תגובה להמלצות הועדה ל'בחינת תופעת הכתות בישראל'

[להלן מכתב שנשלח לשר הרווחה ולעוד כמה ח"כים ועמותות שנוגעות בדבר בנוגע ל"דו"ח לבחינת תופעת הכתות בישראל", שעל מגרעותיו והסכנות שהוא נושא כתבתי מעט כאן. המכתב נוסח ונחתם על ידי קבוצה של חוקרים של התחום, ביניהם אנוכי. כאן ניתן להוריד את הדו"ח המדובר. כאן כתבתי כמה מילות הקדמה, שפורסמו היום באתר מעריב.]

לכבוד שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ משה כחלון,

הנדון: תגובה להמלצות הועדה ל'בחינת תופעת הכתות בישראל'

א.נ.

בעקבות פרסום המלצות הצוות ל'בחינת תופעת הכתות בישראל' של משרד הרווחה אנו, אקדמאים העוסקים בחקר דתות ותנועות רוחניות, רוצים להביע את הסתייגותנו המקצועית מהדו"ח ואת חששנו מהמלצותיו. אנו, כמובן, מברכים על כל יוזמה לתמוך ולסייע לנפגעי אלימות, הטרדה מינית והתעללות מצד בעלי שררה וסמכות ממסדית או רוחנית, אולם יחד עם זאת, הערכתנו היא כי הדו"ח מסתמך על מקורות, ספרות, והגדרות שמוכרים באקדמיה זה מכבר כמוטים, ושחלקם מייצגים אינטרסים ונקודות מבט של גופים בעלי עניין במחלוקת.[i]

ראשית, אנו מערערים על השימוש במונח 'כת', המניח מראש כי כל קבוצה דתית או רוחנית חדשה או לא מוכרת לממסד מעורבת בפעילות שלילית. המונח איננו מקובל כיום במחקר האקדמי, ונהוג להחליפו במונח הניטרלי 'תנועות דתיות חדשות'.

שנית, ובהמשך לכך, אנו מסתייגים מן השימוש במונח הכולל 'נפגעי כתות'. אנו מסכימים שישנן קבוצות רוחניות ודתיות בהן הפרט מוותר על חשיבה עצמאית, ושלפעמים ויתור זה מנוצל לרעה, ופוגע באותו פרט. אולם על פי מיטב ידיעותינו והבנתנו קשה עד מאוד להבחין ולהבדיל בין חברות כנועה בקבוצה שמבקשת לחקור בצורה כנה אמיתות רוחניות, לבין כניעה מאונס בקבוצה המשעבדת את חבריה ומנצלת אותם לרעה. בהתאם לכך, אנו מצפים כי תעשה הבחנה ברורה בין קבוצות שונות, ובין פעולות שונות בתוך הקבוצה. לפיכך, אנו קוראים להימנע מכל התערבות ממשלתית בפעילותן של קבוצות דתיות או רוחניות חדשות, אלא במקרה שהוכח שמי מחברי הקבוצה או ממנהיגיה עבר על החוק. גם במקרה של עבירה על החוק, אנו מסתייגים מכל נסיון להאשים או לרדוף קבוצה שלמה בגלל עבירה על החוק של אחד ממנהיגיה או חברי הקבוצה. אנו אף קוראים שלא להתעלם מעדויות לא מעטות המלמדות על פעילותן של קבוצות דתיות חדשות לטובת הפרט והחברה.[ii]

שלישית, אנו דוחים את השימוש במונח 'שליטה הכרתית' (mind control). זהו מושג חסר תוקף מדעי, וישנה כיום הסכמה בין החוקרים שאין לעשות בו שימוש בהקשר של תנועות דתיות חדשות.[iii] המחקר מצביע על כך שאנשים בוחרים להצטרף לתנועות דתיות חדשות מרצונם החופשי ואף בוחרים לעזוב אותן מרצונם החופשי. יתרה מזאת, מחקרים רבים מראים שמרבית המתעניינים בתנועות אלו בוחרים, בסופו של דבר, שלא להצטרף אליהן, או מצטרפים ועוזבים אחרי זמן מה.[iv] כל הנתונים הללו אינם מתיישבים עם הטענה שתנועות אלו משיגות "שליטה מוחלטת בתהליכי החשיבה ודפוסי ההתנהגות", כלשון הדו"ח (עמ' 22).

ערעורים על תוקפן של האשמות ב'שליטה הכרתית' בקבוצות דתיות חדשות התפרסמו לא רק בבמות אקדמיות מכובדות, אלא גם ניתנו כעדות מומחים בבתי משפט רבים ברחבי העולם. לדוגמה, ב-1989 הצהירו האגודה למחקר מדעי של הדת (The Society for the Scientific Study of Religion) והאגודה הסוציולוגית האמריקאית (American Sociological Association) בפני בית המשפט העליון בארה"ב שאין כל תמיכה מחקרית לטענות אודות 'שליטה הכרתית' בהקשר של תנועות דתיות חדשות; והאגודה הפסיכולוגית האמריקאית (American Psychological Association) יצאה בהצהרה דומה בפני בית המשפט העליון במדינת קליפורניה כבר ב-1987.[v]

אנו אף טוענים שהנסיון הגורף להחליט עבור חברי קבוצות דתיות חדשות שהם משועבדים למנהיגיהם, חסרי רצון חופשי וחסרי יכולת להחליט עבור עצמם, נראה כאנטי-דמוקרטי ומהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם. השימוש במושג 'כת' ו'שליטה הכרתית' עלול להוציא חברי קבוצות דתיות ורוחניות מחזקת היותם אזרחים חופשיים, בעלי רצון חופשי וזכויות טבעיות, ולהכניסם לקטגוריה משפטית של "קטינים", הזקוקים לאפוטרופסות.[vi] אנו חוששים שהמלצות הוועדה עלולות להיות מנוצלות לרעה ולשמש לרדיפה של קבוצות שונות בשל החזקתן באמונות או מנהגים השונים מן המקובל. העמדה של חלק ממדינות אירופה בנוגע לסוגית התנועות הדתיות החדשות מלמדת על גישה מפוכחת יותר: לדוגמה, סוכנות פדרלית בלגית המליצה נגד חקיקת חוקים המתמקדים בתנועות דתיות חדשות[vii] והסנאט האיטלקי החליט שלא לאמץ חוק נגד 'מניפולציה הכרתית' בתנועות דתיות חדשות.[viii]

לסיכום, אנו טוענים כי חקיקת חוקים או נהלים המכוונים ישירות כלפי מנהיגים דתיים או רוחניים וכלפי חברי קבוצות דתיות חדשות אינה עולה בקנה אחד לא עם הידע המחקרי שנצבר באקדמיה ולא עם שמירת זכויות האזרח וחופש האמונה והפולחן במדינת ישראל.

על מנת לקבל החלטות מושכלות בעניינים אלה בעתיד, נשמח לסייע ביישום המלצות הצוות לבניית מאגר מידע ובניית מערך הכשרה לעובדים סוציאליים בתחום התנועות הדתיות החדשות, בהנחה ששני אלו יתבססו, בין השאר, על ידע מחקרי שנאסף במהלך השנים ברחבי העולם.

בברכה,

ד"ר אליעזר באומגרטן, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' יורם בילו, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והמחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
אורית בנדס-יעקב, המחלקה לסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
נגה גלעד, החוג ללימודים רב תחומיים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' בועז הוס, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' חיים היימס, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר סיון הירש, חינוך רב-תרבותי, אוניברסיטת מונטריאול, קנדה
ד"ר יובל הררי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רחל ורצברגר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נורית זיידמן, המחלקה למנהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יוסף חיות, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר גילה לאור, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר הגר להב, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' דוד לוי-פאור, המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל, האונ' העברית בירושלים
ד"ר יוסף לוס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' עפרה מייזלס, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רונית מרוז, המגמה לפילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה, אוניברסיטת תל-אביב
תומר פרסיקו, ביה"ס לפילוסופיה, התכנית לדתות זמננו, אוניברסיטת תל-אביב
שי פררו, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר גבי קאבאליון, ביה"ס לעבודה סוציאלית והמחלקה לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון
יועד קדרי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אדם קלין אורון, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' שלמה קניאל, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר דלית שמחאי, החוג הרב תחומי בפקולטה למדעי הרוח והחברה, המכללה האקדמית תל חי
פרופ' סטיב שרוט, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגד
אסף תמרי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


[i] Zaidman-Dvir, N. and Sharot S. 1992."The Response of Israeli Society to New Religious Movements; ISKCON and Teshuvah" in Journal for the Scientific Study of Religion 31 (3): 279-295.

[ii] לדוגמה, מחקרים רבים מראים שחברים במגוון תנועות דתיות חדשות מדווחים על עלייה בתחושות של סיפוק, הגשמה אישית ושליטה בחייהם; ובמדדים פסיכולוגיים בריאותם הנפשית גבוהה. ראו C.A. Latkin. 1987. "The Self-Concept of Rajneeshpuram Members", Journal for the Scientific Study of Religion 29: 91-98.; כמו גם Buxant, C., et al. 2007. "Cognitive and Emotional Characteristics of New Religious Movement Members: New questions and data on the mental health issue". Mental Health, Religion, and Culture 10(3): 219-238.

[iii]ראו, למשל, Richardson, James T. "A Critique of "Brainwashing" Claims about New Religious Movements" in Dawson, Lorne L. (ed.)Cults in Context: Readings in the Study of New Religious Movements. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, pp. 217-228.

[iv] ראו, לדוגמה, Galanter, M. 1989. Cults: Faith, Healing and Coercion. New York: Oxford University Press, pp. 140-43, כמו גם Barker, E. 1984. The Making of a Moonie. Oxford: Basil Blackwell, p, 147.

[v] http://en.wikisource.org/wiki/Brief_Amicus_Curiae_of_the_American_Psychological_Association ו-Richardson, James T. 1991."Cult/Brainwashing Cases and Freedom of Religion", Journal of Church and State 33: 55-74, בהתאמה.

[vi]ואכן, ראו ההצעה הבאה, הבאה בעמ' 10 של הדו"ח: "תיקוני חקיקה לגבי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962 – הצוות ממליץ לשקול עריכת תיקון בחוק זה, כך שיצוין במפורש כי מצב בו אדם נתון לשליטה ממשית של אדם אחר בחייו או להשפעה בלתי הוגנת עליו, ייחשב כמצב בו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ולכן רשאי ביהמ"ש למנות לו אפוטרופוס."

[vii] http://www.cesnur.org/2006/belgium.pdf

[viii] http://www.cesnur.org/2005/brainwash_11.htm

51 תגובות

  1. הי תומר

   אני מצרף לינק לסרט שמתאר את שלושים השנים של הרדיפות שבית הספר ליוגה שלי ברומניה עבר. זה סרט מעניין שמראה מה עלול לקרות פה אם יהיו בישראל חוקים דיקטטורים כאלו. אני מברך אותך על המחאה ואם אוכל לסייע אשמח לעזור. תוכל לפנות אליי דרך המערכת בnrg ,או דרך האיימל.
   להלן הלינק:
   http://forum.emetaheret.org.il/forum12/topic767.html

   אורי יריב

   אהבתי

   1. נכון, לא צריך להשתמש במונח ״כת״ אלא במונח ״ארגון פשע״. אני לא מתכוונת לכל הכתות, רק אלו שמשתמשים בשיטות השבי המחשבתי הרוחני. ויש, יש שיטתיות!!! בין השאר, ניתוק מהעבר, ניתוק ריגשי מההורים, ניתוק מחברים, מניפולציות, שקרים, חזרתיות… כן, תומר לחזור בלילות 80 פעם ״רעות לא אמא שלי״, 100 טלפונים ביום בכל שעה משעות היום, ואלו רק מעט…כנראה תומר, יש לך עדיין מה לחקור…אל תעשה עוול לניפגעים והם רבים.

    אהבתי

 1. במילים פשוטות יותר: יש דבר כזה שנקרא דת. יש לדבר הזה נטייה לדפוק לאנשים את החיים לפעמים, אבל לא תמיד. דתות חדשות חלשות יותר מדתות ותיקות אז אפשר לתקוף אותן כשהן דופקות לאנשים את החיים. אבל החלוקה לדתות שאפשר לתקוף ולדתות שכבר חזקות מידי לא בהכרח זהה בין דתות שדופקות לאנשים את החיים לדתות שלא

  Liked by 1 person

  1. לראייתי, ישנן כמה נקודות עקרוניות שד"ר פרסיקו מעלה וכולן מוטעות בהנחותיהן.

   טענתו הראשונה, שהיא למעשה הנחתו הבסיסית, היא ש"תכל'ס, אין דבר כזה כת אבל, נו טוב, אז פה ושם ישנן קבוצות שלא בסדר, ואולי כדאי לתת להם איזה רגע או שניים במחשבתינו." פטרנליסטי משהו, אבל הבעיה היא אחרת: סורי חבר, יש כתות. הן לא איזו אמצאה של המדע הבדיוני – הן קיימות בתוכנו ומסביבנו מאז שחר ההיסטוריה וגורמות נזק בל ישוער הן לאינדיוידואלים שנופלים בהן (פשוטו כמשמעו) והן לציויליזציות האומללות המאפשרות להן קיום.
   מקור מצויין למידע בנושא קיים בעשרות אלפי האתרים של יוצאי כתות. ומי הם? ובכן, הם היו שם. הרבה אנשים. ומה שהם גילו על הכתות הנוראיות האלה והררי השקרים שהם מייצרים, חתך שריטה בנפשם. הרבה כעס ושנאה, לא משהו יום יומי. משהו כנראה קרה שם. לא יתכן שכולם משקרים סתם, ועוד בכזאת איכפתיות.
   כל האינפורמציה כבר קיימת, נמצאת בספרים, באלפי כתבות באינטרנט, מוסברת, מוכחת. הציבור הרחב אינו משער את דרגות הטירוף הקיימות מתחת לאף שלו באלפי קבוצות הנעות בגודלן מכמה אנשים בחדר ועד לעמים שלמים. מצער שבישראל במלחמה הזו נגד אירגוני הפסיכו-טרור, המדינה ומוסדותיה (וגם אנשי אקדמיה שלא עושים שעורי בית כהלכה ושמלכתחילה יש להם אג'נדה מגמתית) נמצאים בפיגור.

   מדובר פה על כתות שהן יצירי כפיהם של "גורואים/מורים רוחניים" שברובם המכריע הם שילוב של שרלטנים וחולי נפש ממש. כל "מורה רוחני" המציג עצמו כנציג הבלעדי של "האמת" פוסל עצמו מיידית. זהו המבחן שלו והוא כשל בו. מראש זו תהיה טעות להתעסק איתו, ובמילא מה שהוא מלמד הוא בעייתי שלא לומר ממאיר, שכן מקורו במוחו החולני של אינדיוידואל פסיכוטי. צחוק הגורל הוא שאפילו ה"מורים הרוחניים" הנ"ל אינם מסוגלים לישם את תורתם שלהם, אבל עובדה מדהימה זו מעולם לא הפריעה לאנשים שנימצצו בלא ידיעתם ובעל כורחם לתוך המערבולת.

   פרסיקו מזדעק שהמדינה גוזלת ופוגעת ב"חופש הדת האמונה והבחירה החופשית". שיהיה ברור: כ-ל הכתות משתמשות בטכניקות שונות (ולפעמים דומות) בכדי למנוע את החופש הזה. הבן אדם מאבד את הסלף-דטרמיניזם שלו. החיים בסביבה שכזו גוזלים מהחסיד התמים את החופש שלו לחשוב ולבחור, הורסים אותו כלכלית ומנתבים את הפוטנציאל שלו/שלה למען קידום הכת ורווחת הגורו. באופן אירוני הכת גם מצמקת אותו בסופו של דבר לגודל של גמד רוחני. יאמר שרוב האנשים המצטרפים לכתות הינם אנשים טובים המעוניינים לשפר את חייהם: בחלקם כאלה שרוצים לעזור לאחרים, לשפר את העולם. למרבית הצער זה לא עולה בידם כיוון שבעצם, הם הצטרפו בלא יודעין לארגון מקצועי שעושה בדיוק ההפך: הכתות הפנאטיות הנ"ל מבוססות על שקרים ומתעסקות פול-טיים בשטיפת מוח (או שליטה מנטלית. הבוטום ליין הוא זהה): ה"True Believers" נמצאים בקו האש של מתקפה מסיבית; הם עוברים תהליך ארוך ומתוחכם שבבסיסו ייצור, הפצת והשתלת שקרים, וצינזור ברוטאלי של מידע חיצוני וחיוני על הכת. אחד הדברים הראשונים והעיקריים שבו שוטפים להם את המח, הוא ש"אין פה שום שטיפת מח, אלא להיפך! דווקא יתר העולם נמצא וחי בתרדמת שקרית." העומדים בראש הכת משקרים לחסידיהם השוטים, שבתורם ממשיכים לשקר זה לזה. שטוף מוח א' שוטף את המח לשטוף מוח ב', כמו מחלה העוברת מהאחד לשני. הכל לשם שמיים כמובן.

   נאמר "כל האנשים שמשלמים כסף לגורואים עושים זאת מבחירה חופשית, גם אם הם מתחרטים אחר כך ומתבכיינים בתקשורת, אף אחד לא הכריח אותם". וגם "אם לא נראה לך- הדלת פתוחה אתה יכול ללכת ואף אחד לא ישאל עליך יותר." זוהי אמירה אכזרית המצביעה על חוסר הבנה מ ו ח ל ט בתהליכי שטיפת מח/שליטה מנטלית. במקרה דנן מסתבר שלד"ר פרסיקו אין מושג ב ס י ס י אפילו על מה שבעצם קורה בכתות ובתוך ראשו של חסיד ה"אמונה השלמה".
   המילה הכי צינית בלקסיקון של החוזר בתשובה לסוגיו היא התחזקות, להתחזק. במציאות, האידיוידואל ה"מתחזק" עושה בדיוק להיפך: הוא מחליש את יכולתיו המנטליות, לא מאפשר לתכונות אנוש הכרחיות, נעלות אפילו, כגון חשיבה חופשית, יכולת שפוט, חוש ביקורת, יצירתיות וכו' להתקיים בצורה שאינה מצונזרת קשות. פרקטית, הוא נחלש מאד. "משטרת המחשבות" דואגת לכך שהמחיר שהוא ישלם הוא עצום, ככה ראשי הכת רוצים אותו. מצבם הנפשי העגום של חברי הכת הסובלים ממיגוון רחב של בעיות פסיכולוגיות הנובעות מחשיפה של שנים לשטיפת מח מסיבית וכיוצא בזה מעיד על כך.

   אף על פי שכמובן לא כל מה שקשור לכתות הוא שלילי (פשוט מכיוון שלא קיימים דברים אבסולוטיים – גם בגסטפו היו כמה נקודות אור), הצדדים החיוביים בארגון/קבוצה/כת/דת, ובהחלט ישנם כאלה, זניחים ל-ח-ל-ו-ט-י-ן לעומת הצדדים השליליים. הרווח הגלום באמונה הוא רב, אך הצד השני של אותה מטבע הוא העיוורון והטיפשות שהם חלק בלתי נפרד מה"התחזקות" המדוברת. זו עיסקת חבילה שבה מרמים אותך בעודף, ועוד מבלי שאתה מודע לכך. תהליך איטי ושקוף (לפנאטים הטריים) יהפכו את המאמינים לאנשים אחרים לגמרי. הם יראו דומה כלפי חוץ ולפעמים גם זה לא. עכשיו הם חיילים של הכת. ניטלה מהם האופציה לחשוב בצורה רציונלית באותם תחומים שבהם יש סתירה בין העובדות בשטח והאמונה שלהם. היעילות של כת נמדדת ביכולה להסתיר את העובדה המרה הזו מחסידיה!
   ישנן רמות של מיינד קונטרול. המעבר הזה קורה בשלבים, בצעדים קטנים. אם יש דבר אחד שהמאמין הפנאטי (שהוא המוצר הסופי שהכת שואפת אליו) לא עושה, זה לחשוב עבור עצמו, כלומר, נגזלת ממנו זכות אנושית בסיסית. הי פרסיקו, קאפיש? שים לב:
   בן-אדם נכנס לכת כי הוא חשב: אראה איך זה ואם לא ימצא חן בעיני אעזוב. אז זהו, שלא. צעד אחר צעד הוא מאבד את היכולת להתבונן, לשפוט, לבקר ולהחליט. האופציה לעזוב נראית לו כהתאבדות רוחנית. נרקומן יכול לומר שהוא יודע שכדאי לו להפסיק עם הסמים; חבר בכת לא יכול אפילו לחשוב את זה. לעזוב כת זה קשה. כל מה שהאמנת מתפרק לך בידיים. אתה נותר (לזמן מה) ללא השקפת חיים שתוכל להשען עלייה. כל החברים שלך מהכת (וזה נכון לכל הכתות) מתנתקים ממך, וברע. לא קל להודות בפני עצמך שאתה טמבל תמים, שביזבזת כל כך הרבה כסף, איבדת קריירה, משפחה, חברים ושנות חיים, ובאופן כללי הרסת לעצמך את החיים. לא קל, ולא כולם מצליחים, אבל כשזה מתממש זה חופש אמיתי.

   ישנן כתות שעל פניהן הן מסוכנות, לא צריך ללכת רחוק. אם ניקח בתור דוגמא כת שיש לי היכרות איתה, כת הסיינטולוגיה, שהיא אחת מהכתות הערמומיות ביותר שיש, נראה מיד שהיא ארגון שדוגל ומטיף לפשיזם רוחני ופוליטי, עם משטרה פנימית שמבוססת על שטינקרים ומערכת משפט (וכלא!) מזעזעת שלא עולה בקנה אחד עם שום שיטה מוסרית מקובלת אחרת. הפילוסופיה של הכת מתנגדת רשמית לדמוקרטיה ושיטותיה ומטרתה המוצהרת היא להפוך את כ ו ל נ ו לסיינטולוגים. למעשה הסיינטולוגיה, ולא רק היא, משתמשת בחוקים הדמוקרטיים כדי לקעקע אותם.
   זהו ארגון/ביזנס הבנוי כצבא לכל דבר ומאוכלס באומללים שמוחם נשטף ברמה כזו שהם איבדו את היכולת להבדיל בין טוב ורע. לחברים בכת אסור לבוא בשום אופן במגע עם מידע ביקורתי על הכת: הם ניזונים משקרים וחצאי אמיתות. הצנזורה היא מוחלטת, אבל זו בעצם הצנזורה העצמית שממש מאפשרת את המשך התהליך. אנשים אלה חיים בהכחשה מוחלטת ובעצם לא יודעים כ-ל-ו-ם על ההסטוריה השערורייתית והאלימה של הארגון הציני והפנאטי שלו הם מקדישים ותורמים את חייהם.

   כל פנאט מהווה סכנה לחברה ואף לעצמו. ה"אני מאמין" שלו ושל הכת הוא למעשה משני לחלוטין. אחיו הרוחניים נמצאים בכל מקום: בחמאס, בסיינטולוגיה ובקבוצות מסויימות ביהדות. גם כאשר הגורו מטיף לחופש, אהבה ואורז מלא, צריך להביא בחשבון את הסינדרום הבא: גורו "טוב" ש"מתחרפן" ומשנה את דרכיו, כפי שקורה לרובם, יהפוך לגורו "רע" וגם חסידיו ילכו בעקבותיו. המצב בכתות הוא דינמי מאד ולכן צריך לפקוח עיניים ולחשוד גם במקרים הקלים. ההבנה שהמטרה מקדשת הכל והנכונות לתת את הכל בשביל המטרה, מובילה לאירועים מחרידים: במקרים רבים, הגרעין קשה של פנאטים שעובדים בכת עצמה וחיים בתנאי עבדות של ממש מסוגל ועלול לעשות "מעשה מצדה" בבוא היום, כפי שכבר קרה בכתות כגון Heaven's Gate, Aum Shinrikyo, Jonestown.

   וכמובן יש את הטיעון הקלסי מפי אנשי הכתות והאפולוג'יסטים שלהם כגון ד"ר פרסיקו: "עזוב אותם, הרי הם אומרים לך שזה עושה להם טוב". הציטוט הזה בעצם לא אומר כלום כי גם להצטרף לדע"ש או חיזבאללה עושה טוב להרבה אנשים, עובדה שאנשים עושים את זה. כשמישהו עושה מעשה קיצוני כהצטרפות לכת, הוא מקבל לא מעט בתמורה (אהבה ללא תנאים מהחברים בכת, מקור בלתי נידלה של תשובות אבסולוטיסטיות לקושיותיו, תחושה של הי, הכרה ב"נצחיות הנשמה"). בעקבות זה, הוא גם מאמין להבטחות העתידיות, שמה לעשות, אינן מתגשמות. למעשה, ההפך הוא הנכון, אנשים בכתות אינם חיים חיים טובים יותר מאשר יתר האוכלוסיה. אבל משכנעים עצמם שכן, שהרי שטופי המח תמיד יאמרו שטוב להם. אין להם ברירה, הם מושקעים פה: אם לא כך הוא, אז לשם מה היתה כל ההשקעה, כל הוויתורים? הסינדרום הקבוע הוא שהדיבידנדיים החיוביים שמגיעים מהחיבור לכת נמוגים בסופו של דבר, אבל בשלב זה האידיווידואל כבר שטוף מוח ואינו מסוגל לעזוב. כל עולמו התרבותי, כל דעותיו, חבריו ולפעמים גם הקולגות לעבודה מקושרים לכת. הוא יונק את קיומו מן ההשתייכות לפרוייקט שיזם והקים ה"מורה הרוחני" שלו. פעמים רבות הבן-אדם מאבד את כל כספו, את הקריירה שלו. גרוע מכך: כתות רבות מ ח י י ב ו ת את חסידיהן להתנתק מגורמים שעויינים את הכת – אלפי אנשים איבדו כך את נשותיהם/בעליהן, הוריהם, ילדיהם. אין מלים.
   מהזוית האישית שלי אני יכול לומר שהנקודה הכואבת ביותר היא ההכרה שהכת גרמה לי לבגוד בעצמי, בהגיון שלי, בחושים שלי. זו היא שטיפת המח ההרסנית ביותר.

   בעניין נוסף: הד"ר פרסיקו חוזר שוב ושוב על הטענה שהחוק דווקא מצדד בזוית הראייה שלו. זה נכון שישראל בפיגור אחרי מדינות כגון צרפת וגרמניה, שאגב, יודעות משהו על פנאטיות, כתות והסכנה הפוטנציאלית הטמונה בהן…. אבל פרסיקו מדבר על המצב הנוכחי בישראל כעובדה נתונה, שהיא גישה אופיינית ומדאיגה של שמרן וריאקציונר. אבל הבה לא נשכח שחוקי המדינה לא ירדו מהר סיני. דברים משתנים, הרבה פעמים לטובה. אפשר כמובן וגם צריך לשנות את החוקים הבעיתיים שקיימים בתחום הנ"ל, בדיוק כפי שחוקים אחרים באים והולכים.
   פרסיקו גם מתריע ומלין שאין מישהו שכשיר לקבוע מהי כת ומה לא, בטח לא החוק (קריא הכנסת ומערכת המשפט). ואני שואל, למה? למה שלא גורמים אלה יחליטו, בדיוק כפי שהחליטו בדברים רבים אחרים? האם מדובר פה ב"ידע אלוהי" שאין לבני האדם גישה אליו? פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, רופאים, מומחי משפט, פילוסופים, אנשים שחוו כתות באופן אישי – האם לא כדאי שהם יתנו את דעתם בנושא?
   החוק בהחלט אמור למצוא דרכים של ממש להתמודד עם כתות, ויתכן והדרכים הללו תיכלולנה צינזור של טכניקות הונאה שקריות המובילות אינדיווידואלים תמימים לתוך מערבולת שתהרוס את חייהם. בסנריו עתידי צודק יותר, מודעות החברה לסכנות האורבות בכתות (ושכרגע בישראל נמוכה ביותר), תספק לכולנו את ההגנה הדרושה. גם במושגים המשפטיים של היום, התנהלותם של כתות רבות מוגדרת בספרים כפלילית. הטיפול בכתות חייב להיות חד-משמעי וחסר פשרות. לאט לאט המידע הזה מחלחל ומופנם ע"י הקהל הרחב ורשויות החוק.

   אהבתי

 2. נו, באמת
  כל כך הרבה נפגעי כתות טוענים לקיומה של שליטה הכרתית , אבל האקדמאים המגוייסים , מתעקשים להתבצר על עפיפון הזכוכית שלהם ולדבוק בקונספציה הפוסט מודרניסטית לפיה אין כזה דבר.

  אהבתי

  1. דרול,
   ראשית, אני לא מבין מה שייך לכאן הפוסטמודרניזם.
   שנית, מעבר לשאלה האם קיימת או לא קיימת שליטה הכרתית, עולות השאלות של זיהוי העניין. למי יהיו הכלים לפסוק האם מישהו עבר תהליך כזה או לא? למשטרה? לשר הרווחה? לפסיכולוגים ולעובדים הסוציאלים שלו? איך בכלל מזהים דבר כזה? האם אתה באמת רוצה ליצור מצב שבו מישהו במשרד ממשלתי יוכל להחליט (סתם דוגמא כמובן) שחסידי נ נח נחמ נחמן מאומן עברו שליטה הכרתית, ויפעל לפירוק קהילותיהם? העניין כאן הוא עדין מאוד.

   אהבתי

   1. אני מסכים אתך שזו שאלה טובה ואני חושב שצריך לענות עליה.
    התשובה שלי היא שהאומללות והניצול שקיימים בכתות , היום , עכשיו וכל הזמן , הם ברמות כאלו שהאקדמיה לא יכולה לתאר לעצמה והם נובעים משליטה הכרתית.

    לכן , המחיר שאתה מדבר הוא מחיר שצריך לשלם , כלומרלפרק את קהילות נ נח נחמ נחמן מאומן , אם קיימות, ובלבד שיהיה כלי אפקטיבי למשרדי הממשלה באמצעותו יוכלו להרוס את המנגנון המשעבד והמנצל של הכתות.

    אהבתי

    1. בהצלחה, תפרק את חסידי גור, תבטל את חב"ד, תסגור גם את רוב הישיבות הליטאיות ואז תעבור לאיזה אחד שחזר עם ראסטות מהודו ואומר לכולם שהוא 'מואר'. הוא מזיק הרבה פחות ויש לו הרבה פחות כלים לשלוט במוחותיהם של המאמינים, נתחיל בזה שהוא לא מקבל אותם לידיו כשהם ילדים קטנים וחסרי יכולת התנגדות.

     Liked by 1 person

    2. כלי אפקטיבי למשרדי הממשלה? נו באמת….
     להרוס תועלת כללית על מנת למנוע סבל של אחדים זה לא באמת הכרחי.
     פעילותן של קבוצות דתיות חדשות חשובות לא פחות מהגנה על קבוצות חסרות ישע

     ד"א, לא צריך לקחת תמיד את הצד ההפוך והקיצוני לכותב. אפשר מידי פעם גם לתמוך, לא יקרה לך כלום

     אהבתי

 3. שאלות:
  ומה כן מסוכן ? האם יש מצבים שבהם ראוי להלחם ? האם יש מי שחובה להגן עליו ? ואיך ? לתפיסתכם- יש גם מצוות עשה כשפוגשים קבוצה בעייתית ?

  אהבתי

 4. יש המון דברים מסוכנים. אני אישית (אני מדבר רק בשם עצמי) חושב שיש צורך בהגברת המודעות ובחינוך לחשיבה ביקורתית. "להלחם", כלומר לפעול, צריך רק כשמישהו עובר על החוק.

  אהבתי

  1. לגבות כספים, והרבה, לא לשלם מיסים, לא לדווח לרשויות המע״מ ומס הכנסה, האם זו עברה על חוק? אפשר לפרק כת בגין זה?

   אהבתי

 5. תומר אני מסכים אתך לחלוטין בתגובה לדו"ח, אבל הרי לאמר "להלחם צריך רק כאשר מישהו עובר על החוק" זו אמירה בעייתית כיוון שכל ההתנגדות שלכם היא להצעה לשנות את החוק… אם ישנו את החוק בצורה שמציע הדו"ח הרי יהיו מספיק מצבים בהם יהיה ראוי להלחם ע"פ האמירה הזו אך לא ע"פ הערכים שעומדים בבסיסה

  אהבתי

  1. תודה מנדי – התכוונתי שכבר היום יש חוקים נגד מעשים שצריך למנוע (ניצול מיני, הונאה וכו'). יכול להיות גם שצריך להתאים את החוקים למצב המיוחד שבו ישנה קבוצה דתית שמנצלת את חבריה. הבעיה שלי היא עם ההצעות הספציפיות באותו דו"ח, שעלולות לאיים בצורה קשה על זכויות אזרח ואדם בסיסיות (וכן, נשענות על הנחות מוצא בעייתיות ביותר).

   אהבתי

   1. היי תומר,
    תודה על הפוסט.
    בהמשך לתשובתך למנדי, נדמה לי שאתה נוגע בנקודה החשובה ביותר – והיא עשייה משפטית-הגדרתית.
    נדמה שהחלק המרכזי שחסר בהתמודדות הישראלית עם תופעת הכתות הוא חקיקה הולמת. כזו שתוכל, למשל, לסייע לאפיין את גואל רצון ואת הפגמים במעשיו בצורה שלא תשלול את אלמנט הבחירה וההחלטה שמאפיין רבות מנשותיו.
    (אגב, בהתייחס למה שכתבת, כמובן שלא ניתן להאשים 'קבוצה', אלא יחידים בלבד, ואלו מן הסתם לא יהיו חברי הקבוצה אלא ראשיה).
    אני מקווה שחקיקה כזו היא שתוביל את המאמצים הישראליים בכיוון, ושאתה ויתר החתומים על המשרד תוכלו לסייע בתהליך עיצובה, ולא רק בהכשרתם של עובדים סוציאליים.

    אהבתי

 6. אכן ל"כת" או לתנועה הדתית או לקבוצה הרוחנית הנקראת אקדמיה מצטרפים או לא מצטרפים אנשים מרצונם החופשי ובוחרים לעזוב או לא לעזוב מרצונם החופשי. "נשמח לסייע ביישום המלצות הצוות לבניית מאגר מידע ובניית מערך הכשרה לעובדים סוציאליים בתחום התנועות הדתיות החדשות, בהנחה ששני אלו יתבססו, בין השאר, על ידע מחקרי שנאסף במהלך השנים ברחבי העולם." – האם זה איננו רצון של אליטה ל-MIND CONTROL?

  אהבתי

 7. ה"דו"ח לבחינת תופעת הכתות בישראל" שחובר על ידי אנשי משרד הרווחה הוא עלבון לאינטליגנציה וניכר שלמחבריו אין מושג על הנושאים שהם כותבים עליהם (למרות ריבוי מראה המקום).

  קבוצת גואל רצון מוזכרת הרבה פעמים לאורך הדו"ח כדוגמה ומודל ובנשימה אחת מוזכרים קבוצות וארגונים שאין להם דבר וחצי דבר עם גואל רצון ודרכיו.

  כל נקודת המוצא של הדוח היא שלילית.

  מעניין שבימים אלה יצא לאור הספר: http://www.amazon.com/Transcendence-Healing-Transformation-Transcendental-Meditation/dp/1585428736/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308228683&sr=8-1

  Transcendence: Healing and Transformation Through Transcendental Meditation (שמתייחס לאחת הקבוצות שהוזכרו בדו"ח)
  הספר נכתב על ידי פסיכיאטר ידוע בארה"ב שמספר בין השאר על שיפור בחיי המטופלים שלו כתוצאה מהתרגול. רופא אמריקאי ידוע אחר כתב הקדמה לספר.
  כמובן שאזכור של אינפורמציה חיובית מסוג כזה לא ניתן למצוא בדפי הדו"ח.

  האפשרות שרווחתם של אנשים השתפרה בעקבות השתתפות בפעילות של קבוצות וארגונים המוזכרים בדו"ח נעלמה לחלוטין מעיניהם של האנשים הממונים על הרווחה וכנראה לא במקרה.

  פוטנציאל הנזק של הדו"ח גדול לאין שיעור מהסכנה של קבוצה שולית זו או אחרת.

  אהבתי

  1. בדיוק הוכחת , למה חשוב לעצור את הכתות , על ידי זה שאתה כותב בנימה כל כך חיובית על ארגון בינלאומי לנוכלות מניפולטיבית.

   אהבתי

 8. יפה מאוד.
  חסרה לי התייחסות לחשיבות של רוחניות (או דתיות) הן בחיי הפרט והן כתופעה חברתית. הרי מדובר בהיבט מהותי של האנושיות שלנו.
  כלומר, המכתב שלכם מצביע היטב על ההכללות וההטיה של הדו"ח אבל לא מסביר מה הנזק שהטיה כזו עלולה ליצור: חיים רוחניים מאפשרים – לאנשים מסויימים – חיים פנימיים עשירים ועשייה מוארת בחברה בה הם חיים. התייחסות לקבוצות רוחניות כאל סכנה ותו לא מחטיאה את האמת הזו.

  הערת אגב – מעניין שהמכתב כן מתייחס ל"אנטי-דמוקרטיות" של הדו"ח כיוון שהוא עלול לפגוע באוטונומיה של חברי הקבוצות הרוחניות. אתה כתבת כאן מספר פעמים שבהיעדר הערכה לחיים הרוחניים כל מה שננאר למערב ההומניסטי לנפנף בו זה אינדיבידואליזם ואוטונומיה אישית.

  אבל בגדול – המכתב חשוב והאינטואיציה שלי אומרת שתהיה לו השפעה.

  אביב

  אהבתי

 9. כבר תקופה ארוכה שאני לא מצליח לקרוא את הפוסטים שלך.
  כל הטקסט נדבק לי שמאלה והלינקים שלך עולים עליו, וחבל, כי אותך תמיד נהניתי לקרוא…
  יש למישהו עצה?

  אהבתי

  1. עמית, הבעייה היא כנראה בדפדפן שלך, שהוא כנראה אקספלורר ישן. לפעמים הבעיה היא מערכת ההפעלה של המחשב. אין מה לעשות אלא לנסות להחליף את שניהם. כפי שעדו הציע, נסה ראשית גוגל כרום…

   אהבתי

 10. יופי של מכתב. ממש משמח שישנם אנשים שפויים באקדמיה שלא מצטרפים לקשקוש הזה של של הועדה המטופשת הזאת.
  ואם נשווה את מידת שטיפת המוח שבה שרויים נפגעי כתות למיניהן עם זו שבה נתונים אנשי הוועדה, לא נמצא הבדל גדול.
  בסך הכל, חשיבה ביקורתית ועם זאת יצירתית וסקרנית, היא דבר נדיר מאוד, גם בקרב "נפגעי הכתות" וגם בקרב "נפגעי החברה הקונבנציונלית".

  אהבתי

 11. שלום תומר, זה בטח ממש לא המקום, וסליחה על ההפרעה, אבל בכל זאת לא מצאתי מקום אחר.
  כתבת קצת על יואב שורק, ונראה שדי מעניין אותך מקור ראשון, החברה הדתית לאומית ומוסף שבת: אז אני ממליץ על המאמר של הרב רוזן מהיום על מוסף שבת. מתפרסם באתר של ערוץ 7: קריאה למלחמה עם רמזים לבעל העיתון ולחרם לקוחות עתידי. זה היה ברור שזה יקרה מתי כל שהוא, וזה די מעניין במספר רבדים. שווה לפחות הפנייה במינים, ובטח שווה לעקוב אחר ההתפתחויות.

  אהבתי

  1. הכוונה כמובן שאני ממליץ לך, במובן של אולי תכתוב על זה, ולא לאחרים – אחרת לא הייתי כותב זאת כאן.

   אהבתי

   1. אייל תודה.
    ראיתי את המכתב והוא באמת מדאיג. יש כאן ניסיון ברור להביא לפיטוריו של שורק, ואם זה יקרה זה יהיה חבל מאוד מאוד. יחד עם זה אני לא חושב שיש הרבה מה לומר על זה. כלומר, אם הייתי רב גדול הייתי כותב מכתב למערכת שמגן על שורק, אבל ככה אין לי הרבה מה לעשות…

    אהבתי

 12. הדוח של הוועדה הוא בדיחה גרועה, ועם זה אני מסכים.
  בעצם הוא מצביע על כך שכל מה שלא משוייך לזרם האורתודוכסי נכנס אוטומטית לכת מסוכנת.
  יש כתות בישראל, וחלקן מסוכנות- אבל הוועדה לא יכולה באמת לסמן קו הגיוני ומוסכם לגבי טיבם.

  אתם מצד שני, חזרתם צעד אחד אחורה והצבעתם על כך שיש לרסן את החקיקה בנושא הכתות כדי שתיתן מענה לתופעות של ניצול מיני וכלכלי – תופעות שהחוק מכסה בלאו הכי.

  זה מיד העלה בי תהיות לגבי הבקשה שלכם להתייעץ איתכם כדי לקבל את ההחלטה מי טוב ומי מסוכן, מי מנצל את מי ומה מידת המודעות והסכנה.

  אני חושב שהגיע הזמן להכיר בעובדה שלעולם האקדמי כמו לעולם המשפטי או הפוליטי אין יכולת לתת ציון לתהליכים רוחניים וענייני אמונה אחרים.

  לא רק כי אין כלים מוסכמים כאלה בנמצא, אלא גם אם היו כלים שכאלה הם לא יכולים להתאים לכל מליוני האמונות הרוחניות והסמי-רוחניות שמסתובבות מסביב.

  במילים אחרות, מוטב היה לצאת כנגד הדוח ולא להציע עזרה במיון עצמו -מתוך נקודת מוצא שאתם כן יכולים או יכולים טוב יותר.

  אהבתי

  1. למיטב הבנת הנקרא שלי, כותבי המכתב לא אמרו שהם יכולים למיין את הכתות למסוכנות ולשאינן מסוכנות, אלא יכולים לסייע להכשרה של עובדים סוציאליים, כדי שמערך הטיפול ידע למיין בעצמו ע"ס ידע מחקרי.

   אהבתי

    1. לא בדיוק. יש מרחק רב בין יכולת להבחין בין כתות ע"ס רשימה שמישהו הכין, לבין טיפול במישהו שסובל. עובד סוציאלי לא צריך לדעת האם קבוצה מסוימת משתייכת לקטגוריה מסוימת, אלא כיצד לעזור למישהו – ואם כל ידיעותיו יהיו בתחום של "שליטה מחשבתית" ואפוטרופסות חוקית, במקום ידע מחקרי, הוא לא יוכל לעזור.

     אהבתי

 13. mind control… what a joke…
  הפוסל, במומו פוסל..
  אם להשוות את ה"מיינד קונטרול" של הכתות לזרמים החרדים ולחצרות החסידות נראה שהזרמים החרדיים יותר בעיתיים, מחנכים ילדים שהם שייכים לאיזה עם נבחר, שאם לא יעשו כך וכך יגיעו לגיהנום ושצריך להקשיב לכל מה שהרב אומר כי הוא הצדיק האמיתי, אם מישהו עוזב כת, הוא יכול לחזור למשפחה שלו ולחברים אבל אם מישהו עוזב את העולם החרדי לאן הוא יכול ללכת? ההסתגרות המוחלטת של קבוצות חרדיות מסוימות היא יותר קיצונית משל חברי כתות. לכתות מצטרפים אנשים בוגרים ועל דעת עצמם ואילו לתוך העולם החרדי נולדים ילדים שאין להם חופש בחירה וישר נכפית עליהם מערכת אמונות מסוימת.

  וחוץ מזה מי לא מנסה לעשות מיינד קונטרול היום? האם פרסומות לא מבטיחות לנו אושר בקופסת קורנפלקס? האם הפוליטיקאים היום משכנעים את העם לבחור בהם באמצעות טיעונים לוגיים או באמצעות יצירת תדמית מושכת וסלוגנים קליטים? איפה עובר הגבול של המיינד קונטרול? ומה זה בדיוק?

  ג'ון סטיוארט מיל כתב הרבה על הערך הרב של הפלורליזם התרבותי אשר מקדם את החברה ואת התרבות, כמו שריבוי המינים בטבע מפתח את הטבע באמצעות האבולוציה כך גם הפלורליזם והמוטציות התרבותיות מקדמות את החברה. מצד אחד ישנו מבחר גדול של תנועות דתיות חדשות שלא מנסות לפסול האחת את השניה ושאין להם כוח פוליטי ושהמסר שלהם הוא לרוב של שלום ואהבה ורוחניות, מהצד השני יש את החברה הפונדמנטליסטית האולטרה-חרדית שצוברת יותר ויותר כוח פוליטי ושמאיימת על המבחר התרבותי ומנסה לפגוע בו כמה שיותר (רקדניות בבורקה בחנוכת גשר המיתרים..). מה שבאמת מאיים על החברה זה מה שמאיים לפגוע בגיוון התרבותי ובחופש שלה, ואלו הם ללא ספק הקבוצות האולטרה חרדיות!
  עדיף שהחברה שלנו תהייה דומה יותר להודו מאשר לאפגניסטן.

  ועוד דבר.. האם הנסיון לפגוע בתנועות הדתיות החדשות הוא לא סוג של מיינד קונטרול שפוגע באפשרויות החיים של האזרחים (כמו האיסור על השימוש בסמים)?

  כל הכבוד על המכתב תומר! יישר כוח!
  אולי רק חבל שלא רמזתם בו שייטלו קורה מבין עיניהם..

  שבת שלום

  אהבתי

  1. האם פרסומת לקורנפלקס משכנעת אותך לבטל את כל הרצונות שלך מול היצרן ? האם היא משכנעת אותך להתנתק מההורים שלך, מהחברים שלך והמשפחה ולא לדבר איתם כי אם לא תיהיה מנודה ? האם פרסומת לקרונפלקס עושה מה שאליאור חן עשה ?
   השוואה שלך אדיוטית ומגוחכת ומוכיחה שאין לךל מושג על מה אתה מדבר…..

   בדיוק בגלל אנשים כמוך אי אפשר לתפוס נוכלים ופושעים כמו אליאור חן גואל רצון או הסיינטולוגיה . היום זה לא פופולרי לפעול נגד כתות הרסניות כי זה יגרום לי להצטייר כאדם לא נאור ומואר .
   אתה מדבר בשם החופש אבל הדו פרצופיות המחליאה שלך משעבדת באותן מילים אנשים שחייהם נהרסים בגלל סיינטולוגים גואל רצון או לב טהור.

   אהבתי

   1. האם הסיינטולוגיה היא "תנועה דתית חדשה " אני מציע לך לקרוא מה אנשים שיצאו מעמדות מאוד בכירות חושבים על ה"תנועה " החדשה. שטיפות מוח, סחיטה של מאות אלפי שח, שעיבוד, ניתוק מהמשפחה ואנשים שבזבזו לריק שנים יקרות מחייהם, התעלוליות . ב2008 טען פריסקו שגואל רצון בכלל לא כת וקרא לה "תנועה " חדשה (פחחחח) למה היום כל הנשים שיצאו משם מגללות דפים על דפים והרצאות על התעללות מינית מעוותת. אנס את הילדות שלהם הביא מהם ילדים ? היה אפשר לתפוס אותו מזמן הצרה היא שיש כל מיני "הוגי" דעות פלצנים וצבועים שמשחקים אותה נאורים ויפי נפש וקוראים לנוכלים ובהמות אדם כמו גואל רצון "תנועות דתיות" כדי להראות "נאורים" ומתקדמים בדיוק כמו אנשי השמאל שמגנים על מחבלים כי הם שמאל ש"אכיפת לו מזכיות אדם".

    אהבתי

שקלא וטריא

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s