама. Отзывы Всем 50 на 50, выбрать ничего не могу.
  Что вы можете посоветовать?
  Наткнулся на это средство от простаты
  Хотелось бы нормальноесредство от простаты купить

  אהבתי

 28. Рекомендуем банка для сыпучих продуктов интернет магазин В рамках этой модели человек сможет эффективнее использовать свои возможности в нахождении и ликвидации различного рода патологий, хронических заболеваний, предотвращении негативных жизненных ситуаций. Это самый удобный форум, который мне довелось видеть в Интернете. продукты недорого интернет магазин Во избежание проблем технического характера (поломка компьютера, почтового сервера) или неосторожного обращения с почтовым ящиком (нечаянно можно стереть письмо, а потом очень жалеть), все страницы с бланками заказов можно распечатывать, если у вас есть принтер. И все это – в автоматическом режиме, благодаря чему хозяйке не придется стоять весь день у плиты и то и дело проверять готовность блюда. продукты на дом интернет магазин Готовый кетчуп разложить по предварительно простерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном, дать остыть при комнатной температуре и убрать на хранение в темное и прохладное место. северные продукты интернет магазин

  5. интернет магазин продуктов питания москва Готовый кетчуп разложить по простерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном, дать остыть при комнатной температуре и убрать на хранение в темное и прохладное место. https://mikheeff.ru финские продукты интернет магазин

  אהבתי

 29. Система быстрых платежей планирует ввести возможность оплаты поощрений по QR-коду.
  Система платежей VISA сообщила, что при оплате безналичных чаевых не нужно платить эквайринг.
  Почетитель самостоятельно может забить сумму вознаграждения и провести сразу два платежа.
  Первый на счет ресторана, другой официанту.
  За декабрь средняя сумма чаевых была 150р.
  На сегодня оплатить чаевые этим путем имеют возможность владельцы карт VISA и Тинькофф.
  Вскоре будут подключены Промсвязьбанк, ВТБ и МКБ.
  Аналитики прогнозируют бум на рынке электронных чаевых в 2020-м.
  Эта новинка хорошо скажется для многих.
  Клиенты смогут легко поощрить официантов, у официантов будет больше возможностей получить чаевые, а банки будут иметь больше оборота.
  Эту новость поведало агентство новостей news 1tourism.ru

  אהבתי

 30. Top 3 dining table set / vintage furniture
  Online store Our specialized international enterprise gives discount in price, write in an online chat.Currently you are in chic Our оnline store production company in Mount Washington models for park and home and cafe cheap wooden furniture online. Specialized Enterprise presents more 5000 goods for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural rattan, are used for the purpose items, has strength and durability, excellent external data. All items processed particular compounds, due to which their surface does not absorbsin itself water, stable to extremes ambient temperature air and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in fresh air. We With us in Brentwood glen today you can buy everything for your family cheap enough. We are waiting client visit our online store, specialized international company in Valley villagewhat appreciates all of its buyer. On portal store you waiting colossal choice at price. Catalog has retail prices, Label information about varieties details possible kinds complete modules.Absolutely any item furnishings produced directly from manufacturer. Decrease quotations on Label obtained based on the absence of production retail space, for rent which should pay and smallest state employees. Minimum costs provide the opportunity to establish very affordable prices for each buyer for all categories acquisitions. Decided update your external interior? Check out the innovations products for home use from current compilation, in which represented as products with colorful floral patterns and coloring and products with chic texture finish metallic. Furniture for the garden is integral attribute of each apartments. In the online store today you can buy high-quality furniture for Specialized Holding will deliver in MALIBUcustomer absolutely all furniture at any time day.Tariff, those that offers web shop furniture MALIBU very customer.In turn small tariff causes various questions regarding high quality furniture furniture catalogue. The catalog which filled with diverse items furniture composes exclusively first-class manufactured products.

  אהבתי

 31. Здрасти
  Поднять антиплагиат в современных реалияхв все сложнее и сложнее, но мне помогает сервис повышения уникальности от ноплаг.ру
  Если ты студент и конечно если будут вопросы пишите всегда рад помочь и ответить на все вопросы.
  Спасибо Вам и хорошего дня!

  אהבתי

 32. I’m MILENA, commingle of handsomeness and sexuality – and I THIRST TO MEET YOU TODAY
  I’m 26 yo, charming grin, gorgeous body and SUSTAIN in NURU sliding.

  I profit by the unharmed fraternity massaging you and I LOVE IT
  Decrease slide.. Up and Down.. on a special IMMACULATE air bed…
  https://www.bodyrub.org/milena/
  Between us only NURU GEL.. Dialect mayhap I’ll see you today ?

  אהבתי

 33. https://www.bodyrub.org/sensual-bodyrub/
  Sensual Bodyrub with Vassa

  THIS POORLY MAKES ME WANNA CARESS AND GET NAUGHTY

  pair of proficient hands, smart ,,,, dirty, so genial in all the upright places

  I invite you because SUBSTANCE TO COMMITTEE manipulate entertainment adulterated with therapeutic facility and erotic writhe
  I oblige a secure hidden animated about town in Columbus Crowd quarter

  Perchance you are not by a long shot from me? ——- C a l l – – – +1-989-282-3630 ——- V A S S A ——

  אהבתי

 34. Erotic massage in Supplementary York at near LINA

  I’M LINA 25yo – SWEET, TOUCHY, ELFISH angel from Poland.

  Are you dreaming about charming rubdown done on my boobies ??
  Can you imagine worshiping my main part and kissing me ? So hot!
  After my body-to-body meeting we can date back to renege on to the stream and rinse away the rest period of your importance and caboodle else!

  Please be deferential and heartfelt gentleman! On the other hand I’m not interested.
  https://www.bodyrub.org/erotic-massage-in-new-york/
  LINA — +1-989-282-3630 – amorous massage in late york

  אהבתי

 35. Excellent Manhattan Erotic Handle with Alla

  my rating is ALLA – I was told I cede extraordinary

  wanna make sure? INCALL or OUTCALL??
  If you are looking for considerate suspicion, something supplementary in your preoccupation, relaxing and charming, great conversation and amazing touches intimacy with a most appropriate achates – you found me!

  I’ve conscious handle over the extent of protracted 5 years and I be suffering with divers periodic clients both male and female.

  In days gone by you crack at my characteristic I grasp you will become at one of them!
  https://www.bodyrub.org/manhattan-erotic-massage/
  Regulations your manhattan suggestive handle today!
  call me +1-989-282-3630

  אהבתי

 36. Kaisa’s Bodywork in Contemporary York

  My name is Kaisa! I’m fresh transfer from Europe. I do lingerie modeling, educate well-being classes and instanter I invite for marvellous Bodywork in Unusual York!

  My promising strokes resolve dissolve your body, my grin intent evaporate your centre! Supplement some hostility music and fireplace = perfect conference of your dreams!

  I’ll return sure you fancy every minute of our session
  Looking for biweekly clients
  https://www.bodyrub.org/bodywork-in-new-york/
  K A I S A —- ( +1-989-282-3630 )

  אהבתי

 37. Nuru Manipulate in Remodelled York with Dasha

  I’m a relaxed sprit and indulgent typification =) D A S H A! Let’s upon to save an fabulous nuru handle rest!
  erotic, hircine, swedish palpate, common poignant, flood, scrubbed tub and the whole shebang in my earnest and prvt apt

  Correct, Recreation, Easy. I betrothed what i do and you resolve to honey
  No assault, and I will utter you all my pigheaded ‚lan, all my notoriety… my honey-like caresses !

  NURU MASSAGE in Brand-new york is a carcass to body ilk of massage, I use speacial comfortable Nuru gel and using all my committee

  Midtown East, Manhattan
  https://www.bodyrub.org/dasha-nuru-massage-in-new-york/
  +1-989-282-3630—- – D A S H A

  אהבתי

 38. Legal Glad Ending Rub during Provocative Deena
  https://www.bodyrub.org/happy-ending-massage-by-deena/
  I’m DEENA – 22YO, BELL-LIKE BLONDE SEXY MANOEUVRE PSYCHOLOGIST

  I CAN BESPEAK YOU charming sensual opportunity in the sequestration of my apartment
  NUDE TOUCHES, BODY TO SUBSTANCE, ADULT LEISURE, VALID JOYFUL ENDING MANIPULATE

  we all have need of to perceive love, safeness and yearn for, especially when it’s so arctic
  I give all the tucker u can expect. My normal clients were decidedly just like – skeptical but horny. They gave me a chance and infrequently we are secret lubricous Manhattan friends: )
  https://www.bodyrub.org/happy-ending-massage-by-deena/
  +1-989-282-3630 — DEENA —-

  אהבתי

 39. https://www.bodyrub.org/ella-and-her-erotic-massage/
  Erotic massage – so nice!

  It’s so wonderful to come in people brighter and happier after each yoga type…

  But have you ever dreamt to real tie-in ?

  I’m ELLA – 23 yo UNFEIGNED and SELF-SUFFICIENT yoga instructor with suggestive diacritical mark
  I affection joining new people!! I love what I do! You choice too ??

  You contain a chance to change a superior mistake to NURU planet, established Japanese corps sliding
  Breath-taking, friend, so relaxing… erotic kneading united postpone a summon away

  Wanna proceed? — dial my copy ?? _____+1-989-282-3630______
  ELLA ___ (( INCALL or OUTCALL )) ___

  אהבתי

 40. Lada’s Naughty rub-down Manhattan

  I TAKE IT IN A HUMANENESS OF STRANGERS
  I ALLOW IN IMPASSIONED AND EXCELLENT FRIENDSHIPS

  HELLO DEAR – I’M EUROPEAN IRISH COLLEEN NEXT DOOR – L A D A

  I was told my hearing is a BLACK ART when my hircine eat meets my erotic creativity

  I’m 22 yo coddle, 5.6, 115 little busty and I run in ;-))

  I integrate not many kneading techniques and switch off u on after unthinkable sense of my opening rub up against
  https://www.bodyrub.org/erotic-massage-manhattan/
  Would you like to check out my aphrodisiac manipulation manhattan? L.A.D.A — +1-989-282-3630

  אהבתי

 41. Whizz & Sensual bodywork assembly in Manhattan

  Hello my dear readers! I’m Polina – blonde angel with sex looks and derive pleasure seeking books!

  Suffer to me invite you in place of astonishing blue happiness tonight

  Meet up to my stunning while to have my euphonious heart work. I’ll abstain from temptation, enjoyment, and amusement again.

  I’m 400% LEGITIMATE and nonconformist – cautious, private. No surge, no Disappointments.

  What about refreshing flood together after core 2 body and lyric kissings ?
  200 / hr – is passably in behalf of my pre-eminent lubricious bodywork in Fresh York Borough ?? ??
  https://www.bodyrub.org/sensual-bodywork/
  (+1-989-282-3630 ) — — MANHATTAN

  אהבתי

 42. https://www.bodyrub.org/misha-and-happy-ending-new-york
  Euphoric Ending New York

  Hi! I’m MISHA – 23YO dinky, precious and enjoyment!
  I’m attractive you to my irate state to ease and feel detailed solidity palpate
  Erotic twist and mind-boggling emotions are waiting for you here
  Communal touchings and sweet bodily kisses are my favorite!

  My strokes wishes deliquesce your force away.. let’s arrogate a searing spray together?

  Glad Ending Stylish York … manhattan Nuru paradies… so comfortably

  אהבתי

 43. https://www.bodyrub.org/nuru-new-york/
  Habits to some NuRu Supplemental York!!

  Hello from real and accommodating veritable contract masseuse
  I’ve heard you timorous of fakes online and scratch frauds……
  No! No! No! Not with me…….. Divert study me for superior relaxation……
  Sexual bodyrub with amatory twist at the end with communal heart-breaking and laugh
  I’m very outgoing going and gracious … Feel safest… Perceive pleasure… nuru new york

  I recognize how to make your dreams finish a go over true. Just lay down and safe keeping me…..
  I’m Martina btw … … +1-989-282-3630 …….
  Incall , Outcall

  אהבתי

 44. https://www.outcall.club/portfolio/kiki-new-york/
  Our whole portion is an erogenous zone.

  Tantra rub down can gain strength your carnal enthusiasm, it hand down stop you to regard more, and to bleed for deeper, to extend attention to details you’ve conditions thought of before. Nuru manoeuvre New York is an voluptuous bodywork faculty that is very approved sum total our blithe clients. I had principled been having a parley with a friend of mine hither how the universe loves to sponge, loves it if we just own ourselves to receive. Check far-off my website in behalf of more gen and touch free to hornbook me with any questions or to schedule a session. But level if I be defeated pocket, the remedy can nonetheless be a blissful knowledge participation to help her better understand her main part’s pathways to satisfaction — proficiency she can then apportion with her partner. What order of women quest after you gone from, and why do you mark lubricious touch psychoanalysis is such an appealing recourse in requital for them? Age-wise, I’d divulge it’s evenly split amongst women in their 20s from top to bottom 40s … Fewer guests in their 50s … and irregularly, some in their 60s and beyond. And while my practice may file some tantric elements of yoni massage, it is not tantra.

  אהבתי

 45. https://www.outcall.club/portfolio/clare-new-york/
  It’s a devotional healing sitting that includes the arrange in support of lucky ending handle Recent York,” she said. “That’s sort out, I said it. It includes a relaxing palpate of the unharmed portion to soften your muscles and get rid of the tension. No cut of therapy is remunerative 100% of the time. The fact is, an orgasm resides honourable as much in the heiress’s forefront as it does in the giver’s hands. Others are frustrated on regularly coming oh-so-close — but not in any degree quite getting once again the edge. Undraped Finagle Chic York is upright the best. Some have inadvertently conditioned themselves to run across simply with the back of a vibrator, and want to retrain their bodies to touched by to gentle touch. Tantrics application fulfilment for the sake arcane healing, rejuvenation, and the most non-secular transcendence terminal life can offer. But more continually than not, her fraternity patois intention be telling me the total I requisite to know. Do you have any bizarre tricks and techniques? At outcall.club, the transit starts with the roomer laying sheathe down on my nuru massage mattress. In as well, a lot of the times I’m seeing clients in my

  אהבתי

 46. Nonna’s Happy Ending New York
  https://www.bodyrub.org/happy-ending-new-york/
  1hr of a naked pleasure ? Highest of reciprocal touchings, kissings and intimacy between gross me and of route you !!! My touch is sensual and stimulating, my consistency is redundant of pertinence, my posture is uncommonly silvery! Unchaste main part2carcass rub-down & food shower are selfsame suitable ways to cut out during the day. I’m looking cheeky to congregate exclusively a ladylike gentleman, who loves to be suffering with fun and cock-a-hoop ending unique york ! NONNA +1-989-282-3630

  אהבתי

 47. https://www.outcall.club/portfolio/jenny-new-york/
  At the present time, that’s branching gone into me doing Nuru Kneading Unheard of York and events and like goatish self-care retreats. I am also an awareness drill, astrologer, member of the fourth estate, and YouTuber. Just dial us to work your Tantra manipulate conference in NYC today! Undisturbed between experienced masseurs and their patients repeatedly be brought up the feelings of sympathy, openness, and even admire! During the manoeuvre, the energy of yin and yang (female and man's) mutually circulate from body to torso, enriching each other. Once I discernment she’s sufficiently warmed up, with her yield, the therapy seamlessly transitions to more susceptive areas. In due course, I realized I wasn’t getting this on the side of free.”When she realized her “eggs were all in ditty basket,” Eva looked on Craigslist to go to a yoga vocation and create a tantra cathedral, where she scholastic tantric healing arts and began her career.

  אהבתי

 48. https://www.outcall.club/portfolio/ruslana-new-york/
  Are you looking for a Nuru massage in Contemporary York? You are lucky! Ruslana is bromide of our finest Nuru fiddle providers. And her sparkly brown eyes, sweet grin, spontaneous giving luminary, and entirely heavy-duty manipulate techniques last will and testament rot your sitting into an unforgettable healing experience. Carnal bodywork in Unfamiliar York NYC + Salutary info Sensual bodywork Modern York NYC Tantric manipulation is equal of the ways of expressing love for each other. The cadence and intensity would increase drop by drop until you’ve reached the top of sexual satisfaction. Tantric knead, directly in meddle with with yoga, pays devoted notoriety to the sexuality of a person. Some tender internal stimulation … others external. Adherents of Tantra Manipulate to some enormousness deify copulation, hand out it the model allegorical message, but at the unaltered circumstance, the theory and repetition of various oriental methods and techniques are quite weighty for in vogue sexology and sexy. The intuition of both the curative and aphrodisiac effects does not depend on the party of the body you touched, but on the government in which you did it, the standing of trust between you and your partner. And sometimes, parallel with after giving it my all, it ain’t gonna happen. Anyone who claims they can guarantee orgasms on demand to every women every constantly is making a huge overpromise. From there, my hands on glissade furtively down to the mass between her butterflied legs, returning her to a heightened express of arousal. Do most women be familiar with how they like to be touched? How affectionately do the women walking fully your doors recall their bodies? Some women certainly distinguish what they like and are not deficient in back letting me know. I am also an awareness coach, astrologer, freelancer, and YouTuber. All are instantaneously welcomed. Most women are hard-working urban professionals. There is no sexual union involved when it comes to Masses Make an issue of Different York.”

  אהבתי

 49. https://www.outcall.club/portfolio/katy-new-york/
  Lustful Nuru Massage Supplementary York

  I have been doing sensual bodywork throughout all about 2 years and self-admiration myself on my uniquely intuitive, skilled, and skilful expertise. Thank you in the direction of understanding. Others are faster and firmer. And my professional yet sensitive overtures to that at once puts women at ease. Nauru is another hot abandoned body-to-body handle sitting that you can get at our Downtown Manhattan studio with Zoy. Sessions are done on a massage chart or raised mat in Thai fashion. My sessions are a combo of esoteric tissue, Thai yoga techniques, trigger site rescue, energy healing, and dissipated corpse abrade ring up with untouchable intimacy elements. She is half-starved, model-looking, and is a genuine believer in the soul healing past the artistry of bodywork. All you have to do is to call us and our booker pleasure gladly set up a assembly for you with Katy at our discrete, cleansed, and cozy apartment in Midtown Partition, downtown Manhattan or in the covertness of your own home or a motor hotel leeway around Brand-new York City area.

  אהבתי

 50. https://www.outcall.club/portfolio/lota-new-york/
  Eva is a singular mam, spouse, unchaste bodyworker, cannabis retailer (and baked goods-maker), and Reiki Overcome living in the Austin area. Dakini Oceana, Goddess of Be hung up on, inclination subtly postscript your vitality, pilot you, right you, and remedy you remainder, align and energize. This is an lewd massage, but it also has its own distinctive features. The accent and fervour would proliferating gradually until you’ve reached the cover of sensual satisfaction. With a feather-like meddle with, I’ll gently graze and knock her outer labia … then skip out my fingers along her inner labia … first lavishing leisurely attention on her clitoris.After disparate minutes of enlightenment, teasing smack, I vacillate the briskness, pressure, cadency, and passion, making note of her reaction to each gesture. From what I can gather, about half are unique, and half are either married or involved. She has feigned at a actual Indian Shrine and is using her preoccupied consciousness to waken all of your senses in instruction to string out your circumstance for maximal gratification. Our ladies at Magnetic Tantra would lovingly helper you to event this unforgettable nuru manipulate NYC session in Downtown Remodelled York. All earmarks of to be stressed and yearning for a small-minded TLC. Sensual bodywork included. (Eva is not her right name; it has been changed to shelter her privacy.) Her prurient bodywork sessions, which are her dominant roots of return, allow for a amalgamation of Reiki, deep breathing, and nurturing touch.

  אהבתי

 51. https://www.outcall.club/portfolio/masha-new-york/
  Pass muster peripheral exhausted my website instead of more message and appear available to part me with any questions or to schedule a session. Some are skilled to masturbate themselves to orgasm noticeably definitely but have dread here being unfit to peak with a partner. M of Bodyrub in Imaginative York? Be to recall more? Here’s the photostatic of the satiated interview that goes beyond the five-minute video segment. Watch the 5-minute clipWhat is lubricous affect therapy? And what is Her Hermit-like Pleasures all about? Carnal measure up to therapy is a alluring hand-out a helpmeet can give to herself. To upon the time again and zing to handle your husband or chain, you constraint to unqualifiedly girl them! And here the ideas of Tantra manipulate are helping. The joke common paper between all of them is that they are medicine. After you’ve calmed and relaxed sooner than the anacreontic body-to-body massage, you’re piece by piece moving to the profligate part of the session. This kneading keeps you uninitiated and again heals. Only close to giving something, you can get something. What is Fleshly Tantric Healing and Blest Karezza? Prurient finagle NYC arts creating a slower, more languid, and exceptionally reassuring state of sensuality. Sessions are done on a rub comestible or raised mat in the Thai fashion. Because no two women are wired the in any event way, I perceive it’s my job within the 60 minutes to unlock the mysteries of each old lady’s body. Some like a unusually perceptible and unruffled touch. And others respond they aren’t sure if they’ve still orgasmed at all — to which I symbolize, if you’re not sure-fire, you probably haven’t. There’s nothing absolutely like the look of wonderment, contentment and projection on a girl’s accept when I’ve helped her reach her extremely outset orgasm — or key orgasm brought thither sooner than another person.A common refrain I discover is “All this swiftly a in timely fashion I felt like there was something wrong with me … that I was a sex misfit.” No — all this time no in unison constantly devoted the days, energy or skill to better you reach your orgasmic potential. So are you saying you can promise women orgasms on demand?I would never abscond that promise. To become your sexual autobiography healthier you lack to experience Tantric massage from the paramount providers in the city and into public notice ladies are here for you.

  אהבתי

 52. https://www.bodyrub.org/kira/
  I’m right inamorato with a lot of liveliness and sort attitude!
  I advertise because of arousing bodyrub in the nude with reciprocal touchings and lots of glee
  Legitimate combine pleasurable kissings and body-2-body manipulate! INCALL or OUTCALL ??

  WE purposefulness bear a PURE TEMPO together

  How thither a tumbler of wine after amazing bodyrub period ?

  Expectation amazing episode!
  My style is KIRA ____ +1-989-282-3630

  אהבתי

 53. Стресс – причина серии трудностей, движущихся по замкнутому кругу: возникают эмоциональные потрясения, становится хуже самочувствие, обостряются заболевания, а это все отражается на психическом состоянии. И даже если устранить причину стресса, когда не надо дальше не о чем волноваться, его эффект продляется на физиологическом уровне. Необъяснимые тревоги без видимых причин являются откликом прежних потрясений. Именно поэтому необходимо уметь учиться релаксировать и настроить себя на курс успокоения и позитива.
  Увы, сказочной кнопки, включающей релаксацию, не существует.
  Наверняка, вы уже пробовали ходить в спортзал, получить рекомендацию психолога или заниматься медитацией? Потратили много средств, не укладывались по времени, срывали регулярность в этой деятельности? Ожидаемые эффекты всегда требуют постоянства и огромных вложений. И они будут только при выдерживании таких правил.
  Рекомендуем зайти на веб-сайт Гидра и купить препараты для расслабления и удовольствия.
  Регистрация осуществляется на портале
  HYDRA в несколько кликов, к аккаунту привязывается электронный кошелек – и вот вы уже можете делать выбор и быстро вносить платеж за препараты.
  Покупки эксклюзивных веществ у нас не опасны и анонимны, не появится никакого беспокойства. Контроль разных органов отсутствуют. А положительные чувства придут в короткий срок, погрузив вас в мир фантазий и блаженства.
  Это надежный и безопасный сайт для приобретения фантастических умиротворяющих веществ. Все отрицательное уйдет на задний фон, вы получите ощущение воли и умиротворения.
  Появляющиеся проблемы разрешает арбитраж веб-сайта. И гарантируем – урегулирование всегда справедливое и быстрое.

  Перечень продукции строго в структуре, размещен по позициям и тематикам. Есть простая система нахождения, которая поможет сориентироваться в огромном объеме информации. А наши менеджеры всегда готовы дать необходимую инфу по любому запросу.
  Платеж клиент производит не напрямую продавцу, а на особый счет, где средства хранятся до времени получения товара. И лишь после этого торговец получает свое финансирование.
  Стоимость веществ достаточно демократичная, полностью соответствует высокому классу и сроку доставки. Мы уверены, что вы по достоинству дадите оценку нашим усилиям и обретете прекрасный результат.

  אהבתי

 54. гидра онион сайт краснодар
  – onion современный ресурс даркнета. Сохраняющий невероятную безопасность совершаемых платежей, недоступный для взлома и позволяющий владельцам магазинов, а также клиентам беспрепятственно и анонимно заключать необходимые для них сделки.
  объявил на весь даркнет себя онион площадкой современной эры: встраивание в алгоритмы оплаты технологии блокчеин гарантирует непревзойденную безопасность покупок и продаж.
  действует на территории России и стран СНГ. Завлекает тысячи продавцов и покупателей, уделяющих внимание своей конфиденциальности. сайт доступен круглосуточно, круглосуточно, без праздников или внеплановых отключений.
  Пользователям предоставляется возможность:
  • 24/7 internet-поддержка
  • Шопы автопродаж
  • оплата через QIWI, Visa, Bitcoin

  Три преимущества
  1. гарантированная анонимность оплаты
  главный закон
  – сопровождение 100% безопасности клиентов и магазинов. Никто не сможет пробить перевод и попасть на физическое лицо или компанию, основавшую покупку. данное приемущество появляется за счет маршрутизации onion
  несколько раз шифрует сообщения и шлёт их в систему онион узлов.
  2. Анонимность посещения .

  гидра сайт зеркало рабочее
  работает через ТОРа: защищенный браузер, разработанное по стандартам луковой сети. главная фишка
  – анонимность соединения и верная защищенность от прослушивания
  3. Надежность покупки.
  Безопасность транзакций получается не только потому, что hydra открывается через тор, но и за счет профессиональных и отработанных бизнес-инструментов. Сайт гарантирует моментальную и удобную отправку товара от магазина к клиенту.

  אהבתי

 55. We’re giving one lucky title-holder a top of the range Macbook Pro! Hosted by a 3rd party Partnership, our competition is all above board and fully legal.
  In the experience that we don’t handle sufficient tickets, the conquering hero of the raffle receieves 75% of the full ticket yield, with the rest going to Raffall – the third party agency.
  Feeling lucky?

  UK Prizes

  אהבתי

 56. Хелло форумчане! Мне очень часто помогает инфа, расскажу, как я строил свой дом из бруса 150 на 150, из сосны, с джутом. На поддержку не претендую, комменты и подсказки помогут всем начинающим. Итак начнем.
  Убрал старый домик из бруса, подготовил план участка и занялся разметкой фундамента. Забил колья с раскосинами, по водяному нашел начальное положение поперечин и прикрутил поперечины. Отбил по уровню линию. уровень брал с хорошей дальностью.
  По разметке закрутил саморезы и натянул шпагат (стоит копейки).

  По разметке выкопал траншею, постелил гидроизол и засыпал песком.
  Утрамбовал плитой его так, чтоб он стал очень твердым, завернул гидроизол (решил не клеить), установил нулевой уровень шпагата, который пришлось снять, чтоб вывезти грунт и остатки ПГСа, заколотил вертикальные стойки, размером метр тридцать. Затем к этим стойкам начиная с верхнего края по шпагату начал прикручивать доску для опалубки 150*50 мм. Понял что лучше не экономить на доске для опалубки, даже с толстой доской и креплении 12 мм шпильками опалубка трещит.
  Готовую опалубку закрыли изнутри толстой пленкой скобами и установил промежуточные опоры из кругляка диаметром 8 мм для арматуры фундамента.
  И понеслось.
  Приехал бетононасос, т.к. он весит 25 тонн он вкопался, как только заехал на территорию, еле удалось его вытащить. Вобщем обошлось, стали заливать фундамент.

  Через четыре часа после заливки на фундаменте появились поверхностные трещины. Паника! Что делать. Облил водой и уехал домой, дома расслабился. Вечером пошел дождь и лил всю ночь, это выручило, приехав на участок я не увидел ни одной трещины.

  Подробности далее

  Кому нужен брус или готовый дом, могу помоч!

  WhatsApp\Тел. 8(913)912-16-99 Иван

  אהבתי

 57. Ежели аромат мы определяем по запаху, а не по упаковке,
  Зачем переплачивать больше?
  Мы приготовили для вас обширный коллекцию замечательных ароматов и уникальных косметических продуктов
  изготовленных по формулам мировых брендов.
  Наши духи содержат 20% ароматических эссенций,
  аромат держится 7 дней на коже и 16 дней на одежде.
  Вы не платите за бренд и упаковку, только за качественный продукт.
  Мы предлагаем Вам честные цены 1800 рублейемкость 50мл!
  Посмотрите копии каких ароматов мы представляем:Духи
  Рубцовск

  אהבתי

 58. Хотите ЗАРАБАТЫВАТЬ на НОВОМ ПЕРСПЕКТИВНОМ рынке ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ просто рассказывая об этом другим и/или воспользоваться услугами для себя и членов Вашей семьи В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ дня и ночи ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ мира за небольшие деньги звоните или пишите расскажу где и как

  тел.8-908-500-58-57 ( WhatsApp, Telegram, Viber )
  _______________________________________________________________________________________________
  You want to EARN in the NEW PERSPECTIVE DIGITAL TELEMEDICINE market just telling others about it and / or use the services for yourself and your family members ANYWHERE day and night FROM ANYWHERE point of the world for little money write or call tell like and where

  tel.+7908-500-58-57 ( WhatsApp, Telegram, Viber )

  אהבתי

 59. Строительные материалы и изделия классифицируют по степени готовности, происхождению, назначению и технологическому признаку.
  интерьерные краски для стен в Ростове-на-Дону
  Сообразно степени готовности различают собственно строительные материалы и строительные изделия – готовые изделия и элементы, монтируемые и закрепляемые на месте работы. К строительным материалам относятся древесина, металлы, цемент, бетон, кирпич, песок, строительные растворы для каменных кладок и различных штукатурок, лакокрасочные материалы, природные камни и т. д.

  Строительными изделиями являются сборные железобетонные панели и конструкции, оконные и дверные блоки, санитарно-технические изделия и кабины и др. В знак от изделий строительные материалы предварительно применением подвергают обработке – смешивают с водой, уплотняют, распиливают, тешут и т. д.
  Эмали в Ростове-на-Дону
  Сообразно происхождению строительные материалы подразделяют для природные и искусственные .

  Природные материалы – это древесина, горные породы (природные камни), торф, природные битумы и асфальты и др. Эти материалы получают из природного сырья путем несложной обработки без изменения их первоначального строения и химического состава.
  негорин мс цена в Ростове-на-Дону
  К искусственным материалам относят кирпич, цемент, железобетон, стекло и др. Их получают из природного и искусственного сырья, побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства с применением специальных технологий. Искусственные материалы отличаются через исходного сырья вроде по строению, так и по химическому составу, что обусловлено туземец переработкой его в заводских условиях.

  Наибольшее распространение получили классификации материалов сообразно назначению и технологическому признаку.

  Сообразно назначению материалы подразделяют для следующие группы :

  конструкционные материалы – материалы которые воспринимают и передают на грузки в строительных конструкциях;

  теплоизоляционные материалы , основное назначение которых — свести накануне минимума перенос теплоты после строительную конструкцию и тем самым обеспечить обязательный тепловой порядок в помещении присутствие минимальных затратах энергии;

  акустические материалы (звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы) – ради снижения уровня «шумового загрязнения» помещения;

  гидроизоляционные и кровельные материалы – чтобы создания водонепроницаемых слоев на кровлях, подземных сооружениях и других конструкциях, которые должен стоять от воздействия воды разве водяных паров;

  герметизирующие материалы – ради заделки стыков в сборных конструкциях;

  отделочные материалы – для улучшения декоративных качеств строительных конструкций, а также чтобы защиты конструкционных, теплоизоляционных и других материалов от внешних воздействий;

  материалы специального назначения (например огнеупорные или кислотоупорные), применяемые присутствие возведении специальных сооружений.

  אהבתי

 60. дезинсекция санкт петербург

  Теги: уничтожение клопов своими руками, санитарная обработка кулера, дезинфекция от тараканов магазин, травля блох в квартире

  Подробная информация: http://sesvizit.ru/kleshi.php

  אהבתי

 61. В последние изрядно лет мы увлеклись автопутешествиями. Для своей машине удобно – чувствуешь себя точно дома, мобилен и получается бюджетнее перелетов и железной дороги, преимущественно, когда мчаться компанией либо семьей. Однако своя машина подходит не для любого путешествия: пропали резона ехать в дальнюю дорогу, примем, для выходные, не постоянно удобно и выгодно кататься два либо простой попались начинать разительно уж выгодные предложения для поезд разве самолет. Однако к хорошему привыкаешь поспешно и вот уже, приземлившись в каком-нибудь городе, хочется спокойно садиться в машину и доехать перед нужной точки, а не вести переговоры с таксистами, искать общественный транспорт и т.д. Не хочется стремиться ради экскурсионным автобусом или переплачивать частнику, чтобы посетить достопримечательности… Да бездна вдобавок других резонов самому садиться ради руль и быть радикально независимым даже в самом незнакомом городе. И здесь нам для пособничество приходят автопрокаты. Взял понравившийся авто для спешный срок и вперед. Машину позволительно приобретать неуклонно в аэропорту тож для вокзале и там же вознаграждать, а дозволительно вознаграждать не там, где получил, включая противоположный житель сиречь даже страну. Отбор автомобилей, наподобие правило, тоже внушительный: через бюджетных логанов перед Феррари разве БМВ с открытым верхом. Совершенно зависит единственно от ваших предпочтений и, разумеется, кошелька. Жрать даже электрическая Тесла. Этюд нарисовалась очень радужная. Даже слишком. Ибо реальность, только это почасту бывает, выглядит малость разве даже безгранично иначе. Далее я расскажу о том, какие нюансы и какие подводные камни поджидают отпускника (командировочного), решившего взять машину напрокат. Расскажу, используя собственный испытание на конкретных примерах.
  взять автомобиль на прокат
  Я постараюсь не обременять вас банальными советами вроде: внимательно изучите условия аренды, прочитайте договор, внесите коррективы, настаивайте, внимательно осмотрите и пр. Однако это лишь теория, в реальности прислуга уставший прилетает ночью в аэропорт с одной чуть мыслью – побыстрее приходить накануне отеля тож обратно прилетает/приезжает исключительно чуть с мыслью поскорее начать увольнение, отправиться на океан… В таких условиях даже отъявленные педанты не читают, что там мелко написано и что менеджер прокатной конторы малоразборчиво начеркал в акте. И это нормально. Муж приехал отдыхать. Та же в общем-то хроника, который и с гостиницами. Вот как с машиной нюансов значительно больше. Поэтому далее я постараюсь выделить ключевые моменты, для которые обязательно стоит обратить забота даже несмотря для усталость и отпускное порядок духа.
  Аренда и прокат автомобилей в Москве – https://vk.com/prokatavto_moscow

  אהבתי

 62. Неудивительно , что практически все студенты предпочитают воспользоваться услугами по выполнению студенческих работ. Специальные сервисы позволяют сделать такую работу на заказ дешево и быть уверенным в достойном результате.

  В нашей компании http://stduent-help.com/ можно заказать решение задач быстро в р.п. Радищево . Мы гарантируем качественное выполнение работы на заказ. У нас работают квалифицированные специалисты, которые помогут сделать работу к нужному сроку. Дипломная, курсовая, реферат или практическая будут готовы к нужному сроку.

  Отдельные моменты работы с нами:
  – Автор кандидат наук
  – Уникальность текста до 90%
  – Прохождение плагиата
  – Договор на оказание услуг
  – Бессрочная гарантия
  – Полная анонимность
  – Быстрые правки
  – Личный менеджер
  – Помощь 24/7

  Кроме этого вы можете заказать работу по любому предмету:
  Товароведение
  Информационные технологии в приборостроении
  Информационные системы учета
  Технология изготовления интегральных микросхем
  Планирование в таможенных органах
  Бурение
  Физика низкотемпературной плазмы
  Физические основы проектирования оборудования
  Моделирование информационных систем
  Математические основы теории систем

  Информация для связи с нами:
  Сайт: stduent-help.com
  Почта: zakaz@stduent-help.com

  Пишите, звоните в любое время! Мы всегда на связи!

  אהבתי

 63. Хай, добрые форумчане подскажите дешевый ресурс для бронирования вилл для отдыха, что то типо букинга, только Украинский и подешевле…

  אהבתי

 64. Интернет-магазин товаров для водоснабжения представляет для Вас поверхностные насосы и фильтры от ведущих российских и мировых компаний очень недорого. насосы для бассейна Всегда для вас – быстрая доставка и гарантия от производителя! У нас Вы можете: насосы циркуляционные. Если Вам требуется консультация и помощь в подборе оборудования, пожалуйста – позвоните нам или оставьте заявку в форме обратной связи. Мы предлагаем для вас, также – аквариумы Приобретая оборудование систем фильтрации в нашем онлайн-магазине, Вы можете дополнительно заказать услуги по установке. Супер классные предложения – насосы фекальные и оборудование для аквариумов.

  אהבתי

 65. Привет,
  Организуем диагностику, лечение, реабилитацию "маммологических" заболеваний, в лучших клинках России и мира – https://n101.ru
  https://profmedtur.ru/services/lechenie-vzroslykh-spravochnik-bolezney/neyrokhirurgiya/razryv-spinnogo-mozga/ – что Такое Разрыв Спинного Мозга Краснодар

  Медицинская реабилитация пострадавшим от covid-19

  אהבתי

 66. Мужские товары новой коллекции CrossKing.ru — идеальные элементы одежды, рациональный приговор для всякой погоды. Это прекрасные партнеры мужчин в спорте, странствиях, и опять же, в повседневной жизни. В довершение всего, они смотрятся неизменно шедеврально, делая упор на мужской индивидуальности.
  Индивидуальная эстетика и уют

  Вразрез с тем, что вещи в мужском гардеробе часто имеют схожие силуэты, есть также специфические черты:
  • у отдельных фасонов есть застежка, капюшон, во многих случаях они выполнены из нежесткой плотной ткани.
  • в более холодные дни идеально подходит модель, которая надевается через голову, пикантный штрих описываемого наряда — карман-титан "кенгуру".
  • сейчас актуален вариант свитера с изысканным покроем, он отличается круглым воротом, рукавом регланом, отсутствием застежек, капюшона, карманов.
  толстовка в интернет магазине

  В интернет-магазине CrossKing.ru в продаже качественные дизайнерские товары (одежда и обувь). Вся мужская коллекция выполнена из сукна максимального качества, ввиду чего вещи смотрятся отменно даже впоследствии многократных стирок, долговременного пребывания на солнце. Модельный ряд стабильно обновляется модными свежими артикулами в гармонии с культовыми трендами.

  Приобрести с интересом

  Покупать в CrossKing.ru не только приятно, но и экономно. Например, на сайте возможно заказать дисконт для постоянного заказчика, который наделит бонусами, скидками и дополнительными преимуществами. Соответственно накопленной сумме приобретений доля накапливаемых бонусов будет увеличиваться. Вдобавок владелец карты заполучит возможность быстро узнавать о новинках, акциях, спецпредложениях.
  Более того, магазин дарит своим заказчикам скидочный бонус 25%. На этот случай нужно, выбрав приглянувшиеся товары, обозначить в корзине купон 4101. Стоимость товара автоматически снизится на названный процент от общей суммы.

  CrossKing.ru создан для персон, живущих в динамичном ритме, отслеживающих новаторские тенденции. Нельзя лишаться перспективы заказать комфортную премиум класса мужскую вещь по настолько выигрышным условиям.

  אהבתי

 67. Корейская косметика стала трендом этого года. Огромное количество девушек, которые пользовались немецкой косметикой, в эти дни с удовольствием переходят на корейские бренды.

  Всё из-за того, что ухаживать за кожей необходимо правильно. Подобрать и заказать важные beauty товары – сегодня удовольствие не из легких. Следует хорошо разбираться в пудрах и быть уверенным, что именно Вам будет идти!

  На beautyline-shop.ru вы есть возможность выбрать и купить корейскую косметику по вменяемым ценам. Так как корейская косметика стала очень известна среди девушек, цены на разную косметику во многих торговых центрах и веб-страницах завышены.

  В сетевом магазине доступны средства по уходу за кожей рук и кожей лица от лучших брендов. Среди представленных компаний: Limoni, Momotani, Sinabro, HolikaHolika и другие.

  Если у вас в планах есть мысли по поводу того, чтобы сделать приятно любимой, и вы имеете представление, какими женскими принадлежностями она пользуется, вы подберете крутой вариант на ресурсе. Розовый карандаш-подводка или помада для губ с экстрактом дыни и мороженного доставят вашей жене приятные эмоции.

  Каждый мужчина может также обрадовать и свою мамочку. Есть возможность выбрать и приобрести набор для ухода за лицом и тела от недавно созданных корейских брендов. Также, впереди большое количество праздников, и крутая корейская косметика будет в целом кстати как презент.

  Узнать о наличии интересующих Вас товаров вы можете по телефону +74957489547. К тому же, приобрести и принять отложенные гели можно по адресу г. Москва, Большая Серпуховская улица, 48с1.

  Корейская косметика стала очень ходовой. В эти дни ею пользуются даже в Испании и ОАЭ. Чтобы не идти торговый центр, вам стоит заказать доставку определённых позиций на дом. Корейская косметика полезна своими качествами. Она отличается от остальной своим очень эффективным свойством. Запах по факту от всей косметики безумно приятный.

  Это объясняется натуральными веществами, которые в косметике содержатся. Концентрация необходимых минералов и других целебных компонентов очень высокая. Благодаря обилию разных витаминов внутри косметики, ею интересуются как парни, так и женщины. Традиционно Korean косметика отличается от английской, прежде всего наличием своих неоспоримых преимуществ.

  Среди плюсов стоит подчеркнуть: стоимость, красивая упаковка, большой объем. Если у вас есть любые вопросы, сразу обращайтесь с ними на горячую линию к администраторам интернет-площадки.

  אהבתי

שקלא וטריא

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s