על ‘יהדות רדיקלית’, ספרו של הרב פרופ’ ארתור גרין

אברהם יצחק (ארט) גרין, יהדות רדיקלית: פתיחת שער למבקשי דרך, תר. יגאל הרמלין מוריה, ער. דב אלבוים, ידיעות ספרים, 2016, 278 עמ'

הרב פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין היה בכל הצמתים המרכזיים של התרבות היהודית האמריקאית ביובל השנים האחרון. מעמודי התווך של תופעת ה-Jewish Renewal, גרין היה ממקימי ה"חבורה" הראשונה ב-1968 במסצ'וסטס, כלומר הקהילה הראשונה של יהודים שביקשו ללמוד ולעבוד את ה' מחוץ למסגרות המוכרות של הזרמים היהודיים הגדולים. הוא מחוקרי החסידות הבכירים בעולם, וכתב את הביוגרפיה של ר' נחמן ('בעל היסורים') ב-1980. בעצמו מתלמידי הרב אברהם יהושע השל, הוא הוסמך לרבנות קונסרבטיבית, מאוחר יותר עמד בראש בית הדרש לרבנים של התנועה הרקונסטרוציוניסטית, וב-2003 ייסד בית מדרש על-זרמי לרבנים במכללה העברית בבוסטון. גרין ללא ספק העמיד תלמידים הרבה, היה מתון בדין, והשאלה היחידה שנותר לשאול היא איזה סוג של סיג הוא עושה לתורה.

על שאלה אחרונה זאת בא הספר שלפנינו להשיב. הספר, בעצמו מהווה את החלק השלישי והאחרון של שלושה ספרים הגותיים שכתב (הראשון שבהם, 'בקשו פני, קראו בשמי' יצא בהוצאת עם עובד לפני עשרים שנה), מהווה סיכום עשיר של דרכו הרוחנית של גרין. כשיצא בארצות הברית ב-2010 גרר הספר פולמוס ערני, שמצא ביטוי בחילופי דברים בין גרין לרב דניאל לנדס. נגיע אל הפולמוס אולם ראשית נפרט מעט על הספר עצמו.

גרין מציג בספר לא פחות ממהפכה מחשבתית לגבי מעמדה והווייתה של היהדות. מתוך הנחת המוצא שהפרדיגמות האמוניות שעמדו בבסיס היהדות אינן תקפות עוד, יוצא גרין לסרטט מחדש את קווי המתאר של מסורתו העתיקה. הוא מתחיל מהקביעה הפשוטה שעל מנת להיות ישר עם אלוהים ואנשים, יש להיות קודם כל ישר עם עצמנו. יושר אינטלקטואלי הוא אפוא תנאי בל יעבור לכל התפתחות רוחנית, בין פרטית ובין קהילתית. גרין אינו יכול ואינו רוצה להתכחש לממצאי מחקר המקרא. ברור לו שהתורה שבידינו היא תוצר של עריכה אנושית. הוא גם מקבל את ממצאי המדע, בין אם בשדה האסטרופיזיקה ובין אם בשדה האבולוציה. כאן לא תמצאו אפולוגטיקה שמנסה למצוא חרכים תיאורטיים דרכם יכולה האמונה התמימה להשתחל. נאמן למימרה התלמודית, "מתוך שיודעין בקב"ה שאמיתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו", גרין עומד על כך שיושר עם עצמנו הוא עקרון בסיסי לעבודתו של זה אשר שמו אמת וחותמו אמת.

ארט גריןאולם היושר האינטלקטואלי משמש רק כרגל אחת לגוף הפרוגרמה התיאולוגית של גרין. רגלה השנייה, כפי שגרין מנסח זאת, היא פתיחות רוחנית. לגרין אין ספק שהאינטלקט נדרש, אולם גם אין לו ספק שהוא לא מספיק. השכל לא יכול לחשוב את הכל, וישנם דברים שהם מעבר לתפיסתו. ספרו של גרין, על כן, הוא "קריאה לחידוש המיסטיקה היהודית" (24), וזאת על ידי עמידה שבבסיסה סקרנות פתוחה לגבי המסתורין של הקיום. להבדיל ממקובלי העבר, גרין אינו מתיימר לתת את כל התשובות על מבנה המרכבה והכוחות האלוהיים. בשונה ממדעני ההווה, הוא גם לא מוכן להסתפק בתמונה העולם המטריאליסטית.

גרין אפוא מציע מיסטיקה יהודית מודרנית, ובמובן זה הוא נאמן להגדרתו העצמית כ"נאו-חסיד". הרוחניות של גרין היא פנאנטאיסטית, כלומר כזו הרואה את העולם כולו כהוויה האלוהית, אולם את ההוויה האלוהית כמשהו שהוא גם מעבר לעולם. הדרך הרוחנית של גרין עוברת בהתפכחות מהאחיזה חסרת התוקף באגו האינדיבידואלי, בעצמיות האישית הקטנה, שאינה אלא "אשלייה של עוצמה ואלמוות אינדיבידואלי" (45). עלינו לשבור את המגננות האגואיסטיות שלנו ולהתמודד עירומים מביטחונות שווא אל מול האמת הגדולה והמערערת של ההוויה. הרפייה מאשליית הריכוז העצמי תמוטט את החומות המנטליות שמפרידות בינינו לבין הזולת, ובינינו לבין הנוכחות החובקת-כל של האלוהות. על אלה העולם עומד: "התורה היא לימוד ופיתוח מודעות, העבודה – המאמץ לפתוח את הלב, וגמילות החסדים – שינוי העולם מן היסוד וכינונה של 'מלכות שמים' עלי אדמות." (47)

היהדות שמציע גרין היא לא רק ליהודים. חכמתה של היהדות, טוען גרין, לא נועדה להישאר בד' אמות השטעטל, ובטח שלא אמורה להימסר מתוך התנשאות אדנותית ל"בני נח" פאסיביים. גרין מחזיק שהיהדות לא יכולה להמשיך לתפוס את עצמה כאמת היחידה, או כאמת המכוונת לחלק קטן ומיוחס של האנושות. היושר האינטלקטואלי שלנו לא מאפשר לנו לקחת ברצינות דת אקסקלוסיבית ומתנשאת שמתיימרת להחזיק את כל האמת. הפתיחות הרוחנית שלנו מלמדת אותנו שגם בגויים תורה, ובמקביל מורה שלא-יהודים ישכרו רבות מלימוד עומקי היהדות. גרין רואה בכך דחיפות מיוחדת, משום שעתיד כדרו הארץ כולו תלוי ביכולתה של האנושות להתגבר על המפריד ולממש את המשותף. זה מבחינת גרין המסר של בריאת האדם, כל אדם, בצלם אלוהים. כולנו בניו של אותו אלוה ועל כולנו לעבוד אותו יחד. ועבודתו היא גם שימור האנושות ושימור הטבע.

הספר באנגליתאותו הטבע הוא עבור גרין לא פחות מהתגלות אלוהית חיה. גרין מציב את האבולוציה כ"תהליך מתמשך של התגלות או של ביטוי עצמי של ה'אחד'." (35) כמו הרב קוק לפניו, גם גרין מקשר בין שכלול החיים כולם והקדמה האנושית בפרט למהלך הגאולי של ריבון העולמים. אלא שעבור גרין אין גאולה סופית במועד ספציפי ולא עבור עם ספציפי. הגאולה היא ההכרה המתמשכת והמעמיקה בנוכחות האלוהית שבעולם המתפתח. האבולוציה אינה תוצאה של "תכנון תבוני", אלא התגלמות של החכמה הפנימית של הקיום עצמו, כלומר של האלוהות, שבעצמה מתגלמת בכל צורות הבריאה.

עלינו אפוא לתפוס את עצמנו, ואת כל שסביבנו, כביטויים שונים של האלוהות. על תפיסה זו להיות יותר מאשר אינטלקטואלית, ועלינו להיפתח אל התובנה המעמיקה שלה כמציאות חיה. זאת אנחנו עושים על ידי התפכחות מאשליית הנפרדות שלנו כפרטים, וזאת על ידי פתיחות רוחנית והרפייה אל האמת האלוהית האחת. "להיות בברית עם אלוהים פירושו להיענות לאתגר לראות את כל חיינו כצינור הנועד להביא נוכחות אלוהית וברכות שמים אל תוך העולם." (154).

כאן אנחנו חוזרים אל הפולמוס שהוביל הרב דניאל לנדס כשיצא הספר באנגלית. במאמר ביקורת ב-Jewish Review of Books תקף לנדס את הספר בנקודה שאני בטוח שעברה גם בראשכם, קוראים יקרים. השאלה, בפשטות, היא עד כמה הדרך הרוחנית שמציע גרין היא בכלל יהודית? על פי לנדס גרין בקושי נותן מקום בספרו לשלושת עמודי התווך המסורתיים של היהדות, דהיינו העם, הארץ והתורה, ומבכר במקומם את החוויה המיסטית הניאו-חסידית. גרין עונה ומסביר שבימינו אין הרבה ברירה אלא לזנוח מיתוסים שאינם מתיישבים עם העובדות הידועות לכולנו, שאי אפשר להמשיך לשחק משחקי אפולוגטיקה ואוטוסוגסטיה, ושהדגש על רוחניות אימננטית הוא בדיוק מה שצריך היום – מבחינה אינטלקטואלית, פוליטית, נפשית, ואקולוגית. לנדס, בתגובה לתגובה, לא משתכנע, ועומד על כך שדתיותו של גרין אינה עמוקה מספיק ואינה יהודית מספיק.

גרין כותב לו שוב, לנדס עונה, ובתגובתו האחרונה שוטח גרין דברים מדם לבו: לנדס, הוא טוען, אינו מבין את המימד המיסטי שבתורתו, שמעניק לה עומק וגובה. לכן הוא חושב שבלי תורה, ארץ ועם אין יהדות, אבל עבור גרין היהדות תלויה בראש ובראשונה בידיעת האל, החיה והחוויתית. המיסטיקה היא זו שהצילה עבור גרין את היהדות, כך הוא כותב, והיא זו שדרושה לרבים כל כך שאינם מסוגלים להאמין בדברים שאינם עוד הגיוניים. גרין לא מוכן להניח לאמת שעולה מתוך המחקר המדעי והאקדמי. העולם אינו בן 5777 שנה, לפחות לא מילולית. ואם מבינים את זה מטאפורית, מדוע שלא נבין גם את התגלות האל למשה בסיני בצורה מטאפורית? לנדס מבקש למתוח גבול להבנה המטאפורית של המקרא. גרין רואה בזה חוסר יושר אינטלקטואלי. לנדס רואה בעמדה של גרין ויתור על כל מה שיהודי, על כל מה שייחודי ביהדות. גרין מרגיש שאין לו ברירה אלא להתקדם לאן שהשכלתו מביאה אותו ולאן שהקשר האינטימי, הרוחני, עם האל מעלה אותו.

הפולמוס הזה משמעותי לא רק משום חשיבותם של משתתפיו, אלא משום שהוא מייצג קו שבר אמיתי ונפוץ בין מעגלי ה-Jewish Renewal לבין האורתודוקסיה המודרנית בארה"ב. הרב פרופ' גרין מנסח בספרו בצורה ברורה (ויפה) את "עיקרי האמונה" של הנאו-חסידות שאינה אורתודוקסית, וזעקתו של הרב לנדס יוצאת כנגדה באופן מובן. האם היהדות המודרנית אכן נידונה להיות עוד דרך רוחנית אוניברסלית? מה על הצד הריטואלי והפרטיקולרי שלה, איך נוכל לשמור עליו כמשמעותי ועם זאת לא לשקר לעצמנו?

כמו גרין, גם אני סבור שיושר אינטלקטואלי הוא תנאי בסיסי לקשר משמעותי עם הקב"ה. אולם נדמה לי שדרכו של גרין אינה היחידה שיושר כזה מאפשר. כך למשל, נראה שאין קושי להסביר את נחיצותה של הלכה הן כמאפיין יהודי חסר תחליף והן כמסגרת חיונית לדרך הרוחנית. גרין בחר בקו אוניברסלי מאוד, אולי האוניברסלי ביותר שאינו מאבד כל קשר ליהדות. יש לקו שכזה יתרונות – הוא עומד בהדגשה על הדאגה לכלל האנושות ולכוכב הלכת שלנו – אולם יש לו גם חסרונות. בין אלה האחרונים הוא הויתור על הזהות הפרטיקולרית. האוניברסלי והאינדיבידואלי מעצימים זה את זה (זאת הנצרות ידעה היטב), אולם שלב הביניים, הקהילתי-לאומי, אינו פחות חשוב מאלה. למעשה, נראה שהאנושות בזמן הזה מגלה אותו ואת חשיבותו מחדש.

ספרו של גרין הוא הזמנה חשובה ומרוממת נפש לדרך רוחנית יהודית מודרנית, ויכול לשמש הן שער כניסה והן מדריך להעמקה עבור רבים המבקשים יהדות רוחנית. מאידך גיסא, המבקשים זהות יהודית קהילתית, כזו הנבנית מתוך פולחן משותף או המחויבת למצוות לא ימצאו בו את מבוקשם. החיסרון הזה אינו טכני בלבד, ואינו רק מעיד על קיומן המובן של "יהדויות" שונות בזמננו, אלא מסמן את הספר כאחד משגריריה של תנועה תיאולוגית מובחנת. זו תנועה שפרחה ביהדות ארה"ב החל משנות השישים, ואילו כיום נעצרה תנופתה. הספר מהווה הן סיכום שלה, והן, כך מן הסתם מקווה גרין, זרע חדש לפריחתה.

:

פורסם בשישי האחרון במוסף ‘שבת’ של מקור ראשון

4 תגובות

 1. מותר לארתור לקבל את ממצאי מחקר המקרא והאבולוציה אבל –
  א. יש פגם באופן שהוא מצהיר על 'אינטגריטי אינטלקטואלי' כשהוא מקבל את שתי האידיאולוגיות – מפני שישנם רבים (וטובים) שיש להם אינטגריטי אינטלקטואלי, ועדיין חושבים שהאל יכול להתגלות באות/בתורה, או לחלופין שאבולוציה היא שטויות (בקרב יהודים שלא אובססיביים לסוגיות אבולוציה זה פחות נפוץ – אבל ראה למשל את תומאס נייג'ל האתיאיסט הגדול שכופר ביכולת האבולוציונית להסביר את האדם). זו עמדתו של ארתור גרין, אבל זו עמדה שהוא מאמץ מתוך מחשבותיו, לא מתוקף זה שיש לו אינטגריטי אינטלקטואלי.
  ב. יותר ממצאי מחקר המקרא – דווקא האימוץ האבולוציוני הוא פגם מוסרי גדול. אי אפשר לחשוב שגם האדם 'מקרי', וגם שהוא 'בצלם'. ההסתכלות הזו על היהדות כיצירה אנושית היא אולי נחמדה תרבותית, אבל היא עושה עוול לתרבות היהודית לדורותיה שחשבה שדברים (וודאי האדם) הם קדושים מטבע בריאתם, מדבר האל – ולא מההחלטה הסובייקטיבית של האדם. יהדות כתרבות זה סבבה לליבראלים שמנסים איכשהו לעגן את הדעות הקדומות ההומניסטיות שלהם במשהו שהוא מעבר לתשוקות שלהם, אבל זה לא באמת נאמן למסורת.

  אהבתי

 2. היי תומר , הרבה זמן לא הייתי כאן ….

  רגשית , וגם מעשית אני קרוב היום לדרכו של גרין.
  לאחר שים רבות של הליכה בדרך היהדות האורתודוכסית , היום אני עובד את האל בדרכי – אני מאמין שאני , כאדם , צינור של האל להביא אור לעולם.
  אני מאמין שזה "לב" היהדות והרוחניות היהודית – בניגוד לרוחניות מסוגים אחרים הרואה את החוויה האלוהית כמנותקת מהעולם הזה , היהדות רואה את החוויה האלוהית בתוך העולם הזה – במעשיך , ברגשותיך ובמחשבותיך.

  וכשהאדם מתכווין להיות "צינור" שכזה , להביא את אור האל אל העולם ולהתחבר ל"שליחותו" , זה אכן קורה באיזשהו מקום.
  (את הפרקטיקות אני בוחר לי בעצמי – למשל , במקום תפילה אני מנגן , בשבת אני נח מעבודה ומהדלקת אש אך לא מהפעלת מכשירי חשמל , וכן הלאה).

  מצד שני –

  דווקא בגלל שאני הולך בדרך הזו , אני חייב להסכים עם האמת שקיימת בדבריו של הרב לנדס.
  לי , כאדם בודד שעבר כברת דרך "רוחנית" , אין בעיה לעשות את מה שאני עושה.
  אך האם קהילה שלימה יכולה לעשות זאת ?
  איך אחנך את ילדי (כשיהיו) ?
  האם אני יכול לתת להם בסיס רוחני טוב ואיכותי כמו שהיה לי , בלי כל המסורות והטקסים והמנהגים ?

  בקונפוציוניזם הסיני (להבדיל , או שלא) יש חשיבות עצומה לטקסים ולמנהגים.
  פשוט מכיוון שהטקסים והמנהגים מבצעים "שימור" של הערכים בחברה.
  בלעדיהם אין לערכים הללו "עוגן" שניתן להיאחז בו.

  אז נכון שאולי אדם שהגיע להכרת האל באופן פילוסופי וחוויתי יכול לנטוש את הטקסים ועדיין החיבור שלו אל האל יהיה אוטנטי יותר מאשר החיבור של המוני אנשים שמקיימים טקסים כמצוות אנשים מלומדה.

  אך האם הוא יוכל להעביר זאת לאחרים ?
  האם את הערך של פסח , כחג החירות , למשל – היינו יכולים להעביר אל הדורות הבאים בלי לחגוג את פסח ?
  או את הערך של השבת כיום המוקדש לפיתוח רוח ולמנוחת הגוף ? האם היינו יכולים להעביר את הערך הזה הלאה בלי להקפיד על השבת ?
  האם היינו יכולים להעביר לדורות הבאים את הערכים של סיפורי התורה , מבלי להקפיד על הטקס של קריאת פרשת השבוע בבית הכנסת ?

  ומה עם המבנה הקהילתי המחזיק את הכל ? האם ניתן לקיים יהדות ללא מבנה שכזה המעניק סוג של "יציבות" לערכים ולדרך ?

  כל אלו הן התלבטויות שלי.
  אני מוכרח להגיד שאין לי עליהן תשובה ברורה.

  מצד אחד , האוטנטיות שלי היא הדבר הכי חשוב לי.
  מצד שני , היום אני מכיר את החשיבות העצומה שיש לטקסים חברתיים כאלו כ"עוגנים" של הרוח.

  אהבתי

 3. עוד אפיקורסיות יהודית שצריכה למסד ולתת לעצמה שם

  בעוד כמה עשרות שנים נשמע על רבאייס שרואים באכילת חזיר ביחסי מין מהוללים ובחילולי שבת כמצוות שהם לב ליבה של היהדות המודרנית-ואלו יסבירו לנו מדןע הם ממשיכי דרכה האותנטיים של היהדות
  כנראה שבני האדם בעולם טיפשים מאןד…מקצה אחד קיימים חרדים וחרדלים עובדי אלילים שמקיימים מצוות -ומן הקצה השני רפורמים עובדי אליליל שלא מקיימים מצוות-כנראה שלאנשים עם שכל ישר כמו השל מנדלסון בובר רש"ר הירש זכריה פרנקל הרב שג"ר אחד העם הרטמן אהרון ליכנשטיין ישראל יעקובסון ועוד שלל הוגים יהודים מרתקים שבחרו בדרך האמצע אין מקום ועתיד בהיסטוריה תמיד האדם יבחר באחד משני הקצוות של המפה-או שתהיה מתבולל רפורמי ניהיליסט פורק עול ומוסר(לקטגוריה הזאות אני גם מכניס אנשים כפרסיקו שמכשירים התבוללות והוללות מינית)עם קהל של מיליוני חילונים שמושפעים באופם לא מודע מהדרך הזו או שתהיה חסיד שוטה של זקן מטופש כמו עובדיה יוסף עם קהל של מיליוני מסורתיים דתיים וחרדים שיענו אמן לכול דבר שתגיד

  אהבתי

שקלא וטריא

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s