הארמון כמשל: אל אלוהים וחזרה אצל הבעש”ט

המאמר הבא התפרסם בספר ‘הבעל שם טוב: האיש שבא מן היער’, שיצא לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים, בעריכת רועי הורן. הספר מציג מאמרים על הבעל שם טוב מאת רבים וטובים — משה אידל | דב אלבוים | איתמר אלדר | מיכה אנקורי | רבקה גולדברג | רועי הורן | אביה הכהן | ברוך כהנא | נתנאל לדרברג | צבי מרק | אלחנן ניר | רון מרגולין | חביבה פדיה | אסתר פלד | הלל צייטלין | ציפי קויפמן | אדמיאל קוסמן | רבקה מרים | הרב שג"ר –- מתוך זוויות מחקריות, מסורתיות ורוחניות. מומלץ!

Capture

אלוהים, כידוע, הוא מלך מלכי המלכים, וככזה יושב בארמון גדול. במסורת היהודית רבות דובר על אותו היכל מלכותי שבו ישוב המלך, אותו משכן אשר ממנו הוא מביט מטה, שופט ומנהל את העולם. בזמני קדם ארמונו של המלך היה גם המקום שבו הוא ציפה לאוהביו המזהירים ביותר, למי שמוכנים ומסוגלים לצאת אל המסע ולהגיע לראותו. אם בתקופת המקרא האל עוד היה מוכן מדי פעם לרדת מעט ולנוח על פסגתו של הר (סיני, מוריה), כך שבני אדם יצליחו להגיע אליו רק בעזרתן של שתי רגליהם הגשמיות, הרי שמאז חורבן הבית כבר אין לו לקב"ה דירה בתחתונים, והוא נותר ספון בעולמות העליונים. על המעוניין בפגישה אישית להתאמץ ולהעפיל מעלה.

ספרות המרכבה וההיכלות, מהמאות הראשונות אחרי חורבן בית שני, מספרת לנו על העפלות שכאלה, בהן קומץ נבחר של חכמים (ר' נחוניה בן הקנה, רבן שמעון בן גמליאל, ר' עקיבא) מצליח, בעזרת מלמול של שמות קדושים שרק הוא מכיר, להמריא אל הארמון, אל ההיכלות העליונים, לפלס דרכו במעלה שבעה רקיעים, להגיע אל היכל המלך – ושם לחזות בזיו פניו הנאדרים. על פי כתובים אלה המסע אל "המרכבה" (שהיא ההתרחשות השמימית סביב כס הכבוד) נערך בצורה ממשית, בגופו של יורד המרכבה ממש, והמפגש עם האל הוא עבורו שיאו ותכליתו.

עם חלוף הדורות השתנו אופני ההעפלה אל הארמון וצורות המפגש עם האל. עליה בגוף למרומים יצאה מהאופנה בסוף האלף הראשון לספירה. כאשר רב האי גאון (המאות ה-10-11) או בעלי התוספות (המאות ה-12-13) מתארים את מסעותיהם של יורדי המרכבה לארמון האלוהי הם כבר לא מאמינים שהם עלו אל המרכבה בגופם ממש, וממקמים את מסעותיהם בתוככי תודעתם. "לא עלו למעלה ממש אלא היה נראה להם כמו שעלו" מסבירים בעלי התוספות.[i]

בערך באותו זמן הרמב"ם כבר מציג בכתביו מסע מיסטי שמראש מתמקד בתודעה בלבד. הארמון השמימי הופך עבורו למשל המתאר את דרכו של המאמין לאלוהיו. הארמון על חומותיו וחדריו הוא דימוי על פיו מפרט הרמב"ם את דרגות הקרבה השונות אליהן יכול להגיע האדם, ומסביר שאלו תלויות בהשגת ידע מדוייק על טבעה של האלוהות.[ii] המסע המיסטי מתרחש עבורו בעזרת שכלו של האדם, אולם האל הוא עדיין במרומים, עדיין "אי שם".

לחפש את השור, תמונה 5 - הציורים מיוחסים ל-Tenshō Shūbun (天章周文) (1414-1463)

כל תנועה ומחשבה

הבעל שם טוב הוא שמשנה סדרי עולם, ומוריד את האל מהשמיים אל הארץ. גם אצל הבעש"ט נמצא ארמון מלכותי, אולם האל עצמו אינו שוכן בתוכו. ר' יעקב יוסף מפולנאה מספר שלמד ממורו הבעש"ט כך:

דשמעתי ממורי זלה"ה [=זיכרונו לחיי העולם הבא] משל שאמר קודם תקיעת שופר שהיה מלך א' חכם גדול ועשה כאחיזת עינים חומות ומגדלים ושערים וצוה שילכו אצלו דרך השערים והמגדלים, וצוה לפזר בכל שער ושער אוצרות המלך, ויש שהלך עד שער א׳ וחזר ויש וכו', עד שבנו ידידו התאמץ מאד שילך אל אביו המלך, אז ראה שאין שום מחיצה מפסיק בינו לבין אביו כי הכל היה אחיזת עינים, והנמשל מובן ודפח"ח [=דברי פי חכם חן]. וכן כתבתי במ"א [=במקום אחר] מה ששמעתי ממורי זלה׳׳ה כי בידיעת האדם שהשי"ת [=שהשם יתברך] מלא כל הארץ כבודו וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו ית' אז בידיעה זו יתפרדו כל פועלי און וכו'. א"כ כל המלאכים וכל ההיכלות הכל נברא ונעשה כביכול מעצמותיו ית' […] ובידיעה זאת יתפרדו כל פועלי און שאין שום מחיצה ומסך מבדיל בין האדם ובינו ית' בידיעה זאת.[iii]

"בנו ידידו" של המלך הוא כמובן חסידו האמיתי של האל, אשר על פי דברי הבעש"ט בסוף מסעו רואה "שאין שום מחיצה מפסיק בינו לבין אביו כי הכל היה אחיזת עיניים", כלומר כל המכשולים במסע, ולמעשה כל המסע עצמו לא היו אלא אשלייה. ראייה ברורה זו היא תוצאה של "ידיעת האדם שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו יתברך".

הבעל שם טוב מלמד אותנו שארמונו של האל אינו היכל שמימי ממשי ואף אינו משל למכשולים שמונחים בדרכו של המעפיל אל מחוז חפצו ואהבתו. עבור הבעש"ט רעיון הארמון עצמו הוא מכשול, וזאת מפני שאינו אלא האשליה שיש בכלל מקום רחוק שבו שוכן האל או מכשולים בדרכנו אליו. למעשה האלוהות נמצאת מולנו, כאן ועכשיו, פרושה על פני האדמה ומהווה את לבו הפועם של העולם.

ולא רק מולנו יש למצוא את האלוהות, אלא בעצמנו. ודוק: לא בתוכנו, כלומר לא בדמותו של איזה "ניצוץ אלוהי" שממתין לנו אם רק נתבונן פנימה, או אז נגלה שהאל תמיד איתנו ואוהב אותנו בדיוק כפי שאנחנו. הבעש"ט מסביר שהאל נמצא ב"כל תנועה ומחשבה", דהיינו הוא הגרעין חושב והרוצה והפועל שבנו, הוא עצמנו ממש, הוא האני שלנו. האל אינו איזשהו אוצר פנימי ש"יש לנו", כלומר ששייך לאני שלנו. הוא אנו עצמנו, הוא האני – וכמובן, גם כל העולם כולו. על פי הבעש"ט הידיעה העמוקה שזו אכן המציאות תגרום לביעור הרוע ("יתפרדו כל פועלי און" – תהילים, צב, י), כאשר מובן שהרוע נובע מהרעיון השגוי שיש משהו שמבדיל בינינו לבין האלוהים.

לחפש את השור, תמונה 6

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה

אולם כיצד עלינו להבין זאת? כיצד נגיע לידיעה שמלוא כל הארץ אכן כבודו? המשל הזה מובא בהקשר לתקיעת שופר, ויש להניח שהכוונה היא שקול השופר, בתפילות ראש השנה ויום כיפור החשובות ביותר, פורץ דרך אשליית המכשולים ומנכיח את ממשותו של האל בכל מקום ואתר.[iv] אולם הבעש"ט לא הסתפק בהוראת הדרך האחת הזאת אל ידיעת ה'. פעמים רבות הרבה יותר לימד הבעש"ט טכניקות רוחניות שלא משתמשות כלל בעזרים חיצונים, אלא תלויות לחלוטין בתודעתו של הפרט.

ברצוני להביא כאן דוגמא אחת להוראותיו של הבעש"ט בכל הקשור לעבודה רוחנית, וזאת על ידי התייחסות לכמה דוגמאות מתוך סדרה של דרשות שמלמד הבעש"ט על פסוק יחיד, שכנראה חביב עליו במיוחד: "כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין בשאול דעת וחשבון" (קהלת, ט, י). זהו פסוק מעניין, מפני שלכאורה הוא מבטא עמדה ניהיליסטית, אשר במסגרתה מייעץ לנו קהלת לעשות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים, משום שבשאול, דהיינו לאחר המוות, ממילא אין מי שיגבה מאיתנו את החשבון. פרשני המקרא כמובן מפרשים אותו אחרת (בדרך כלל על ידי התעקשות לא מוסברת שיש לעשות רק את הטוב), אולם הבעל שם טוב טוען אותו במטען רוחני.

בכמה הזדמנויות שונות מלמד הבעש"ט שפסוק זה מדבר על איחוד המחשבה עם המעשה, מה שמוביל לאיחודו של הקב"ה, כלומר אחדות העליונים והתחתונים – איחוד העולם כולו. הנה פרשנותו של הבעש"ט כפי שמובאת בפי ר' יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו:

בשם מורי ביאר פסוק 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה': כי כשעושה מעשי גשמי ומקשרו עם המחשבה למעלה בדעת העליון נעשה יחוד קבה"ו [=קודשא בריך הוא ושכינתיה].[v]

על פי הבעש"ט פסוק זה מורה לנו לעשות כל מעשה בכוח, דהיינו, עבורו, במודעות או בכוונה. עשיית המעשה תוך קישורו למחשבה מאחדת בין פנים לחוץ, בין תודעה למעשה. מכיוון שתודעתנו אינה שונה מהאלוהות עצמה, איחודה מוביל באופן מקביל לקישור ואיחוד הקב"ה והשכינה, דהיינו בין ההוויות האלוהיות העליונות לזו התחתונה כאן בעולמנו.

לחפש את השור, תמונה 7

לקשר המעשה עם המחשבה

עקרון זה, המבקש לאחד פנים וחוץ באדם ועל ידי כך לאחד מעלה ומטה באלוהות, חוזר בפרשנותו של הבעש"ט לפסוק זה עוד כמה וכמה פעמים.[vi] על פי הבעל שם טוב עצם הכוונה והמודעות שלנו למעשינו מביאה לאחדות בכל העולמות, ובסופו של דבר אף לגילוי העליון של אחדות האדם עם האלוהים. בהזדמנות אחרת מוסיף הבעש"ט פרטים למדרש:

דשמעתי בשם מורי פירוש הפסוק 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה' (קהלת ט) שהוא ענין חנוך מט"טרון שהי'[ה] מייחד קבה"ו וכו׳ […] והעולה משם שצריך לקשר המעשה עם המחשבה שהיא נשמתו הנק'[רא] כחך וזה נק' יחוד קבה״ו יעו״ש [=יעוין שם] ונודע כי המחשבה הנק׳ אין כשמקשר המעשה שהיא השכינה הנק׳ אני עם המחשבה הנק׳ אין אזי מבטל כל גזירות קשות ורעות כמו ששמעתי ממורי. [vii]

ביטול הגזרות הקשות אינו מתייחס רק למאורעות שליליים שעלולים להתרגש עלינו, אלא, כאמור לעיל, לעצם הרעיון שאנחנו נפרדים מהקב"ה. רעיון זה מתפוגג כערפל הבוקר כאשר אנחנו מאחדים מעשה עם מחשבה. על פי הבעש"ט המחשבה היא נשמתו של המעשה, ואיחודם מביא לאחדות האל עם שכינתו, אחדות העליונים עם התחתונים, אחדות ה"אין" עם ה"אני", ובעצם אחדות העולם כולו.

הבעל שם טוב מתייחס בדבריו אלה אל המלאך מטטרון, אותו הוא מכנה חנוך-מט"טרון. חנוך זה הוא חנוך בן ירד, שמוזכר בספר בראשית כמי ש"לקח אותו האלוהים" (ה, כא-כד). זכה חנוך ודמותו, המוזכרת בחטף בתחילת התורה, הפכה לגיבור העומד במרכזם של טקסטים אזוטריים רבים ומגוונים. כבר במאות הראשונות לספירה אימצו אותו אל לבם מחברי ספרות אפוקליפטית למיניה, כמו גם בעלי ספרות המרכבה וההיכלות, שבה מוכרז כי הוא הפך למלאך מטטרון. מספרות זו המשיך חנוך אל הקבלה, וממנה אל החסידות, בה דמותו משמשת כדוגמא לאחדות העולמות יותר פעמים מכל הספרות המיסטית היהודית לפניה גם יחד.[viii]

חנוך תופר מנעלים (כלומר, סנדלר) היה, וזו הסיבה שהחסידות, והבעש"ט בראשה, מצאה חן כה רב בדמותו. עבורה הוא משמש כאבטיפוס של החסיד הפשוט, העניו והריק מכל עצמיות, שאך ורק על ידי עבודתו המודעת ומהכוונת לשם שמיים הצליח להתעלות אל המרומים יותר מכל החכמים יודעי הסתרים. הסנדלר הפשוט העובד מתוך תשומת לב ומודעות הוא מופת ל"עבודה בגשמיות", כלומר עבודת ה' שאינה באה דרך המצוות דווקא, אלא שבמרכזה נמצאת מודעות ערה לכל פעולה ופעולה. הבעש"ט מסביר במקום אחר כי

חנוך מט"ט[רון] שהיה מיחד קב"ה על כל תפירה […] הוא כך דהמחשבה נק' א"ס [=אין סוף] הוי׳ [=השם המפורש] והמעשה הוא אדני וכאשר מחבר המעשה עם המחשבה בעת עשית המעשה נק' יחוד קבה"ו.[ix]

עבור הבעש"ט איחוד המחשבה עם המעשה הוא איחוד האינסוף האלוהי עם ספירת מלכות ("אדני"), שהיא העולם הזה – האלוהים, הרי, נמצא בכל תנועותינו ומחשבותינו. דמותו של חנוך מובאת כאן כדי להרחיב את המדרש על הפסוק מקהלת,[x] והיא משמשת כאילוסטרציה שימושית לתיאור החסיד המאחד מחשבה ומעשה, ועל ידי כך מגיע לדעת ה'.

לחפש את השור, תמונה 8

נופלים ברשת של האני

אולם יש לשאול, כיצד איחוד המחשבה והמעשה מוביל לדעת ה', לידיעה כי אנחנו עצמנו, תנועותינו ומחשבותינו, היננו בעומקם של דברים מעשיו הרבים של האלוהים? איך עובדת הפרקטיקה הרוחנית הזאת, המדיטציה שמורה לנו הבעש"ט?

נדמה לי שהבעל שם טוב זיהה שבמוקד חיי הנפש שלנו מתקיים פיצול ערמומי בין פנים לחוץ, בין עולם הנפש שאנחנו מכנים "סובייקטיבי" ובין עולם החומר שאנחנו מכנים "אובייקטיבי". החלוקה החדה הזאת נבנית על אשלייה שיצרנו לעצמנו בדבר ישות אוטונומית ומוגדרת – ולכן גם מוגבלת – שהיא האני שלנו. בשנים הראשונות לחיינו אנחנו יוצרים לעצמנו זהות נבדלת, אשר מורכבת לא רק מקווי אופי, פעולות, זכרונות ותקוות, אלא מאיחודם של כל אלה בתוך ומתוך מרכז גרעיני יציב, שהוא לכאורה "האני האמיתי" של כל אחד מאיתנו.

הקונסטרוקציה הזאת אינה אלא אשלייה, אמיתית לא יותר מאותו ארמון מלכותי שהבעש"ט משתמש בו כמשל. גם אנחנו משתמשים באני שלנו כמשל, משל לזהותנו הלכידה, משל לישותנו הממשית, משל שאנחנו זקוקים לו כדי לתפקד בצורה יעילה. כמשל אין באני לשנו כל רע, אלא שאנחנו לוקחים את המשל הזה יותר מדי ברצינות, ומתפתים לחלום שהוא אמיתי. אנחנו נופלים ברשת של האני ולומדים לזהות את עצמנו ברצינות תהומית עם אותו מוקד מרכזי מדומיין של מהות. כפי שחומותיו של הארמון אינם אלא האלוהות עצמה, כך גם פעולותיו, מחשבותיו ועצם מהותו של האני אינם אלא האלוהות.

יצירתו של האני (כמשל שנתפס כמציאות) גוררת באופן בלתי נמנע את פיצולה של המציאות לכל מה שהוא "אני", וכל מה שאינו. בעידן המודרני למד האדם לזהות את כל השייך לאני כעולם הפנימי, בתוך נפשו.[xi] זוהי ממלכת הסובייקטיבי, חיי הנפש שלנו, או ה-res cogitans של דקארט, מי שניסח בצורה הברורה ביותר את החלוקה המודרנית הזאת. כל מה שנותר הוא ה"בחוץ", כלומר ממלכת האובייקטיבי, החומר, המרחב, או מה שדקארט מכנה res extensa.

גיבושו של אני נפרד, של ארמון ממלכתי אישי ופנימי שממנו אנחנו לכאורה שלוטים בעצמנו ומנסים להפעיל את העולם, הביא ליצירת חיִץ בינינו ובין המציאות, לניתוקנו מהעולם וממילא מהאלוהות שבעולם. איחודו של השבר הזה, סגירת הפער הזה, גישור וכיבוש התהום הזו תביא ממילא לפרימת אותו אני עצמאי ולראייתו נכוחה כמשל, כאשלייה. האיחוד בין פנים לחוץ ימיס את האני כמרכז אוטונומי של מחשבה ורצון, וממילא יגלה לנו שאין רצוננו אלא רצונו, שאין פעולותינו אלא פעולותיו.

דרכו המדיטטיבית של הבעש"ט כוללת אפוא את הניסיון של האדם להיות נוכח במלואו, לזהות את שקושר אותו עם העולם כולו, להיפתח אל הקדוש שבמציאות, ולדבוק באחר לחלוטין שהוא גם הוא עצמו. ביצוע פעולות, פשוטות או מורכבות, תוך כדי מודעות, מאפשר לנו לכאורה לטעום אותן מבפנים, להיות חיים והווים בעסיסיות החיה שלהן, להיות מתענגים על עצם קיומן. כפי שהבעש"ט אומר במדרש נוסף על אותו פסוק מקהלת: "שייעשה המעשה שעושה בכל אבריו על פי הדעת, ובזה יש התפשטות הדעת בכל איבריו".[xii] כאשר אנחנו פועלים "על פי הדעת", כלןומר בתשומת לב ומודעות חיה, התודעה שלנו מתפשטת וכוללת את הגוף כולו, מתמזגת כך עם הגוף, וממילא מאחדת בין מחשבה ומעשה, בין פנים וחוץ.

ההיקשרות המחודשת בין העולם לפנימיות האדם מאחדת בין שני חלקיו של אלוהים, בין האין האינסופי לבין האני המוגבל, והופכת אותנו לרחבים וצלולים. האני חוזר למקומו האמיתי כמשל שימושי – ותו לא. אנחנו עדיין חושבים ופועלים, אבל לא מתוך יומרה אשלייתית של אוטונומיה וניתוק מהעולם ומהאל, אלא מתוך ודאות קיומית עמוקה שכל מעשינו – כמו גם כל מעשי כל השאר, כמו גם כל העולם כולו – הם מעשיו של האל. ומה רבו מעשיך, ה'.

לחפש את השור, תמונה 9

עיקר ע"ז שמחשיב א"ע ליש

תורתו זו של הבעל שם טוב התחילה מסורת חסידית שתימשך הרבה אחריו, ושתהיה ממוקדת באידיאל הרוחני העליון של מה שהחסידות מכנה "ביטול היש". ביטול היש הוא ביטול האגו, ביטולו של האני כישות אוטונומית ונבדלת, ורעיון זה ממשיך אצל המגיד ממזריטש, תלמידו הבכיר של הבעש"ט, שלימד שעל מנת להגיע לדבקות עם האל האדם "יכניס א"ע [=את עצמו] בבחי'[נת] אין, ר"ל [=רוצה לומר] שהוא אינו כלל";[xiii] אצל ר' משולם פייביש הלר אשר קבע כי עלינו להיות בדבקות שכזאת עד כי "נחשוב על עצמינו ג"כ [=גם כן] כי אנחנו אין בלתי הש"י שמחיה אותנו, הוא המצוי וזולתו אין עוד";[xiv] ואצל ר' מנחם מנדל מקוצק שפירש את אמירתו של משה רבנו, "אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין ה' וּבֵינֵיכֶם" (דברים ה, ה) כמתייחסת לאנוכי של כל אחד מאיתנו, לעצמיות שלנו, כאילו היא העומדת בינינו לבין האלוהים.

המסורת הזאת מגיעה לשיאה בחסידות חב"ד, שם מוצעת ההגות השיטתית, המורכבת והמעמיקה ביותר בנוגע לביטול היש. ר' שניאור זלמן מלאדי, מייסד החסידות, מיקם את "העבודה בביטול" במרכז החיים הרוחניים של חב"ד הצעירה. האדמו"ר הזקן קבע כי "עיקר ע"ז [=עבודה זרה] שמחשיב א"ע [=את עצמו] ליש",[xv] כלומר כל עוד האדם מחשיב את עצמו לישות נפרדת הרי הוא עובד עבודה זרה. למעשה, החשבת העצמי כישות אמיתית היא הגרעין היסודי והעיקרי של כל העבודה הזרה כולה. בהתאם לכך, עבודת ה' היא ביטול היש:

תכלית כל הבריאה להיות היש בטל לאין ובכל עולם נמשך ביטול היש לפי מדרגתו והנה עיקר הביטול הוא להיות בטל ונכלל ממש באור אין סוף ברוך הוא ומיוחד בו יחוד גמור ואמיתי בתכלית היחוד[xvi]

עיקר הביטול, שהוא תכלית הבריאה כולה, הוא להיות בטל עד כדי כך שניכלל באור האין סוף ונתאחד בו לחלוטין. על פי תורת חב"ד אין כאן תהליך פיזיולוגי שבו משהו משתנה, אלא התעוררות פסיכולוגית שבה אנחנו מגלים שמעולם לא היינו יש נפרד מהאלוהים. ביטול היש, אם כן, הוא ההכרה שארמון האני שבנינו ברוחנו אינו אלא משל, דבר שממילא חושף אותנו למציאות הנצחית שבמסגרתה אין כל הפרש או הבדלה בינינו לבין האלוהות.

לחפש את השור, תמונה אחרונה

התמונה האחרונה אינה ריקה

לא קשה לראות את הדמיון הגדול בין דברים אלה לחלק מהמסורות המיסטיות המזרחיות, ההינדואיסטיות ובעיקר לבודהיסטיות. זרמים פילוסופיים-רוחניים הינדואיסטים כשייוויזם הקשמירי ((Kashmir Shaivism והאדוויטה ודאנטה (Advaita Vedanta) או בודהיסטים כמדיאמיקה שוניאטה (Madhyamika Sunyata) והזן (Zen, Chan) מלמדים על אחדותו הרדיקלית של הקיום, על כך שריבוי התופעות, ובתוכן העצמיות האנושית, קיימים למראית עין בלבד, בעוד שלאמיתו של דבר ההוויה היא אחדות רציפה ושלמה.[xvii]

פעמים לא מעטות נעשה ניסיון מצד הוגים ורבנים יהודים להנגיד את ההשגה הרוחנית היהודית שהזכרנו כאן לזו ההינדואיסטית-בודהיסטית. במקרים כאלה ההשוואה מולידה לרוב מסקנה בנוגע לנחיתותן של המסורות המזרחיות, באשר הן שואפות, לכאורה, לביטול גמור של עצמיות האדם, להתמזגות באל שאינה מותירה דבר, ולכן אינה מאפשרת גם חיים תקינים, ואילו היהדות שואפת לחיים בעולם הזה, ועל כן ההתמזגות עם האלוהות שהיא מציעה מותירה את האדם קיים ומתפקד. אשתמש בדוגמא למהלך שכזה מתוך כתביו של הרב שג"ר, מגדולי רבני והוגי היהדות האורתודוקסית בעת המודרנית:

ניתן למצוא דמיון בין החסידות לבין תורות מזרחיות שונות. ניתן למצוא בחסידות כמה ביטויי אחדות, ואפילו מקורות דוגמת משל החומות [= משל הארמון] הידוע של הבעש"ט, המורים כי החומריות והנבדלות הן אשלייה בלבד. […] אך גם כאן הדמיון בין היהדות לבין המזרח מוגבל. דרגה זו של 'ביטול היש' מתוארת בכמה מקומות בחסידות כמדרגה נמוכה יחסית למדרגה גבוהה יותר, הביטול במציאות, שבה האדם והעולם שומרים על ישותם. ניתן לומר כי הדרך היהודית נעוצה בביטחון בקב"ה, ולא בביטול; כאן לא נעלם הפן הפרסונלי, וגם לא התודעה הארצית, אלא שמוחדרת אליהם אמונה. גם בחב"ד נוכל למצוא את הרעיון לפיו המדרגה הגבוהה אינה ביטול ה'אני' אלא דרגת היחידה שבנפש, שבה ה'אני' נכלל באחדות האלוקית. מטרתה של היהדות אינה הנירוונה, לא בחיי העולם הזה בכל אופן, אלא היכולת לחיות בו בשמחה ובביטחון יהודיים. […] על כן יוצרת החסידות, בניגוד לזן, אדם בעל זיהוי מסויים, השייך להיסטוריה ולחברה מסויימת.[xviii]

הרב שג"ר גורס שבניגוד לדרך המזרחית, המיסטיקה היהודית לעולם לא תשאף לביטול מוחלט של עצמיותו של האדם. הוא מביא כדוגמא את דרגת 'ביטול במציאות' הגבוהה מדרגת 'ביטול היש', והשומרת על יחידותו של האני.[xix] מנגד, על פי שג"ר אין במזרח רעיון של שימור העצמיות, אלא רק התמזגות טוטלית באחדות האלוהית.

נדמה לי שהרב שג"ר אינו מדייק. ברצוני לכתוב בזהירות בנוגע לכך, משום שהנושא המדובר הוא מורכב ומתעתע מאין כמוהו. ביטול העצמיות יכול לבוא תוך התמזגות מוחלטת עם האלוהות שאינה מותירה יכולת לתפקד ביום יום, ויכול באותה מידה לבוא בצורה שמאפשרת זאת. נדמה לי שבמסורות שונות, הן ביהדות, הן בבודהיזם, הן בהינדואיזם והן בסופיזם מודעים היטב לכך, ונוכל בכל מסורת למצוא את ההתייחסויות הפנימיות, בשפה המסויימת של אותה מסורת, לנושא. איני יודע אם הרב שג"ר לא היה מודע לכך, או שהבין בצורה לא מדוייקת את התייחסויותיהן של המסורות האחרות לכך.

כדוגמא נגדית לדבריו של הרב שג"ר אביא משל נוסף, הפעם לא על ארמון, אלא על פר ורועהו. זהו משל מפורסם במסורת הזן, שמציג מרדף אחרי פר תועה, ותפיסתו. הנמשל מתייחס לשלבים השונים בדרך הרוחנית. [xx] בזמן שושלת סונג (960-1278 לספירה) נוצרה לראשונה סדרה שכזו על ידי מורה זן סיני ששמו סאיקיו (Seikyo). זו היתה סדרה בת שש עד שמונה ציורים שבהם מתוארות סצנות כמציאת עקבות הפר, ראיית זנבו, תפיסתו, ורכיבה עליו. הסדרה הסתיימה בתמונה ובא מוצג עיגול ריק. במאה השתים-עשרה, כנראה לא הרבה אחרי יצירתו של סאיקיו, פיתח מורה זן סיני אחר ושמו קאו-אן (Kuòān, או קקואן ביפנית – Kakuan) את הסדרה והשלים אותה, וגרסתו, בת עשר תמונות, היא שזכתה להכרה כללית במסורת הזן, וללימוד מאז.[xxi]

להתפתחות פנימית זו במסורת הזן משמעות רבה עבורנו. העיגול הריק מייצג את ריקותה ואחדותה של המציאות כולה, תוך מחיקת כל מושג של "אני" ו"אחר".[xxii] מצב זה מוצג על ידי סאיקיו כתכלית ההתפתחות הרוחנית, וסופה. קקואן, שהרגיש שתמונה של ריקנות שכזו אינה ממצה את המסע הרוחני לאשורו, הוסיף שתי תמונות: תמונה תשיעית ובה מוצג נוף טבע דומם, ותמונה עשירית ובה מוצג גיבור המשל, הפעם ללא שור, אלא בהולכו אל השוק בידיים פרושות.

המשמעות ברורה: ההישג העליון של הזן אינו העלמות בריק מתוך התמזגות טוטלית עם האינות, שאינה משאירה דבר. האידיאל הרוחני העליון הוא החזרה אל העולם, וזאת אחרי שהבנו בצורה עמוקה שמלוא כל הארץ כבודו, שאין בנינו ובינו שום הפרש. התמונה התשיעית מאשרת שיש עולם, שהוא אינו נעלם רק משום שהבנו שהוא במהותו אלוהי (או, על פי הזן, ריק מעצמיות וקשור אהדדית). התמונה העשירית מלמדת אותנו לשוב ולרדת מהעליונים, מעולמות הריקות או האלוהות, וזאת מתוך ידיעה שהעולם הזה אינו נבדל מהם כלל, שבו מתקיימת האמת כולה, ולא בשום מקום "אחר" לכאורה. זו החזרה לעולם מתוך אחדות בין פנים לחוץ, מתוך מודעות בכל מעשה ומעשה. זו החזרה אל העולם כארמון, החזרה מתוך הבנה שהעולם הזה הוא הארמון האלוהי. ואף גבוה יותר: זו החזרה מתוך הידיעה העמוקה שהעולם הזה הוא מלך מלכי המלכים.

:

—–

[i] כך התוספות על סיפור הפרדס, השריד התלמודי למסעותיהם של יורדי המרכבה. ראו בבלי, חגיגה, יד, ב.

[ii] מורה נבוכים, חלק ג', פרק נ"א

[iii] בן פורת יוסף, פרשת מקץ. ראו דיון על משל הארמון של הבעש"ט אצל Moshe Idel, Ben: Sonship and Jewish Mysticism, Hartman Institute / Continuum, New York, 2008, pp. 543-559, ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו, בר אילן, רמת גן, תשס"ט, עמ' 103-108, 411-412; רון מרגולין, הדת הפנימית: פנומנולוגיה של חיי הדת הפנימיים והשתקפותם בתולדות היהדות, בר אילן / הרטמן, רמת גן, תשע"ב, עמ' 414-415.

[iv] על תפקיד השופר כאן ראו Idel, Ben, pp. 545-547.

[v] יעקב יוסף מפולנאה, תולדות יעקב יוסף (א), אגודת בית וויעליפאלי,ירושלים, תשע"ג, פרשת וישב, עמ' קה.

[vi] ראו שם, עמ' נו, נט-ס, תכז, תמ, תקצט, תריז; וכן ראו יעקב יוסף מפולנאה, צפנת פענח, מהדורת גדליה נגאל, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 214, 408. ראו דיון על התייחסויות הבעש"ט לפסוק זה אצל מרגולין, מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות, מאגנס, ירושלים, תשס"ה, עמ' 234-240; נתנאל לדרברג, סוד הדעת: דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב, ראובן מס, ירושלים, תשס"ז, עמ' 134-139.

[vii] תולדות יעקב יוסף (ב), אגודת בית וויעליפאלי,ירושלים, תשל"ג, פרשת במדבר, עמ' תמ.

[viii] על תולדות דמותו של חנוך ראו משה אידל, עולם המלאכים: בין התגלות להתעלות, ידיעות ספרים, תל אביב, 2008, עמ' 74-134; מרגולין, מקדש אדם, עמ' 234-240.

[ix] תולדות יעקב יוסף (א), פרשת וירא, עמ' נט-ס.

[x] אידל, עולם המלאכים, עמ' 121

[xi] בחשיבה המערבית הפרה-מודרנית הפער בין פנים לחוץ אינו חד, והאדם תופס עצמו בצורה מודגשת יותר כחלק אורגני מהכלל.

[xii] צפנת פענח, עמ' 214.

[xiii] שמועה טובה, דף ע"ט ב, מצוטט אצל רבקה ש"ץ אופנהיימר, החסידות כמיסטיקה, מאגנס, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 29.

[xiv] דרך אמת (יושר דברי אמת), ועד להפצת ספרי הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו זי"ע, ניו יורק, תשנ"ג, עמ' יד

[xv] מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, אוצר חסידים, ברוקלין, תשמ"א, פרשת אחרי, כח, ע"ב.

[xvi] ליקוטי תורה, אוצר חסידים, ברוקלין, תשס"ב, פרשת אמור, לז, ע"א.

[xvii] בעוד שרעיונות כאלה, כפי שראינו לעיל, קיבלו ביטוי ממשי במסורת היהודית רק עם בוא הבעש"ט ותחילת תנועת החסידות, בהודו ובסין הם קיימים כבר למעלה מאלפיים שנה. אחת הסיבות המרכזיות לכך הוא שמתחילתה של המסורת הדתית היהודית הודגשה הטרנסצנדנטיות של האל, כלומר היותו אחר מהעולם, "אי שם" למעלה. כאמור לעיל, הארמון האלוהי נתפס כמציאות, וההעפלה אליו הובנתה כעלייה מדורגת בשלבי סולם. במסורות המזרחיות האלוהות מלכתחילה אינה נבדלת מהעולם, ואף ברור שהיא מהווה את מהותו הנסתרת של כל אדם ואדם. משום כך גם פיתחו ההודים כבר מאז שיטות מדיטטיביות שונות המפתחות באדם תודעה למצב האחדותי, בעוד שבמסורת היהודית הדברים הבשילו מאוחר יותר.

[xviii] הרב שג"ר, לוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסט מודרניזם, ידיעות ספרים, 2013, עמ' 124-126.

[xix] מוזר שהרב שג"ר מביא דוגמא זו, ואינו מתייחס לכך שלעיתים דווקא המונח 'ביטול במציאות' משמש בכתבי חב"ד לתיאור ביטול מוחלט וגמור של העצמיות, בעוד 'ביטול היש' דווקא, כדרגה נחותה מ'ביטול במציאות', מתאפיין דווקא בשימור הרגשת עצמיות. על פי הרבי מליובאוויטש, האדמו"ר האחרון לבית חב"ד, ר' מנחם מנדל שניאורסון "יחו"ע [=יחוד עליון] היינו כבטול זיו השמש בשמש, בטול דעולם האצילות, ביטול במציאות, בטול שבדרך ממילא, כי אינו מרגיש את עצמו ליש כלל. יחו"ת [=יחוד תחתון], היינו ביטול העולמות בי"ע [=בריאה, יצירה, עשייה, ללא אצילות], ביטול היש, היינו שמרגיש כי יש הנהו, אבל מבין בשכלו כי בטל הוא, מאחר אשר נמצא הוא בתוך מקור המהוו, וכמו זיו השמש בשמש (אבל כ"ז הוא בהבנתו ולא בהרגשתו)." – אגרות הקודש, כרך ב, איגרת רכ, ההדגשה במקור. כלומר ביטול במציאות הינו דווקא כאשר יש מיזוג מוחלט בין האדם לאלוהות. לעיתים אמנם משתמש הרבי מליובאוויטש בביטוי 'ביטול במציאות' כמתייחס לדרגה שבה עדיין קיימת דיפרנציאציה בין האדם לאלוהות, אולם אז הוא מדגיש כי קיימת דרגה גבוהה עוד יותר ('ביטול העולמות שמצד עצמותו ומהותו יתברך'), שבה הנבדלות נמחקת – ראו ליקוטי שיחות, יב, תזריע, עמ' 66-67. אינני בא לטעון שאין במסורת היהודית אידיאל של שמירה על עצמיות מתפקדת גם מתוך איחוד עם האלוהות, אולם דווקא בחב"ד נמצא דברים מפורשים על איונו המוחלט של האדם. ועם כל זאת, כאמור לעיל, נושא זה מורחב, עדין ודק, וייתכן מאוד שגם הביטול החב"די המוחלט מאפשר עדיין חיים בעולם הזה, משום שכאשר הכל אלוהות גם העצמי כמשל הוא אלוהות, ואין סיבה להכחיד אותו, אלא רק להכיר בהיותו משל בלבד. הכרה כזאת מאפשרת לנו מיזוג מלא עם האלוהות תוך כדי חיינו, כפי שנראה להלן גם בדוגמא מתוך הזן בודהיזם.

[xx] אחד המאפיינים העיקריים של הזן בודהיזם הוא הגישה הישירה, האנטי-אינטלקטואלית והאל-זמנית לבעיית הקיום. תלמיד הזן יודע כי את בשחרור מכבלי הסבל וכניסה אל הנצחי הוא יזכה בבת-אחת, פתאום, ושלא כתוצאה ממעשיו. נירוונה מתרחשת כאשר אדם "רואה אל תוך טבעו האמיתי", ודבר זה לא קורה כתוצאה שהסיבה לה היא הכשרה מסויימת, למידה או תפילה. משום כך, לא ייתכן כי הזן יכיר בכל צורה של התפתחות או בשום שלבים בדרך להארה. ברם, כל עוד הכרותינו תופסות את הקיום כמתמשך על פני זמן, בלתי נמנע לדבר גם על מימד כרונולוגי בהתפתחות הרוחנית – האמת, אף אם היא עצמה מעבר לכל הגבלה, כאשר נתפסת היא על ידי ההכרה האנושית, היא כפופה לחוקים אנושיים. ראו על כך הסבריו של ד.ט. סוזוקי, חוקר זן וזן-מאסטר: Daisetz Teitaro Suzuki, Essays in Zen Buddhism: First Series, Manoharlal Publishers, New Delhi, 2000, p. 363.

[xxi] שם, עמ' 369.

[xxii] ראו על כך למשל אצל Philip Kapleau, The Three Pillars of Zen, Doubleday, New York, 1989, p. 314.

25 תגובות

 1. יש רק בעיה קטנה עם הסיפור היפה הזה – הוא פשוט לא עובד !
  בוא ואני אגיד לך תומר פרסיקו היקר : "אין שום מחיצה בינך ובין אלהים , הכל אחדות אחת גמורה , מלוא כל הארץ כבודו !"
  מה נשתנה ?
  כלום !
  נשארת בדיוק מי שהיית לפני.

  אלהים\ההויה הוא מעל הזמן , מעל המקום , מעבר לכל צורה נפרדת.
  אז האם בזה שאגיד לך "הכל אחד" , תגיע לכך ? תגיע לתפיסת "מציאות" (או חוסר מציאות) שכזו ?

  אז אולי תבוא ותאמר לי :
  "כל הדברים הללו הם רק בתודעתינו , העולם בתודעתינו , האני בתודעתינו , הזמן והמקום והצורות בתודעתינו , אבל למעשה אין חומות ואין אני ואין עולם !"

  אז אגיד לך –
  מה זה משנה אם החומות הן בתודעתך או מחוצה לך כל עוד אינך יכול לעבור אותן ?

  אני מכיר למשל אנשים לא מעטים הסובלים מ"בעיות נפשיות" שונות.
  אני יכול להגיד להם "הכל דמיונות ! הקולות שאתם שומעים – לא קיימים ! הפחדים שלכם לא קיימים !" אך האם זה יעזור ? ראית פעם מישהו שנרפא כך מסכיזופרניה למשל ?
  כך מה זה עוזר להגיד "הכל אחדות והעולם לא קיים" , כאשר אין כלים לתפוס זאת ?
  (לזה אני קורא ברכה לבטלה ….)

  התפיסה של היהדות כפי שאני מבין אותה , איננה התפיסה של החוויה הזו.
  התפיסה של היהדות היא תנועה בין שתי חוויות מנוגדות. רצוא ושוב.
  היטיב רבי נחמן לתאר זאת , כאשר הוא תיאר "מתח" מובנה ולא פתיר בין "מלוא כל הארץ כבודו" , לבין "איה מקום כבודו" :
  מצד אחד האלוהות נמצאת בכל מקום (בדומה לחוויה שתיארת) , ומצד שני האלוהות איננה נמצאת בשום מקום : אינך יכול להצביע על משהו ולהגיד "זוהי ההוויה".
  (עיין ליקוטי מוהר"ן תנינא סח).

  בניגוד למואר המזרחי שאצלו החוויה היא חוויה חד מימדית של "אין עולם" , המואר היהודי נע תמיד בין שתי חוויות , בין שני קטבים שמייצגים למעשה אור וכלי.
  באור "הכל אחד" , ואילו בכלי קיימת ההפרדה.
  והמואר היהודי יודע לעלות אל האור ולהיות באחדות , ואז לחזור אל העולם ולבטא את האחדות בתוך הכלים הנפרדים.
  ועיקר היהדות היא דווקא פיתוח הכלי : פיתוח האישיות בעזרת מחשבות דיבורים ומעשים נכונים.
  ככל שהכלי מפותח יותר , היכולת להכיל את האחדות והאור מתחזקת.

  (ולהבנתי לעולם נישאר בשתי החוויות – ההארה היא התנועה בינהן).

  Liked by 1 person

  1. תודה על ההסבר, יוסף כהן (אם כי, לעניות דעתי, נימתך הצינית איננה לעניין)

   מצאתי עניין בטיעונך (“עיקר היהדות היא פיתוח הכלי”), הקשור לנטייה מסויימת בשווי המשקל בין אור לכלי (“בבחינת רצוא ושוב”), או בין “עליה אל האור” לבין “מחשבות ודיבורים נכונים”. האם תוכל ליישב בין טענתך לבין הכתוב בספר יצירה (א', ז') “בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום, שלכך נאמר רצוא ושוב” ?

   אהבתי

   1. שלום לך לבו"ב , ותודה על תגובתך.

    נימתי הצינית היא תוצאה של מרירות קלה – אחרי דיונים רבים באינטרנט בדיוק על הנקודה הזו.
    רוב האנשים שדנתי איתם לא היו פתוחים כמוך , ומבחינתם יש רק "חוויה נכונה" אחת.
    ואם אתה לא חווה את החוויה ה"נכונה" (== "הכל זה אלהים") , אז אתה מדבר מהמיינד (סוג של מילה גסה) , כולך רק שכל ולא חוויה , אתה באשליה ועוד ועוד.
    ואף טיעון גם לא יכול לשכנע את האנשים הללו קצת להיפתח לאפשרויות אחרות (רובם בזים לשכל ולהבנה , ואם תבוא בטיעון שכלי אז אתה מוכיח עד כמה כולך מיינד אחד גדול).
    כמו כן חלילה מלהגיד שלא "הכל מושלם כפי שהוא" , וחלילה מלהגיד שצריך "להתפתח" ולתרגל.
    הרי אין חומות ואין בעיות והאחדות נמצאת כאן והכל בסדר.

    לגבי המשך דבריך :
    קטונתי מלהגיד שאני מבין "פשט" בספר יצירה – האמת היא שאינני מבין בספר יצירה כלום.
    ובכל זאת אני מאמין שהפשט שם הוא שיש דברים שיש לנו בהם רשות לדבר ויש דברים שלא (עיין למשל קלח פתחי חכמה פרק טו').

    אך כשאני מדבר על כך שעיקר היהדות הוא פיתוח הכלי , אני מתכווין לדברים הפשוטים שכל ילד יודע אותם.
    כל ילד יודע כי עיקר היהדות הוא מצוות – במחשבה , בדיבור ובמעשה.
    בשפה אחרת – "בניית כלים".

    אך השאלה הנשאלת היא מה הטעם בכל המצוות עליהם היהדות מדברת ? בשביל מה כל זה ? למה לבנות כלים ?

    וכאן נכנס עניין ה"אור" :
    כשהכלים מתוקנים – שורה השראה.
    השכינה שורה על "חכם גיבור ועשיר" – אדם מתוקן.
    וכן השכינה שורה על עם מתוקן.
    ה"אור" הוא בעצם השראת האל , חווית האחדות.
    וכשהכלים מתוקנים , היא באה מעצמה.

    והחוויה לעולם תהיה חלקית –
    האדם בכליו המוגבלים לא יכול לחוות את האינסוף כפי שהוא.
    "כי לא יראני האדם וחי".
    (ואפילו לא את "עשר ספירות בלימה" כפי שהן !).
    ועל זה אם אתה מהרהר ו"נסחף" – "שוב למקום" !
    הישמר מלדבר ומלהרהר ,
    אל תעמיק בחוויה שהיא מעבר לכלי הקיבול שלך.

    ובכל זאת האור שכן נחווה מזכך מעט את הכלי.
    כי אומנם רוב האור מסתלק , אך נשאר ממנו מעט "רשימו".
    מעט אור המתבטא בתובנות שכליות , דיבורים ומעשים.
    ועל זה לא נאמר "הישמר מלדבר ומלהרהר"
    אדרבא !
    כאן זוהי כן מצווה לדבר ולעשות …. כי כאן מדובר על אור שבתוך הכלים.

    וכעת כאשר הכלי מזוכך יותר , שוב תגיע לחווית האחדות , והפעם תוכל לחוות יותר.
    ושוב תצטרך לדעת לשים לחוויה גבול – "כי לא יראני האדם וחי".

    ושוב מעט אור מהחוויה ישאר ויזכך את הכלים.
    ושוב תזכה לחוויה …..
    וחוזר חלילה.

    אהבתי

 2. אקדמאי שכותב על הארה זה כמו ילד בן 5 שכותב על אורגזמה. הרבה מילים יפות, אבל חוסר הבנה מוחלט, בטח מפרסיקו שכל כולו אגו. הכותב בפועל לא מבין על מה הוא כותב ונסמך על הבנתו השכלית במקום על חוויה ישירה והדבר ניכר בכתביו. מי ייתן ונקבל אקדמאים מוארים שיידעו על מה הם מדברים ועד אז נצטרך לסבול את הקשקשנים האלה כמו פרסיקו שטועים ומטעים.

  אהבתי

  1. למיטב ידיעתי , דווקא תומר פרסיקו איננו "אקדמאי מנותק" אלא מתרגל שיטות רוחניות כמו ויפאסאנה באופן קבוע.
   אני לא מסכים תמיד עם מה שהוא כותב , אך ברור לי שבכתיבה שלו יש לא מעט "חוויה" והוא מנסה גם לחוות דברים ולא רק לחקור "מבחוץ".
   האם כולו אגו או לא ? בגדול אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו אגו. גם המוארים שחושבים שהם מוארים , אני יוצא מנקודת הנחה שהם אגו. האגו יכול ללבוש צורות שונות , כולל צורה של "מואר חסר אגו" אך בסוף גם זה אגו.

   איך אמר דון חואן לקרלוס קסטנדה ?
   "אני אהיה 'פלצן' תמיד. וגם אתה.
   אבל עכשיו אני פלצן שלא לוקח את עצמו ברצינות , ואילו אתה פלצן שלוקח את עצמך ברצינות".
   ("כח השקט" עמ 210)

   מואר אמיתי יודע שהוא תמיד ישאר פלצן , רק שהוא פלצן שיכול לצחוק על עצמו.
   מציע לך להיזהר מאוד מ"מוארים חסרי אגו" – אלו הכי גרועים.

   Liked by 1 person

   1. הכל כל כך מבלבל אתה לא יודע איזה דרך ללכת הייתי מאוד רוצה כוון לחיים הפשוטים

    אהבתי

    1. אני חושב שבגדול את מחפשת את הדרך למקום שנקרא "גן עדן" – מקום אבוד של פשטות ותום.
     אני חושב שכולנו גם מתחילים כך את חיינו כילדים. אבא ואמא יוצרים עבורינו מעין מעטפת שמגינה עלינו מהסערות שבחוץ , ויוצרים עבורינו גן עדן קטן.

     אך סופו של גן העדן הוא להישבר , ובמוקדם או במאוחר נעמוד מול המציאות – הלא פשוטה והמאיימת.

     לכן אני חושב שהדרך היחידה להיות פשוט , היא להכיר בכך שכלום לא פשוט .
     לקבל את זה שאין לנו באמת "חממה" של פשטות ותום שמגינה עלינו , ולהשתדל לעשות את המיטב שלנו – בכל זאת.

     לשחרר את כל מה שאיננו בידינו , ולעשות היטב את מה שכן בידינו לעשות.
     וזוהי פשטות בעיני.
     (דברים ברוח זו ניתן למצוא אצל אפיקטטוס , פילוסוף שאני מאוד מעריך)

     אהבתי

      1. אמרו חכמינו כי כשרצה הקב"ה לברוא עולמו , נתעטף באורה וברא את העולם.
       תודה לך ושבת שלום !

       אהבתי

 3. מעניין ומחדש(לי). דומני שרעיון דומה לזה המוצג כאן, עובר כחוט השני בספרו של ארתור גרין "יהדות רדיקלית", שם הוא גם מנסה (איני בטוח שבהצלחה) להציג גם יישומים מעשיים. ובאמת שאלת "מאי נפקה מינה" היא משמעותית, כלומר נניח שאני מקבל את תפיסת הבעשט, כיצד היא אמורה להשפיע על היום-יום (גם של מי שאינו מתעתד להפוך ל"חסיד" רשמי באחת החסידויות?)
  אם טרם כתבת-אשמח לקרוא על התייחסותך לספר שהזכרתי לעיל.
  תודה.

  אהבתי

   1. תומר, תודה רבה על ההפניות המחכימות. אגב "אופציות יהודיות", האם הספקת להתרשם (ולרשום) על ספרו של אלחנן שילה-"יהדות קיומית"? יש, דומני, נקודות השקה לספרו של גרין.

    אהבתי

 4. אני שוב מתקשה להבין את מקומו של האני ברוב המילים שנכתבו כאן, למרות שאני מעריך שאם רבים וטובים חשים שיש כאן תשובה לשאלותיהם אולי האשמה בי, ועדיין כיצד אנשים כמוך תומר שכל כך אורייני בתגובות אחרות שלך אינך מצליח להבהיר בפשטת את העמדה מה מקומו של האני בעולם בו הוא מתמזג ונעלם כעצמיות. האם הכוונה למשהו שפינוזיסטי? (וכן, אני יודע שרבים מאשימים את שפינוזה בלקיחה מהמזרח).
  אך מה שנראה לי די ברור הוא חוט השני העובר בין ראיית "כל מעשינו – כמו גם כל מעשי כל השאר, כמו גם כל העולם כולו – הם מעשיו של האל. ומה רבו מעשיך, ה'" לבין המשיחיות המיסטית של הרב אבינר וחבריו.

  אהבתי

 5. תודה רבה על ההבהרה הברורה של מה שברור מאליו לכל מי שיש לו תחושה/חוויה אותנטית בעולם הרוח האוניברסלי שהמסורת היהודית, למרות מאמציה לאורך הדורות, נשארה חלק ממנו מתחת לשכבות עבות של שבטיות. חבל שלא מבינים אותך. המוח/אגו היהודי אוהב ומעדיף להזדהות עם האל ולא להתמסר אליו ולהרשות ל"אני" האינדיבידואלי להיות ביטוי שקוף ככל האפשר עבור האין, גם לאחרי כל הדיו שנשפך על זה בספרי חסידות שציטטת.

  אהבתי

 6. אני מוצא בזן הרבה רעיונות שמקבילים ליהדות. כמו לדוגמא: ישיבת זאזן צריכה להעשות לשם ישיבת זאזן וביהדות לימוד תורה צריך להיות לשמה. גם המשפט "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" נשמע לי כמו משהו שחכם זן היה יכול להגיד.

  אהבתי

 7. נ.ב.
  לגבי ההערה בנושא חב"ד (ביטול היש לעומת ביטול במציאות וכו' וכו').
  אצל חב"ד מאוד מודגש העניין הזה של "ביטול" (במלעיל) כלפי האלוהות , ושהכל אלוהות , ושהצמצום לא כפשוטו וכו' וכו'.
  אין לי שום ספק שבעולם שזה מה שהביא אותם (או לפחות את חלקם) , לטעון\לטעות בסופו של דבר שגם הרבי שלהם הוא אלוהות …..

  הגישה הזו איננה גישה יהודית , ואיננה גישה "מוארת".

  בפשטות , הגישה היהודית (וגם הגישה הקבלית) , היא גישתו של עימנואל חי ריקי בספרו "יושר לבב" –
  שהצמצום הוא כפשוטו.
  דהיינו שהקב"ה איכשהו "צמצם את עצמו" וברא עולם נפרד מחוצה לו.
  עולם שאיננו אלוהות.
  וכפי שאמרו חז"ל בפירוש – "הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו !".
  אלא שמכיוון שהקב"ה יכול להחזיר את העולם לתהו בכל רגע , אז העולם נחשב כבטל כלפיו.
  (וכפי שההלכה אומרת : "כל הראוי לבילה , אין בילה מעכבת בו").
  ולכן אנו אומרים "ה' אחד" – שמציאות העולם איננה נחשבת לעומת מציאותו.

  אך בסופו של דבר העולם עצמו איננו אלוהות !!!

  אילו העולם היה אלוהות , הרי אז עבודה זרה היתה מותרת – שהרי "הכל אלוהות" גם העץ והאבן והאדם.
  ולכן חלק מהחבדניקים שאצלם מודגש מאוד ש"הכל אלוהות" , הגיעו לעבודה זרה בכך שהפכו אדם לאלוהות.

  אהבתי

 8. תודה רבה על המאמר, נהניתי מאוד לקרוא ולהעמיק בנושא.
  לא ברור לי על איזה אגו מדובר, אני לא הרגשתי או זיהיתי שום דבר כזה בכתיבה.

  אהבתי

 9. הערה קטנה לגבי הפתיחה. כתבת:

  "על פי כתובים אלה המסע אל "המרכבה" (שהיא ההתרחשות השמימית סביב כס הכבוד) נערך בצורה ממשית, בגופו של יורד המרכבה ממש"

  בוא נגיד שזה לא נראה לי נכון, ובגופם יורדי המרכבה היו על הקרקע. יוסף דן הוכיח זאת מהקטע הבא בהיכלות רבתי שמתאר איך "הורד" ר' נחוניא מהמרכבה:

  "אמר רבי ישמעאל מיד נטלתי מטלית של מילת … נעץ בה מורביא של הדס מלאה פלייטון ששרו באפלסמון נקי והניחוהו על ארכובותיו של רבי נחוניא בן הקנה מיד פטרוהו מלפני כסא הכבוד"

  ברור שר' נחוניא היה "אל מול פני המרכבה" מצד שני גופו היה ליד ר' ישמעאל שהיה יכול להניח מטלית על ארכובותיו.

  אהבתי

  1. נכון מאוד, זה הקוע היחיד ממנו ברור שהגוף על הקרקע. אולם בקטעים אחרים יוקדי המרכבה נפצעים ונחבלים, למשל, בצורה שמתאימה לגוף, לא לנשמה. צריך לזכור גם שתפיסת האדם של חז"ל היתה שהאדם הוא הגוף, לא נשמה שבתוך הגוף לכאורה. מה שברור הוא שהיו רבים אז שחשבו שהמסע הוא בגוף, ולכן חכמים כבעלי התוספות או רב האי גאון דואגים להדגיש שהמסע אינו בגוף. על פי פרשנותי הם מעדכנים את התפיסה הקדומה, שהמסע אכן היה בגוף, לתפיסה שאצלם כבר מושפעת מתפיסת האדם היוונית-נוצרית, של נשמה בתוך גוף.

   אהבתי

   1. תפישת האדם כגוף אצל חז"ל זאת כבר קביעה כללית יותר, שסתם משליפה מהזכרון אני יכול לחשוב על כמה מאמרים שלא מסתדרים איתה – תפילת אלהי נשמה, שלושה שותפים באדם, משלו של ר' עקיבא של הגוף והנפש כחיגר וסומא.

    אולי תוכל להפנות לאיזו סקירה בנושא?

    אהבתי

    1. אדרבה, שלושה שותפים באדם זה בדיוק העניין: האדם הוא גוף שהאל נותן בו נשמה, שמתפקדת כבטריה שמחיה אותו. לכן כשמתים "מחזירים את נשמתנו לבורא". מי מחזיר? הגוף, שהוא האדם. סקירה טובה, גם על המודל היווני-נוצרי שמתפתח במקביל, תוכל למצוא אצל דניאל בויארין, בספר 'הבשר שברוח'. יצא בעם עובד.

     אהבתי

  2. המדובר במצב שהוא מעין חלום –
   גם בחלום האדם חושב ומרגיש שהוא עושה בגופו כל מיני פעולות ומרגיש תחושות שונות , אך גופו נמצא לידינו , ואפשר גם להעיר אותו.
   אם אדם יבין כיצד מתאפשר דבר זה בחלום (תחושות גופניות כאשר הגוף לכאורה נמצא במימד שלנו) ממילא הוא יהיה מסוגל להבין זאת גם לגבי יורדי המרכבה.

   אך האמת היא שהשאלה הזו קדומה הרבה יותר , ונחלקו בה גדולי עולם הרמב"ם והרמב"ן.
   השאלה היא האם כלל הסיפורים הנבואיים שבתורה גם התרחשו כך – למשל סיפור אברהם והמלאכים , שלדעת הרמב"ם הכל היה רק במראה הנבואה , למרות שהסיפור הוא סיפור גופני לגמרי , ולדעת הרמב"ן לא.

   והרמב"ן הקשה על הרמב"ם בחריפות שרואים מפשטי הכתובים השלכות על המציאות "שלנו" וכיצד טוען הרמב"ם שהכל רק במראה הנבואה ?

   "…. והנה לדבריו לא לשה שרה עוגות ולא עשה אברהם בן בקר וגם לא צחקה שרה רק הכל מראה ואם כן בא החלום הזה ברוב ענין כחלומות השקר כי מה תועלת להראות לו כל זה ? וכן אמר (שם) בענין "ויאבק איש עמו" (להלן לב כה) שהכל מראה הנבואה ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ ?"
   (רמב"ן בראשית יח' א')

   והאמת היא שלא ניתן להבין זאת בשכל רגיל.
   דהיינו , הנבואה היא אכן גופנית ולא גופנית בעת ובעונה אחת , היא חלום ומציאות בעת ובעונה אחת.
   המציאות עצמה היא חלום , למעשה.
   רק שהיא חלום בעוצמה גבוהה יותר מהחלומות הרגילים.
   וככל שהנבואה "עוצמתית" יותר , ההבדל בינה לבין המציאות מיטשטש.

   אהבתי

 10. הערה על החיבור של הקוצקער לכל הסיפור הזה. האמרה המצוטטת כאן בשמו איננה מאמרותיו המקוריות. כנראה הושפעת מספרו של העשל. בשביל מידע מהימן על הקוצקער עיין 2 מאמריו הנפלאים של פרופ' יעקב לוינגר תרביץ כה. לוינגר מסביר שם שהקוצקער לא דיבר כמעט על ביטול היש. לפי מה שזכור לי יש רק אמרה מקורית אחת שלו שמדברת על ביטול בהקשר לחג סוכות וממש לא במובן הקלאסי של ביטול. מה שהחסידים הדביקו לו זה עניין אחר.

  אהבתי

שקלא וטריא

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s